Navigácia

Predškoláčik

Oznamy a informácie

Základná  škola , Komenského  23  v  Bardejove

Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

           

Má vaše dieťa strach zo školy?

Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

Chcete spoznať prostredie školy?

PREDŠKOLÁČIK

Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
do š
koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

 • V priestoroch školy - v triede sa deti „učia“ hravým spôsobom,
 • osvoja si  potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre ľahšie zvládnutie 1.ročníka,       
 • odbúra sa strach detí zo školy a obavy  rodičov o dieťa nastupujúce do školy,
 • deti a rodičia sa zoznámia s priestormi školy.

 

Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE

od 15.45 – 16.45 hod. v priestoroch základnej školy.

Ďalšie stretnutie:17.3.alebo24.3.2017      Prihlásiť sa môžete na tel.č.:472 23 83

Bližšie info : www.zskombj.sk sekcia Predškoláčik  


20.1.alebo 27.1 – Prvé stretnutie predškolákov v 2.C triede od 15.45-16.45h. V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle školy 054/ 472 23 83 alebo osobne na sekretariáte školy.Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23.

Na stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice, hyg. vreckovky, malú desiatu a vodu.  Je dobré, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

uč.Mgr. Alena Matiašová/V prípade otázok ma kontaktujte na tel.0905941091/

2.2.alebo 10.2. - Druhé stretnutie predškolákov v 2.C triede od 15.45-16.45h.V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle školy 054/ 472 23 83 alebo osobne na sekretariáte školy.Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23.

Na  stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice,stieraciu tabuľku s fixou,hyg. vreckovky, malú desiatu a vodu.  Je dobré, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

17.2.alebo 24.2.- Tretie stretnutie predškolákov v 2.C triede od 15.45-16.45h.V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle školy 054/ 472 23 83 alebo osobne na sekretariáte školy.Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23.

Na  stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu,obľúbenú hračku, nožnice,stieraciu tabuľku s fixou,hyg. vreckovky, malú desiatu a vodu.  Je dobré, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

17.3.alebo 24.3.- Štvrté stretnutie predškolákov v 2.C triede od 15.45-16.45h.V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle školy 054/ 472 23 83 alebo osobne na sekretariáte školy.Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23.

Na stretnutia si deti donesú to isté ako 2.2.

/V deň stretnutia si prosím overte na tejto stránke, či nenastali zmeny alebo zrušenie stretnutia./

Prosím rodičov, aby sa s deťmi, ktoré navštevovali "Predškoláčik" naučili báseň./budeme ju recitovať na zápise do 1.ročníka 1.4.2017 v šk.jedálni/.

                                                                                                  Čo je škola?

                                                 My to vieme!

                                      Škôlkarom to rozpovieme.

                                       Žiaci sa v nej učia čítať,

                                     písať, spievať, kresliť, rátať.

                                        Učia sa tam písmená.

                                        Viete, čo to znamená?

                                       Podpísať sa celým menom,

                                        čítať príbeh za príbehom,

                                            naučiť sa básničky,

                                            riekanky aj pesničky.

                                           Aj počítať naspamäť:

                                         jeden, dva, tri, štyri, päť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria