Navigácia

Odklad školskej dochádzky

Aj vaše 6-ročné dieťa dostalo pod stromček novučičkú školskú tašku a všetky babky a tetky sa ho pri každej príležitosti spytujú, či sa už teší do školy? Ak sa vám zdá, že váš budúci školák je neposedný, alebo príliš hravý, poraďte sa radšej s odborníkom.

Slovenské zákony hovoria, že dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok života, má nastúpiť do prvej triedy základnej školy. A väčšina rodičov to berie ako fakt.

Rýchlo s nimi do školy

„U nás prevláda názor, že keď dieťaťu vypadli prvé zuby, má ísť do školy. Málo sa hovorí o tom, že ak sa nástup do prvej triedy uponáhľa, môže sa dieťa dostať do vážnych problémov,“ upozorňuje detská a poradenská psychologička Daniela Bolgáčová.

Niektorí rodičia si dokonca myslia, že majú doma malého génia a ponáhľajú sa so zápisom o rok skôr. A to často nebýva najšťastnejšie riešenie; niektorí rodičia  totiž predpokladajú, že ak ich ratolesť dokáže čítať a písať povedzme v štyroch rokoch, škôlkárske prostredie je už pre ne „priúzke“. Zabúdajú pritom odsledovať, či  dieťa dokáže sústredene pracovať dlhší čas, či nie je ešte príliš neposedné a hravé, teda, či sa vyvíjajú rovnako hramonicky aj v ďalších oblastiach.

„Na školské povinnosti musí byť pripravená celá osobnosť dieťaťa.  Zjednodušene môžeme povedať, že upozornením na možné problémy je, ak intelektovo šikovné dieťa zaostáva napríklad v oblasti motoriky. Takéto dieťa sa po určitom čase akoby „vyčerpá“ a začne zaostávať celkovo,“ vysvetľuje špeciálna pedagogička Súkromnej základej školy waldorfskej v Bratislave Miroslava Heribanová. 

Za významný signál, ktorí zaregistrujú vnímaví rodičia považuje Daniela Bolgáčová to, ak rodič zhodnotí situáciu slovami: „tá naša malá vôbec nedokáže obsedieť“, alebo „syn je veľmi hravý“. „Dieťa nám nemá ako inak ukázať, že na školské povinnosti ešte nie je pripravené,“ hovorí Bolgáčová. Podľa nej by na takéto signály mali upozorňovať  aj materské školy, robia to však len málokedy.

Dvakrát meraj...

Ak sa nástup dieťaťa do školy zbytočne urýchli, treba počítať s vážnymi následkami: traumatizované dieťa, ktoré v škole nestíha (musí sa trápiť dve hodiny s tým, čo jeho spolužiaci stihnú za pol hodinu) a vynervovaní rodičia, ktorí so svojím potomkom presedia nad učením každý deň hodiny. „Dieťa si navyše svoju nedostatočnosť uvedomuje a tým trpí jeho sebavedomie ešte viac,“ hovorí Daniela Bolgáčová.

V takýchto chvíľach je každá rada drahá: vrátiť dieťa do škôlky? Nechať ho prepadnúť? Jedno riešenie horšie ako druhé. Treba najprv premýšľať až potom konať (teda zapísať dieťa do školy).

Každoročne asi 10 percent populačného ročníka do školy „na čas“ nenastúpi – zákonní zástupcovia si vyžiadajú odklad. Žiadosť musí byť podporená odborným posudkom detského lekára, alebo poradenského psychológa.

Koniec dobrý, všetko dobré

Možností je teda viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo a určite by nemala automaticky zvíťaziť rovnica 6 rokov = škola. Aj keď obdobie zápisov už pominulo, rodičia môžu v odôvodnených prípadoch svoje rozhodnutie zmeniť. „Zmena školy je možná aj po zápise, vyplýva z práva rodiča vybrať si pre svoje dieťa akúkoľvek školu. Treba si len dopredu zistiť, či nová škola má ešte voľné miesto a informovať o tomto rozhodnutí pôvodnú školu,“ vyjadruje sa ministerstvo školstva. „Možný je aj odklad, zo zákona je však daný termín, dokedy musí riaditeľ rozhodnúť o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie – 31. máj.“

Zdroj: internet - Autor: Mona Gáliková

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé,
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria