Navigácia

Oznamy

Zápis do 1. ročníka

Zápis na nový školský rok 2018/2019 bude prebiehať
od 3. apríla do 30. apríla 2018.

Vážení rodičia.

Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2018, musí byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľ školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky!
 

Čo je potrebné na zápis?

 1. Dieťa ( ak je choré, zákonný zástupca dohodne spôsob zápisu) 
 2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa 
 3. Rodný list dieťaťa
 4. Príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
 5. Kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).


Prečítajte si aj:
ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM ZÁPISU (ODKAZ)

V 1. ročníku otvárame triedy so zameraním na:

 • šport
 • výtvarnú výchovu,
 • intelektovo nadaných,
 • všeobecným zameraním.

 

Čo u nás nájdete:

 • kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí,
 • anglický jazyk už od 1. ročníka,
 • inovatívne vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL (aplikácia anglického jazyka v ostatných predmetoch)
 • triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, matematiky a prírodovedných predmetov,
 • vyučovanie  v triedach a  učebniach vybavených najmodernejšou didaktickou technikou,
 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • dve telocvične, posilňovňu, detské ihriská, veľký športový areál na športové aktivity,
 • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube,
 • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ,
 • pestrú stravu v školskej jedálni, zdravé desiate.

 

Za hlavnú devízu práce školy považujeme ústretovosť pedagógov a dobrú spoluprácu rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
v sekcii BUDÚCI PRVÁCI v ľavom menu.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria