• Novinky

      • Pútavé predpoludnie s hasičmi

      • V závere horúceho školského roka urobili dobrovoľní hasiči žiakom 1.A, 1.B, 4.B a 4.C pútavé predpoludnie. Atmosféra bola výborná, deti sa oboznámili s hasičskou technikou a ochranným oblečením hasiča. Najzaujímavejšia časť nastala vtedy, keď si deti mohli vyskúšať aj techniku hasenia ohňa ozajstnými hasičskými hadicami. Hasičom ďakujeme za ukážky a prajeme ich veľa šťastia pri práci.

       Učiteľky: Ľubica Sabolová a Jana Paľuvová

       Pútavé predpoludnie s hasičmi - Obrázok 1

      • Rozprávkový les 2017 - fotogaléria

      • Koniec školského roka na našej škole bol rozprávkový. Doslova. Pre všetkých žiakov prvého stupňa sme v spolupráci s Okresnou radou Únie žien Slovenska zorganizovali už tradičné podujatie „Cesta rozprávkovým lesom“. Pani vychovávateľky pripravili pre deti zaujímavé súťaže, zábavné úlohy, za ktoré deti získavali „dukáty“. Tie si mohli v Rozprávkovom obchode vymeniť za rôzne malé hračky a sladkosti. Výbornými pomocníkmi v rozprávkových kostýmoch boli žiaci 8.A, ktorí sa perfektne zhostili svojej úlohy pomocníkov.

       Všetkým na dobrú náladu hrala veselá hudba. Aj slniečko k nám bolo zhovievavé, zvedavo vykúkalo spoza mrakov, ale len tak – jedným očkom, aby deťom nebolo pri hrách veľmi horúco.

       Bola to pekná rozlúčka so školským rokom a spolužiakmi. Každé dieťa získalo za svoju snahu a prácu odmenu a potom  zostála už len tá najväčšia odmena za usilovnosť počas dlhých 10 mesiacov – prázdniny!

       Rozprávkový les 2017 - fotogaléria - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

      • Prezentácie ročníkových prác - 1.D - fotogaléria

      • Žiaci z 1. D triedy ( žiaci so všeobecným intelektovým nadaním)  mali počas celého školského roka jeden výnimočný predmet v porovnaní s ostatnými prvákmi. Bolo to Obohatenie. Nie, že by sa chceli obohacovať na úkor niekoho iného, práve naopak. Obohacovali sa navzájom- vedomosťami. V tomto roku si vybrali tému – Dinosaury.  Do školy nosili rôzne knihy, publikácie, obrázky, na hodinách pozerali filmy, vypracovávali úlohy o tejto problematike. Dozvedeli sa veľa o historicky poslednom superkontinente na planéte Zem, ktorý bol obklopený zo všetkých strán oceánom a voláme ho Pangea. Občas pomohol aj internet ako zdroj informácií o živočíchoch, ktoré vtedy obývali tento dávny svet. Deti získali mnoho vedomostí o rôznych druhoch dinosaurov, ich výzore, spôsobe života, o vedeckom výskume v tejto oblasti, vykopávkach, fosíliach...

       Výstupom boli prezentácie žiakov pred rodičmi, spolužiakmi, učiteľkami. Na to, že sú to iba prváci, zvládli túto úlohu výborne. Na príprave projektov sa podieľali aj rodičia, ale „prednášku“ musel každý zvládnuť sám. Aj takto vyzerá spojenie školy so životom. Pre každého z nás je dôležité vedieť argumentovať, obhájiť si svoj názor, vysvetliť svoj postoj, reagovať na otázky, vzdelávať sa nie kvôli známkam, ale kvôli vedomostiam. Prvú „skúšku ohňom“ majú prváci úspešne za sebou. Verím, že sa im bude takto dariť v ďalších rokoch.

       Prezentácie ročníkových prác - 1.D - fotogaléria - Obrázok 1
       Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok.