• Novinky

      • Ypsilon – slovina je hra

      • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Po prvýkrát sa do tejto súťaže, rozvíjajúcej žiacku originalitu, tvorivosť, flexibilitu a aktívne myslenie žiakov, zapojili aj žiaci našej školy. Zo sedemnástich odvážlivcov z radov druhákov a štvrtákov, bolo až trinásť ocenených diplomom so zlatou hviezdou. Titul úspešný riešiteľ získali Nina Jurčišinová (2.A), Katarína Kopačková (2.A), Adam Holtman (2.A), Tomáš Kendra (2.A), Tatiana Labancová (2.B), Miriam Mihalčinová (2.B), Nina Baranová (2.B), Jakub Kokinda (4.B), Tereza Kaliňáková (4.B), Jakub Roman (4.D) Soňa Semáneková (4.D), Samuel Švec (4.D) a Martin Matiaš (4.D), ktorý v tejto súťaži dosiahol 100%-né skóre.

       Oceneným srdečne blahoželáme a o rok sa tešíme na ďalších súťažiacich, pre ktorých ypsilon nie je postrach a slovina je hra!

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       koordinátor súťaže

      • Aj my sme spomínali..

      • ... spomínali na tých, ktorí pred 75 rokmi bojovali za svoju slobodu, obetovali svoje životy, a tým vybojovali slobodu aj pre ďalšie generácie, teda vďaka nim môžeme aj my žiť v mieri. Vážime si ich obetu a preto si každoročne pripomíname oslobodenie nášho mesta Bardejov, ako aj okolitých dedín, rôznymi aktivitami, ktoré majú pomôcť mladej generácii pochopiť, že mier a sloboda nie sú samozrejmosť. Tento rok sa triedy 4.D a 8.A zúčastnili prednášky pod názvom „Oslobodenie Slovenska 1944-1945“, ktorá bola v galérii Poľsko-slovenského domu. Prednáška bola obohatená o autentické zábery z oslobodzovacích bojov a lektorom bol Mgr. Juraj Lepiš PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Žiaci si mohli pozrieť aj výstavu s názvom „Za slobodu!“ a niekoľko autentických predmetov z 2. svetovej vojny. Ale to všetko bol ešte iba začiatok. Žiaci sa potom rozdelili do skupín a spoločnými silami vytvárali pojmové mapy s ústredným motívom 75 rokov slobody. Vpisovali informácie, ktoré si zapamätali z prednášky, ktoré už vedeli, a keď im došli nápady, tak si mohli pomôcť plagátmi z výstavy. Po dokončení si navzájom svoje výtvory prezentovali a nakoniec z nich vytvorili výstavku vo vestibule školy. Na výstavke sú aj výtvarné práce žiakov 4.D s tematikou Bardejova a pár informácií o oslobodení od pani učiteľky Skreptáčovej. S estetickou úpravou nástenky nám pomohla pani učiteľka Vavreková.  Cestou späť sme sa zastavili aj pri Pamätníku vďaky  a pri Pamätníku holokaustu, ktoré pripomínajú udalosti z čias (ne)dávno minulých.

       Je dôležité nezabúdať na tých, ktorí bojovali proti zlobe a nenávisti a obetovali svoje životy za pravdu a spravodlivosť. Pripomínajme si to tak často ako sa dá a vážme si slobodu, ktorú máme. A prajme si, aby naše deti a ani ich potomkovia nezažili hrôzu vojny a nenávisti.

       Mgr. E. Baldovičová a PaedDr. A. Tribusová, PhD.

      • Triedny projekt 4.D „Nauč nás, čo vieš!“: HOKEJ

      • Naša trieda 4.D sa v rámci projektu „Nauč nás, čo vieš!“ tentokrát vybrala na klzisko. Spolužiak Ronald Fedoročko nám počas nej niečo porozprával o hokeji. Ronyho záľuby sú bicyklovanie, futbal, a samozrejme, hokej. Túto tému si vybral preto, lebo ho to baví, hrá ho štyri roky a trénuje štyri až päťkrát týždenne.

        Hokej je kolektívny šport, v ktorom sa hráči dvoch tímov snažia pomocou hokejky dostať hokejový puk (plochý gumený kotúč) alebo loptičku do súperovej bránky, ktorú chráni brankár. Naučili sme sa, že táto hra sa hrá piati proti piatim a šiesty je brankár. Najťažšia vec pre začiatočníkov je výstroj a na druhom mieste sú pohyby. Brankár môže korčuľovať okolo bránky. My sme si to všetko taktiež vyskúšali. Zasúťažili sme si a zastrieľali na bránu. Ako prvý dal gól Martin, ako druhý Filip Onufer, ktorý dokonca celú súťaž vyhral. Dostal aj peknú cenu. Najťažšie bolo pre nás korčuľovanie. Niektorí z nás si mohli vyskúšať korčuľovanie s trenažérikom, ktorý je na začiatku veľký pomocník. Keďže Rony je brankár, má špeciálny výstroj, s ktorého obliekaním však potrebuje pomoc. Trénuje celý rok. Dokonca aj v lete. Vtedy trénuje v telocvični. Prezradil, že v jednom zápase dostal až 16 gólov.

       Všetci sme sa na túto špeciálnu hodinu veľmi tešili, no mali sme rešpekt. Takéto učenie sa nám veľmi páči a chceli by sme sa takto vyučovať aj naďalej. Vyskúšali sme zaujímavú polohu, aby sme na ľade nespadli. Ďakujeme Ronymu, že nám takýto netradičný zážitok pripravil.

       Jakub Roman,  4.D

      • UPOZORNENIE - Opätovné vyhlásenie chríp. prázdnin STREDA až PIATOK

      • Z dôvodu naďalej rastúceho počtu respiračných ochorení u žiakov našej školy riaditeľ školy po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

       opätovne vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne 
       od 5. februára do 7. februára 2020 t.j. STREDA až PIATOK.


       Nástup žiakov na vyučovanie je v pondelok 10. februára 2020.

        

       Zrušená je mimoškolská záujmová činnosť (krúžky). V prevádzke nebude školský klub detí ani školská jedáleň, stravníci budú zo stravy odhlásení automaticky.

      • Beseda s Mestskou políciou

      • Dňa 23.1. 2020 sa v našom školskom klube uskutočnila beseda s príslušníkom Mestskej polície p. Hudákom pre deti 3. a 4. ročníka. Beseda bola zameraná na povinnosti detí a slušné správanie sa na verejnosti. Deti  sa dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach Mestskej polície a taktiež sa oboznámili s výstrojom a výzbrojou. Pán Hudák vysvetlil deťom, že Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov, dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva. Beseda deti veľmi zaujala a  mali  veľa otázok, na ktoré p. Hudák trpezlivo  odpovedal.

       Ďakujeme Mestskej polícií za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým otázkam. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                                                             

       Bc. D. Kostárová                                                                                              

      • Predškoláčik

      • Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy? 
       Má vaše dieťa strach zo školy?
       Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?
       Chcete spoznať prostredie školy?

       PREDŠKOLÁČIK

       Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
       do š
       koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

       Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE
       od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

       Pozor zmena - prvé stretnutie
       preložené zo 7.2. na 
       14.2.2020  
       Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 054/472 23 83 sekretariát

       Mgr. Alena Matiašová - 0905 941 091

       Viac informácii o Predškoláčikovi - kliknite TU.

      • Úspech na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • Aj tento rok sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, kde sa im opäť darilo výborne.

       V kategórii 1B (8.-9.ročník) sa na 1.mieste umiestnila Linda HLAVINKOVÁ (9.C)

       V kategórii 1A (5.-7.ročník) sa na 3.mieste umiestnila Ella EŠTOČINOVÁ (7.C)

       Srdečne blahoželáme a Linde prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

      • Oznam ŠJ - informácia o pôvode mäsa

      • Od 14.12.2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky zariadenia spoločného stravovania, a to zverejňovať informácie o pôvode mäsa vo vydávaných hotových pokrmov.

       V našom zariadení  krajina pôvodu mäsa (KPM) bude vyznačená číslom v zátvorke pri každom hotovom mäsovom jedle.
       Viď aktuálny jedálny lístok: 
       https://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen

       Krajina pôvodu mäsa:
       (1) - Slovensko; (2) - Poľsko; (3) - Rakúsko; (4) - Česko 

      • Projekt eTwinning: We wish you a Merry Christmas

      • Pred Vianocami moji synovia dostali pohľadnice so želaním krásnych sviatkov od svojich bratrancov. Tieto pozdravy si neustále prezerali a tešili sa slovám, ktoré im boli adresované. Radosť z reálnej pohľadnice bola nenahraditeľná. Hoci od tradície písania pohľadníc sa vplyvom technológií upúšťa, u žiakov našej školy tento zvyk už roky dodržiavame. Naše pohľadnice sú navyše písané v anglickom jazyku. Počas týchto Vianoc boli adresované žiakom z európskych škôl, konkrétne z Poľska a Srbska, v rámci schváleného eTwinningového projektu s názvom We wish you a Merry Christmas/ Želáme Vám veselé Vianoce. Tentokrát náš spoločný projekt prebiehal v dvoch úrovniach. Počas prvej sme vytvorili a navzájom si vymenili powerpointontové prezentácie s informáciami o našich krajinách a vianočných sviatkoch. Prehľad o našej krajine pripravili žiaci 8.A. Ôsmaci Radan Kollárovič, Marek Mank a Tibor Šinaľ pod dohľadom p. učiteľky Mgr. Eriky Baldovičovej ozrejmili žiakom zo základnej školy vo Varšave naše zvyky a tradície. Zároveň im priblížili štedrovečerné menu, či obľúbené vianočné rozprávky. Naopak naši žiaci spoznali Varšavu, jej najznámejšie miesta a zistili, že Vianoce v týchto susedných štátoch sú v mnohom podobné. V druhej etape už štvrtáci pripravovali „hand-made“ pohľadnice s milými obrázkami a anglicky písanými želaniami. No tá najočakávanejšia fáza nášho eTwinningového projektu  bola predsa len tá posledná, v ktorej už štvrtáci obdržali očakávane pozdravy. Prekvapenie, pozitívne emócie a radosť len potvrdili, že stará dobrá pohľadnica ešte stále nestratila na svojom čare a hodnote.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Triedny projekt 4.D „ Nauč nás, čo vieš “ : Spoločenský tanec

      • Počas vianočnej besiedky sme sa opäť naučili niečo nové. Samo a Soňka nás učili o tanci. Ich obľúbený  tanec je jive, lebo do neho musíte dať veľa energie. Samo tancuje od štyroch rokov. Najťažšie je pre neho skúšať nové zostavy. Ukázal nám i valčík. Po ukážkach nasledovala súťaž, ktorá sa skladala zo semifinále a finále. Vidieť, že Samo je na tanec odborník. Počas tejto hodiny nás veľa naučil.

                                                                                          Ján Duľa, 4.D

       Posledný deň v škole pred Vianocami nám naši spolužiaci Soňa a Samko spríjemnili tancom.

       Tanec je ich záľubou a venujú sa mu v SZUŠ Kesel. Tu sa učia rôzne tance a poviem vám, že je to drina. V triede nám predviedli ukážku tancov, ktoré majú najradšej. Boli to JIVE (čítaj džajf) a SAMBA. Ukázali nám aj tanec WALTZ (čo je druh valčíka), ktorý sa nás pokúsili aj naučiť.  Háčikom bolo, že v triede je nás 10 chlapcov a len jedno dievča, teda Soňa, ktorá nás tancu učila. No museli sme samozrejme trochu improvizovať. Po lekcii tanca nasledovala súťaž v už spomínanom WALTZI. Porota, v zložení Soňa a Samko, si pozorne všímala naše kroky a správne držanie tela. Upozornili nás na chyby, ktoré sme robili. Za najlepšieho tanečníka triedy vybrali Martina, ktorého tanečný výkon sladko odmenili.

       Ďakujeme našim spolužiakom, že aj oni rozšírili naše obzory a slová ako JIVE, SAMBA a WALTZ už môžeme zaradiť do svojho slovníka.

       Michal Hübler, IV. D

      • Oznam vedúcej ŠJ - zostatok zálohovej platby

      • Oznamujem rodičom stravníkov, že v najbližších dňoch budete informovaní o aktuálnom stave zostatku zálohovej platby za stravu k 1.1.2020 (30 eur, ktoré ste uhradili v septembri 2019). Suma aktuálneho zostatku bude zapísaná triednym učiteľom do žiackej knižky Vášho dieťaťa.

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Prírodný vianočný aranžmán

      • Je už akýmsi nepísaným pravidlom žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných, že okrem rozvíjania mysle a ducha v nej rozvíjame aj zručnosti žiakov. Príležitosť vďačne núkajú aj inšpiratívne témy pracovného vyučovania. Preto ani tentokrát pri téme Ľudové tradície a remeslá, nebolo nad čím dlho uvažovať. Počas tejto hodiny žiaci hravo naplnili svoj cieľ, ktorým bolo zhotoviť produkt symbolizujúci vianočné sviatky. Ak ste ešte vaše príbytky nevyzdobili vianočnými ikebanami, skúste to spolu s nami. Postačia vám vetvičky čečiny, prírodniny, ktoré si ľahko zadovážite počas prechádzky v prírode a jedna stará šálka. Z tej však v tomto prípade nebudete piť, ale aranžovať do florexu (aranžovacej hmoty). Základ predstavuje svieca okolo ktorej už postupne vpichujete čečinu a neskôr odrezky prírodnín ako krušpán, tuja, brečtan či odrezky farebných krov. Výsledkom je jedinečný aranžmán, ktorý prevonia domovy, ale pri pohľade naň si opäť potvrdíte, to, čo aj štvrtáci našej triedy. Že vlastnoručne zhotovené výrobky sú tie najvzácnejšie, pretože sú vyrábané zo srdca a s láskou.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Dobročinnosť máme v krvi

      • Rok ubehol ako voda, každý z nás niečo získal a niečo stratil, ale v tomto predvianočnom čase máme všetci v sebe akosi viac nádeje, viery, lásky a dúfania v lepší zajtrajšok. A k tomu patrí aj vzájomná pomoc a podpora tých, ktorí to v živote nemajú úplne jednoduché. Žiaci z 8. A, triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove, sa opäť rozhodli  usporiadať predaj koláčov a medovníkov, ktorý tento rok obohatili aj o vianočný punč. Je to akcia, ktorá sa konala už po šiestykrát, a ktorá sa zakaždým teší veľkej obľube. Žiaci doma napiekli skvelé koláče všemožných tvarov a príchutí, pani kuchárky uvarili skvelý a voňavý punč, všetko sme pekne pripravili vo vestibule školy, pustili k tomu vianočné koledy a pustili sa do predaja. Žiaci, rodičia aj zamestnanci školy sa pristavovali, obdivovali, ale aj kúpili a prispeli každý svojou troškou na dobročinný účel. Všetky peniaze, ktoré sa vyzbierali (bolo to neuveriteľných 450 eur),  sme použili na nákup základných potrieb a potravín pre domácnosť a odniesli sme ich do Centra pre obnovu rodiny Dorka v Prešove. Je to centrum, ktoré poskytuje pomoc a bývanie tým, čo sa ocitli v krízovej životnej situácii. Aj v tejto konzumnej dobe, kedy väčšine z nás nič nechýba, a často nevieme, čo kúpiť ako vianočný darček, sa nájdu rodiny a ľudia, ktorí potrebujú pomoc, a sú vďační za každú vec darovanú z lásky. A fakt, že táto akcia je iniciovaná deťmi, umocňuje dobrý pocit, pretože nielen pomáhame, ale aj vychovávame ľudí, ktorí nebudú sebeckí, ale sa dokážu pozerať na svet okolo seba s otvorenými očami a srdcom.

       Preto som veľmi rada, že naša snaha a ochota ľudí podieľať sa na nezištnej akcii pomohla tam, kde je to potrebné, a že to spríjemní niekomu prežívanie týchto najkrajších sviatkov v roku. Všetkým prajem požehnané vianočné sviatky, naplnené láskou, rodinnou pohodou a vzájomnou štedrosťou, no nie len tou materiálnou, ale aj tou ľudskou.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Vianočne pečenie

      • Nezadržateľne sa blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Vôňa medu, škorice a vanilky vždy v nás navodzuje príjemnú vianočnú atmosféru. Takáto vôňa Vianoc sa poľahky dostávala aj na našu školskú chodbu. Bola to vôňa medovníkov a iných koláčikov, ktoré spolu so starými mamkami piekli deti z I. oddelenia. Pridali sa k nám aj deti z ostatných oddelení, ktoré vybrali pani vychovávateľky. Pod vedením babičiek pani H. Regrutovej, J. Pipasovej a učiteliek Mgr. Ľ. Sabolovej, Mgr. A. Geffertovej sa začalo očakávané pečenie. Išlo nám to od ruky a každý mal možnosť vykrajovať kreatívnymi formičkami rôzne tvarý krehkých koláčikov a perníkov. S dobrou náladou sme napiekli, poupratovali a začali si vychutnávať to , čo sme napiekli. Nezabudli sme ani na našich spolužiakov a do každého oddelenia sme poslali koláčiky, aby si pochutnali aj ostatné deti. Deti mali neskutočnú radosť s nádhernej tajomnej atmosféry, ktorá zostala v nich a verím, že si ju odniesli  do svojich domovov.  Prajeme Vám požehnané Vianoce, krásne sviatky pokoja, mieru, lásky a spolupatričnosti.

                                                                                                   Bc. Darina Kostárová

      • ŠALIANSKY MAŤKO

      • ZŠ na Komenského ulici usporiadala dňa 17.12. 2019 školské  kolo 27. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie a kultúry, budovaní pozitívneho vzťahu žiakov k národným tradíciám a zvykom. Pomáha rozvíjať ich tvorivé schopnosti, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie. Žiaci svojím prednesom navodili príjemnú umeleckú atmosféru a my veríme, že si zo súťaže odniesli krásny umelecký zážitok.

       V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

       1. kategória:
       1. miesto:        Bruno Voška - Ratvaj
       2. miesto:        Emma Vatehová
       3. miesto:        Samuel Sobek

       Cena poroty:   Katarína Kopačková

       2. kategória:
       1. miesto:        Patrícia Udičová
       2. miesto:        Martin Matiaš
       3. miesto:        Katarína Kútiková
       Cena poroty:   Simona Senčáková

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov.

      • Florbal nás baví…

      • Tento kolektívny šport je u našich žiakov veľmi obľúbený. Je to hra s veľkým emočným nábojom. Klade  dôraz na pohybové schopnosti a herné myslenie. Rozvíja  intelekt, morálne i vôľové vlastnosti.  Naši tretiaci a štvrtáci florbalom žijú a tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj. Hráči jednotlivých tímov bojovali naozaj zo všetkých síl...  

       A kto sa nakoniec stal víťazom?

       1. miesto  3.D                1.  miesto   4.C   

       2. miesto  3.A                2. miesto   4.C   

       3. miesto 3.B, 3.C          3. miesto 4.A, 4.B

                                            4. miesto 4.B     

       Víťazom blahoželáme!

      • Prišli sme Vam povinčovac i koledovac...

      • Opäť nadišiel Vianočný čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo čakali. Čas, keď sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na problémy a staré spory. Úsmev na tvári nám vyčarí i najmenšia maličkosť a máme obrovskú chuť robiť radosť ostatným. Kúzlo Vianoc predsa spája ľudí v úprimnom ľudskom porozumení. V tento čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo  čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú. Dnes už možno vyberať z rôznych darov, no nemenným zostáva, že tým najvzácnejším darom je čas, ktorý venujeme svojim blízkym i ľuďom naokolo. Žiaci z 2.A, 2.B a 4.D, pod vedením svojich triednych učiteliek , sa preto vybrali potešiť vinšami i koledami seniorov z Centra sociálnych služieb na Wolkerovej ulici.  Tak, ako kedysi pastieri niesli Ježiškovi dary, tak i oni priniesli našim starkým ten najvzácnejší dar a tým bola radosť, úsmev, vzájomná blízkosť, pozornosť a láska medzi ľuďmi. Pásmo v šarištine možno privodilo  seniorom aj ich spomienky na detstvo,  dávnejšie     i nie tak dávno prežité časy. Veríme, že vianočné vinše a  tóny potešili i priniesli v tomto skromnom balíčku aspoň kúsok z čara tých najkrajších sviatkov roka.

       A preto:

       „I mi  Vam vinčujeme na toto Krista Pana narodzene, žeby sce ho mohli prežic, druheho še dožic, hojnejši, radostnejši, požehnanejši. A co sebe od mileho Pana Boha želace, to i mi Vam vinčujeme  ze   svojeho  ščireho šerca. Ščešlive šviatky!“

        Mgr. Zuzana Hanobiková