Navigácia

Oznamy

Vážení rodičia,

Podľa novej právnej úpravy sa  posúva  zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr.

 Zápis na nový školský rok 2017/2018 bude
od 1. apríla do 28. apríla.

Na zápis je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa,

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,

 • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,

 • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

 

V 1. ročníku otvárame triedy so zameraním na:

 • šport
 • výtvarnú výchovu,
 • intelektovo nadaných,
 • všeobecným zameraním.

 

Čo u nás nájdete:

 • kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí,
 • anglický jazyk už od 1. ročníka,
 • inovatívne vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL (aplikácia anglického jazyka v ostatných predmetoch)
 • triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, matematiky a prírodovedných predmetov,
 • vyučovanie  v triedach a  učebniach vybavených najmodernejšou didaktickou technikou,
 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • dve telocvične, posilňovňu, detské ihriská, veľký športový areál na športové aktivity,
 • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube,
 • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ,
 • pestrú stravu v školskej jedálni aj pre celiatikov, zdravé desiate.

 

Za hlavnú devízu práce školy považujeme ústretovosť pedagógov a dobrú spoluprácu rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
v sekcii BUDÚCI PRVÁCI v ľavom menu.


Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 

Ďalšie informácie nájdete priebežne v sekcii Budúci prváci v ľavom menu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria