• Ľudmila Frančáková: Web stránka

     • Matematika

    • Matematika 8.D a 8.C 

     Milí žiaci smiley

     V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte e-mailom na francakova@zskombj.sk 

     alebo správou cez EduPage.

     Online hodiny - link: https://meet.google.com/jsa-zcwq-oys

     Interaktívna učebnica - link: https://viki.iedu.sk/share/link-f07f39bf-a40a-4d64-9742-22730e951c27

      

     28. týždeň 12.4. - 16.4. 2021:

       7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
     1 2 3 4 5 6
     pondelok 8.C    8.D      
       web    web      
     utorok   8.D  8.C       
       online online       
     streda     8.C   8.D    
          online  online    
     štvrtok    8.C  8.D      
       web web      
     piatok    8.C  8.D      
       web web      

      

     Pondelok: vypracujte úlohy z učebnice - str. 63 / úl. 3, 4, 5 (nezabudnite si urobiť náčrt)

     Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Utorok: online hodina  - riešenie úloh na S a V hranola

     Streda: online hodina - napíšeme si písomku na S a V hranola 

     Štvrtok - Piatok: vypracujte úlohy z PL - PL_objem_a_povrch.PDF

     PL_opakovanie_I._a_II..PDF

     Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich na budúci týždeň v škole.

      

     27. týždeň 5.4. - 9.4. 2021:

     Streda: online hodina  Objem hranola

     Štvrtok: online hodina  - riešenie úloh na S a V hranola

     Piatok: online hodina - riešenie úloh na S a V hranola

      

     26. týždeň 29.3. - 2.4. 2021:

     Pondelok: vypracujte úlohy z PZ 2. časť - str. 42 - 43 / úl. 1, 2

     Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Utorok: online hodina - povrch hranola 

     Streda: vypracujte úlohy z PL - PL_-_Povrch_hranola(1).docx

     Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Úlohy budem hodnotiť, neposlanie úloh budem hodnotiť známkou - nedostatočný.

     Štvrtok: pekné veľkonočné prázdniny

      

     25. týždeň 22.3. - 26. 3. 2021:

     Pondelok: online hodina nové učivo - Hranoly (učebnica str. 57)

     Utorok: online hodina Typy hranolov, Pravidelný kolmý hranol (učebnica str. 58)

     Streda: vypracujte úlohy z PZ 2. časť - str. 38 - 39 / úl. 1 - 6

     Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina  Sieť hranola

     Piatok: online hodina Povrch hranola

      

     24. týždeň 15.3. - 19. 3. 2021:

     Pondelok: Úmernosti a súradnicový systém

     vypracujte úlohy z učebnice - str. 42 / úl. 1, 2, z PZ - str. 78 / úl. 1

     Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich v utorok na online hodine.

     online hodina - pre žiakov 8.D, ktorí chcú odpovedať (opraviť si známku z výrazov).

     Utorok: online hodina Úmernosti a súradnicový systém (úl. z učebnice)

     Streda: Opakovanie jednotiek dĺžky, obsahu a objemu

     učebnica - str. 55 - prepísať farebné poučky

     vypočítajte príklady z  PL PL_-_Premena_jednotiek(1).docx

     Vypracovaný PL mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina Obvod a obsah rov. útvarov / učebnica str. 56

     Piatok: online hodina Kocka a kváder / učebnica str. 56 - 57 

      

     23. týždeň 8.3. - 12. 3. 2021:

     Pondelok: online hodina napíšeme si písomku - výrazy s premennou

     Utorok: online hodina - nové učivo Pravouhlá sústava súradníc

     Streda: online hodina - riešenie úloh PSS

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 76 - 77 / úl. 1 - 4, z učebnice - str. 41 / úl. 4

     Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - riešenie úloh PSS

     8.D - pozrite si správne výsledky - pisomka_8.3._RIES..PDF

      

     22. týždeň 1.3. - 5. 3. 2021:

     Pondelok: vypočítajte príklady z  PL PL-_Uprava_vyrazov.docx

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Utorok: online hodina - oprava písomky ( známky už máte v IŽK)

     Skontrolujte si výsledky z PL z pondelka PL-_Uprava_vyrazov_RIESENIE.docx

     Streda: vypočítajte príklady z  PL PL_Uprava_vyrazov_2.docx

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina - zhrnutie tem. celku 

     Piatok: online hodina - opakovanie učiva

      

     21. týždeň 22. 2. - 26. 2. 2021: pekné jarné prázdniny

      

     20. týždeň 15. 2. - 19. 2. 2021:

     Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - súčin výrazov

     Utorok: online hodina Výrazy s premennou - podiel výrazov

     Streda: online hodina Výrazy s premennou - vynímanie pred zátvorku

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 72 - 74 / úl. 1 - 10

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Piatok: online hodina  napíšeme si krátku písomku - súčet, rozdiel, súčin a podiel výrazov

      

     19. týždeň 8. 2. - 12. 2. 2021:

     Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - precvičovanie súčtu

     Vypracujte úlohy -  Domaca_uloha_8.2..docx a  pošlite ich najneskôr do 18.00 hodiny.

     Utorok: online hodina Výrazy s premennou - odčítanie výrazov

     Streda: vypracujte úlohy z PZ - str. 69 - 70 / úl. 8 - 14

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina  napíšeme si krátku písomku - hodnota výrazu, členy výrazu, opačný výraz, súčet

     Piatok: online hodina - precvičovanie súčtu a rozdielu výrazov

      

     18. týždeň 1. 2. - 5. 2. 2021:

     Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - hodnota výrazu

     učebnica str. 34 - 35 / úl. 4, 5, 6 ; PZ - str. 63 - 64 / úl. 1 - 5

     Utorok: online hodina - Výrazy s premennou - členy výrazu

     učebnica str. 35 / úl. 7, 8, 9 ; PZ - str. 64 - 65 / úl. 6 - 9

     Streda: vypracujte úlohy z učebnice - str. 36 / úl. 10, 11 , úlohy z PZ - str. 65 - 66 / úl. 10 - 17

     Vypočítané príklady ( PZ - str. 63 - 66 + učebnica) mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina Výraz s premennou - súčet a rozdiel výrazov

     Piatok: vypracujte úlohu z učebnice - str. 36 / úl. 3 + poučka + žltý rámček , úlohy z PZ - str. 67 - 68 / úl. 1 - 5

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      

     17. týždeň 25.1. - 29.1. 2021:

     Pondelok: online hodina oprava KP, polročné hodnotenie

     Utorok: vypracujte úlohy z učebnice - str. 30 - 31 / úl. 1 - 5 + napísať ružové poučky, úlohy z PZ - str. 56 / úl. 1 , 2

     Streda: nové učivo Číselný výraz - napíšte si poučku z učebnice str. 31, vypracujte úlohy z učebnice - str. 32 / úl. 2 - 5

     Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich na online hodine.

     Štvrtok: online hodina Výraz s premennou - úvod

      

     16. týždeň 18.1. - 22.1. 2021:

     Pondelok: online hodina napíšeme si krátku písomku na počt. operácie (presunutá z piatka)

     Utorok: online hodina oprava písomky

     Streda: vypočítajte príklady z obidvoch PL opakovanie_1.PDF , opakovanie_2.PDF

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

     Štvrtok: online hodina - kontrola výsledkov z PL, zhrnutie a opakovanie učiva

     Piatok: online hodina kontrolná práca z celého tematického celku

      

     15. týždeň 11.1. - 15.1. 2021:

     Pondelok: dokončite si úlohy z prázdnin a vypracujte úlohy z PZ str. 27 / úl. 10 - 15 

     Riešenia nemusíte posielať, všetko si skontrolujeme v utorok na hodine.

     Utorok: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

     Streda: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

     Štvrtok: vypočítajte príklady z PL - cele_cisla_1.PDF  v každom stĺpci príklady a) - p) 

     Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - kontrola výsledkov z PL, dopočítať príklady r) - y)

      

     12. - 14. týždeň 21.12. - 8.1. 2021: vianočné prázdniny

     Opakovanie počas vianočných prázdnin:

      - konštrukčné úlohy:  PL_-_konstrukcne_ulohy.docx

     - kladné a záporné čísla: vypracujte úlohy z PZ:

     str. 16 - 17 / úl.  16 - 24 

     str. 21 / úl. 11 -14

     str. 22 - 26 / úl. 1, 2ab, 3, 4cd, 5a, 6a, 7, 8, 9

     Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich v januári.

      

     11. týždeň 14.12. - 18.12. 2020:

     Pondelok: online hodina - precvičovanie sčítania a odčítania kladných a záporných čísel

     Utorok: online hodina napíšeme si krátku písomku (sčítanie a odčítanie, porovnávanie a usporiadanie, abs. hodnota, čís. os)

     Streda: online hodina - násobenie kladných a záporných čísel

     Štvrtok: online hodina - delenie kladných a záporných čísel

     Piatok: vypracujte úlohy z PZ - str. 19 - 20 / úl. 5 - 10

      

     10. týždeň 7.12. - 11.12. 2020:

     Pondelok: online hodina porovnávanie a usporadúvanie čísel (PZ + učebnica)

     Utorok: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

     Streda: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 12 - 13 / úl. 1, 2, 3, 4, 6, 7

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - riešenie úloh z učebnice a PZ

     Domáca úloha: PZ str. 13 - 14 / úl. 8, 9, 10 - poslať do 18.00 hodiny.

      

     9. týždeň 30.11. - 4.12. 2020:

     Pondelok: online hodina zhrnutie učiva tematického celku Lichobežník

     - rozbor písomky (známky)

     Utorok: online hodina - nové učivo Kladné a záporné čísla (úvod)

     Streda: online hodina - číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota

     Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 2 - 5 / úl. 1 - 13 

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: online hodina - riešenie úloh z PZ

      

     8. týždeň 23.11. - 27.11. 2020:

     Pondelok: online hodina - konštrukčné úlohy (konštrukcia lichobežníka)

     Utorok: vypracujte úlohy z PZ - str. 43 - 45 / úl. 1, 2, 3, 4, 5

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

     Streda: online hodina - konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

     Štvrtok: online hodina - konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

     PZ - str. 46 / úl. 8 ; str. 47 / úl. 9, 10 ; str. 48 / úl. 2 ; str. 50 / úl. 2

     Kto nebude na online hodine, ten mi pošle úlohy do 13.00 hod.

     Piatok: online hodina napíšeme si krátku písomku na lichobežník (obvod a obsah, konštrukcia)

      

     7. týždeň 16.11. - 20.11. 2020:

     Pondelok: online hodina - nové učivo Obsah lichobežníka

     Utorok: voľno

     Streda:  vypočítajte úlohy z PZ - str. 48 / úl. 3 , str. 49 / úl. 4, 5, 6

     Štvrtok: online hodina - rišenie úloh na obvod a obsah trojuholníka, rovnobežníka a lichobežníka

     zadané úlohy: ulohy_SaO_19.11..docx 

     Piatok: online hodina - nové učivo Konštrukcia lichobežníka

      

     6. týždeň 9.11. - 13.11. 2020:

     Pondelok: jesenné prázdniny

     Utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého štvrtka (kto to ešte neurobil).

     Viacerí z vás zabudli urobiť a poslať úlohu z učebnice str. 24 / úl. 6

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 14.00 hodiny, budem ich hodnotiť.

     Streda: nové učivo Lichobežník

     - napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - dve poučky s obrázkom 

     Lichobežník, Pravouhlý lichobežník, Rovnoramenný lichobežník

     - vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 1, PZ - str. 41 / úl. 1, 2, 3

     Štvrtok: Obvod lichobežníka

     - napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - tretia poučka s obrázkom

     Obvod lichobežníka

     - vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 2, 3, PZ - str. 42 / úl. 4, 5, 6

     Piatok: online hodina - napíšeme si krátku písomku na obvod a obsah rovnobežníka a trojuholníka

      

     5. týždeň 2.11. - 6.11. 2020:

     Pondelok: jesenné prázdniny

     Utorok: online hodina - nové učivo Obsah trojuholníka

     Streda: online hodina riešenie úloh z PZ - str. 37 - 40 / úl. 3, 4, 5, 7, 9

     Štvrtok: vypočítajte úlohy z PZ - str. 37 - 40 / úl. 1, 2, 6, 8, 10, 11

     učebnica - str. 24 / úl. 6

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 18.00 hodiny.

     Piatok: jesenné prázdniny

      

     4. týždeň 26.10. - 30.10. 2020:

     Pondelok: Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika - úlohy na opakovanie

     Vypočítajte z PZ úlohy na str. 31 / 1 - 4 a str. 32 / 5 - 8

     Utorok: online hodina - nové učivo Obvod a obsah rovnobežníka

     Streda: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

     Štvrtok: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

     Piatok: jesenné prázdniny

      

     3. týždeň 19.10. - 23.10. 2020:

     Pondelok - utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého týždňa (kto to ešte neurobil).

     Streda: online hodina

     Štvrtok: online hodina

     Piatok: Vypracujte si úlohy z učebnice str. 20 / úl. 4, 5, 6 (narysovať útvary, nie nakresliť), 7, 8, 9, 10

                                                                 str. 21 / úl. 15, 16, 17 + napísať poučku

     Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 12.00 hodiny.

      

     2. týždeň 12.10. - 16.10. 2020:

     Tento týždeň budeme riešiť konštrukčné úlohy.

     Postupne vám napíšem zadania na jednotlivé dni, príp. čas online hodiny.

     Pondelok: urobíte si dve konštrukčné úlohy /náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia/

     1. úloha: zostrojte štvorec MNOP so stranou dĺžky 3,5 cm.

     2. úloha: zostrojte obdĺžnik ABCD so stranou dĺžky 7cm a uhlopriečkou 8 cm.

     Utorok: online hodina o 9.45 hod.

     1. úloha: zostrojte kosoštvorec ABCD, ak strana má 5cm a uhlopriečka IACI= 6 cm.

     / pomôžte si úlohou 59 / 5 z PZ - len namiesto uhla máte ďalšiu stranu - veta sss /

     2. úloha: str. 59 / úl. 6 - kosoštvorec zostrojený pomocou výšky

     /pozrite si definíciu čo je výška v rovnobežníku/

     kosostvorec_vyska.flipchart

     Streda:  úloha:  PZ str. 60 / úl. 7 - konštrukcia štvoruholníka

     /možete využiť zhodnosť strán - rysovať kružnice alebo rovnobežnosť strán - rysovať rovnobežky/

     Štvrtok: Narysujte dva rovnobežníky podľa postupu v tomto dokumente : 2_x_kosodlznik.docx

     Celú konštrukciu - náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia

     Piatok: online hodina o 9.30 hod.

     PZ str. 60 / úl. 8, učebnica str. 66 ú úl. 3b)

     Všetky zadania mi pošlite najneskôr v piatok do 18.00 hodiny. smiley

      

     1. týždeň 5.10. - 9.10. 2020:

     Tento týždeň si zopakujete a upevnite všetko, čo sme si v škole povedali o rovnobežníkoch.

     1. Rovnobežky preťaté priečkou - súhlasné a striedavé uhly

     2. Rovnobežník a jeho vlastnosti - strany, uhly a uhlopriečky

     3. Výška rovnobežníka

     Pozrite si definície a poučky v učebnici - Rovnobezniky.docx, ktoré vám chýbajú, dopíšte si ich.

     Do zošita si vypracujte úlohy: str. 63 / úl. 4, 7 ;  str. str.64 / úl. 3  

     V pracovnom zošite máme vypracované strany 52 - 56. Ak vám niečo chýba, dopíšte si to.