• Novinky

      • Prírodný vianočný aranžmán

      • Je už akýmsi nepísaným pravidlom žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných, že okrem rozvíjania mysle a ducha v nej rozvíjame aj zručnosti žiakov. Príležitosť vďačne núkajú aj inšpiratívne témy pracovného vyučovania. Preto ani tentokrát pri téme Ľudové tradície a remeslá, nebolo nad čím dlho uvažovať. Počas tejto hodiny žiaci hravo naplnili svoj cieľ, ktorým bolo zhotoviť produkt symbolizujúci vianočné sviatky. Ak ste ešte vaše príbytky nevyzdobili vianočnými ikebanami, skúste to spolu s nami. Postačia vám vetvičky čečiny, prírodniny, ktoré si ľahko zadovážite počas prechádzky v prírode a jedna stará šálka. Z tej však v tomto prípade nebudete piť, ale aranžovať do florexu (aranžovacej hmoty). Základ predstavuje svieca okolo ktorej už postupne vpichujete čečinu a neskôr odrezky prírodnín ako krušpán, tuja, brečtan či odrezky farebných krov. Výsledkom je jedinečný aranžmán, ktorý prevonia domovy, ale pri pohľade naň si opäť potvrdíte, to, čo aj štvrtáci našej triedy. Že vlastnoručne zhotovené výrobky sú tie najvzácnejšie, pretože sú vyrábané zo srdca a s láskou.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Dobročinnosť máme v krvi

      • Rok ubehol ako voda, každý z nás niečo získal a niečo stratil, ale v tomto predvianočnom čase máme všetci v sebe akosi viac nádeje, viery, lásky a dúfania v lepší zajtrajšok. A k tomu patrí aj vzájomná pomoc a podpora tých, ktorí to v živote nemajú úplne jednoduché. Žiaci z 8. A, triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove, sa opäť rozhodli  usporiadať predaj koláčov a medovníkov, ktorý tento rok obohatili aj o vianočný punč. Je to akcia, ktorá sa konala už po šiestykrát, a ktorá sa zakaždým teší veľkej obľube. Žiaci doma napiekli skvelé koláče všemožných tvarov a príchutí, pani kuchárky uvarili skvelý a voňavý punč, všetko sme pekne pripravili vo vestibule školy, pustili k tomu vianočné koledy a pustili sa do predaja. Žiaci, rodičia aj zamestnanci školy sa pristavovali, obdivovali, ale aj kúpili a prispeli každý svojou troškou na dobročinný účel. Všetky peniaze, ktoré sa vyzbierali (bolo to neuveriteľných 450 eur),  sme použili na nákup základných potrieb a potravín pre domácnosť a odniesli sme ich do Centra pre obnovu rodiny Dorka v Prešove. Je to centrum, ktoré poskytuje pomoc a bývanie tým, čo sa ocitli v krízovej životnej situácii. Aj v tejto konzumnej dobe, kedy väčšine z nás nič nechýba, a často nevieme, čo kúpiť ako vianočný darček, sa nájdu rodiny a ľudia, ktorí potrebujú pomoc, a sú vďační za každú vec darovanú z lásky. A fakt, že táto akcia je iniciovaná deťmi, umocňuje dobrý pocit, pretože nielen pomáhame, ale aj vychovávame ľudí, ktorí nebudú sebeckí, ale sa dokážu pozerať na svet okolo seba s otvorenými očami a srdcom.

       Preto som veľmi rada, že naša snaha a ochota ľudí podieľať sa na nezištnej akcii pomohla tam, kde je to potrebné, a že to spríjemní niekomu prežívanie týchto najkrajších sviatkov v roku. Všetkým prajem požehnané vianočné sviatky, naplnené láskou, rodinnou pohodou a vzájomnou štedrosťou, no nie len tou materiálnou, ale aj tou ľudskou.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Vianočne pečenie

      • Nezadržateľne sa blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Vôňa medu, škorice a vanilky vždy v nás navodzuje príjemnú vianočnú atmosféru. Takáto vôňa Vianoc sa poľahky dostávala aj na našu školskú chodbu. Bola to vôňa medovníkov a iných koláčikov, ktoré spolu so starými mamkami piekli deti z I. oddelenia. Pridali sa k nám aj deti z ostatných oddelení, ktoré vybrali pani vychovávateľky. Pod vedením babičiek pani H. Regrutovej, J. Pipasovej a učiteliek Mgr. Ľ. Sabolovej, Mgr. A. Geffertovej sa začalo očakávané pečenie. Išlo nám to od ruky a každý mal možnosť vykrajovať kreatívnymi formičkami rôzne tvarý krehkých koláčikov a perníkov. S dobrou náladou sme napiekli, poupratovali a začali si vychutnávať to , čo sme napiekli. Nezabudli sme ani na našich spolužiakov a do každého oddelenia sme poslali koláčiky, aby si pochutnali aj ostatné deti. Deti mali neskutočnú radosť s nádhernej tajomnej atmosféry, ktorá zostala v nich a verím, že si ju odniesli  do svojich domovov.  Prajeme Vám požehnané Vianoce, krásne sviatky pokoja, mieru, lásky a spolupatričnosti.

                                                                                                   Bc. Darina Kostárová

      • ŠALIANSKY MAŤKO

      • ZŠ na Komenského ulici usporiadala dňa 17.12. 2019 školské  kolo 27. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie a kultúry, budovaní pozitívneho vzťahu žiakov k národným tradíciám a zvykom. Pomáha rozvíjať ich tvorivé schopnosti, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie. Žiaci svojím prednesom navodili príjemnú umeleckú atmosféru a my veríme, že si zo súťaže odniesli krásny umelecký zážitok.

       V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

       1. kategória:
       1. miesto:        Bruno Voška - Ratvaj
       2. miesto:        Emma Vatehová
       3. miesto:        Samuel Sobek

       Cena poroty:   Katarína Kopačková

       2. kategória:
       1. miesto:        Patrícia Udičová
       2. miesto:        Martin Matiaš
       3. miesto:        Katarína Kútiková
       Cena poroty:   Simona Senčáková

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov.

      • Florbal nás baví…

      • Tento kolektívny šport je u našich žiakov veľmi obľúbený. Je to hra s veľkým emočným nábojom. Klade  dôraz na pohybové schopnosti a herné myslenie. Rozvíja  intelekt, morálne i vôľové vlastnosti.  Naši tretiaci a štvrtáci florbalom žijú a tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj. Hráči jednotlivých tímov bojovali naozaj zo všetkých síl...  

       A kto sa nakoniec stal víťazom?

       1. miesto  3.D                1.  miesto   4.C   

       2. miesto  3.A                2. miesto   4.C   

       3. miesto 3.B, 3.C          3. miesto 4.A, 4.B

                                            4. miesto 4.B     

       Víťazom blahoželáme!

      • Prišli sme Vam povinčovac i koledovac...

      • Opäť nadišiel Vianočný čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo čakali. Čas, keď sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na problémy a staré spory. Úsmev na tvári nám vyčarí i najmenšia maličkosť a máme obrovskú chuť robiť radosť ostatným. Kúzlo Vianoc predsa spája ľudí v úprimnom ľudskom porozumení. V tento čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo  čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú. Dnes už možno vyberať z rôznych darov, no nemenným zostáva, že tým najvzácnejším darom je čas, ktorý venujeme svojim blízkym i ľuďom naokolo. Žiaci z 2.A, 2.B a 4.D, pod vedením svojich triednych učiteliek , sa preto vybrali potešiť vinšami i koledami seniorov z Centra sociálnych služieb na Wolkerovej ulici.  Tak, ako kedysi pastieri niesli Ježiškovi dary, tak i oni priniesli našim starkým ten najvzácnejší dar a tým bola radosť, úsmev, vzájomná blízkosť, pozornosť a láska medzi ľuďmi. Pásmo v šarištine možno privodilo  seniorom aj ich spomienky na detstvo,  dávnejšie     i nie tak dávno prežité časy. Veríme, že vianočné vinše a  tóny potešili i priniesli v tomto skromnom balíčku aspoň kúsok z čara tých najkrajších sviatkov roka.

       A preto:

       „I mi  Vam vinčujeme na toto Krista Pana narodzene, žeby sce ho mohli prežic, druheho še dožic, hojnejši, radostnejši, požehnanejši. A co sebe od mileho Pana Boha želace, to i mi Vam vinčujeme  ze   svojeho  ščireho šerca. Ščešlive šviatky!“

        Mgr. Zuzana Hanobiková 

      • Školské kolo Pytagoriády

      • V prvej polovici decembra sa uskutočnilo školské kolo  41. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší  postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí  úspešne reprezentovať našu školu.

       Úspešní riešitelia boli ocenení diplomom a vecnou cenou.

      • Vianočné oblátky

      • Neoddeliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerného stola sa vo väčšine domácností stali vianočné oblátky, ktoré sú tu už veľmi dlho a tvoria akoby povinný, vždy prvý chod štedrej večere v symbolickom posvätnom význame. Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorá sprevádza človeka počas mnohých generácií. Naše pozvanie do školy prijala pani Božka, vlastne moja mamka, aby našim žiakom  priblížila  toto voňavé a chrumkavé tradičné umenie.  „Oblátky mali v minulosti náboženský motív,“ začala svoje pútavé rozprávanie teta Božka. Tento motív si oblátky zachovali dodnes, vianočné sviatky či štedrú večeru si bez tradičného chrumkavého pokrmu nevie predstaviť množstvo slovenských rodín ešte ani dnes. „V našej dedine piekol v minulosti oblátky kostolník alebo sa oblátky piekli na fare. Na niektorých miestach Slovenska túto úlohu prevzal aj učiteľ. Nakúpil múku a keďže v tom čase bola v každom dome krava a hydina, ženičky z dediny mu zas priniesli mlieko a vajcia. Postupom času sa pečenie vianočných oblátok stávalo už individuálnou záležitosťou jednotlivých domácností.“ hovorí. Takéto pútavé rozprávanie pokračovalo aj počas prípravy a pečenia. Deti pomáhali pri každej práci, dokonca si vyskúšali aj nalievanie cesta na oblátkovač a klasické obstrihávanie oblátok. Najviac sa im však páčila samotná ochutnávka oblátok, či už čistých alebo s medom. Vanilková vôňa sa šírila celou chodbou a ešte umocňovala pocit blížiacich sa sviatkov. Teta Božka odpovedala na množstvo zvedavých otázok a u detí sme videli žiariace očká, ktoré im privodilo toto milé stretnutie. Príjemnú atmosféru urobili aj deti spevom kolied a vinšom. Nakoniec sa žiaci 2.B, 2.A a 4.D tete poďakovali za zaujímavý a voňavý zážitok, kde sa naučili, že nie je to nič zložité a s kvalitným oblátkovačom nemusíte mať ani talent na pečenie. Stačí vám pár základných ingrediencií a chuť do pečenia. Ďakujeme teta Božka ešte raz za ochotu, pomoc, inšpiráciu, za krásne chvíle strávené s Vami!

       PaedDr. Gabriela Voľanská 

      • Volejbalový turnaj rodičov a priateľov ZŠ Komenského

      • Šport je neoddeliteľnou súčasťou našej základnej školy už viac ako 40 rokov. Každoročne škola organizuje pre žiakov množstvo športových a spoločenských podujatí a zároveň pritom nezabúda aj na jej rodičov. Jednou z takýchto foriem aktivít školy je volejbalový turnaj rodičov a priateľov ZŠ Komenského. Tento v poradí už tretí ročník sa organizoval v spolupráci s MsÚ Bardejov, ktorému patrí veľká vďaka. Predvianočné športové podujatie bolo odštartované krásnym vianočným vystúpením v podaní dievčenskej tanečnej skupiny Daridance pod vedením Mgr. Darinky Kostarovej. Turnaja sa zúčastnilo spolu šesť družstiev. Tri družstvá patrili rodičom našej školy a po jednom družstve pedagógom školy, MsÚ Bardejov a hosťom z družobného mesta Gorlice. Vo vyrovnanej športovej konfrontácií sa najviac darilo červenému družstvu rodičov, ktoré stratilo len dva sety a zaslúžene zvíťazilo. Druhé miesto si vybojovalo modré družstvo pred tretím družstvom domácich pedagógov ZŠ Komenského. Po skončení zápolenia bolo pre všetkých účastníkov pripravené chutné pohostenie, kde následne prebehlo vyhodnotenie turnaja s odovzdávaním cien a diplomov. Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom, pomocníkom a zúčastneným. Pevne veríme, že sa o rok opäť stretneme na ďalšom pokračovaní. Najbližším športovým podujatím na našej škole bude veľkonočný bedmintonový turnaj rodičov a detí ZŠ Komenského.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Triedny projekt 4.D: Nauč nás, čo vieš! Nintendo

      • Ďalšou hodinou, ktorá nás niečo naučila, bola hodina venovaná Nintendu. Spracoval ju náš spolužiak Michal Hübler, ktorý je v technológiách rôzneho typu priam odborník. 

       Vďaka jeho informáciám sme zistili, že prvá konzola bola vyrobená v roku 1977.  Po japonsky sa Nintendo povie kabušiki gaiša. Dozvedeli sme sa, že v tomto období herná konzola nemala veľký úspech. Volala sa Super Nintendo. Dnes poznáme Nintendo Wii, Wii – U, Nintendo 3ds, Switch. Ako nás Miško poučil, najnovšia verzia je Nintendo Lite. Cena takejto konzoly sa pohybuje od tristo do štyristo eur. Michal má doma Nintendo 3ds, ktoré ho veľmi baví. Po prezentácii sme si mohli overiť naše vedomosti vďaka pripravenému kvízu. Hlavnou cenou tejto zaujímavej hodiny bola možnosť zahrať si na jeho Nintende.

       Na záver nás Miško upozornil, že Nintendo môže nielen zabaviť, ale aj uškodiť. Pri zapnutí 3D efektu môže dôjsť až k oslepnutiu. Ani tu netreba zabúdať, že všetkého veľa škodí.

       Filip Sokol, 4.D                    

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 12.12.2019 sa konal 48. ročník školského kola Geografickej olympiády . Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 48 žiakov. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú  najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník)       

       1.miesto:  Róbert Guľa  5.C

       2. miesto: František Paľuv  5.B

       3. miesto: Patrik Lenart  5.D

        

       Kategória F (6.-7.ročník)

       1.miesto:  Matúš Terjék 7.A

       2. miesto: Ján Vrabec  7.D

       3. miesto: Tereza Božíková 7.A

        

       Kategória F (8.-9.ročník)

       1.miesto:  Dominika Paľuvová 9.B

       2. miesto: Radan Kollárovič 8.A

       3. miesto: Linda Hlavinková 9.C

        

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      • Rozprávkové Vianoce

      • Rozprávkové Vianoce – asi tak máme tie najkrajšie sviatky v roku  v spomienkach zachované takmer všetci.  Tí mladší ich možno vnímajú skrz radosť z darčekov, ktoré im pod stromčekom zanecháva Ježiško. My starší si už s istotou uvedomujeme, že tieto sviatky sú najmä o pocite vzájomnej blízkosti, pokoji a nezištnej vďake. Možno v kontraste so zhonom súvisiacim so silou mamony, ktorá zatieňuje pravý význam týchto sviatkov.

       Ako učitelia si preto pokladáme za povinnosť privodiť našim žiakom Vianoce také, aké ich videli a slávili naši predkovia. V pokore a skromnosti. S tým málom v rukách, no o to viac vo veľkosti srdca. Aj preto malí druháci z 2.A a 2.B spolu so štvrtákmi zo 4.D pripravili  vianočné pásmo, ktoré najviac odhaľuje, ako kedysi v Bardejove oslavovali narodenie božieho dieťaťa. Naviac ešte autentickejšie vyznievajú tieto udalosti, ak prihliadneme, že ich malí betlehemci nacvičili v šarištine. Hrajú a zároveň prežívajú príbeh pastierov, ktorých počas  pasenia ovečiek navštevuje anjel, zvestujúci, že božie dieťa uzrelo svetlo sveta. To jediné, čo mu môžu dať sú síce skromné dary, no ich jedinečnou pridanou hodnotou sú želania, vinše a piesne všetkých žiakov, spievané od srdca a z lásky.

       Počas otvorenia výstavy Rozprávkové Vianoce, organizovanej Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Bardejove, Mestom Bardejov a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove ich títo žiaci venovali aj množstvu hostí, ktorí si túto udalosť nenechali ujsť. Pripomenuli im ich vlastné detstvo, prinavrátili spomienky na bezstarostnosť, ale i pravé ľudské hodnoty. Za tieto čarovné okamihy patrí vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Hanobikovej a PaedDr. Gabriele Voľanskej zo ZŠ na Komenského ulici v Bardejove, ktoré si v tomto predvianočnom období našli drahocenný čas, aby skrz svojich žiakov potešili aj mnohých ďalších. 

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.   

      • Ochranárik

      • Civilná ochrana v Bardejove pripravila pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž  Ochranárik  na tému "Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne." pre školský rok 2019/2020 , ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy peknými prácami. Výhercom okresnej súťaže v kategórii: Žiaci základných škôl I. stupňa sa stali:

        1. miesto   Marko Jurčišin          4.A 
        2. miesto   Zuzana Poláková     4.C

       Srdečne blahoželáme! Víťazná práca postupuje do národného kola, kde daná sekcia otvorí v januári internetové hlasovanie. Svojím hlasovaním ich podporte aj vy a držíme im palce.

        Mgr.Ľ. Kurimská

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V školskom kole olympiády súťažili žiaci v dvoch kategóriách a potrápili sa s úlohami z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Tí najlepší sa potom stretli v slovnom súboji, kde vymýšľali príbeh k obrázku a promptne reagovali v rolovej hre. Tak ako každý rok, aj tentoraz boli výsledky veľmi tesné. Víťaz z každej kategórie nás bude reprezentovať na okresnom kole. Prajeme veľa šťastia!

       Kategória 1A

       1. Ella Eštočinová
       2. Alex Cifra
       3. Ema Gambaľová

       Kategória 1B

       1. Linda Hlavinková
       2. Marián Barančík
       3. Dávid Čech-Gut

       Všetkým želáme krásne vianočné sviatky!

       Mgr. E. Baldovičová

      • Opäť ďalšia  úspešná  vianočná burza!!!

      • Aj tento rok sa potvdrilo, že naši žiaci majú dobré srdcia. Obrovské množstvo rôznych knižiek, hračiek, vianočných dekorácií či drobností sa vypredalo RAZ-DVA! Predajom sa nám podarilo vyzbierať krásnych 350 eur, ktoré pomôžu našim žiakom. DETI  DEŤOM!! ĎAKUJEMEEEEE

       Žiacky parlament 

      • Medzinárodný debut mladých fotografov

      •      Medzi úspešnými mladými fotografmi, ktorí si prevzali ocenenie v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy, ani tento rok nechýbali Bardejovčania.

            Slávnostné vyhodnotenie podujatia, ktoré už deviaty rok spoluorganizuje Poľsko-slovenský dom v Bardejove spolu s Gorlickým centrom kultúry sa konalo 3.12.2019 v Gorliciach. Do tejto zaujímavej súťaže, ktorá trvala od júna do novembra tohto roku sa zapojili súťažiaci vo vekovej kategórii do 12 rokov a do 20 rokov. V obidvoch kategóriách boli do súťaže prihlásené fotografie zachytávajúce ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Práce hodnotila poľsko-slovenská komisia fotografických umelcov pod vedením Zbigniewa Podsiadla. Prácu mala oproti predchádzajúcemu roku opäť ťažšiu, pretože do súťaže prišlo vyše 560 prác. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mal Bardejov aj tento rok. Vo veľkej medzinárodnej konkurencii súťažiacich sa v kategórii do 20 rokov predstavila Karin Kaľatová z Bardejova, ktorá za svoje fotografie získala aj ocenenie. Na slávnostnom vyhodnotení si ich prevzala z rúk vedúceho odboru kultúry a spoločenských vecí  Mestského úradu v Gorliciach -Aleksadra Augustyna, riaditeľa Gorlického centra kultúry - Janusz Ziębu a riaditeľa Poľsko-slovenského domu v Bardejove  - Ing. Marcela Tribusa.

       Nemenej potešujúcim je aj fakt, že  súčasťou slávnostnej vernisáže a následnej výstavy sú aj fotografie mladých bardejovských fotografov, vybrané odbornou porotou. Z vyše päťstovky fotografií sa do výberu dostali fotografie nasledujúcich autorov: Martin Matiaš, Filip Onufer, Jakub Roman, Filip Seipel, Filip Sokol  (všetci zo ZŠ na Komenského ulici), Jakub Tribus (ZŠ na Wolkerovej ulici) a Michaela Soroková, Diana Jurčišinová, Viktória Hudáková, Radka Marcinovová ( z Gymnázia Leonarda Stöckela).

            Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy pokračuje aj budúci rok. Jubilejný 10. ročník organizátori pripravujú na vyhlásenie v júni 2020. Veríme, že každoročné úspechy mladých bardejovských  fotografov na tejto súťaži povzbudia aj ich kamarátov a zapoja sa do nej v hojnom počte. Nateraz vás pre inšpiráciu pozývame do Gorlíc, kde si výstavu Moje Nízke Beskydy, môžete prezrieť až do januára 2020 v priestoroch Slovensko-poľského domu.

       Kultúrne a turistické centrum Bardejov

      • Žiaci piatych ročníkov navštívili výstavu AHA! Krásna matematika v Prešove.

      • Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy?

       Na tieto otázky by Vám vedeli odpovedať všetci žiaci piateho ročníka našej školy. Počas minulého týždňa strávili naši piataci jeden školský deň netradične. Navštívili v meste Prešov medzinárodnú putovnú výstavzu z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk.

       Už spoločné cestovanie vlakom bolo pre niektorých žiakov novou skúsenosťou, ktorú hodnotili veľmi pozitívne.

       Počas výstavy nás po galérii sprevádzali príjemné lektorky, ktoré nás postupne zasväcovali do matematických tajomstiev a ozrejmovali nám jednotlivé matematické poznatky pre nás zrozumiteľnou formou.

       Koncept výstavy bol unikátny aj tým, že prezentoval informácie vo forme zábavných úloh. Neboli tam exponáty za sklom, práve naopak. Cieľom bolo, aby sa každé dieťa s exponátom pohralo a zažilo tak jedinečnú skúsenosť, ktorá prispela ku kvalitnej spomienke.

       Súčasťou výstavy bol aj otvorený priestor na originálne tvorenie a vynaliezanie, vybavený množstvom rôznorodých materiálov, kde si mohol každý žiak precvičiť vlastnú kreativitu a konštruktérske schopnosti.

       Žiaci tak na vlastnej koži zažili, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.

       Mgr. Mária Čukanová