Navigácia

Vzdelávanie rómov

 

Vzdelávanie rómskych žiakov

 

Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je príliš široká a je veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a zastaraným a nefunkčným systémom vzdelávania na Slovensku.

 

Nie je to len problém slovenský, ale aj celosvetový, no najmä európsky. I v zahraničí hľadajú cesty prístupu k tomuto etniku.

 

Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie Rómov. Dôležitá je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie sa do spoločnosti.

 

Ďalšie informácie:

MPC PO, Prešov, T.Ševčenka 11,

PaedDr. Viera Šándorová

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov +421 51 756 51 33, mobil: 0917 912 631. Email.: viera.sandorova@mpc-edu.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria