Navigácia

 • 16. REPREZENTAČNÝ ŠKOLSKÝ PLES

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  Predaj lístkov bude prebiehať u p. Frančákovej na sekretariáte školy od 10.1.2018.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 16.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A /5.,6. a 7. ročník/ a 1B /8. a 9. ročník/.

   Za našu školu súťažili:

  1A – Dárus Popík     / 7.C trieda , p. uč. S. Běčáková/

  1B – Kristína Bogdanová      /8.C trieda, p. uč. Z. Šinaľová/

  Obaja súťažiaci obsadili prvé miesto vo svojej kategórii a postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14.2.2018 v Prešove. Všetci sme na nich hrdí a držíme im palce.

  Mgr. Zdenka Šinaľová

 • Keď deti (opäť) pomáhajú.

              Všetko sa to začalo už pár týždňov pred Vianocami – tým čarovným obdobím, keď sa človek  pozastaví a zamyslí nad všetkým, čo mu život nadelil a uvedomí si, že nie každý mal v živote toľko šťastia ako on. Opäť aj tento rok sa žiaci 6. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním rozhodli urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie.  Spolu so svojimi mamkami a babkami napiekli a vyzdobili medovníčky, upiekli chutné koláčiky, ktoré sme spoločne v škole zabalili do krásnych balíčkov a potom mohol prísť ten deň „D“. Už od skorého rána sme v príjemnej atmosfére vyzdobeného vestibulu, za zvukov vianočných piesní, ponúkali balíčky medovníčkov a koláčiky za symbolickú cenu všetkým okoloidúcim. Pristavovali sa žiaci, učitelia, rodičia a úprimne pochválili a ocenili snahu žiakov pomáhať, no a samozrejme aj prispeli a ponúkli sa medovníčkom. Posledné zásoby sa predali počas prestávok a mohlo sa bilancovať. Predajom sa nám podarilo vyzbierať 200 eur. Peniaze sme spolu s malým vinšom odniesli do Domova sociálnych služieb Egídius v Bardejove. K dobrej veci sa opäť rozhodla pripojiť aj DFS Dubinčan, ktorá spolu s nami spríjemnila predvianočné chvíle svojim vianočným programom slova a piesní a venovala domovu nový CD prehrávač a potravinové balíčky. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomohli z nenápadnej myšlienky urobiť jeden veľký dobrý skutok, srdečne ďakujeme!!!

  Mgr. E. Baldovičová a žiaci 6.A

 • Školské kolo dejepisnej olympiády

  Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách podľa ročníkov. Súťažilo spolu 33 žiakov.

  Toto sú najlepší v jednotlivých kategóriách:

  Kategória C/ 9.roč.

  1.Hersteková Katarína 74,5b

  2.Benková Alexandra 68,5b

  3.Nachtmanová Olívia 64b


  Kategória D/ 8.roč.

  1.Kaščáková Martina 73,5b

  2.Bogdanová Kristína 69,5b

  3.Saganová Rebeka 62b

  Kategória E/ 7. roč.

  1.Paľuvová Dominika 92b

  2.Tomko Oliver 83b

  3.Biloveská  Sofia 77b

   

  Kategória F/ 6.roč.

  1.Mank Marek 70b

  2.Pomikalová Sofia 68b

  3.Barančík Marián 64b

  Prví dvaja z každej kategórie postupujú do obvodového kola , ktoré sa uskutoční vo februári na ZŠ Pod papierňou v Bardejove. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Víťazom prajeme veľa elánu pri príprave do obvodového kola a držíme prsty!

 • Vianočná besiedka 3.D

  Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia.  Vždy sa na nich tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné.

  Vo štvrtok 21. decembra bola v našej triede, 3.D,  sviatočná nálada. V radostnej atmosfére sme si uctili najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

  Po úvodnom privítaní triednej učiteľky nás Baška Uhriňáková s básňou December vianočne pozdravila a pozvala na spoločné prežitie krásy chvíle vianočnej. Nasledoval príhovor Mišky Kašperovej.

  Celá besiedka sa niesla v duchu príbehu, v ktorom žiaci pomáhajú svojej pani učiteľke s vianočným programom. Deťom pomáhali aj vianoční škriatkovia.

  Do programu sa tak dostali vianočné piesne, básne, hra na keyborde, vianočné koledy, moderný tanec, dokonca vystúpili  deti z Anglicka s piesňou o vianočnom stromčeku. V príbehu O anjeloch sme si len potvrdili, že konať dobro sa oplatí. Počuli sme i úprimné priania od samotných aktérov pre rodičov aj hostí. Milými a úprimnými slovami, aby boli  tieto sviatky nie len pre deti, ale i pre rodičov aj starých rodičov naplnené šťastím, pokojom a radosťou, sa so všetkými na záver vystúpenia rozlúčil Paťko Šuľa.

              Nezabudli sme ani na vzájomné obdarovanie sa. Na detských tvárach úsmevy, očká žiaria šťastím. Teší nás, že sme urobili radosť všetkým, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás!

  Šťastné a veselé Vianoce prajeme!

  Mgr. Andrea Senajová

 • Vianočná pohľadnica

  Predvianočný čas je obdobím príprav na najkrajšie sviatky roka. Prajeme si navzájom všetko len to najlepšie a svoje priania posielame čoraz častejšie virtuálnou cestou - prostredníctvom internetu. Na našej škole sa už stalo zvykom, že posielame netradičné pohľadnice tradičným spôsobom. V čom spočíva netradičnosť našich pozdravov? Sú ručne maľované a každá z nich je originálna. To, že sú naozaj krásne môžete posúdiť sami v priloženej fotogalérii.

  V tomto školskom roku sme sa rozhodli tie najkrajšie oceniť.

  Výsledky súťaže:

  Kategória 1. – 4. ročník:

  1. miesto : Lívia Šuťáková - 3.B, Patrícia Udičová - 2.C
  2. miesto: Lukáš Kotik - 2.C, Zuzana Poláková - 2.C, Liliana Mogišová - 1.A
  3. miesto: Tamara Petrišáková - 3.B, Kristína Sobeková - 4.D

  Kategória 5. – 9. ročník:

  1. miesto: Dominika Paľuvová - 7.A
  2. miesto: Kristína Bardiovská - 9.A
  3. miesto: Aneta Mihalčinová - 7.A, Jaroslava Oravcová - 7.C, Matúš Pavúk - 9.A

 • Vianočná slávnosť pre starkých

   

  V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. Minú sa roky uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. A práve v tomto čase radosti, zázrakov a prianí sa v mysli starkých roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Áno – sú to VIANOCE, opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

  Opäť nám nežne klopú na dvere najkrajšie sviatky v roku, preto si intelektovo nadaní žiaci 2.D a 4.B s radosťou a potešením  pripravili malú slávnosť pre starkých s triednymi učiteľkami Andreou Tribusovou a Gabrielou Voľanskou. Naším prianím bolo, aby starkí z Centra sociálnych služieb na Wolkerovej 11 v Bardejove s nami strávili príjemnú chvíľku a mali radosť a potešenie v tomto vzácnom predvianočnom čase.

  Veríme, že aj naše skromné vystúpenie  sa svojim obsahom stalo aspoň malým darčekom, ktorý zahrial srdcia i pohladil dušu starkých.

  Zo srdca Vám všetkým prajeme krásne Vianočné sviatky, plné zdravia, pokoja, pohody  a radosti  z toho, že za tichej, svätej noci sa narodilo dieťatko – nebeský dar...

  Ešte raz, šťastné a veselé vianočné sviatky Vám prajeme!  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Vianočná besiedka

  Žiaci  2, A triedy pripravili pre rodičov vianočnú besiedku uvitú z básní, kolied, scénok a vinšovačiek.

  Snažili sa prezentovať svoju šikovnosť a talent. Spolu s rodičmi a hosťami  si zaspievali vianočné koledy pod vianočným stromčekom. Šanteniu, veselej nálade a malému pohosteniu sme sa potešili všetci spoločne.

 • Vianočný florbalový turnaj žiakov 5-6. ročníkov

  Dňa sa 21.12.2017 v priestoroch telocvične ZŠ Komenského uskutočnil Vianočný florbalový turnaj žiakov 5-6 ročníkov. Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sysstémom každý s každým. Vo finále na seba narazili ved družstvá zo šiesteho ročníka. Napokon  6.D zvíťazila nad 6.E "A" triedou 3:1. V súboji o tretie miesto suverénne zvíťazila 5.D "A" nad 5.C triedou 3:0.

  Konečné poradie:

  1. miesto - 6.D
  2. miesto - 6.E "A"
  3. miesto - 5.D "A"
  4. miesto - 5.C
  5. miesto - 6.A
  6. miesto - 5.D "B"
  7. miesto - 5.B
  8. miesto - 6.E "B"

  Všetkým zúčastneným družstvám ďakujem za účať v turnaji a prajem príjemné vianoce. Mgr. Andrej Pečeňuk
   

 • Výsledky školského kola  geografickej olympiády

  Dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Najúspešnejší z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole  6. 2. 2018.

  Kat. G – 5.ročník

  1. Ján Vrabec
  2. Ivo Varchol
  3. Alexandra Poperníková

  Kat. F – 6.- 7.ročník

  1. Dominika Paľuvová
  2. Oliver Tomko
  3. Marián Barančík

  Kat. E – 8.- 9.ročník

  1. Richard Vasilega
  2. Alexandra Valková
  3. Magdaléna Kuzmová

 • Posedenie pri francúzskej rozprávke.

  ,Tradične , už niekoľko rokov, si žiaci z krúžku Francúzština hrou skrášľujú predvianočné obdobie posedením pri vianočnej rozprávke  a vždy novej kolede. Tento rok sme sa stretli 19. a 20.12. pri  rozprávke LA FAMILLE GLOBULE a vianočnej piesni  MON BEAU SAPIN . Žiaci 2.ročníka mali rozprávku prispôsobenú svojej úrovni slovnej zásoby a 3. ročník pracoval s pôvodnou verziou. Tretiaci  pomáhali vyrábať aj pomôcky. Celý príbeh, podľa počúvania nahrávky k jednotlivým  obrázkom, vymaľovali žiaci na pripravený pracovný list. Pri takejto aktívnej , zábavnej a družnej práci nám čas veľmi rýchlo ubehol. Deti pracovali úžasne , čo ma veľmi teší. Odchádzali veselé a s úsmevom. Mgr. Anna Fabianová

 • Vyhodnotenie výtvarných súťaží

  Dňa 1.decembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Ochranárik 112, kde naši žiaci vyhrali pekné 2 a 3 miesto a ich práce postúpili na celoslovenskú súťaž. Sú to žiaci Daniel Kukľa a Alexandra Hajtolová, obidvaja pod vedením p.uč. Vavrekovej. 

  Dňa 7. decembra 2017 v Šarišskom múzeu bolo vyhodnotenie súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica, kde žiačky 7.A pod vedením p.uč. Vavrekovej boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Sú to žiačky Sofia Kapsdorferová a Sofia Biloveská.

  Srdečne blahoželáme.

 • Florbalový turnaj

  V mesiaci december sa  pri príležitosti 40. výročia založenia školy konal florbalový turnaj žiakov druhého a tretieho ročníka. Výbornú atmosféru oboch turnajov  dotvárala skvelá divácka podpora  spolužiakov i spoluhráčov. Víťazným družstvom medzi tretiami sa stalo družstvo 3.D a a medzi druhákmi družstvo 2. C triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

  Konečné poradie 2. ročník
  1. miesto: 2.C /A/      2.C /B/
  2. miesto: 2.A             2.B
  3. miesto: 2.D

  Konečné poradie 3. ročník
  1. miesto: 3.D
  2. miesto: 3.C             3.B
  3. miesto: 3.A

 • Školské kolo Pytagoriády

  Aj v tomto roku tradične začiatkom decembra  sme zorganizovali

  školské kolo Pytagoriády.

  V stredu  13.decembra 2017 kategória P3-P5 a vo štvrtok 14.decembra  súťažili starší žiaci v kategóriách P6-P8. O najlepšie umiestnenie zabojovalo           150 žiakov.

  Tu sú celkové výsledky v jednotlivých kategóriách:

  Všetkým úspešným gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalších súťaží. Mgr. Varcholová

 • Vianočná burza!

  Aj tento rok sa v  adventnom období uskutočnila na našej škole vianočná burza. Deti priniesli, čo už nepotrebovali a za symbolickú sumu si kúpili drobný darček. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 245 eur, ktoré opäť pomôžu niekomu z nás. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme a prajeme krásne Vianoce!  
  Žiacky parlament

 • Šaliansky Maťko

  „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

  Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

  že som sa narodil v Šali.“

  Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Na našej škole sa teší od samého začiatku veľkej obľube. Do 25. ročníka školského kola, ktoré sa konalo 14. 12. 2017  a 18.12.2017 sa v prvej kategórii (žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ) zapojilo až  20 recitátorov a v druhej (žiaci 4.-5.ročníka ZŠ) a v tretej kategórii (žiaci 6.-7.ročníka ZŠ) 13 recitátorov.  Súťažiaci predniesli zaujímavé slovenské povesti a snažili sa o čo najlepší výkon. Porota to nemala ľahké. V silnej konkurencii recitátorov porota udelila ocenenia týmto žiakom:

  I. kategória:

  1. miesto:  Katarína Kútiková, III.A
  2. miesto:  Simona  Senčáková, II.C
  3. miesto:  Martin Matiaš, II.D

        Cena poroty: Samuel Švec, II.D

  II. kategória:

        1.miesto: Daniel Kuľka, V.C

        2.miesto: Kristína Sobeková, IV.D

        3.miesto: Veronika Tyššová, IV.C

  III. kategória:

       1. miesto: Miroslava Kožlejová, VI.E

       1. miesto: Michaela Kožlejová, VI.E

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným účastníkom želáme veľa elánu do ďalších ročníkov.

 • VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU 2017

  3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

           Druhák Martin Matiaš z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov rád píše, kreslí, maľuje, vystrihuje, píše si knižky, jednoducho tvorí. Práve jeho literárny talent si všimla aj porota v celoslovenskej súťaži VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, neziskovej organizácie KVAPKA, n.o.  Za svoju prácu v kategórii poézie získal ocenenie v podobe tretieho miesta. Martinkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších, nielen literárnych, úspechov.

  Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a rovnako pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť vody, ponúkame Martinkove víťazné verše. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

  Zdravá voda

  Voda, voda, vodička,
  má Ťa rada Anička.
  Keď sa jej raz napije,
  srdiečko jej ožije.

  Je to liek pre zvieratká,
  pre ľudí aj rastlinky.
  Môj psík ju má stále v miske
  a je zdravý, to viem iste.
  S vodou je vždy kamarát,
  žralok, ryba ba i rak.

  Ak chceš stále zdravý byť,
  musíš čistú vodu piť.

                                                  Martin Matiaš, 2.D

 • Učíme sa s Kozmixom

           Francúzske príslovie hovorí, že byť učiteľom sa nemá odvážiť ten, kto pozná len jednu pieseň. V prípade žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov to platí nielen v oblasti obsahu, ale aj v metódach  a formách výučby. Ich príjemnú zmenu nám priniesol náš kamarát Kozmix z obľúbeného vzdelávacieho portálu, ktorého interaktívne úlohy začleňujeme do výučby už druhý školský rok. Kým minulý školský rok žiaci lúskali jeho úlohy nesúťažne, vo voľnom čase a na základe dobrovoľnosti, tentokrát sme sa zapojili aj do jeho Hviezdnej súťaže. Druháci jeho úlohy riešili v škole i pohodlí domova. Za vyriešené interaktívne úlohy získavali nálepky na hracie karty, spolu s ostatnými zapojenými žiakmi z celého Slovenska, vrátane žiakov z 3.D, ktorí s bývalou 4.D pracovali a zabojovali o kozmixové ceny už minulý školský rok. Aj tento školský rok sa na našu školu usmialo šťastie a tak si Hviezdny set odnáša Kozmixov verný kamarát Miško Hübler z 2.D a Dominik Križák z 3.D.

  Aj v tomto prípade však platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože žiaci svojou účasťou získali  chuť do učenia  touto modernou a zábavnou formou.

  Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov pri zdolávaní zaujímavých úloh vzdelávacieho portálu Kozmix. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

 • iBobor na ZŠ Komenského Bardejov

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do on-line súťaže iBobor. Garantom medzinárodnej súťaže na Slovensku je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie, posmeliť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní  moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak od druhého ročníka. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou aj spôsobom riešenia. Niektoré úlohy majú formu otázky s výberom odpovede, iné sú interaktívne – presúvanie, usporiadanie a dopĺňanie riešenia.

  Najlepší  v kategórii Drobci:

  1. miesto: Patrik Šuľa 3.D
  2. miesto: Vivien Bohinská 3.D
  3. miesto: Jakub Tribus D

  Najlepší v kategórii Bobrík:

  1. miesto: Michal Čorba 4.B a Veronika Tyššová 3.C
  2. miesto: Nina Krjaková 4.B a Terézia Paľuvová 4.B
  3. miesto: Diana Baranková 4.D

  Ďalší žiaci, ktorí sú ocenení diplomom za úspešné riešenie : Jakub Vasilega 2.C, Karolína Bajusová 2.A, Oliver Pillár 2.C, Filip Seipel 2.D, Roland Fedoročko 2.D, Simona Senčáková 2.C, Lea Milá 3.D, Michaela Kašperová 3.D, Adela Harničarová 3.A, Vivien Kelemenová 3.A, Tobias Novák 3.C, Eliáš Balovič 3.A, Róbert Guľa 3.A, František Paľuv 3.C, Diana Beloveská 4.D, Dávid Mika 4.B, Martin Čejka 4.C, Liana Guláková 4.D, Emma Guthová 4.B, Sebastián Kviatkovský 4.D, Emma Seipelová 4.B, Teo Šmida 4.C, Dávid Vaxmanský 4.C, Tamara Humeníková 4.D

  Darilo sa aj žiakom II. stupňa v kategóriách :

  Bobrík  

  1. Martin Krajňák 5.A a Benjamín Švaro 5.A,
  2. Rebeka Boďová, Daniel Kuľka, Matej Žižak, všetci z 5.C

  Benjamín

  1. Marián Barančík 6.C
  2. Gregor Bujda 7.A
  3. Dominik Žofčin 7.D

  Kadet

  1. Lukáš Kostár 9.A
  2. Jakub Štofanik 8.C
  3. Richard Vasilega 8.E 

  Ďalších 55 žiakov získalo za úspešné riešenie súťažných úloh pekný diplom. Úlohy to neboli jednoduché, pri  niektorých sa veru bolo treba poriadne zamyslieť. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

  Ak máte záujem o bližšie informácie o súťaži, prípadne si chcete vyskúšať svoje vedomosti, vyhľadajte si na internete stránku iBobor. Konkrétne úlohy z minulých ročníkov nájdete v archíve úloh. Hlavne vy menej úspešní, nevzdávajte sa! Trénujte a uvidíte, že budúci rok budete o niečo lepší. Držíme palce! G. Voľanská a J.Varcholová

 • VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

  V rámci osláv 40. výročia našej školy sa v piatok 8.12. 2017 uskutočnil 1.ročník volejbalového turnaja učiteľov, bývalých absolventov a rodičov.    Podarilo sa vytvoriť 5 družstiev. Od začiatku hry vládla v telocvičniach výborná nálada, radosť zo športu a v neposlednom rade aj zo samotného stretnutia týchto nadšencov volejbalu. Víťazom sa stalo družstvo bývalých absolventov, aj keď je jasné, že víťazmi boli v podstate všetci. Po dobrom športovom výkone sa podával ešte lepší guľáš a sladké šišky.    Veríme, že tento 1.ročník volejbalového turnaja sa stane na našej škole tradíciou. Už teraz sa tešíme na 2.ročník.:-)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria