Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia s DPH 01.01.2024 GAS Família, s.r.o. Základná škola Komenského 23 PhDr. Ján Mika Riaditeľ školy 22.02.2024
Zmluva Rámcová zmluva na nákup čistiacich potrieb s DPH 17.06.2013 20.06.2013
Zmluva Žiadosť o zmenu sprostredkovateľa poistenia s DPH 11.03.2020 23.03.2020
Zmluva 5/§50/PS/2013/NP/ V AOTP-2/BJ Dohoda o poskytnurí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 12.09.2013 01.10.2013
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 26.06.2020 26.06.2020
Zmluva Zmluva o príspevku na OK McDonalds CUP s DPH 25.04.2013 20.06.2013
Zmluva Zmluva o podmienkach spolupráce pri výučbe Nj s DPH 11.06.2013 20.06.2013
Zmluva Zmluva o vyplaten Príspevku na OK turnaja McDonalds CUP s DPH 25.12.1999 20.06.2013
Zmluva Rámcová zmluva na nákup školských potrieb s DPH 17.06.2013 20.06.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6 s DPH 02.09.2013 18.11.2013
Zmluva Zoznam objednávok 9/2021 s DPH 06.10.2021 06.10.2021
Zmluva Zoznam došlých zmlúv 10/2021 s DPH 03.11.2021 03.11.2021
Zmluva Zoznam došlých zmlúv 3/2022 s DPH 31.03.2022 05.04.2022
Zmluva Zoznam došlých zmlúv 4/2022 s DPH 30.04.2022 06.05.2022
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu (lyžiarsky kurz) s DPH 01.10.2012 04.10.2012
Zmluva č. 5/ §50 - NS/ 2012/BJ/NPI-2/D Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s DPH 06.09.2012 12.09.2012
Zmluva Dotadok č.1 k Zmluve č. 10-000085238PO2014 s DPH 11.03.2020 23.03.2020
Zmluva Zoznam objednávok 1.-2.2020 s DPH 03.03.2020 03.03.2020
Zmluva Zoznam došlých zmlúv 9/2022 s DPH 30.09.2022 03.10.2022
Zmluva 027/308-2015-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 09.02.2015 09.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/356