Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka Zoznam objednávok 12/2019 s DPH 08.01.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 12/2019 s DPH 08.01.2020
Faktúra Zoznam došlých faktúr 11/2019 s DPH 06.12.2019
Objednávka Zoznam objednávaok 11/2019 s DPH 06.12.2019
Zmluva Zmluva o zabezpeční školy v prírode s DPH 19.11.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 10/2019 s DPH 07.11.2019
Objednávka Zoznam objednávok 10/2019 s DPH 07.11.2019
Zmluva Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 14.10.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 9/2019 s DPH 03.10.2019
Objednávka Zoznam objednávok 09/2019 s DPH 03.10.2019
Objednávka Zoznam objednávok 08/2019 s DPH 05.09.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 8/2019 s DPH 05.09.2019
Objednávka Zoznam objednávok 07/2019 s DPH 05.08.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 7/2019 s DPH 05.08.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 6/2019 s DPH 02.07.2019
Objednávka Zoznam objednávok 6/2019 s DPH 02.07.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 05/2019 s DPH 04.06.2019
Objednávka Zoznam objednávok 05/2019 s DPH 04.06.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 04/2019 s DPH 03.05.2019
Objednávka Zoznam objednávok 04/2019 s DPH 03.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/246