• Novinky

      • Predškoláčik

      • Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy? 
       Má vaše dieťa strach zo školy?
       Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?
       Chcete spoznať prostredie školy?

       PREDŠKOLÁČIK

       Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
       do š
       koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

       Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE
       od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

       Pozor zmena - prvé stretnutie
       preložené zo 7.2. na 
       14.2.2020  
       Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 054/472 23 83 sekretariát

       Mgr. Alena Matiašová - 0905 941 091

       Viac informácii o Predškoláčikovi - kliknite TU.

      • 4. žiacky ples

      • Všetci pekne nahodení do gala a už to začalo...

       Dňa 26.1.2017 sa v našej školskej jedálni uskutočnil už po 4.-krát ples pre žiakov 8. a 9. ročníka. Ples nám otvoril náš spolužiak Tomáš Štefanský so svojou tanečnou partnerkou a večer sa mohol začať.

       Medzi všetkými populárny  DJ Bobor nás sprevádzal  so skvelou hudbou a spolu s ním veľa zábavy, smiechu, tancovania, fotiek, koláčov...  „Nasleduje tombola, tak si prosím nachystajte svoje tombolové lístky!“ A všetci už nedočkavo čakali, kedy sa povie ich číslo.  Kto nevyhral, nech nezúfa, určite to nebol posledný ples.

       Zlatým klincom večera bola   voľba šarmantného KRÁĽA a nádhernej KRÁĽOVNEJ plesu. A veru všetci sme sa zhodli, kto by to mal byť: Nicolas Koreň a Barbora Torkosová.

       Jedno veľké ďakujem patrí pani učiteľkám Vasilegovej a Baranovej, ktoré na nás dávali pozor a pomohli nám zorganizovať úžasný ples, na ktorý určite nezabudneme...

       Čo viac k tomu dodať... O rok sme tu zas! Možno v inej zostave, ale to nevadí...

       Milí siedmaci, môžete sa začať pripravovať, o rok Vás chceme vidieť všetkých na parkete!

       Monika Kmecová  8.D

      • Lyžiarsky výcvik druhákov

      • Tretí januárový týždeň sa druháci športových tried rozhodli vymeniť školské povinnosti za lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku Tylicz. Aj keď sa zdalo, že počasie malým lyžiarom nebude priať, opak bol pravdou.

       Inštruktori si žiakov rozdelili do troch družstiev.  V prvom družstve, kde boli zaradení žiaci, ktorí už ovládali základy lyžovania, sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. V druhom a treťom  družstve  sa zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré  počas výcviku postupne zdokonaľovali. Strach a obavy  už v prvých dňoch vystriedala radosť z prvého úspešného zdolania svahu, či  jazdy na lanovke.

       Predposledný lyžiarsky deň bol  ukážkou všetkých zručností, ktoré deti nadobudli počas uplynulých dní usilovného tréningu. Konali sa lyžiarske preteky. Hoci sa na stupni víťazov neobjavili všetci žiaci, v skutočnosti neprehral nik. Práve naopak, každý vyhral boj nad sebou samým. Všetci žiaci si prevzali diplom, medailu i sladkú odmenu za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku.

       Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi PhDr. Jánovi Mikovi, Mgr. Alene Zavackej a Mgr. Róbertovi Senčákovi, ktorí  na seba prevzali zodpovednosť za splnenie výcvikového plánu a bezpečnosť jeho členov. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí priložili ruku k dielu a spoločne prispeli k tomu, že sa ich deti posunuli o krok vpred vo svojom lyžiarskom umení. Mgr. Alena Geffertová

       Pre získanie prístupu ku kompletnej fotogalérii kontaktujte p. Geffertovú.

      • Projekt eTwinning: Christmas cards exchange

      • Vianočné sviatky v súčasnosti sú v porovnaní s nedávnou minulosťou v mnohom odlišné.  Už len v oblasti želaní, klasické pohľadnice striedajú sms-správy, odkazy v Messengeri či e-mailová pošta. Kedysi však bolo samozrejmosťou zaslať pohľadnicu s úprimným venovaním príjemne prežitých sviatkov známym, blízkym či priateľom.

       Preto sme sa my – učitelia anglického jazyka na 1. stupni rozhodli neupustiť od tejto milej tradície. So žiakmi sme pripravili vlastnoručne ilustrované pohľadnice a v angličtine vypísali milé vianočné priania. A komuže sme naše Christmas cards adresovali? Prostredníctvom programu eTwinning, sme tentokrát nadviazali spoluprácu so španielskou a talianskou školou. Projektom „Christmas cards exchange“ sme si tak navzájom  naše priania vymenili so  žiakmi zo základnej školy v talianskom meste Montefrancošpanielskej školy v Torrejón de la Calzada.

       Naše pohľadnice sú už  v rukách našich nových kamarátov a tie ich môžete obdivovať na projektovej nástenke anglického jazyka prvého stupňa. Ak sa navyše inšpirujete k takémuto spôsobu potešenia svojich blízkych, naše ciele sme týmto projektom naplnili niekoľkonásobne. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.  PK CJ na 1.stupni

      • Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • Dňa 18.1. 2018  sa výhercovia školského kola súťaže v  prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského zúčastnili okresného kola. Našu školu v 1. kategórii (2. – 3. ročník) úspešne reprezentovala  Katarína Kútiková z 3. A triedy, ktorá získala pekné 4. miesto. Malej recitátorke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Mgr. Beatrix  Palubová

      • Logické sústredenie nadaných žiakov 2017/2018

      • Hovorí sa, že príroda tvorí nadanie, ale až príležitosť mu dá vyniknúť.  Možno práve tak ako príležitosti žiakov s intelektovým nadaním na ZŠ na Komenského 23 v Bardejove, kde žiaci individuálne napredujú vďaka mnohorakým aktivitám. Jednou z nich je aj Logické sústredenie nadaných žiakov. Už po druhýkrát sa stretlo s veľkým ohlasom a tak sa jedna skvelá partia žiakov od druhého až po deviaty ročník vybrali smerom k Bardejovským Kúpeľom, do posledného miesta obsadiť rekreačné stredisko Lipka.

       Naše dobrodružstvo za poznaním začalo príchodom celej družiny. Po krátkej ceste autobusom sme sa ubytovali a  rozdelili do dvoch skupín. Prvou skupinou boli dievčatá, ktoré si ako prvé dali námahu s riešením logického testu. Druhej skupine chlapcov sa zatiaľ venoval pán muzikoterapeut. Po čase sa skupiny vymenili a tak si mohli všetci skúsiť rôzne hudobné nástroje, ako napríklad gong alebo bongo, ale aj zistiť ako nám to páli v rôznych logických úlohách. Večer nám spríjemnil sympatický pán, rodený Angličan, s ktorým sme sa mohli porozprávať o živote v zahraničí a o čosi viac prehĺbiť naše jazykové schopnosti. Keď ručičky hodín odbili šiestu, znova sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna, rozhodnutá pre reset sa vybrala dosýta vyšantiť v neďalekom wellness centre.

       A tá druhá pátrala na základe indícií po poklade v Bardejovských Kúpeľoch. S čelovkami a baterkami prečesávali nočný les, trápili si hlávky lúštením indícií, aby sa tak dostali k bájnemu pokladu.Po tomto náročnom dni sme si večer odpočinuli, aby sme sa mohli ráno vrhnúť na druhú časť netradičných aktivít. Najskôr sa nám venovali psychológovia z CPPPaP, ktorí mali pripravenú detektívnu hru na preverenie pohotového myslenia, úsudku, zručností, ale aj súdržnosti. Neskôr nás čakali zábavné kvízy, pri ktorých sme boli rozdelení do viacerých skupín rozdielneho veku a navzájom sme súťažili. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o prírode, filmoch a spoločnosti.

       Poslednou aktivitou nášho sústredenia bolo stretnutie s dvojicou slovenských študentov, ktorí študovali v Anglicku a pútavo nám porozprávali mnoho zaujímavostí o tejto krajine. Na záver sme naše zážitky  zakreslili do pojmových máp, aby sme na nich uchovali všetky kľúčové aktivity, dojmy, vtipné hlášky i kus seba.

        Napokon zhrnutie a vyhodnotenie celého sústredenia so sladkou odmenou pre všetkých zúčastnených, ktoré zorganizovali pani učiteľky Mgr. Baldovičová, Mgr. Senajová, Mgr. Šinaľová, PaedDr. Tribusová, PhD. a pani zástupkyňa Mgr. Peláková. Ďakujeme za ďalšiu príležitosť rozvíjať to, čo nám bolo dané  a zdieľať nezabudnuteľné zážitky, ktoré nám navždy ostanú vryté do pamäti.

       Alexandra Valková VIII.D
       ZŠ na Komenského 23 v Bardejove

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 16.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A /5.,6. a 7. ročník/ a 1B /8. a 9. ročník/.

        Za našu školu súťažili:

       1A – Dárus Popík     / 7.C trieda , p. uč. S. Běčáková/

       1B – Kristína Bogdanová      /8.C trieda, p. uč. Z. Šinaľová/

       Obaja súťažiaci obsadili prvé miesto vo svojej kategórii a postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14.2.2018 v Prešove. Všetci sme na nich hrdí a držíme im palce.

       Mgr. Zdenka Šinaľová

      • Keď deti (opäť) pomáhajú.

      •             Všetko sa to začalo už pár týždňov pred Vianocami – tým čarovným obdobím, keď sa človek  pozastaví a zamyslí nad všetkým, čo mu život nadelil a uvedomí si, že nie každý mal v živote toľko šťastia ako on. Opäť aj tento rok sa žiaci 6. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním rozhodli urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie.  Spolu so svojimi mamkami a babkami napiekli a vyzdobili medovníčky, upiekli chutné koláčiky, ktoré sme spoločne v škole zabalili do krásnych balíčkov a potom mohol prísť ten deň „D“. Už od skorého rána sme v príjemnej atmosfére vyzdobeného vestibulu, za zvukov vianočných piesní, ponúkali balíčky medovníčkov a koláčiky za symbolickú cenu všetkým okoloidúcim. Pristavovali sa žiaci, učitelia, rodičia a úprimne pochválili a ocenili snahu žiakov pomáhať, no a samozrejme aj prispeli a ponúkli sa medovníčkom. Posledné zásoby sa predali počas prestávok a mohlo sa bilancovať. Predajom sa nám podarilo vyzbierať 200 eur. Peniaze sme spolu s malým vinšom odniesli do Domova sociálnych služieb Egídius v Bardejove. K dobrej veci sa opäť rozhodla pripojiť aj DFS Dubinčan, ktorá spolu s nami spríjemnila predvianočné chvíle svojim vianočným programom slova a piesní a venovala domovu nový CD prehrávač a potravinové balíčky. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomohli z nenápadnej myšlienky urobiť jeden veľký dobrý skutok, srdečne ďakujeme!!!

       Mgr. E. Baldovičová a žiaci 6.A

      • Školské kolo dejepisnej olympiády

      • Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách podľa ročníkov. Súťažilo spolu 33 žiakov.

       Toto sú najlepší v jednotlivých kategóriách:

       Kategória C/ 9.roč.

       1.Hersteková Katarína 74,5b

       2.Benková Alexandra 68,5b

       3.Nachtmanová Olívia 64b


       Kategória D/ 8.roč.

       1.Kaščáková Martina 73,5b

       2.Bogdanová Kristína 69,5b

       3.Saganová Rebeka 62b

       Kategória E/ 7. roč.

       1.Paľuvová Dominika 92b

       2.Tomko Oliver 83b

       3.Biloveská  Sofia 77b

        

       Kategória F/ 6.roč.

       1.Mank Marek 70b

       2.Pomikalová Sofia 68b

       3.Barančík Marián 64b

       Prví dvaja z každej kategórie postupujú do obvodového kola , ktoré sa uskutoční vo februári na ZŠ Pod papierňou v Bardejove. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Víťazom prajeme veľa elánu pri príprave do obvodového kola a držíme prsty!