• Dokumenty na stiahnutie

     • Dokumenty na stiahnutie

     • Dokumenty na stiahnutie

      Žiadosti a formuláre

      Názov dokumentu Formulár
      na vyplnenie
      Tlačivo len 
      pre tlač
      Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
      Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ
      Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
      Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
      Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

       

      Ostatné dokumenty nájdete na hlavnej stránke v ľavej lište dole.