Navigácia

 • Zápis do 1. ročníka - šk.rok 2018/19 + Doplnenie

  Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov sa zápis detí do 1. ročníka
  začne
  už v
  utorok 3. apríla 2018 od 9:00 - do 12:00 hod.
  v kancelárii ZŠ.

  Pre ďalšie dni zápisu, ako aj pre slávnostný zápis (4. 4. o 16:00), 
  platí pôvodný rozpis
  .

  Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
  • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

  Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
  v sekcii BUDÚCI PRVÁCI (ODKAZ) v ľavom menu.

  Prečítajte si aj
  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁPISU (ODKAZ).

 • Hviezdoslavov Kubín 2018 - 1. stupeň

  Dňa  8. marca  2018 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa svedomito pripravovali. Porota  si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

  1. kategória 

  Poézia:                                                             

  1. miesto: Alžbeta Lojdlová (3.A)
  2. miesto: Karolína Kendrová  (2.C)     
  3. miesto: Liliana Skoncová (ZŠ Nižná Voľa)  
  Cena poroty: Róbert Guľa  (3.A)                   

  Próza:

  1. miesto:      Tobias Novák (3.C)
  2. miesto:      Katarína Kútiková  (3.A)
  3. miesto:      Michaela Knapík  (3.A)
  Cena poroty: Veronika Tyššová (4.C)

  Víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu  v okresnom kole  16. marca 2018, kde sa podarilo Tobiasovi Novákovi z 3.C získať Cenu poroty.

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • FUTBALOVÝ TURNAJ

  Dňa 13. 3. a 20. 3. 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov druhého  a tretieho ročníka.

  Všetky tímy nastúpili s veľkou chuťou zvíťaziť.  Padlo množstvo pekných gólov, videli sme veľa zaujímavých súbojov a akcií. Ako to nakoniec dopadlo?

  2. ročník

  1. miesto         2.C /A/
  2. miesto         2.C /B/      2.A

  3. miesto         2.B
  4. miesto         2.D     

  3. ročník

  1. miesto       3.D
  2. miesto       3. B      3.C
  3. miesto       3.A

 • Poľovníci a príroda v tvorbe detí

  Naša škola v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove zorganizovala pre žiakov ZŠ v okrese výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí. Do súťaže sa zapojili žiaci z 20 základných škôl. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 397 žiakov a literárnej súťaže 44 žiakov. Autori víťazných prác si prevzali diplomy a vecné ceny na Chovateľskej prehliadke trofejí za sezónu 2017/2018 v stredu 14. marca 2018 vo výstavnej sieni Šarišského múzea. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

  Výtvarná súťaž: Michaela Knapík 3.A, Alžbeta Lojdlová 3.A, Sára Chovancová 2.C, Michaela Jackaninová 5.B, Adrián Vanta 5.B, Klaudia Sabolová 7.C, Sofia Kapsdorferová 7.A, kolektív 3.D triedy

  Literárna súťaž: Vivien Vavreková 2.A, Michal Hübler 2.D, Patrícia Udičová 2.C, Martin Vasilišin 6.E, Lívia Potičná 6.C, Sára Sobeková Foľtová 6.C

 • Navštívili sme výrobňu „hostií“...

  Dňa 14. marca 2018 sa tretiaci  z našej školy, pripravujúci sa na 1. sväté prijímanie, zúčastnili exkurzie vo výrobni hostií, ktorú spravujú sestry  Congregatio Jezu v Prešove. Tie ich ochotne previedli po prevádzke a zaujímavým rozprávaním im vysvetľovali o spôsobe výroby zvláštneho chleba, ktorý sa pri svätej omši mení na Ježišovo telo – Eucharistiu. Potom naša  cesta smerovala do Vyšnej Šebastovej, kde sme navštívili Ružencovú záhradu – prvú na Slovensku. Celá návšteva bola zavŕšená svätou omšou. Po krátkej modlitbe a požehnaní pána kaplána Tomáša Svata, ktorý celú akciu zorganizoval, sme sa vybrali na cestu domov, kde nás už čakal dobrý obed v školskej jedálni. M. Delejová

 • Hviezdoslavov Kubín 2.stupeň

  Vo februári  sa u nás konalo školské kolo tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy, ktorá nesie názov po velikánovi slovenskej poézie Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v kategórii poézie aj v kategórii prózy.

  Prinášame vám mená víťazov:

  Poézia:

  2. kategória:                               

  1. Michaela Kožlejová                 

  2. Alexandra Hajtolová                

  3. Hana Rusinková                     

  3. kategória:

  1. Gregor Bujda

  2. Monika Kmecová

  3. Magdaléna Kuzmová

  Próza:

  2. kategória:               

  1. Miroslava Kožlejová                

  2. Laura Ščerbatá       

  3. Aneta Geletková, Kristián Peteja   

  3. kategória:    

  1. Darius Popík

   2. Alexandra Valková

  Víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu v okresnom kole, ktoré sa konalo v piatok     16. marca. Najviac sa porote páčil prednes Michaely Kožlejovej a Dariusa Popika – obaja sa umiestnili na 3. mieste.                          

 • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE BAVME DETI ŠPORTOM

  Dňa 15.3. 2018 sa žiaci ZŠ na Komenského ul. zúčastnili celoslovenské finále detskej atletiky „Bavme deti športom“, ktoré sa konalo v atletickej hale Športového Gymnázia v Banskej Bystrici.

  Súťaže sa zúčastnili víťazi troch postupových kôl v každom kraji Slovenska, dovedna 23 družstiev. Po úvodnom nástupe a povzbudivých slovách  organizátorov súťaže bolo pre súťažiacich pripravených 6 stanovíšť (formula, skok do diaľky, hod plnou loptou, skok na švihadle, štafetový a vytrvalostný beh.)  

  Čas, počas ktorého organizátori vyhodnocovali výsledky, vyplnila reprezentantka SR, niekoľkonásobná olympionička v chôdzi, Mária Katerinka-Czaková.  Spoločne s ňou  absolvovali niekoľko kôl chôdze.

  A ako sme dopadli?  Družstvo našej školy v zložení Božidary  Macečkovej   /5.D/ , Laury Ščerbatej /5.D/, Jána Vrabca/5.D/, Timoteja Hudáka/5.D/, Lívie Šoltésovej /4.B/, Soni Šimovej /3.B/, Jakuba Kataníka /3.A/ a Eduarda Petruša  /3.D/ si  počínali naozaj vynikajúco. Bojovali zo všetkých síl a  získali krásne  5. miesto.  Domov si odniesli diplomy a bohaté športové skúsenosti.

  Súťažiacim srdečne blahoželáme!

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Aj tento rok si naši žiaci mohli overiť svoje vedomosti v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Na našej škole dnes klokanilo 82 žiakov 1. stupňa a 9 žiakov 2. stupňa. Výsledky budú zverejnené najneskôr 9. apríla 2018. Žiaci si ich môžu skontrolovať na stránke www.matematickyklokan.sk cez vstupné heslo – kód, ktorí majú nalepený v žiackej knižke. Všetkým súťažiacim držíme palce v dosiahnutí čo najlepších výsledkov.

 • Trieda pre intelektovo nadaných žiakov

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Obľúbená spisovateľka Gabriela Futová opäť medzi deťmi na našej škole

  Spisovateľka Gabriela Futová je na celom Slovensku veľmi známa a obľúbená autorka nielen medzi deťmi, ale má svojich fanúšikov aj medzi  ich rodičmi a učiteľmi, ktorí sú presvedčení, že práve jej knihy pomáhajú deťom nájsť zaľúbenie v čítaní beletrie a prispievajú k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti..

  Veselé príbehy zo života detí aj zvierat , vtipne vypointované,  napísané spôsobom, ktorému  deti dobre rozumejú,  je im blízky a zrozumiteľný,  sa ľahko  čítajú.  Za  osemnásť rokov písania sa počet vydaných kníh blíži k dvadsiatke.  Za svoju tvorbu získala  mnohé literárne  ocenenia, jej knihy vychádzajú aj v zahraničí. Škriatok Hups z jej autorského pera sa stal sprievodcom prváčikov  pri spoznávaní prvých písmen a čítaní prvých slov a viet v Hupsovom šlabikári.

  Sme veľmi radi, že si našla čas a práve v marci – mesiaci,  ktorý je zasvätený knihe, prišla opäť na besedu medzi našich žiakov na  ZŠ na Komenského ul. v Bardejove.

  Nielen jej knihy sú veselé. Jej rozprávanie o nich a o vlastných zážitkoch a skúsenostiach z písania, či zo súkromného života, bolo plné humoru a prebiehalo v príjemnej a  bezprostrednej atmosfére. Otázkam  detí nebolo konca kraja. Bolo vidno, že veľa z jej kníh majú prečítaných a patria im v ich domácich knižničkách čestné miesta.  

  Dobrou správou pre všetkých je,  že spisovateľka Gabriela  Futová neustále tvorí a hoci nechcela dopredu prezradiť, na čom konkrétne  práve pracuje, už teraz sa tešíme na jej ďalšiu  novú knihu, ktorá by mala byť už čoskoro vydaná.

  M.Peláková

 • Poznaj a chráň!

  A máme tu opäť jar. Pomaličky, potichučky sa vkradla do nášho života. Príroda sa prebúdza a odieva do zeleného šatu. Sem-tam už vytryskli zo zeme prvé kvietky – snežienky, bledule, krokusy a po dlhej zime obdivujeme ich nežnú krásu. Neoddeliteľnou súčasťou prírody sú aj živočíchy. Vyskytujú sa v nej aj také, ktorých je v prírode málo, ba hrozí im vyhynutie.  Preto ich spoločnosť vzala pod svoju ochranu.

  Výchovu k ochrane prírody nezanedbávame ani v našej škole. Preto sme sa 13.3.2018 s tretiakmi a štvrtákmi stretli na náučno-zábavnom kvíze, kde sa žiaci zoznámili s desiatkou  chránených živočíchov Slovenska, overili si svoje vedomosti a podarilo sa im poskladať zvieracie  puzzle. Najviac vedomostí a šikovnosť preukázali žiaci týchto  tried: 4.C – 1. miesto, 4.B – 2.miesto, 4.D – 3. miesto. Samozrejme, že súťažné družstvá  ostatných  tried im boli hneď v pätách. Víťazom blahoželáme a veríme, že získané vedomosti využijú pri prechádzkach do prírody a samozrejme k jej ochrane.

  Mgr. D.  Marcinčová a Mgr. O. Lišivková

 • Logická olympiáda a Talent ZŠ regiónu Šariš

  Aj tohto roku sa 20. februára 61 intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 6. ročníka Logickej olympiády.

  Školské kolo LO preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov.

  Nadaní sa s veľkým sústredením pustili do lúskania „ťažkého orieška“. A že boli testovacie úlohy tohto roku ozaj ťažké svedčí aj fakt, že na 1. stupni bol z 22 žiakov úspešný iba jeden riešiteľ.

  Na druhom stupni bolo úspešných 9 nadaných.

  Všetkým riešiteľom patrí pochvala – za snahu, odhodlanie a rozmýšľanieÚspech ocenených žiakov potešil! Uvidíme, či to postačí na prebojovanie sa do finálového kola, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2018 na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Reprezentovať nás budú žiaci z prvých dvoch miest v oboch kategóriách.

  V kategórii A, žiaci 1. – 4. ročníka, získal

  1. miesto  Matúš Gašparik  4.D.

  V kategórii B, žiaci 5. – 9. ročníka, sú víťazmi títo žiaci:

  1. miesto  Jerguš Jančík  8.C,
  2. miesto Simona Kurimská 7.A,
  3. miesto Alexandra Valková 8.D.

  21.februára si 65 našich žiakov od 6.-9. ročník  potrápili mozog v súťaži TALENT ZŠ REGIÓNU ŠARIŠ so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie s takýmto výsledkom: 

  1. miesto Lukáš Kostár  9. A,
  2. miesto Gregor Bujda 7.A,
  3. miesto Alexandra Valková 8.C.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.  Prví dvaja postupujúci nás reprezentovali vo finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo 8. marca 2018 v Prešove.

   V prešovskom finále sa v  silnej konkurencii 46 finalistov  naši žiaci umiestnili takto:

  Gregor Bujda 7.A – 10. miesto,

  Lukáš Kostár 9.A – 17. miesto.

  Srdečne blahoželáme !

 • Návšteva predškolákov v základnej škole

  Až ja budem žiačikom prvej triedy..... v stredu, 14.3.2018, sme privítali vo štvrtých ročníkoch veľkých škôlkarov, ktorí sa od septembra chystajú zasadnúť do školských lavíc. Zoznámili sa so školou, videli, čo všetko sa školáci učia a  čo ich raz čaká. Svoju šikovnosť ukázali deti pri rôznych aktivitách. Spievali, písali, počítali a zistili, že dokážu aj čítať pri maľovanom čítaní. Dokonca dostali aj úlohu napísať svoje meno, čo zvládli na jednotku. V škole sa usilovným včielkam veľmi páčilo a do škôlky odchádzali s novými zážitkami a malým darčekom. Podľa usmiatych tváričiek sme videli, že sa im tu veľmi páčilo.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Program pre záujemcov o športovú triedu - 5. ročník

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Predškoláčik

  Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

  Má vaše dieťa strach zo školy?

  Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

  Chcete spoznať prostredie školy?

  PREDŠKOLÁČIK

  Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
  do š
  koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

  Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE
  od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

  Dalšie stretnutie: 16.3.2018    
  Prihlásiť sa môžete na tel.č.:472 23 83

  Viac informácii o Predškoláčikovi - kliknite TU.

 • KOŠEĽOVÝ   DEŇ


  Košeľový deň
  v piatok  16.3.2018

   

  Žiacky parlament

 • Majstrovstvá ZŠ Komenského v stolnom tenise 

  ​​​​​​​Vo štvrtok 22.2.2018 sa v priestoroch našej školy stretlo 16 stolnotenisových nadšencov, aby preverili svoje schopnosti. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch skupín po štyroch, v ktorých hrali systémom každý s každým. Prví dvaja z každej skupiny postúpili do vyraďovacej fázy, v ktorom sa odohrali naozaj kvalitné a napínavé zápasy. Po náročnom popoludní, kde naši žiaci odohrali množstvo zápasov, sme spoznali najlepšiu trojicu:

  1. Matúš Vateha 6.E
  2. Šimon Baldovič 8.C
  3. Oliver Vaľko 7.A

  Pripravované podujatia v stolnom tenise na našej škole:

  - školské majstrovstvá žiačok (apríl)
  - rodinný turnaj v rámci oslavy Svetového dňa stolného tenisu (apríl)

 • Zimné radovánky - február 2018

  Tohtoročná zima je skúpa na sneh, no mrazom nás nešetrí. Túto jej ponuku využili žiaci prvých ročníkov na zimné šantenie a súťaženie. Triedy proti sebe zabojovali v troch disciplínach. Rýchlosť jednotlivých kolektívov si preverili šmýkaním sa dolu svahom a jeho zdolávaní pri výstupe nahor, šmýkaní sa a ťahaní vo dvojiciach na klzákoch. Skoro zhodné časové limity súťažiacich tried nás presvedčili o bojovnosti a zápale detí v zimných radovánkach. Porota – triedne učiteľky, preto rozhodli udeliť prvé miesto všetkým triedam. Nechýbala ani sladká odmena, zážitok zo športovej i často humornej zábavy a mrázikom vyštípané líčka detí.

  Tr. učiteľky 1. ročníkov.

 • Bylinky

  Činnosť Zdravej školy sa zameriava aj na to, aby si žiaci osvojili  zdravý životný štýl  a starostlivosť o svoje zdravie. Učíme sa  chrániť aj pred chorobami horných dýchacích ciest správnou životosprávou, hygienou a zdravým spôsobom života.. Prevenciou pred rôznymi chorobami  je aj pitie bylinkových čajov.  

  Rodičia a žiaci našej školy si môžu pozrieť vo vestibule školy výstavku o liečivých bylinkách a bylinkových čajoch.

  V jednotlivých triedach 1.- 4.  ročníka  sa uskutočnila ochutnávka bylinkových a ovocných čajov.

  Z tried sa šírila prenikavá vôňa mäty, materinej  dúšky, lipového kvetu, medovky lekárskej a ďalších vôní z byliniek.       

  Mgr. Ľ. Kurimská

 • Taliansko 2018

  Ako každý rok, aj tento  sa organizoval poznávací zájazd pre žiakov, rodičov a učiteľov. Tentokrát do Talianska. Cestovali sme skvelá partia, pocitovo ako rodinná atmosféra.  Pán riaditeľ, učitelia, pani kuchárky, žiaci a tiež úžasní šoféri. Prvý deň po príchode do Talianska mestečka Punto Sabioni sme sa loďou presunuli do Benátok. Je to krásne staré mesto na mori. Mali sme aj sprievodkyňu, ktorá nás previedla po Benátkach a vďaka nej sme ich spoznali viac. K večeru cestou na ubytovňu sme sa ešte zastavili aj pri mori. Aj keď v ten deň hrozne fúkalo, radosť nám to nepokazilo. Druhý deň po raňajkách sme vycestovali smerom na juh do Ríma, kde sme sa cestou zastavili v mestečku Orvieto. Je to starobylé mesto vystavané na skale. Cestou sme si všimli sneh po okrajoch cesty. Keďže sneh sa vyskytuje v Taliansku raz za niekoľko rokov, o to viac sme mali zaujímavejší výlet. Neskôr sme sa ubytovali na chatkách, kde sme mali dvojchodovú večeru. Ďalšie dni sme navštevovali  pamiatky v Ríme: Vatikán, Fontána di Trevi, Koloseum, Anjelský hrad, Španielské námestie a omnoho viac. Mali sme možnosť cestovať aj MHD či metrom. Bol to krásny výlet cez jarné prázdniny, ktorý sme si všetci užili a radi by sme sa vrátili znovu.

  Obrovská vďaka patrí  p. Frančákovej za organizáciu celého výletu a v neposlednom rade p. Chrzanovi, s ktorým sme prežili úžasný týždeň plný návratu do histórie, zážitkov a zábavy. Veríme, že o rok sa vidíme zase.

  Tereza Mačková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria