Navigácia

Školský klub detí

Rozdelenie oddelení v ŠKD

Štruktúra ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

V školskom roku 2017/2018 je zriadených 9 oddelení ŠKD s celkovým počtom 283 detí.

V jednotlivých oddeleniach pracuje 9 kvalifikovaných vychovávateliek.

 

Vychovávateľky

Oddelenia

Rozdelenie tried

 v ŠKD

Bc. Darina Kostárová

vedúca vychovávateľka

I.

2.C – 3.D

Mgr. Katarína Grocká

II.

2.A – 3.D

Mgr. Jozefína Džundová

III.

3.B - 3.C

Jana Petričová

IV.

4.D – 2.B

Zita Seifertová

V.

3.A – 3.C

Ľuboslava Brejníková

VI.

1.D – 4.B

Mgr. Eva Pergerová

VII.

1.B – 2. D

Bc. Zlata Kendrová

VIII.

1.C – 4.C

Martina Škvareková

IX.

1.A – 1.C – 4.B

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria