Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka Zoznam objednávok 6/2020 s DPH 08.07.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 6/2020 s DPH 08.07.2020
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 26.06.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 5/2020 s DPH 02.06.2020
Objednávka Zoznam objednávok 5/2020 s DPH 02.06.2020
Faktúra Zoznam došlých fa 4/2020 s DPH 04.05.2020
Objednávka Zoznam objednávok 4/2020 s DPH 04.05.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 3/2020 s DPH 03.04.2020
Objednávka Zoznam objednávok 3/2020 s DPH 03.04.2020
Zmluva Žiadosť o zmenu sprostredkovateľa poistenia s DPH 11.03.2020
Zmluva Dotadok č.1 k Zmluve č. 10-000085238PO2014 s DPH 11.03.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 1.-2.2020 s DPH 03.03.2020
Zmluva Zoznam objednávok 1.-2.2020 s DPH 03.03.2020
Objednávka Zoznam objednávok 12/2019 s DPH 08.01.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 12/2019 s DPH 08.01.2020
Objednávka Zoznam objednávaok 11/2019 s DPH 06.12.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 11/2019 s DPH 06.12.2019
Zmluva Zmluva o zabezpeční školy v prírode s DPH 19.11.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 10/2019 s DPH 07.11.2019
Objednávka Zoznam objednávok 10/2019 s DPH 07.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/259