• Novinky

      • NOC V ŠKOLE

      •      Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché priestory ožili v noci zo 4. na 5. októbra aj v našej škole. Kto by si myslel, že deti majú dosť školy počas dňa, mýli sa.

            Prenocovať v škole a pred tým prežiť zaujímavý večer plný zábavy, prišli skoro všetci z troch druháckych (2.A, 2.B, 2.C) a dvoch tretiackych (3.B, 3.C) tried našej školy. Nebyť v noci doma. Hmmm... To bola paráda! Nocľažníci s netradičnou školskou výbavou sa začali v sprievode svojich rodičov, schádzať od 17:30 hod.. Triedy v strednom átriu sa zrazu začali meniť na spálne. Deti si hneď ustlali svoje miesta na spanie a zaujímavý večer sa mohol začať. Po chvíľke ľubovoľných aktivít v triedach sa druháci spolu s triednymi učiteľkami presunuli do pripravenej miestnosti, kde ich už netrpezlivo čakal kúzelník so svojimi asistentkami a čarovným kufrom. Deti i pani učiteľky  boli z jeho kúzel unesení a dodnes väčšine vŕta hlavou, ako tie triky urobil. Medzitým, než druháci čarovali, tretiaci sa spolu s triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkou   vydali na dobrodružné putovanie s baterkami po chodbách školy. Práve to preverilo ich odvahu. Tmavými uličkami sa ozýval krik i vŕzganie, či búchanie dverami. Ktovie, možno sme tým vyrušili i ducha Jána Amosa Komenského. Musíme však uznať, že naše deti boli odvážne a skúšku odvahy úspešne zvládli. Po týchto dvoch disciplínach sme sa všetci poriadne poobliekali a vydali sa na nočnú exkurziu Bardejovom. Musíme uznať, že naše mesto je v noci ešte krajšie. Obdivovali sme hradobnú priekopu, či farebnú fontánu. Niektorí žiaci to mali možnosť  vidieť po prvýkrát. Po návrate z exkurzie sa deti bez akéhokoľvek reptania prezliekli do pyžám, vykonali  večernú hygienu a postupne zaspávali. Ráno nás prebudila príjemná vôňa čerstvého pečiva a ovocného čaju. Všetci sme si raňajky vychutnali a začali sa pomaličky baliť. Veselí rodičia, ktorí si tiež určite užili pekný piatkový večer J, si svoje ratolesti  postupne odvážali domov.           

            To, že večer plný zážitkov bol pre deti i vyučujúce naozaj náročný, ale zároveň nezabudnuteľný, niet pochýb. Veríme však, že takáto spolupráca prinesie svoje ovocie a deti si z našej školy odnášajú  nielen dobré vedomosti, ale aj bohaté zážitky a úprimné priateľstvá.                                                        

      • Veselé zúbky

      • Aj keď vonku nebol práve najkrajší jesenný deň, v 7. Oddelení ŠKD bol tento deň dňom, ktorý priniesol do srdiečok detí potešenie, že môžeme prežiť pekné popoludnie s Mgr. Janou Mullerovou. Tematika detských zúbkov a prevencie kazu je stále aktuálna a nekončiaca sa téma, ktorá nemá žiadne obmedzenia. Myslím si, že neustálym opakovaním a pripomínaním zmyslu sa čistenie zúbkov doslova „dostáva pod kožu“ všetkým zaujatým, deťom, ale aj pedagogickému personálu. Deti sa dozvedeli veľa o správnej technike čistenia zubov a ústnej hygiene. Srdečná vďaka patrí aj pánovi Leškovi, ktorý prispel ku krásnemu popoludniu zubnými  kefkami, zubnými pastami a tak si mohli deti odniesť milý darček.

       Bc. Zlata Kendrová

      • ZBER PAPIERA - Október 2019

      • ZBER PAPIERA

       9. 10. - 29. 10. 2019
       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne)
       zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

       Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy. 

      • Európsky deň cudzích jazykov

      • Už každoročne sa z iniciatívy Rady Európy 26. septembra oslavuje Európsky deň cudzích jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj z tohto dôvodu sa naša škola  registrovala na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Registráciou príznačnej aktivity s názvom  Let's play! / Hrajme sa! žiaci prvého stupňa našej školy odštartovali týždeň hier, kvízov, zábavy s cieľom poukázať na význam učenia sa cudzích jazykov. Pretože,  čo je žiakom bližšie ako hra.  Práve prostredníctvom nej prežívajú pocity radosti a zábavnou, nenútenou formou absorbujú nové poznatky a rozširujú tak svoje obzory. Posledný septembrový týždeň boli preto hodiny anglického jazyka o čosi bohatšie o rôzne stolové hry, pexesá, bábkové hry, jazykové kvízy či interaktívne cvičenia. Menovateľa však mali spoločného.

       Potešenie z tejto činnosti, ktorá predstavuje dôležitý stupienok na ceste k osvojeniu jazyka, tak dôležitého pre budúcnosť i interkultúrne porozumenie každého z nás.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • Žiaci zo žiackeho parlamentu pripravili pre našich piatakov slávnostné prijatie medzi žiakov 2. stupňa- PASOVANIE.

       V piatok  4.10.2019 sa všetci zišli na chodbe druhého poschodia, kde pre nich bolo pripravené zábavno-súťažné popoludnie. Piataci ťahali cukríky na šnúrke, zapletali vrkoče, jedli banány, skladali zápalky. Všetci prejavili súťažného ducha a zároveň sa navzájom lepšie spoznávali. Úspešní piataci jednotlivých súťaží dostali symbolické ceny  a na záver spoločne zložili SĽUB.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!!!!

      • O redaktoroch školského časopisu

      • V pondelok 30. septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo vyhodnotenie 5. ročníka súťaže  školských časopisov ZŠ Prešovského a Košického kraja. Redakčná rada nášho Ámosáčika sa tohto vyhodnotenia spojeného s besedou s porotcami - publicistami z praxe, zúčastnila už piatykrát. Dve generácie členov redakčnej rady z dvoch intelektovo nadaných tried dali nášmu školskému časopisu nový šat, s nadšením písali články, formátovali, vylepšovali grafickú stránku časopisu, učili sa na vlastných chybách a postupne sa zlepšovali - až po dvoch druhých miestach a dvoch cenách za najlepšiu titulnú stranu získali to najvyššie ocenenie - 1. miesto.

       Toto víťazstvo patrí všetkým bývalým aj terajším členom redakčnej rady. A keďže väčšina z nich už študuje na stredných školách, hľadáme nových nadšencov, ktorí chcú byť ich pokračovateľmi. Hovorí sa, že je oveľa ťažšie titul obhájiť, ako ho získať, takže radi privítame medzi nami žiakov, ktorí sú kreatívni, majú chuť písať o živote na našej škole, radi fotografujú, chcú robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi alebo tvoriť stránky, ktoré čitateľov poučia a zabavia.

       Prosíme záujemcov o prácu v redakčnej rade nášho školského časopisu Ámosáčik, aby sa prihlásili u Mgr. Márie Ovšonkovej.

      • Svetový deň mlieka

      • Pri príležitosti Svetového dňa mlieka, ktorý bol 25. septembra pripravili naši žiaci v ročníkoch 1. - 4.  zaujímavú výstavku na tému:" Mlieko je zdravé". V tomto čase si aj žiaci v ostatných triedach pripomenuli, aké nezastupiteľné miesto  ma pre život človeka. V školskom rozhlase bola veľmi poučná relácia o mlieku a mliečnych výrobkoch. V školskej jedálni taktiež podávali  jedla obsahujúce mlieko a mliečne výrobky. Nezabudnime, že mlieko a mliečne produkty pomáhajú napĺňať požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu.

       Mgr. Ľudmila Kurimská

      • POZOR ZMENA - skrátenie prestávok

      • Počnúc dnešným dňom došlo po schválení pedagogickou radou k úprave prevádzkového poriadku školy. Týmto rozhodnutím boli skrátené prestávy po 1. a 4. vyučovacej hodine a teda po novom budú časy prestávok a vyučovacích hodín nasledovné:

      • Prírodovedné predmety a Technika v praxi

      • Škola hrou pri vyučovaní prírodovedných predmetov a Techniky patrí na našej škole medzi prioritné vyučovacie metódy a tú im poskytuje aj Noc Výskumníkov v Košiciach. Žiaci si mohli pohladiť zvieratko, učili sa ako chrániť zvieratá, stretli sa s hadmi, pozerali si oblohu, videli ako funguje magnetický vláčik, roboty, ako vyzerá auto, ktorá na 1l benzínu prejde 800 km. Spoznávali ekologické záťaže aj ako sa chrániť prírodu, vyskúšali si, ako sa dojí krava  a robili si pokusy z chémie. V jednom stánku bolo ukázané aj väzenie v Leopoldove a s tým spojené materiály, čo robiť, ak mi niekto robí zlé. Podľa záujmu sa žiaci zastavovali pri stánkoch, ktoré pre nich pripravili vedci zo SAV a študenti stredných a vysokých škôl pôsobiacich v Košiciach a v Prešove.

       Ing. Mária Onuščáková, ved. PK

      • Pes Gordon a jeho priatelia 

      • Dňa 12. 9. 2019 sa deti z I.,II.,IV. oddelenia ŠKD stretli s milým hosťom, ktorý navštívil našu školu. Bola to pani spisovateľka Mária Vrkoslavová - Ševčíková so svojím psíkom Gordonom z Bratislavy. Tento čokoládový kokeršpaniel Gordon je pes, ktorý sa veľmi rád stretáva s ľuďmi a najmä deťmi. Z týchto stretnutí vznikla pestrá kniha príbehov. Je o výnimočných vlastnostiach psov,  ich láske a radosti, ktorú dávajú ľuďom, ale aj o tom, ako veľmi potrebujú pomoc. 

       Deti si vypočuli zaujímavé príbehy psíka Gordona z ciest po celom svete. Spontánny rozhovor detí a spisovateľky svedčil o láske k zvieratkám. Deti si mohli psíka pohladiť, prezrieť knihu a následne aj objednať.

       A keďže Gordon má svoju vlastnú žiacku knižku, tak aj od nás si odniesol hodnotenie za svoj výkon. A veru Gordon bol skvelý. 

       Dúfame, že sa Gordonovi naše hodnotenie páčilo, lebo nám sa popoludnie s ním veľmi páčilo. 

       Vych. Mgr. K. Grocká

      • Na kolobežkách bezpečne

      • 22.september  ako Európsky deň bez áut sa oslavuje už od roku 2000. Ľudia sú každodenne vystavení hluku a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, verejná, cyklistická doprava a upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následne škodlivé dopady na ľudské zdravie.  Dôležité je viesť k tomu ľudí už od malička.

       Aj našim tretiakom  išlo v slnečný septembrový deň  práve o to, aby si bezpečne zajazdili,  aj ovzdušie zostalo čisté. Preto si na školský dvor vytiahli kolobežky. Najprv si pripomenuli dopravné značky, aj pravidlá, ktoré je potrebné pri jazde dodržiavať. Nasledovala jazda zručnosti okolo kužeľov. Hoci tretiaci patria na prvom stupni k starším žiakom, ovládanie kolobežiek nebolo pre každého až také jednoduché.  No napokon to  zvládli a verím, že aj takýto ekologický spôsob dopravy si deti osvoja a budú ho využívať na presun na kratšie vzdialenosti.

       Učiteľky 3.ročníka

      • Šarkaniáda

      • Piatkové popoludnie v ŠKD sa nieslo v duchu Šarkaniády. Počasie nám prialo, slnko svietilo, šarkany lietali v povetrí, žiaci sa zabávali.Každé oddelenie bolo odmenené pochvalným listom a sladkou odmenou. Myslím, že k tomu netreba nič dodať. Fotky hovoria za všetko. 

       Bc. M. Škvareková

      • Ponuka tričiek s logom školy a čipových náramkov

      • Pre veľký záujem žiakov a rodičov sme zabezpečili dotlač tričiek s logom školy. K dispozícii sú tričká detské vo veľkostiach pre vek 8, 10, 12 rokov v červenej, žltej, zelenej a modrej farbe, dámske tričká bielej a čiernej farby vo veľkostiach S a M a pánske tričká vo veľkostiach L, XL, XXL. Cena detských tričiek je 5€, cena dámskych a pánskych je 5,50€. Tričká sú vyrobené z kvalitného materiálu zo 100% bavlny a s kvalitnou a trvácnou potlačou. Zakúpiť si ich môžte na sekretariáte školy.

       Taktiež sme na základe požiadavky rodičov pripravili ponuku alternatívy k bezplatným čipovým kartám a to čipové náramky. Tie budú k dispozícii na kúpu u vedúcej školskej jedálne. Model A je už k dispozícii na okamžitý odber a ostatné budú dodané cca v druhej polovici októbra. Model E už nebude. Farby náramkov sú rôzne podľa dostupnosti.  Jednotlivé modely si môžte predbežne zarezervovať na emaile janka.adamikova@gmail.com alebo osobne. Doplnenie: čipové náramky plne nahrádzajú čipovú kartu na dochádzku ako aj obedy. Na dochádzku môže slúžiť karta aj náramok súčasne, ale pri obedoch je nutné si zvoliť, či bude fungovať karta, alebo náramok, kedže v obedovom systéme môže byť zaregistrované len jedno zariadenie. 

      • Na hrade Zborov

      • Žiaci 7. C triedy  naplno využili krásne počasie ľudmilsko-matúšskeho leta a vydali sa po stopách bývalých makovických hradných pánov.

       Sprievodcom im bol ten najpovolanejší - súčasný "kastelán" Ing. Vladimír Kaminský z Občianskeho združenia za záchranu Zborovského hradu.

       Na novom dubovom moste  pri opravenej vstupnej bráne sa žiaci dozvedeli, že história hradu má korene v 14. storočí, spoznali mená najvýznamnejších rodov Uhorska, ktoré hrad vlastnili, aj to, že obnova hradu trvá už 10 rokov. Po prehliadke nádvorí prvýkrát navštívili aj zrekonštruovanú "Modrú" pivnicu, v ktorej sledovali  prezentáciu o tom, ako hrad vyzeral pred desiatimi rokmi, ako sa chátrajúca zrúcanina postupne mení na pyšné hradné múry a bašty, ako sa hrad stáva pre turistov bezpečným, a čo všetko  sa na ňom za ten čas urobilo. Nasledovala návšteva krásnej galérie Dorota, v ktorej si žiaci pozreli  hradné pamiatky a artefakty ako 3D modely v rozšírenej a  virtuálnej realite, ale aj animácie maľovaných obrazov od klubu AV Activities.  Zaujalo ich, že si prácu s rozšírenou realitou mohli sami vyskúšať a s jej objektmi si urobiť fotografie na pamiatku.

       Žiaci  boli počas celej návštevy svedkami  čulého pracovného ruchu na hrade a v jeho okolí, na vlastné oči videli murárske práce, ale aj archeologické vykopávky. Priložili ruku k dielu a zapojili sa do akcie pre turistov  „Vynes vedro piesku, pomôžeš zachrániť Zborovský hrad­."

       Oheň v upravenom ohnisku, slaninka, špekáčiky a pohľad  na ožívajúci hrad boli krásnou bodkou za pohostinnosťou hradu Zborov a Ing. V. Kaminského. Srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       Mgr. Mária Ovšonková

      • Oznam vedúcej ŠJ

      • Oznamujeme rodičom, ktorí v mesiaci september dali prihlášku alebo odhlášku na stravovanie a zmenili názor, (keďže už sú známe rozvrhy a iné detaily) môžu opätovne podať prihlášku alebo odhlášku zo školského stravovania u vedúcej ŠJ od 23.09.2019 do 27.09.2019. Bc. Janka Adamíková

      • Odpovede na časté otázky rodičov stravníkov

      • Aktualizovali sme zoznam Najčastejších otázok rodičov a ich odpovedí na tému Elektronický stravovací a dochádzkový systém. Nájdete ho v tomto odkaze.

       Ak tam nie je zodpovedaná otázka, na ktorú by ste chceli odpoveď, zašlite ju na email janka.adamikova@gmail.com, alebo ju položte na najbližšom rodičovskom združení a triedny učiteľ nám ju tlmočí na zodpovedanie.

      • Riaditeľské voľno 18.9.2019

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

       udeľuje dňa 18.9.2019 (streda)
       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       z dôvodu konania cyklistických pretekov (Okolo Slovenska) v okolí školy a s nimi súvisacimi uzávierkami prístupových ciest. Školská jedáleň ani školský klub detí tento deň nebudú v prevádzke.

      • Beseda s Lenkou Šingovskou

      • Voda v rôznych podobách a formách nás obklopuje na každom kroku. Bez vody nie je život, nie je nič. Štvrtý diel knižnej série Slovensko - krajiny plná tajomstiev s podtitulom Vodné dobrodružstvá bol obsahom zaujímavej besedy s autorkou knihy Lenkou Šingovskou. Príjemné stretnutie žiakov 6. A a 6. B s autorkou a ilustráciami Zuzany Fuskovej sa konalo v priestoroch OKDG. Okrem mnohých informácií, ktoré nám autorka sprostredkovala, nás zaujala hlavne tá, že Slovensko je druhou krajinou na svete v zásobách pitnej vody na jedného obyvateľa. Všetky časti tejto knižnej série si môžete požičať v knižnici, odporúčame.

       Žiaci 6.A a 6.B

      • Otvorenie nového školského roka 2019/2020

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 
       2. septembra 2019 (pondelok) o
        8:00 hodine
       na školskom dvore.

       Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyhlásené po skončení slávnostného otvorenia

       Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 3.9.2019.
       Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

       Tešíme sa na vás!