Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Zoznam došlých faktúr 01/2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra Zoznam došlých faktúr 9/2017 s DPH 02.10.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 8/2014 s DPH 03.09.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 5/2017 s DPH 02.06.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 7/2014 s DPH 04.08.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 6/2014 s DPH 03.07.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 6/2017 s DPH 06.07.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 5/2014 s DPH 05.06.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 4/2014 s DPH 05.05.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 7/2017 s DPH 02.08.2017
Faktúra Zoznam došlých fa 3/2014 s DPH 02.04.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 8/2017 s DPH 06.09.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 2/2014 s DPH 04.03.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 1/2014 s DPH 03.02.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 12/2013 s DPH 08.01.2014
Faktúra Zoznam došlých faktúr 04/2017 s DPH 04.05.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 10/2017 s DPH 03.11.2017
Faktúra Zoznam došlých faktúr 11/2013 s DPH 02.12.2013
Faktúra Zoznam došlých faktúr 10/2013 s DPH 04.11.2013
Faktúra Zoznam došlých faktúr 11/2017 s DPH 04.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/246