Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Zoznam došlých faktúr 8/2019 s DPH 05.09.2019
Objednávka Zoznam objednávok 08/2019 s DPH 05.09.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 7/2019 s DPH 05.08.2019
Objednávka Zoznam objednávok 07/2019 s DPH 05.08.2019
Faktúra Zoznam došlých faktúr 6/2019 s DPH 02.07.2019
Objednávka Zoznam objednávok 6/2019 s DPH 02.07.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 05/2019 s DPH 04.06.2019
Objednávka Zoznam objednávok 05/2019 s DPH 04.06.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 04/2019 s DPH 03.05.2019
Objednávka Zoznam objednávok 04/2019 s DPH 03.05.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 03/2019 s DPH 01.04.2019
Objednávka Zoznam objednávok 03/2019 s DPH 01.04.2019
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ s DPH 28.03.2019
Objednávka Zoznam objednávok 02/2019 s DPH 04.03.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 02/2019 s DPH 04.03.2019
Zmluva Dotatok k licenčnej zmluve o poskytovaní služieb Datalan s DPH 07.02.2019
Faktúra Zoznam došlých fa 01/2019 s DPH 05.02.2019
Objednávka Zoznam objednávok 1/2019 s DPH 28.01.2019
Faktúra Zoznam došlých fa11-12/2018 s DPH 02.01.2019
Objednávka Zoznam objednávok 11-12/2018 s DPH 02.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/236