• Novinky

      • SLÁVNOSTNÉ PASOVANIE PRVÁKOV 2018/2019

      •      Kedysi sa pasovali rytieri... my dnes pasujeme našich prváčikov, našich usilovných žiačikov.

            Prváci školskou bránou vstúpili do rozprávkového sveta, kde ich už netrpezlivo čakali: víla, šašo Jašo, princezná , princ, zbojník a dobrá ježibabka. Deti svedomito pomáhali týmto rozprávkovým bytostiam a plnili úlohy zo slovenského jazyka, matematiky, angličtiny , hudobnej výchovy  a telesnej výchovy. Svojim rodičom a prítomným hosťom ukázali, čo sa naučili od septembra na vyučovacích hodinách a ako sa z malých škôlkarov stali šikovní žiaci našej školy. Pán riaditeľ prvácky sľub, ktorý žiaci zložili potvrdil a každého prváčika rozprávkovou ceruzou pasoval za RIADNEHO ŠKOLÁKA ZŠ na Komenského ulici.

            Nuž, ktovie, či prizerajúcich sa dospelých viac dojala odvaha a šikovnosť malých žiakov, alebo to, že práve symbolicky vstúpili do väčšieho, školského sveta...

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Naše mesto

      • V priebehu mesiaca november sa uskutočnila vedomostná súťaž pod názvom „Naše mesto“ vo všetkých oddeleniach ŠKD. Vychovávateľky si pripravili krátke prezentácie o našom meste a napokon s tým spojenú aj vedomostnú súťaž. Deti sa veľmi húževnato zhostili svojich úloh a ukázali, že naozaj toho veľa vedia o meste v ktorom žijú. Víťazné družstvá za svoje vedomosti boli odmenené sladkou odmenou a diplomom. Boli to veľmi príjemné popoludnia v ŠKD. Deti ukázali svoje znalosti o meste Bardejov a zároveň získali aj  mnoho nových poznatkov.

       Bc. Darina Kostárová

      • Výsledky doplňujúcich volieb

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z radov rodičov - VÝSLEDKY

       Oprávenených voličov: 629. Vydaných hlasovacích lístkov: 330.  Platných hlasov: 329. Neplatných hlasov: 1.

       1. MUDr. Richard Ľuník - 117 hlasov - ZVOLENÝ
       2. Ing. Štefan Hríbik - 114 hlasov - ZVOLENÝ 
       3. Mgr. Slávka Kollárovičová - 91 hlasov
       4. Ing. Jana Klebanová  - 85 hlasov
       5. Ing. Marek Chrzan - 81 hlasov
       6. Ing. Miroslav Šmida - 51 hlasov
       7. Mgr. Martin Uhriňák - 43 hlasov

        

      • Doplňujúce voľby do Rady školy za rodičov

      • V súlade s vyhláškou  Ministerstva školstva Slovenskej republiky 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje riaditeľ školy na ZŠ Komenského 23 v Bardejove

       doplňujúce voľby 2 členov do Rady školy za rodičov.

       Prvé kolo volieb (pre úspešné vykonanie volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov) sa uskutoční 28.11.2018 vo vestibule školy v čase od 14.00 do16.00 hod.

       Druhé kolo volieb (v prípade, že sa prvého kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) sa uskutoční 3.12.2018 vo vestibule školy od 14.00 do 15.00 hod.

       Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti. Za zástupcov rodičov nesmú byť volení zamestnanci školy.

       Kandidáti, ktorí majú záujem o prácu v Rade školy, nech sa osobne prihlásia na sekretariáte školy do 15.11.2018 v čase od 7.30 do 14.30 hod.

      • EXKURZIA DO SOLIVARU, HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA

      • V dňoch 8. a 16. novembra sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili dvoch exkurzií. Rozprávka Soľ nad zlato hovorí o význame a dôležitosti soli, ktorá je vzácnejšia než zlato. V neďalekom Prešove  sa ešte donedávna soľ ťažila a spracovávala. V súčasnosti je  jej výroba zastavená. Múzeum v Solivare nám však túto slávnu históriu pripomína. Tento unikátny komplex pochádzajúci  zo 17. storočia,  ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické objekty na Slovensku, slúžil  na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Pani sprievodkyňa žiakom  zaujímavou formou  poskytla výklad primeraný ich veku. Túto exkurziu sme  spojili s návštevou Prešovskej hvezdárne a planetária, kde si žiaci rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. Dozvedeli sa tiež nové zaujímavosti o slnečnej sústave a jednotlivých planétach, bližšie  spoznali ich charakteristické vlastnosti a zároveň si zopakovali už doposiaľ prebrané učivo o vesmíre.  

       Hovorí sa, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

      • Jesenné brigády

      • Pani Jeseň bola tohto roku krásna, teplá, slnečná. Vyzliekla stromy donaha a tie nechali všetky svoje listové šaty porozhadzované po zemi. Nezbedník vietor sa s nimi často pohrával a prenášal ich vo vírivých tancoch z miesta na miesto.  Pre nás žiakov a ostatných "obyvateľov“ školy to až taká romantika nebola. Vnímali sme to skôr ako neporiadok, ktorý treba upratať. Preto sme zorganizovali brigády na úpravu okolia budovy. Dokonca sme ešte stihli aj upraviť ďalšiu časť školského dvora. Vysadili sme okrasné kríky, rastliny, vysypali kamene. Kto všetko sa na dobrovoľníckych prácach ochotne podieľal?  Pozrite sa vo fotogalérii.

       M.Peláková

      • Úspech našej kolegyne v celoslovenskej recitátorskej súťaži

      • CHALUPKOVO BREZNO je celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti učiteľov. Jej cieľom je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach: literárna, výtvarná, skladateľská tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov,umelecký prednes poézie a prózy, spev ľudovej a umelej piesne,hra na hudobnom nástroji.

       Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – aj Slováci žijúci v zahraničí. Na tohtoročnom 51 ročníku sa jej zúčastnili okrem slovenských pedagógov aj zástupcovia z Čiech, Chorvátska a Rumunska.

       Preto Nás veľmi teší, že sa v tejto konkurencii ostrieľaných recitátoriek-učiteliek z celého Slovenska nestratila ani naša kolegyňa Mgr. Mária Peláková, ktorá sa v kategórii umelecký prednes umiestnila v stiebornom pásme.

       Gratulujeme a veríme, že sa tento úspech bude inšpirovať aj iné kolegyne a kolegov.

      • Prezentácie ročníkových prác pre verejnosť

      • V stredu 21.11.2018 o 16.30 sa v Poľsko-Slovenskom dome uskutočnili prezentácie najlepších ročníkových prác žiakov z tried so všeobecným intelektovým nadaním. Z každej triedy sa predstavili dvaja žiaci so svojimi prácami:

       Michal Hubler 3.D  - planéta Neptún

       Martin Matiáš 3.D – planéta Mars

       Katarína Lazorová 7.A – Čaj

       Erika Nachtmanová 7.A – Klavír

       Aneta Mihalčinová 8.A – Servítková technika

       Oliver Tomko 8.A – Nikola Tesla

       Žiakov si prišli vypočuť nielen ich rodičia a učitelia, ale aj pán riaditeľ, pani zástupkyňa, zástupcovia z mestského úradu a iní hostia. Dúfame, že sa všetkým tieto prezentácie páčili a strávili tak príjemný podvečer.

       Mgr. Šinaľová

       O tejto udalosti si môžte prečítať aj na stránke Ahoj Bardejov.

      • Učitelia opäť športovali

      • O tom, že šport ľudí spája sme sa opäť raz mohli presvedčiť dňa 16.11.2018 v telocvičniach na ZŠ Komenského. Organizovalo sa tam športové podujatie s cieľom nadviazať na myšlienku obnoviť volejbalovú učiteľskú ligu pre pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov školy. Do turnaja sa tentokrát prihlásilo až desať družstiev, v ktorom predovšetkým zvíťazila skvelá nálada a utuženie priateľských vzťahov. Hralo sa systémom každý s každým na 2 hrané sety do 15 bodov. Víťaz prvého turnaja Spojená škola Zborov potvrdila úlohu favorita v skupine „A“ a zaslúžene postúpila do bojov o prvenstvo. V ňom sa opäť stretla so ZŠ Komenského, ktorá využila výhodu domácej palubovky a dominovala vo svojej skupine „B“ dokonca bez straty setu. V napínavom finále sa z víťazstva napokon tešili opäť učitelia zo Spojenej školy Zborov, ktorí obhájili prvenstvo pred učiteľmi zo ZŠ Komenského víťazstvom 2:1 na sety. V súboji o 3. miesto sa viac darilo družstvu ZŠ Pod Vinbargom, ktoré zvíťazilo nad ZŠ Vinbarg 2:0 na sety. Všetci účastníci si nielen schuti zahrali, ale čakalo na nich aj chutné pohostenie, ktoré pripravili pre nich skvelé kuchárky ZŠ Komenského, ktorým patrí veľká chvála a poďakovanie. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia a najbližšie 3. kolo.

       Poradie v skupine A:
       1. miesto: Spojená škola Zborov
       2. miesto: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
       3. miesto: ZŠ Malcov
       4. miesto: ZŠ Raslavice
       5. miesto: CZŠ sv. Egidia a sv. Faustíny


       Poradie v skupine B:
       1. miesto: ZŠ Komenského
       2. miesto: ZŠ Vinbarg
       3. miesto: ZŠ Kurima
       4. miesto: ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
       5. miesto: ZŠ Gaboltov


       Mgr. Róbert Senčák

       Kompletnú fotogalériu si môžte pozrieť v tomto odkaze.

      • Strieborné medaily pre ZŠ Komenského

      • Už tradične na vysokej úrovni pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov dňa 9. novembra 2018 netradičné športové podujatie v prehadzovanej. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstva žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V silnej konkurencií ôsmich družstiev sa nestratili ani žiaci našej školy, ktorí našli premožiteľa až vo finále v podobe Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša z Prešova. Perličkou turnaja bola na záver už tradičná tombola, v ktorej sa šťastie taktiež usmialo aj na žiakov našej školy. Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: M. Vateha, T. Vaľko, B. Richvalský, R. Kollarovič, T. Haneková, L. Jašeková, T. Geffertová, L. Hlavinková. Ďakujeme organizátorom za krásne športové podujatie a tešíme sa na ďalší ročník.

       Mgr. Róbert Senčák

     • Aj nepotrebné veci majú svoju cenu
      • Aj nepotrebné veci majú svoju cenu

      • Každý má doma nejaký starý nepoužívaný mobil, toner, vybité batérie alebo inú malú elektroniku. Možno sa to nezdá, ale aj to obsahuje dôležité materiály ako zlato, meď, striebro, hliník alebo lítium, ktoré môžu pomôcť pri objavovaní vesmíru, liečení ľudí alebo vzdelávaní. Do 16. novembra sa na našej škole koná zber starej elektroniky, so zámerom zmierniť dopad na životné prostredie. Ak chcete pomôcť našej planéte a zachovať ju budúcim generáciám, prineste elektroniku do kabinetu Fyziky na 3. poschodí alebo environmentálnej hliadke, ktorá bude chodiť po triedach na škole.

       Za aktivitu pri šetrení nášho prostredia vedenie školy odmení 5 najlepších zberačov vecnými cenami.

       Starý mobil do koša nepatrí !

      • Mesiac úcty k starším žiakov 3.D: Receptár starých mám

      • Za nami je október. Je už tradične mesiacom úcty k starším. V tento čas možno akosi viac myslíme na našich starých rodičov a na tých starších, ktorí sú sami a potešia sa záujmu i prejavenej úcte. Zdá sa totiž, že práve oni sú mnohokrát a neprávom na okraji spoločnosti. Pritom práve starí ľudia sú studnicou toho, čo získame jedine prežitým a rokmi získaným – skúsenosťami. Aj preto tretiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov dostali zaujímavú  úlohu práve v súvislosti s ich vlastnými starými rodičmi. Pokračovanie článku TU.

      • Žiaci ZŠ Komenského majstrami okresu

      • Dňa 7.11.2018 sa v telocvični ZŠ Pod Papierňou uskutočnili majstrovstvá okresu žiačok a žiakov v stolnom tenise družstiev. V súťaži žiakov pri účasti 8 družstiev si titul majstrov okresu vybojovali naši chlapci po veľmi krásnom a  kolektívnom výkone. Chlapci v zložení Vateha, Kapec, Vaľko, Tomko zároveň postupujú na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia vo februári v Kežmarku.

       Dievčatá napriek veľkému úsiliu nepostúpili zo skupiny. V skupine prehrali dva zápasy v úplnom závere 4:3 a napokon obsadili konečné 5. - 6. miesto. Ďalším stolnotenisovým podujatím, na ktoré sa veľmi tešíme, bude vianočný turnaj žiakov a žiačok našej školy, ktorý sa uskutoční tohto roku v decembri.

       Na záver sa v mene vedenia školy chcem poďakovať všetkým stolným tenistom za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Tekvicová párty, alebo jesenné šantenie...

      • Tak ako každý rok, tak aj tohto roku sme sa nesmierne tešili na našu tekvicovú párty. V piatok pred jesennými prázdninami vychovávateľky všetkých oddelení pripravili pre svoje deti množstvo rozličných súťaží a  inej zábavy, aby jesenné šantenie prinieslo deťom radosť, ale aj zážitky, na ktoré budú dlho spomínať. Už celý týždeň sa na túto akciu pripravovali a svoje oddelenia vyzdobili pestrými tekvičkami. Niektoré boli ozajstné, iné z papiera, ale napokon všetky boli veľmi pekné a dotvárali nám jesenné obdobie, ktoré maľuje všetko vôkol nás krásnymi a pestrými farbami. Po školských chodbách sa vznášala hudba, detský džavot a smiech. To bola pre každú vychovávateľku veľká radosť, pretože sme videli deti šťastné a veselé. Všetci sme sa zabavili a potvrdili sme si, že našu tekvicovú párty si každý rok zopakujeme. Už teraz sa na ňu veľmi tešíme....

                                                                               Bc. Darina Kostárová - vedúca vychovávateľka