Navigácia

Čo robia učitelia

Čo robia učitelia celý deň?             

Servírujeme deťom horúce jedlo.

Ošetrujeme deťom malé poranenia.

Rozširujeme kurikulum, aby sme učili študentov, čo ich zaujíma a napĺňali tak individuálne potreby všetkých.

Aby sme napĺňali potreby slepých, nepočujúcich, telesne znevýhodnených, deti obdarené i talentované, chronicky nedochvíľne, aj tie otravné, ktoré to majú lekársky potvrdené.

Uisťujeme sa, že sa starajú o svoju imunitu.

Uisťujeme sa, že rozumejú prevencii chorôb, učíme ich ako odolávať drogám, alkoholu a fajčeniu.

Dávame im kariérne i tehotenské poradenstvo a tiež pre poradenstvo ich duševné zdravie.

Staráme sa o to, aby sa dostali bezpečne do autobusu a bezpečne z neho vystúpili.

Poskytujeme im počítačové inštrukcie, ako aj sexuálne.

Zabraňujeme šikanovaniu, učíme ich hovoriť „prepáč“.....

A aj si to naozaj myslieť.

Vštepujeme im chápanie občianskych práv, politických procesov, napádame rasizmus, posilňujeme sociálnu toleranciu a oceňujeme kultúrnu a náboženskú rozmanitosť.

Učíme princípom slobodného podnikania a tiež ako byť dobrý v športe.

Rozvíjame osobnú zodpovednosť, cvičíme bezpečnosť jazdy na bicykli a kontrolujeme deťom vo vlasoch vši.

Poskytujeme bilingválne vzdelávanie, učíme metriku, ako byť rozumným spotrebiteľom, že by sme mali športovať a kontrolovať našu váhu  a tiež šoférovať auto.

Učíme o dopade vojen, rozvíjame schopnosti spolupráce, aj to ako naladiť husle, alebo používať príčinu a dôsledok, aby sme dokázali predvídať budúcnosť.

Učíme ich vážiť si prostredie, ako nakladať s peniazmi, ako pristupovať k informáciám, ako sa múdro rozhodovať, ako mať financie v rovnováhe.

Učíme deti vernosti k ideálom demokracie.

Budujeme vlastenectvo, aj základy dobrej ústnej hygieny a rešpekt k hodnotám a dôstojnosti každého človeka.

Povzbudzujeme zvedavosť, nabádame k pýtaniu správnych otázok, napomáhame k budovaniu sebavedomia a potom učíme deti ČÍTAŤ, PÍSAŤ a POČÍTAŤ.

(et Lily Eskelsen Garcia, Waschingtone 2015)

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria