• Školský stravovací systém

     • Zavedenie školského stravovacieho systému a elektronickej dochádzky

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že od 1.9.2019 prichádza do platnosti zákon 544/2010 Z.z. o dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR. Z tohto dôvodu zavádzame v našej školskej jedálni elektronický školský stravovací systém a s ním súvisiaci elektronický systém dochádzky.

      Pre potreby prihlásenia svojho dieťa na stravovanie v našej školskej jedálni je potrebné aby ste si pozorne preštudovali a vyplnili zápisný lístok na stravovanie, ktorý dieťa obdŕžalo v mesiaci Jún. Taktiež je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe vo formáte DOC (WORD) pre vyplnenie v PC a formáte PDF na vytlačenie

      Zápisný lístok obsahuje všetky dôležité informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2019/2020.

      Z toho pre vyplývajúce POVINNOSTI pre Vás ako ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU stravníka:

      • do 23.8.2019 doniesť vedúcej ŠJ vyplnený zápisný lístok (kedykoľvek od 12.8.2019 do 23.8.2019 v čase od 7:30 do 14:00)
      • pri odovzdaní zápisného lístka vyzdvihnúť si čipovú kartu (prvá karta je zdarma, pri strate či poškodení ďalšia za 5€) 
      • zaplatiť zálohu 30€ eur a réžiu 20€, t.j. spolu 50 eur (na čo slúži zálohová platba je popísane v zápisnom lístku)
      • vyzdvihnúť si prihlasovacie údaje do stravovacieho systému pre účely odhlasovania z obedov.


      Z tohto dôvodu odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu aplikáciu JEDÁLEŇ.
      Pre systém Android k dispozícii cez OBCHOD PLAY.

      Pre operačný systém Windows a iOS Apple odporúčame používať prihlásenie cez webovú stránku
      www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen (tiež v odkaze našej našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok)

      NÁVOD NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE OBEDOV BUDE POSTUPNE ZVEREJŇOVANÝ NA STRÁNKE ŠKOLY.

      POVINNOSTI ŽIAKA:

      • pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • pri odchode do školy zaznamenať svoj odchod priložením čip karty k čítaciemu zariadeniu vestibule školy
      • použiť čipovú kartu pri odoberaní stravy priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku
      • v prípade zabudnutia alebo straty čipovej karty ohlásiť danú skutočnosť vedúcej ŠJ


      Pre kontrolu dochádzky žiaka odporúčame nainštalovať si aplikáciu EDUPAGE pre systém Android a iOS Apple.

      DOBRÉ VEDIEŤ:

      • Stravu je potrebné odhlásiť načas do 14:00 hod predošlého pracovného dňa! - po tejto hodine bude možnosť pre tento deň blokovaná a stravu už nebude možné odhlásiť)
      • Neodhlásená a neodobratá strava bude spoplatnená (t.j. dotácia 1,20€ bude odpočítaná zo zálohy 30 eur)
      • Stravu pri prvom dni PN bude možné za poplatok 1,20 € odobrať do obedára (suma sa odpočíta od zálohy).
      • Na ďalšie dni PN je už potom potrebné stravu odhlásiť.
      • Pri opakovanom nedodržiavaní odhlasovania a neodobratia stravy (a po vyčerpaní zálohy 30€) bude žiak
       zo stravovania vylúčený !

       

      Pre hladké zavedenie tohto aj pre nás nového systému Vás prosíme o zhovievavosť.

      V prípade, že máte nejaké otázky alebo pripomienky môžte kontaktovať vedúcu ŠJ  Bc. Janku Adamíkovú, a to telefonicky na čísle 054 472 4665, emailom na janka.adamikova@gmail.com, prípadne osobne od 12.8.2019 do 30.8.2019. Pre prípad technických problémov alebo iných otázok kontaktujte správcu systému prostredníctvom emailu  zskombj@gmail.com.

      Na Vaše otázky radi zodpovieme.

      Časté otázky a odpovede (FAQ) nájdete TU.