Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Darovacia zmluva 0592/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0590/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0589/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0591/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012
Zmluva Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 14.10.2019
Zmluva Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDS s DPH 06.04.2011
Zmluva 5/§50/PS/2013/NP/ V AOTP-2/BJ Dohoda o poskytnurí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 12.09.2013
Zmluva č. 5/ §50 - NS/ 2012/BJ/NPI-2/D Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 06.09.2012
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní školských súťaží na ZŠ, KŠÚ Prešov s DPH 04.10.2011
Zmluva Dotatok k licenčnej zmluve o poskytovaní služieb Datalan s DPH 07.02.2019
Zmluva Oprava schodov, výmena odkvapových žľabov, oprava brány s DPH 29.09.2017
Objednávka Oznam objednávok 9/2016 s DPH 03.10.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia s DPH 20.06.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia ZŠ s DPH 06.09.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva ŠEVT s DPH 19.02.2018
Zmluva Rámcová zmluva na dodávky ovocia a zeleniny s DPH 08.09.2015
Zmluva Rámcová zmluva na nákup čistiacich potrieb s DPH 17.06.2013
Zmluva Rámcová zmluva na nákup školských potrieb s DPH 17.06.2013
Zmluva Rámcová zmluva na stavebné a maliarske práce s DPH 08.01.2014
Zmluva Zmluva na dodávky ovocia ŠJ s DPH 31.08.2012
zobrazené záznamy: 1-20/246