• Oznamy

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis bude prebiehať bez potreby prítomnosti dieťaťa od 15.4. do 30.4.2020 a to:

      1) Elektronickou príhláškou (ODKAZ) - rozhodnutia budeme zasielať až po 15.4.
      2) Individuálnu formu zápisu (osobne, poštou) si dohodnite,
      telefonicky - 0948311775 
      (cez pracovné dni od 8:00 do 16:00)
      alebo mailom - riaditel@zskombj.sk (kedykoľvek)
      3) Poštou - formulár nájdete TU (ODKAZ)
       Vytlačený, vyplnený a podpísaný zápisný lístok zašlite na adresu
      Základná škola, Komenského 23, 08501 BARDEJOV

       


      Prečítajte si aj:
      ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM ZÁPISU (ODKAZ)

      V 1. ročníku otvárame triedy so zameraním na:

      • šport
      • výtvarnú výchovu,
      • intelektovo nadaných,
      • všeobecným zameraním.

       

      Čo u nás nájdete:

      • kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí,
      • anglický jazyk už od 1. ročníka,
      • inovatívne vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL (aplikácia anglického jazyka v ostatných predmetoch)
      • triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, matematiky a prírodovedných predmetov,
      • vyučovanie  v triedach a  učebniach vybavených najmodernejšou didaktickou technikou,
      • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • dve telocvične, posilňovňu, detské ihriská, veľký športový areál na športové aktivity,
      • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube,
      • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ,
      • pestrú stravu v školskej jedálni, zdravé desiate.

       

      Za hlavnú devízu práce školy považujeme ústretovosť pedagógov a dobrú spoluprácu rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.