Navigácia

Elektronizácia vzdel. systému reg. školstva

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Tomuto projektu predchádzali projekt  Škola na dotyk financovaný firmou SAMSUNG, ktorá k nám priniesla skúsenosti koréjských škôl, kde sa držia myšlienky „ Vedomosti národa sú viac ako národné bohatstvo“

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému,  vybavenie digitálnych tried, a prispôsobenie digitálneho vzdelávacieho  obsahu a e zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu a pripraviť tak žiakov na celoživotné vzdelávanie.

V rámci tohto projektu sme získali Interaktívnu tabuľu, 20 tabletov a wifi zariadenie v sume 12 000,-. Tablety sa majú využívať hlavne na merania a vzdelávanie mimo triedy a mimo školy na skúmanie rastlín živočíchov, orientáciu v prírode a vyhľadávanie populárnych "kešiek".

Stránka projektu: http://www.digiskola.sk/

Príklady nájdete na stránke: http://tuul.sk/

Koordinátor projektu: Ing. Mária Onuščákova

Správa dodanej techniky: Mgr. Ľubomír Kuča

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria