Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Zoznam došlých faktúr 01/2011 s DPH 01.02.2011
Objednávka Zoznam objednávok 12/2016 s DPH 10.01.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 06/2016 s DPH 01.07.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 07/2016 s DPH 01.08.2016
Objednávka Zoznam objednávok 7/2016 s DPH 01.08.2016
Objednávka Zoznam objednávok 8/2016 s DPH 06.09.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 08/2016 s DPH 06.09.2016
Objednávka Oznam objednávok 9/2016 s DPH 03.10.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 09/2016 s DPH 03.10.2016
Objednávka Zoznam objednávok 10/2016 s DPH 03.11.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 10/2016 s DPH 03.11.2016
Objednávka Zoznam objednávok 11/2016 s DPH 05.12.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 11/2016 s DPH 05.12.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 12/2016 s DPH 10.01.2017
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia s DPH 20.06.2016
Faktúra Zoznam došlých faktúr 01/2017 s DPH 07.02.2017
Objednávka Zoznam objednávok 01/2017 s DPH 07.02.2017
Objednávka Zoznam objednávok 02/2017 s DPH 02.03.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 02/2017 s DPH 02.03.2017
Objednávka Zoznam objednávok 03/2017 s DPH 04.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/236