• Novinky

      • Otvorenie nového šk. roka - Prvý deň v škole 2018-19

      • Deň vyučovania v prírode

      • Environmentálna výchova  je jednou z najdôležitejších tém tejto doby, užívame si výdobytky techniky, no zabúdame na prírodu. Vítame aktivity agentúry Stromu života, ktoré podporujú tento trend. V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala prvú outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch, neskôr sa kampaň premenovala na Deň vyučovania v prírode. Do kampane sa zapojilo viac ako 2 milióny detí z viac ako 100 krajín a v roku 2018 sa pridalo aj Slovensko, pretože táto  edukácia, obsahuje prvky výchovy, vzdelávania a praktických skúseností mimo triedy.  Rozvíja kreativitu,  originalitu,  a hodnotiace myslenie. Deti si pri nej budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody a posilňujú svoj imunitný systém. Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody a ich organizmus si oddýchne od lákadiel elektroniky, interaktívnej tabule a zviazaností lavíc. V tomto školskom roku sa do tejto kampane na Slovensku zapojilo 88 škôl s počtom detí 6 580  a medzi nimi je aj naša -  Základná škola Komenského 23 v Bardejove. Každá trieda si zvolila vlastný rozvrh, počasie nám celkom prialo, a tak sa niektorí učili na školskom dvore alebo v priestoroch átria. Iní si urobili si vychádzku na Mihaľov, do Hertníka na  rybníky, ďalší  na Zborovský hrad. Na hrade práve prebieha rekonštrukcia, a tak sa zapojili aj do jeho opravy. Ďalšie triedy využili tento deň  na oboznámenie sa s históriou hradieb nášho mesta alebo navštívili Radnicu, Prírodopisné múzeum, Múzeum ikon v Bardejove a tiež Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch.

       Škola v tento deň zabezpečila  kyvadlovú dopravu medzi Bardejovom a časť žiakov odviezla do Malcova a časť žiakov do Bardejovských Kúpeľov. V Malcove sa žiaci učili v EKOCENTRE lesov SR. Pani Ing. Alena Hanková a pán Ing. Slavomír Hanko pomocou zážitkového učenia oboznámili žiakov so životom  lesných šeliem v okolí Bardejova. Prírodu spoznávali aj v Bardejovských Kúpeľoch na náučnom chodníku Čierna mláka, na ktorom ich sprevádzal pán Ján Viskup, člen SPZ Bardejov.

       Prírodu okolo nás je potrebné si chrániť a zvlášť vodu, bez ktorej by nebol  život, preto žiaci navštívili aj úpravňu vody, ktorá priteká do našich kohútikov a iní zase boli na exkurzii na čističke odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli, čo sa deje s vodou, ktorú použijeme a vypúšťame do kanálov.

        Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa venovali našim žiakom, venovali im  svoj čas a podelili sa s nimi  o svoje skúsenosti.   Zároveň ďakujeme učiteľom, vychovávateľom a vedeniu školy,  že  umožnilo takúto formu edukácie a budeme ju realizovať pravidelne, čím pomôžeme deťom zažívať šťastné detstvo.                                                            

       Mária Onuščáková
       koordinátor EnV

      • Výlet Bojnice

      • V utorok 5.6.2018 sme sa pod vedením p. uč. Varcholovej a Onuščákovej vybrali na výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili žiaci 7.C a 6.D a vybraní žiaci zo 6.B.

       Na ceste do Bojníc sme sa zastavili v známom termálnom stredisku Kováčová kde pramení termálny prameň s teplotou 48°C. Vybláznili sme sa v bazénoch a tobogáne a pokračovali sme do dedinky Kľačno, kde sme sa ubytovali. Na večer si p. učiteľky pripravili prekvapenie – nočnú prehliadku v Pravekom múzeu. Pri vstupe sme dostali fakle a po zotmení nám ich p. sprievodkyňa zapálila, mali sme trochu obavu, ale bol to zaujímavý zážitok. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z obdobia praveku. S očakávaním nových zážitkov sme pokračovali v stredu prehliadkou nádherného Bojnického Zámku a ZOO, videli sme niektoré nezvyčajné zvieratá napr.: takiny, slony, levy, surikati malé opičky - kosmáče a pod.

       Na záver sme si stihli prezrieť aj pamätník SNP v Banskej Bystrici a konečne unavení a plní dojmov sme docestovali domov. Už sa všetci tešíme na to, kam pôjdeme na budúci šk. rok.

      • Perfektný výlet

      • Keďže je čas výletov, aj žiaci 2.A a 2.B sa v utorok 12. júna vybrali spolu so svojimi pani učiteľkami Mgr. Ľ. Kurimskou a Mgr. A. Kostárovou na výlet. Spoločne „vstúpili do rozprávky“ na Ľubovnianskom hrade. Výlet začali prehliadkou skanzenu pod hradom, kde dostali výučný list od pastiera, drotára, učiteľa a mlynárky Aničky, ktorá ich ponúkla pagáčikmi. Osobitne zaujímavý pre našich žiakov bol pohľad do školy z čias prvej republiky.

       Pri prehliadke hradu sa žiaci vžili do roly stredovekého detektíva, ktorý pomáhal poľskému kráľovi hľadať korunovačné klenoty. Počas prehliadky žiaci riešili podľa daných indícií čiastkové úlohy a po ich vyriešení ich čakal malý darček. Všetci účastníci výletu vybehli hore schodmi do vysokej veže, odkiaľ bol nádherný výhľad na všetky svetové strany. Prehliadka hradu bola obohatená o vystúpenie sokoliarov z Banskej Štiavnice.

       Ďalej nasledovalo sladké osvieženie v podobe zmrzliny na námestí Starej Ľubovne. Posledná zastávka – Ružbašský kráter. Pri pohľade na travertínové jazierko vo Vyšných Ružbachoch žiaci mali chuť okúpať sa v blankytnej vode. Druháci prežili deň  plný zaujímavých súťaží, zábavy, ale aj učenia sa v netradičnej podobe a domov sa vrátili bohatší o nové zážitky.    

       Mgr. Anna Kostárová a Mgr. Ľudmila Kurimská

      • Ukážky hasičskej techniky

      • Dňa 13.6.2018 žiaci 1.A, 1.D, 2.A a 2.B zažili úžasné dopoludnie na školskom dvore, kde im dobrovoľní hasiči predviedli hasičskú techniku: dve hasičské vozidlá, hasičskú výstroj – špeciálne hasičské obleky, prilby, rukavice, opasky, čižmy, vysielačky...  Veľké poďakovanie patrí p. Kaliňákovi a jeho spolupracovníkom  za ochotu a odborný výklad. Žiakom porozprávali o práci hasičov, ktorí okrem požiarov zasahujú aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách a živelných pohromách. Žiaci vedeli odpovedať na otázky a telefónne čísla 150 a 112 sú im dobre známe. Deťom sa najviac páčila ukážka hasenia penou. Náš školský dvor sa zmenil na „penové šantenie“.

       Hasiči, či už profesionálni alebo dobrovoľní, si  právom zaslúžia náš obdiv a vďaku.
        Mgr. Anna Kostárová

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 19.6.2018 (UTOROK)

      • OZNAM

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO 19.6.2018 (UTOROK) - Obrázok 1

       Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5)  dňa 19.6.2018 (UTOROK) udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu konania metodického dňa všetkých zamestnancov školy.

       V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.

      • Finále triedneho projektu 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Hasič

      •          Posledná cesta putovania druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove za poznávaním povolaní svojich rodičov dala definitívnu bodku za triednym projektom  s názvom Čím sú Tvoji rodičia?, ktorý sme celý rok 2017/2018 realizovali.

                   Preto sme sa, zákonite, za povolaním hasič, vybrali najďalej, konkrétne do Moldavy nad Bodvou, kde svoje obdivuhodné, no aj nebezpečné  zamestnanie vykonáva Jakubkov otec, pán Ľuboslav Roman. Pre porovnanie práce hasiča kedysi a dnes nám najprv ukázal historické hasiace stroje zapriahnuté koňmi, prilby, ale i trúbku, ktorou sa kedysi požiar ohlasoval. Už pri historických prilbách druháci usúdili, že majú svoju váhu, pričom ešte neokúsili komplet výstroj príslušníka hasičskej jednotky, v ktorej musí byť v prípade potreby oblečený v priebehu sekúnd. Okrem váhy je to aj teplota, ktorá sa požiarom či vonkajšou teplotou ešte znásobí. A použitie výstroja neospravedlní ani druh zásahu. Ten sme  rozlíšili na dispečingu. Podľa melódie signálu, ktorý vyšle dispečer, hasiči vedia či ide o dopravnú nehodu alebo o požiar, podľa čoho, okrem iného, volia aj príslušné hasičské vozidlo. Pokračovanie článku TU.

      • Ako sme sa na jeden deň stali Indiánmi

      • Mesiac jún sa u žiakov ráta ako pamätný. Nielenže predznamenáva koniec školského roka, ale je to aj čas nezabudnuteľných školských výletov. Veríme, že medzi ne sa žiakom 2.C a 2.D bude rátať aj školský výlet do Indiánskeho mestečka neďaleko Košíc.  Najskôr sme však v historickom centre metropoly východu, v bábkovom divadle, svojim potleskom napomáhali udatnému rytierovi nájsť si svojho tátoša, v rámci divadelného predstavenia Rytier bez koňa. A na moment sme sa tak cítili aj my, pri prehliadke historických budov a pamiatok v tomto čarokrásnom meste. Ale to iba chvíľu, pretože myšlienky sme už mali pri Indiánoch, ktorí  na nás netrpezlivo čakali, aby sme sa mohli vydať po ich stopách. Žiaci tak spolu s indiánskymi animátormi vyrábali čelenky, tomahawky či šípy z prírodnín, aby si vyskúšali akú majú presnú mušku pri hodoch, alebo akí zruční sú v lezení či plazení. Prekvapením pre všetkých bola cesta, ktorú sme absolvovali košickou detskou historickou železnicou, jedinou na Slovensku. Hoci nebola v pláne, dopomohla nám k nej milá náhoda. Na základe tričiek s logom školy a mestom Bardejov, nás v centre mesta oslovil pán, ktorý, hoci roky žije v Košiciach, je rodeným Bardejovčanom. Potešil sa, že vidí rodákov a v rámci nadviazanej konverzácie s popisom nášho výletného cieľa, nám železnicu odporučil pre znásobenie zážitkov našich detí. A nemýlil sa. V našich spomienkach ostávajú krásne momenty prežitého dňa i vedomie, že svet neprichádza o ľudí, pre ktorých je vzácne toto naše čarokrásne Slovensko, náš kraj, mesto a hádam najviac jeho rodáci.

       Učiteľky 2.C a 2.D

      • Prezentácie ročníkových prác 2.stupeň

      •             Navštevovať triedu pre intelektovo nadaných žiakov znamená pripraviť si ročníkovú prácu, prezentovať  ju pred spolužiakmi a trojčlennou komisiou a zaujať natoľko, aby žiak získal stanovený počet bodov.  Aj žiaci 6.A a 7.A si prešli všetkými štádiami prípravy, získavania informácií, opravovania, vyrábania rôznych modelov, strachu a spotených rúk počas samotnej prezentácie. Ale výsledky určite stáli za to.

       V 6.A sme sa naučili veľa zaujímavých informácií o čaji, ochutnali sme žltý a červený čaj a čaj matcha, dozvedeli sme sa podrobnosti o gitare, klavíri, bicykloch, očarili nás nevšedné krásy prírody, navštívili sme Gibraltár, pozorovali sme vývoj rôznych vynálezov, fotografie, telefónov. Tiež sme zistili, čo všetko sa dá postaviť z Lega, ako sa Slovensko zapojilo do 2. svetovej vojny, aké podoby má folklór na Slovensku, a že vo voľnom čase si môžeme napríklad prečítať Harryho Pottera, zahrať spoločenské hry alebo sa báť a chudnúť pri dobrom horore.

       Rovnako veľkú námahu s prípravou si dali aj žiaci 7.A. Mohli sme sa naučiť o tornáde, o ISS, ochutnali sme jedlo z Južnej Kórei, vieme už ako  si vyrobiť pekné veci pomocou servítkovej techniky a videli sme čo spôsobujú plasty, ak ich nebudeme separovať. Pripomenuli sme si známych vynálezcov L. Da Vinci a N. Tesla, šport v podobe maratónu a ľadového hokeja a pád slávnych dvojičiek. Nakoniec sme sa pobavili pri seriáloch.

       Všetkým za ich vynaložené úsilie patrí pochvala a poďakovanie, ktoré musíme adresovať aj ich rodičom a učiteľom, ktorí plnili úlohu konzultantov, kritikov a pomocníkov. Pre všetkých je zadosťučinením to, že úspešne obhájili svoje práce a môžu pokračovať v štúdiu v tejto triede. Prajeme všetkým krásne prázdniny! E. Baldovičová a Z.Šinaľová

      • Výlet Tatry

      • Horúce slnečné dni ostatných týždňov nám neúprosne pripomínajú, že letné prázdniny sa blížia raketovou rýchlosťou. Sme unavení. Žiada sa oddych od školských povinností. Keďže výstupné testy sú ešte len pred nami, rozhodli sme sa, my, žiaci 3.D triedy, že aspoň na jeden deň „vypneme“ a načerpáme silu do „posledného boja“. Naplánovali sme si výlet.

       Bol piatok 8.6. a naša voľba padla  na návštevu nevšednej galérie plnej optických ilúzií – Tricklandie v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

       Galéria nás preniesla do krajiny trikov a optických ilúzií. Trick-art vizuálne umenie sa krásne pohralo s našimi zmyslami. Nadšení boli malí aj veľkí.Pestrofarebné maľby či 3D inštalácie... Niektoré maľby boli doplnené o tzv. rozšírenú realitu. Tým z nás, ktorí si nainštalovali aplikáciu  3D,  maľby v telefóne doslova ožili pred očami. Používanie telefónu tak v tejto galérii bolo priam nutnosťou. Vybláznili sme sa aj pri fotení selfičiek.  Veľmi sa nám páčilo i v antigravitačnej miestnosti. Zrkadlový kaleidoskop, nekonečná knižnica, či deformačná miestnosť, ktorá z ľudí urobila obrov a zároveň trpaslíkov. Zážitkových atrakcií sme zažili neúrekom. Čerešničkou na torte bolo zrkadlové bludisko veľké osem krát osem metrov, ktoré  patrí k najkrajším v Európe. Že guličky sa môžu kotúľať do kopca? Samozrejme, v miestnosti s názvom Išlo vajce na vandrovku hotová vec.

       Po ilúziách Tricklandie nás čakala cesta štrbskou ozubnicovou železnicou. Zlákalo nás Štrbské pleso. Aspoň na chvíľu sme užívali atmosféru Vysokých Tatier. Prezreli sme si skokanské mostíky a náučným turistickým chodníkom sme prešli okolo plesa. Z dobrej nálady nám neubral ani krátky dážď, ktorý nás tam chytil. Nasledovala cesta späť do Starého Smokovca, kde nás už čakal náš autobus. Po ceste domov sme sa zastavili na obed v prekrásnej dedinke Lendak v penzióne Harmónia. Nádherné prírodné okolie, vynikajúca strava, ihrisko..., detské srdiečka boli spokojnosťou naplnené až po okraj.

       Ani sme sa nenazdali a náš program sa naplnil. Všetci spokojní so suvenírmi, ktoré si kúpili ako spomienku na pekne strávený deň, sa s radosťou zvítali so svojimi rodičmi na školskom dvore.

       Už dnes sa tešíme na ďalší výlet. No dovtedy musíme zdarne ukončiť tretí ročník...

       Ďakujeme pánovi šoférovi Stanislavovi Chomjakovi za pokojnú a bezpečnú jazdu autobusom a rodičom: Erike Milej, Blanke Kašperovej, Štefanovi Sabóovi, Márii Šuľovej a Martinovi Uhriňákovi za pomoc a milú spoločnosť.

       Andrea Senajová

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Profesionálny vojak

      • Tak ako sa školský rok dostáva do svojho finále, úspešne končí aj náš triedny  projekt  „Čím sú Tvoji rodičia?“ Počas desiatich mesiacov intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove priamo spoznávali dva tucty zamestnaní svojich rodičov, aby priamo zažili, koľko úsilia denno-denne vynaložia a s akými prekážkami sa pasujú, aby nám mohli zabezpečiť nielen základné životné potreby, ale aj ďaleko viac.

       Našu triednu odyseu, za ktorou sme tentokrát cestovali do Prešova a Moldavy nad Bodvou, ukončili náročné a v mnohom podobné povolania - vojak a hasič. V prvom cieli našej  finálnej výpravy, pod názvom 2. mechanizovaná brigáda generála  Rudolfa Viesta, nás už očakával Martinkov ocko Ing. Martin Matiaš, ktorý je profesionálnym vojakom a pôsobí na pracovisku administratívnej bezpečnosti. Pokračovanie článku TU.

      • HRADOHRANIE

      • Spišský hrad je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe , zaradený na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jeho počiatky siahajú do 12. storočia a stojí na pozostatkoch staršieho slovanského hradiska. Zaujímavosťou je originálne kamenné dielo – geoglyf, na svahu Spišského hradu, kopírujúce obrázok koňa z keltskej mince nájdenej na tomto území a vystavenej v hradných interiéroch.

       Žiaci 3. A,B,C, sa 8.6. zúčastnili so svojími triednymi učiteľkami a vychovávateľkami podujatia nazvaného HRADOHRANIE, ktoré spočívalo v netradičnom putovaní hradnými nádvoriami, do vnútornej časti hradu, hradnej kuchyne, kaplnky a mučiarne. Animátori pripravili  na nádvorí 14 úloh. Súťažiaci boli rozdelení do malých skupín s kapitánom, názvom, bojovým pokrikom. Po prekonaní každej disciplíny získali pečiatku. Po splnení všetkých úloh obdržali diplom a sladkosť. Mali sme možnosť vidieť predstavenie šermiarov a dobového oblečenia, ktoré predvádzali vybrené deti. Naše putovanie pokračovalo do ZOO v Spišskej Novej Vsi .  

       Mgr. A. Fabianová

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Asistent trénera

      • Počas trvania  nášho triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia, sme už „hostili“   zástupcov rôznorodých zamestnaní. Videli sme prácu šikovných rúk, prácu so zákazníkmi, či dokonca spoluprácu človeka a psa. Preto nám náš okruh výborne doplnila práca s kým iným ako s deťmi, v podobe trénera hádzanej, ocka nášho tretieho Filipka. Pokračovanie článku TU.

      • ŠPORTOVÁ  OLYMPIÁDA  

      • Medzinárodný deň detí sa dá osláviť rôzne. Naši piataci a šiestaci ho už druhý rok oslavujú pohybom. Žiacky parlament pre ne opäť usporiadal ŠPORTOVÚ  OLYMPIÁDU. Žiaci súťažili v hode loptičkou do smetného koša, absolvovali prekážkovú dráhu na čas, kľukatú cestu na kolobežke, snažili sa trafiť veľkú futbalovú loptu do malej bránky a rozkrútili hula-hopy kruhy.       Všetci sa snažili, a preto si aj zaslúžili sladkú odmenu. Najlepší žiaci boli zo VI.E: Ella Olejárová, Sofia Voľanská, Michaela Kožlejová, Marek Mihalčin, Daniel Dubovecký a Benjamín Rychvalský.       

       Poďakovanie patrí žiakom z VIII.D a VIII.E za pomoc pri príprave a organizácii.

       J. Baranová, V. Vasilegová

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Predajca hokejových potrieb

      • Ak by hokej chcel si hrať, plnú výstroj musíš mať.

       Nepomôže Ti s tým nik? Dám Ti jeden tajný tip: Môj ocko je odborník!

       Presne takýmito slovami výstižne opisuje povolanie svojho ocka Slavomíra Fedoročka, náš spolužiak Rony. A tak sme sa v rámci triedneho projektu druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, pod názvom Čím sú Tvoji rodičia?,  prišli presvedčiť, či je tomu naozaj tak. Pokračovanie článku TU.

      • WORKSHOP

      •       Dňa 20. 4. a 18. 5. 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili stretnutia tvorivých dielní pod názvom PODOBY HOVORENÉHO SLOVA. Podujatie bolo zamerané na poukázanie odlišností pri práci s hovoreným slovom – moderovanie, umelecký prednes, rétorika. Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia.

             Žiačky Miroslava Kožlejová, Michaela Kožlejová, Monika Kmecová a Linda Hlavinková sa zdokonaľovali v tejto oblasti na  dvoch stretnutiach s Mgr. L. Regrútovou, PhD. A s PaedDr. M. Kuderjavou, PhD. v priestoroch DJZ v Prešove.

            Toto podnetné podujatie malo pre žiačky veľký prínos v získaní mnohých vedomostí a skúseností, ktoré môžu zúročiť v školskej televízii alebo na rôznych súťažiach recitácie a prednesu, kde reprezentujú našu školu.

      • Exkurzia FLAMEshoes

      • 28. mája sa žiaci 2.C zúčastnili exkurzie spoločnosti FLAMEshoes, ktorá sa zaoberá výrobou plážovej  a voľnočasovej obuvi. Žiakov privítal a sprevádzal riaditeľ výrobnej prevádzky Mgr. Marek Jajko. Žiaci sa dozvedeli, že firma je rozdelená na administratívnu časť, kde sa zabezpečujú objednávky materiálu a distribúcia tovaru a výrobnú časť, ktorú mali možnosť preskúmať. Dozvedeli sa, že technológiu a stroje doviezli z Číny, že sa tu denne vyrobí 3000 párov obuvi /kroksov/, ktoré sa vyvážajú do viacerých krajín Európy. Materiál, ktorý sa používa na ich výrobu sa volá Eva (etylén vinyl acetát)...

       Po prehliadke sa žiaci stretli  s majiteľom firmy, ktorý pochádza z Číny, z malej dedinky, ktorá má „iba 500 000 obyvateľov“. Dozvedeli sa niečo o živote v Čínskej ľudovej republike, porozprávali o tom, čo ich pri výrobných linkách zaujalo, vyriešili pripravené tajničky a nakreslili návrhy na nové typy obuvi pre deti i dospelých. Každý si na obrázok napísal svoje meno po čínsky. Za svoju usilovnú prácu dostali deti sladké prekvapenie a kroksy, ktoré by im mali pripomenúť deň strávený v spoločnosti FLAMEshoes. Deň plný zážitkov a nových poznatkov pokračoval chutným obedom.  

       Veľká vďaka patrí rodičom detí Mgr. Marekovi Jajkovi  a Martinovi Kravcovi, ktorí toto predpoludnie zorganizovali.