Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Darovacia zmluva 0589/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012 16.04.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0590/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012 16.04.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0591/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012 16.04.2012
Zmluva Darovacia zmluva 0592/2011 Darovacia zmluva na techniku ŠPÚ s DPH 25.03.2012 16.04.2012
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2023 s DPH 01.02.2023 Bardterm, s.r.o. Bardejov 22.02.2023
Zmluva Dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu s DPH 06.12.2023 Detská rekreácia s.r.o. Základná škola Komenského 23 PhDr. Ján Mika Riaditeľ školy 22.01.2024
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 26.06.2020 26.06.2020
Zmluva Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 14.10.2019 29.10.2019
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2401718763 s DPH 14.03.2023 Generali Poisťovňa 29.03.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDS s DPH 06.04.2011
Zmluva 2 Dodatok č. 2 k zmluve č. 10-000085238PO2014 s DPH 19.04.2023 VVS Košice Základná škola Komenského 23 PhDr. Ján Mika Riaditeľ školy 26.04.2023
Zmluva 5/§50/PS/2013/NP/ V AOTP-2/BJ Dohoda o poskytnurí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 12.09.2013 01.10.2013
Zmluva č. 5/ §50 - NS/ 2012/BJ/NPI-2/D Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 06.09.2012 12.09.2012
Zmluva 91/2023/RUŠŠ Dohoda o spolupráci s DPH 22.09.2023 Regionálny úrad školskej správy Základná škola Komenského 23 PhDr. Ján Mika Riaditeľ školy 11.10.2023
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní školských súťaží na ZŠ, KŠÚ Prešov s DPH 04.10.2011
Zmluva Dotadok č.1 k Zmluve č. 10-000085238PO2014 s DPH 11.03.2020 23.03.2020
Zmluva Dotatok k licenčnej zmluve o poskytovaní služieb Datalan s DPH 07.02.2019 13.02.2019
Zmluva 14/2023 Nájomná zmluva s DPH 04.09.2023 Bardterm, s.r.o. Bardejov Základná škola Komenského 23 PhDr. Ján Mika Riaditeľ školy 06.09.2023
Zmluva Oprava schodov, výmena odkvapových žľabov, oprava brány s DPH 29.09.2017 26.10.2017
Objednávka Oznam objednávok 9/2016 s DPH 03.10.2016 03.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/356