• Ľudmila Frančáková: Web stránka

     • Matematika

    • Matematika 8.D

     Milí žiaci smiley

     V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte e-mailom na francakova@zskombj.sk 

     alebo správou cez EduPage.

     Online hodiny - link: https://meet.google.com/jsa-zcwq-oys

      

     Šestnásty týždeň 18.1. - 22.1. 2021:

       7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
     1 2 3 4 5 6
     pondelok     8.D      
         online      
     utorok   8.D        
       online        
     streda       8.D    
                
     štvrtok     8.D      
                
     piatok     8.D      
                

      

     Pondelok: online hodina napíšeme si krátku písomku na počt. operácie (presunutá z piatka)

     Utorok: online hodina počítanie pomocou číselnej osi

     Streda: 

      

     Pätnásty týždeň 11.1. - 15.1. 2021:

     Pondelok: dokončite si úlohy z prázdnin a vypracujte úlohy z PZ str. 27 / úl. 10 - 15 

     Riešenia nemusíte posielať, všetko si skontrolujeme v utorok na hodine.

     Utorok: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

     Streda: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

     Štvrtok: vypočítajte príklady z PL - cele_cisla_1.PDF  v každom stĺpci príklady a) - p) 

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - kontrola výsledkov z PL, dopočítať príklady r) - y)

      

     Dvanásty - štrnásty týždeň 21.12. - 8.1. 2021: vianočné prázdniny

     Opakovanie počas vianočných prázdnin:

      - konštrukčné úlohy:  PL_-_konstrukcne_ulohy.docx

     - kladné a záporné čísla: vypracujte úlohy z PZ:

     str. 16 - 17 / úl.  16 - 24 

     str. 21 / úl. 11 -14

     str. 22 - 26 / úl. 1, 2ab, 3, 4cd, 5a, 6a, 7, 8, 9

     Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich v januári.

      

     Jedenásty týždeň 14.12. - 18.12. 2020:

     Pondelok: online hodina - precvičovanie sčítania a odčítania kladných a záporných čísel

     Utorok: online hodina napíšeme si krátku písomku (sčítanie a odčítanie, porovnávanie a usporiadanie, abs. hodnota, čís. os)

     Streda: online hodina - násobenie kladných a záporných čísel

     Štvrtok: online hodina - delenie kladných a záporných čísel

     Piatok: vypracujte úlohy z PZ - str. 19 - 20 / úl. 5 - 10

      

     Desiaty týždeň 7.12. - 11.12. 2020:

     Pondelok: online hodina porovnávanie a usporadúvanie čísel (PZ + učebnica)

     Utorok: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

     Streda: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 12 - 13 / úl. 1, 2, 3, 4, 6, 7

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - riešenie úloh z učebnice a PZ

     Domáca úloha: PZ str. 13 - 14 / úl. 8, 9, 10 - poslať do 18.00 hodiny.

      

     Deviaty týždeň 30.11. - 4.12. 2020:

     Pondelok: online hodina zhrnutie učiva tematického celku Lichobežník

     - rozbor písomky (známky)

     Utorok: online hodina - nové učivo Kladné a záporné čísla (úvod)

     Streda: online hodina - číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 2 - 5 / úl. 1 - 13 

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - riešenie úloh z PZ

      

     Ôsmy týždeň 23.11. - 27.11. 2020:

     Pondelok: online hodina - konštrukčné úlohy (konštrukcia lichobežníka)

     Utorok: vypracujte úlohy z PZ - str. 43 - 45 / úl. 1, 2, 3, 4, 5

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Streda: online hodina - konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

     Štvrtok: online hodina - konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

     PZ - str. 46 / úl. 8 ; str. 47 / úl. 9, 10 ; str. 48 / úl. 2 ; str. 50 / úl. 2

     Kto nebude na online hodine, ten mi pošle úlohy do 13.00 hod.

     Piatok: online hodina napíšeme si krátku písomku na lichobežník (obvod a obsah, konštrukcia)

      

     Siedmy týždeň 16.11. - 20.11. 2020:

     Pondelok: online hodina - nové učivo Obsah lichobežníka

     Utorok: voľno

     Streda:  vypočítajte úlohy z PZ - str. 48 / úl. 3 , str. 49 / úl. 4, 5, 6

     Štvrtok: online hodina - rišenie úloh na obvod a obsah trojuholníka, rovnobežníka a lichobežníka

     zadané úlohy: ulohy_SaO_19.11..docx 

     Piatok: online hodina - nové učivo Konštrukcia lichobežníka

      

     Šiesty týždeň 9.11. - 13.11. 2020:

     Pondelok: jesenné prázdniny

     Utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého štvrtka (kto to ešte neurobil).

     Viacerí z vás zabudli urobiť a poslať úlohu z učebnice str. 24 / úl. 6

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 14.00 hodiny, budem ich hodnotiť.

     Streda: nové učivo Lichobežník

     - napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - dve poučky s obrázkom 

     Lichobežník, Pravouhlý lichobežník, Rovnoramenný lichobežník

     - vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 1, PZ - str. 41 / úl. 1, 2, 3

     Štvrtok: Obvod lichobežníka

     - napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - tretia poučka s obrázkom

     Obvod lichobežníka

     - vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 2, 3, PZ - str. 42 / úl. 4, 5, 6

     Piatok: online hodina - napíšeme si krátku písomku na obvod a obsah rovnobežníka a trojuholníka

      

     Piaty týždeň 2.11. - 6.11. 2020:

     Pondelok: jesenné prázdniny

     Utorok: online hodina - nové učivo Obsah trojuholníka

     Streda: online hodina riešenie úloh z PZ - str. 37 - 40 / úl. 3, 4, 5, 7, 9

     Štvrtok: vypočítajte úlohy z PZ - str. 37 - 40 / úl. 1, 2, 6, 8, 10, 11

     učebnica - str. 24 / úl. 6

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: jesenné prázdniny

      

     Štvrtý týždeň 26.10. - 30.10. 2020:

     Pondelok: Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika - úlohy na opakovanie

     Vypočítajte z PZ úlohy na str. 31 / 1 - 4 a str. 32 / 5 - 8

     Utorok: online hodina - nové učivo Obvod a obsah rovnobežníka

     Streda: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

     Štvrtok: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

     Piatok: jesenné prázdniny

      

     Tretí týždeň 19.10. - 23.10. 2020:

     Pondelok - utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého týždňa (kto to ešte neurobil).

     Streda: online hodina

     Štvrtok: online hodina

     Piatok: Vypracujte si úlohy z učebnice str. 20 / úl. 4, 5, 6 (narysovať útvary, nie nakresliť), 7, 8, 9, 10

                                                                 str. 21 / úl. 15, 16, 17 + napísať poučku

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 12.00 hodiny.

      

     Druhý týždeň 12.10. - 16.10. 2020:

     Tento týždeň budeme riešiť konštrukčné úlohy.

     Postupne vám napíšem zadania na jednotlivé dni, príp. čas online hodiny.

     Pondelok: urobíte si dve konštrukčné úlohy /náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia/

     1. úloha: zostrojte štvorec MNOP so stranou dĺžky 3,5 cm.

     2. úloha: zostrojte obdĺžnik ABCD so stranou dĺžky 7cm a uhlopriečkou 8 cm.

     Utorok: online hodina o 9.45 hod.

     1. úloha: zostrojte kosoštvorec ABCD, ak strana má 5cm a uhlopriečka IACI= 6 cm.

     / pomôžte si úlohou 59 / 5 z PZ - len namiesto uhla máte ďalšiu stranu - veta sss /

     2. úloha: str. 59 / úl. 6 - kosoštvorec zostrojený pomocou výšky

     /pozrite si definíciu čo je výška v rovnobežníku/

     kosostvorec_vyska.flipchart

     Streda:  úloha:  PZ str. 60 / úl. 7 - konštrukcia štvoruholníka

     /možete využiť zhodnosť strán - rysovať kružnice alebo rovnobežnosť strán - rysovať rovnobežky/

     Štvrtok: Narysujte dva rovnobežníky podľa postupu v tomto dokumente : 2_x_kosodlznik.docx

     Celú konštrukciu - náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia

     Piatok: online hodina o 9.30 hod.

     PZ str. 60 / úl. 8, učebnica str. 66 ú úl. 3b)

     Všetky zadania mi pošlite najneskôr v piatok do 18.00 hodiny. smiley

      

     Prvý týždeň 5.10. - 9.10. 2020:

     Tento týždeň si zopakujete a upevnite všetko, čo sme si v škole povedali o rovnobežníkoch.

     1. Rovnobežky preťaté priečkou - súhlasné a striedavé uhly

     2. Rovnobežník a jeho vlastnosti - strany, uhly a uhlopriečky

     3. Výška rovnobežníka

     Pozrite si definície a poučky v učebnici - Rovnobezniky.docx, ktoré vám chýbajú, dopíšte si ich.

     Do zošita si vypracujte úlohy: str. 63 / úl. 4, 7 ;  str. str.64 / úl. 3  

     V pracovnom zošite máme vypracované strany 52 - 56. Ak vám niečo chýba, dopíšte si to.