Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.D

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C6.A6.B6.C6.D7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Senajová
Učebňa: 4.D trieda
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vivien Bohinská
2    Samuel Buchholz
3    Samuel Eštvánik
4    Melody Hajivand
6    Michaela Kašperová
7    Ľudmila Kocureková
8    Dominik Križák
9    Miloš Kuderlasek
10    Marko Michta
11    Lea Milá
12    Nina Novotná
13    Patrik Peniak
14    Eduard Petruš
15    Emma Petrušková
18    Patrik Šuľa
20    Barbora Uhriňáková
21    Sebastián Martin Vanta
22    Laura Vavreková
23    Stanislav Kmec
24    Darina Sabóová
25    Veronika Kováčiková

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria