• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   ► Prihlášku prosím vyplňte čo najdôkladnejšie, určite nezabudnite uviesť kontaktné údaje (hlavne e-mail a telefón).

   ► Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi. Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

   ► V prípade technických problémov prosím kontaktujte zskombj@gmail.com .

   ► Ak máte ďalšie otázky, volajte v prac. dňoch medzi 8:00 a 15:30 na t.č. 054/472 23 83 resp. na 0948311775 alebo pošite email na skola@zskombj.sk

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: