• Oznamy

     • Zápis do 1. ročníka 2021/2022

     • Vážení rodičia budúcich prvákov.

      Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 na našej škole PREBIEHA

      od 7. apríla 2021 do 30. apríla 2021
      a to bez osobnej účasti detí a rodičov.

      Prihlášku bude možné podať elektronicky alebo poštou.  Elektronická prihláška pre prvákov JE UŽ AKTÍVNA na našej webstránke v tomto odkaze, prípadne ju nájdete v hornom menu, sekcia O ŠKOLE - v záložke OSTATNÉ.

      Prihlášku nám môžete zaslať aj poštou do 30.4.2021 a to na adresu Základná škola, Komenského 23, 08501 Bardejov, prípadne ju môžete aj vhodiť do schránky na vchodových dverách školy. Prihlášku na vytlačenie a vyplnenie si môžete stiahnuť TU(word) a TU(pdf). Prípadné otázky ohľadom zápisu sa môžete opýtať na t.č. 054/4722383 alebo na 0948311775.

      Tohto roku plánujeme otvoriť triedy so zameraním na: 
         ► šport, 
         ► výtvarnú výchovu,

         ► intelektovo nadaných
         ► a triedu so všeobecným zameraním.

      Prezrieť si môžete aj sekciu BUDÚCI PRVÁCI v hornom menu v záložke PODSTRÁNKY. Dozviete sa tam napríklad čo by mal prvák pred nástupom vedieť, aké pomôcky bude prvák potrebovať do 1. ročníka a taktiež sú tam časté otázky a odpovede ohľadom zápisu.

      Ďalšie informácie a novinky ohľadom zápisu budeme postupne zverejňovať na webstránke školy.

      Ako to vyzerá na našej škole?

      [nomore]