Navigácia

Harmonogram
k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním 
na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019

Kto Úloha Termín

​Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
 

21.11.2018

SŠ talentové

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talent, tieto kritériá sa zverejnia aj na web stránkach ŠVS (za celé Slovensko).

do 1.2.2019

ZZ

Zákonný zástupca podáva RŠ prihlášku na tie školy, kde sa vykonávajú talentové skúšky

do 20.2.2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

 

3.4.2019

 NT 16.4.2019

Talentové skúšky

 

25.3. - 12.4.2019

ZZ Zákonný zástupca podáva RŠ prihlášky na všetky SŠ
(okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
do 10.4.2019

1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

13.5. a 16.5.2019

2.kolo prijímacích skúšok

 

18.6.2019


Vysvetlivky: 
SŠ – stredná škola                        
ZŠ – základná škola                     
RŠ – riaditeľ školy

ZZ – zákonný zástupca
NT – náhradný termín testovania

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria