• Oznam škol. jedálne

    • Zavedenie školského stravovacieho systému a elektronickej dochádzky

     INFORMÁCIE PRE RODIČOV a ŽIAKOV(odkaz)
     PODÁVANIE PRIHLÁŠOK BUDE PREBIEHAŤ
     v pracovných dňoch OD 12.8. DO 23.8.2019

     (posledná aktualizácia 20.8.2019)

     !!! ZBER ZÁPISNÝCH LÍSTKOV UŽ PREBIEHA !!!

     Z prevádzkových dôvodov sa budú v dňoch 22. - 23.8. 2019 zápisné lístky prijímať 
     v čase 8.00 - 11.30 hod.

     Z tohto dôvodu umožnujeme podávať prihlášky aj dňa 26.8.(pondelok) od 7:00 do 15:00 h

     Časté otázky a odpovede (FAQ):

     Otázka 1:  Čo robiť, ak dieťa ochorie poobede alebo v noci a nie je možné ho do 14:00 hod. odhlásiť?
     Odpoveď: 
     V takom prípade môžete v ten deň obed vyzdvihnúť do obedára, ale cena obedu bude takisto odpočítaná zo zálohovej platby 30 eur, ako keby vyzdvihnutý nebol. To z dôvodu, že nárok na stravu zadarmo má len to dieťa, ktoré sa v ten deň zúčastní aspoň na jednej vyučovacej hodine.

     Otázka 2: Čo ak dieťa zabudne alebo stratí čipovú kartu?
     Odpoveď: 
     To, že dieťa v ten deň nemá čipovu kartu (a nemôže sa "čipnúť" na dochádzku ani obed) je potrebné  nahlásiť to na vrátnici školy do 8:00. Poverený pracovník takéto dieťa zapíše a  údaje odovzdá vedúcej ŠJ, pri obede je potom potrebné upozorniť kuchárky na zabudnutú kartu a tie po overení obed vydajú.

     Pri strate alebo zničení karty je potrebné taktiež čo najskôr informovať triedneho učiteľa, alebo priamo informatika. Ten vystaví novú kartu a starú kartu deaktivuje. Poplatok pri strate alebo poškodení čipovej karty je 5 eur.

     Otázka 3: Ako odhlásiť dieťa z obedu?
     Odpoveď: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je možnosť odhlásenia elektronicky. Odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu so systémom android aplikáciu JEDÁLEŇ. (K dispozícii cez OBCHOD PLAY.)  Videonávod TU. Taktiež je možné sa prihlásiť aj cez našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok (odkaz vpravo hore) alebo priamo na webe www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen - to odporúčame aj pre zariadenia Apple. Prihlasovacie údaje do stravovacieho systému ste dostali pri preberaní karty (úzky oranžový papierik.) 

     Otázka 4: Musí sa dieťa každý deň čipnúť pri príchode a odchode zo školy, a to aj vtedy, ak neodoberá stravu?
     Odpoveď:  
     Áno, je to jeho povinnosť ak je v škole. Čipový systém zaznamenáva dochádzku nielen pre potreby "stravy zadarmo" ale aj ako informáciu pre rodičov a učiteľov. Rodičia môžu dostávať do mobilu notifikáciu o príchode a odchode zo školy, ak si do smartphonu nainštalujú aplikáciu EDUPAGE (k dispozícii pre systém Android a iOS Apple). Pre prihlásenie použite vaše prihl. údaje do internetovej žiackej knižky (prihlasovacie údaje preistotu opätovne rozpošleme po žiakoch v septembri).

      • Netradičné dopoludnie žiakov 3.B

       27. 6. 2019

       Žiaci 3.B zažili netradičné dopoludnie na futbalovom ihrisku obce Kľušov, ktorého náplňou bola prehliadka záchranných zložiek SR. Všetko to začalo príletom vojenského vrtuľníka leteckej pátracej a záchrannej služby z Prešova. Nasledovala praktická ukážka odstránenia následkov dopravnej nehody, kde svoje schopnosti a zručnosti predviedli hasiči, záchranári RZZS a policajti. Hasiči na štvorkolke predviedli zásah zneškodnenia požiaru v neprístupnom teréne. Príslušníci finančnej správy predviedli zneškodnenie „pašeráka“ cigariet. Nasledovala obhliadka všetkých vozidiel a techniky záchranných zložiek SR. Najväčší záujem bol o vrtuľník. Konečnou bodkou a nezabudnuteľným zážitkom tohto dopoludnia bol odlet vrtuľníka. Poďakovanie patrí p. Kaliňákovi, ktorý zabezpečil žiakom 3.B bližšie poznať prácu záchranárov, hasičov, policajtov a príslušníkov finančnej správy.

       Mgr. Anna Kostárová

      • PREMIÉROVÝ ÚSPECH V ENGLISH STAR

       26. 6. 2019

       ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých úloh. Súťaž umožňuje žiakom netradičnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. A práve toho sa dostalo všetkým žiakom našej školy, ktorí v tejto súťaži získali viac ako 80% počas testovania, ktoré prebehlo 10.mája 2019. Z celkového počtu 44 žiakov, od prvého až po ôsmy ročník, sa medzi úspešných riešiteľov zaradilo svojimi skvelými výsledkami až 37 žiakov našej. Z toho traja žiaci sa umiestnili so 100%-ným skóre – Henry Baranok (2.C), Štefan Vasiľov (2.C) a Martin Matiaš (3.D). Všetkým držiteľom diplomov so zlatou medailou blahoželáme. Zároveň želáme všetkým žiakom, aby mali aj naďalej radosť z objavovania anglického jazyka. Otvára totiž brány do sveta, rúca komunikačné bariéry, no v prvom rade spája.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ na 1. a 2. stupni

       Ešte raz blahoželáme týmto žiakom:

       1.ročník: Oliver Gurský (1.C), Jakub Hudák (1.C), Jakub Kubis (1.C), Lucia Majerníková(1.C), Lenka Olejárová (1.C), Daniel Pavlišin(1.C), Jafaar Shamsaldeen (1.C), Alan Vonsovych (1.C),

       2. ročník: Timotej Soroka (2.A), Henry Baranok (2.C), Timotej Kmec (2.C), Štefan Vasiľov (2.C)

       3. ročník: Adam Galejczuk (3.B), Natalie Sofia Vadászová (3.B), Michal Hübler (3.D), Martin Matiaš (3.D), Soňa Semáneková (3.D), Filip Sokol (3.D), Samuel Švec (3.D)

       4. ročník: Krištof Baldovič (4.A), Eliáš Balovič (4.A), Róbert Guľa (4.A), Alexandra Anina Klebanová (4.A), Katarína Kútiková (4.A), Alexandra Vasilišinová (4.A), Oliver Nachtmann (4.B)

       5. ročník: Nina Krjaková (5.A), Veronika Tyššová (5.A), Peter Vaňo (5.A)

       6. ročník: Alex Cifra (6.A), Michaela Jackaninová (6.B), Peter Pangrác (6.C)

       7. ročník: Soňa Sidorjaková (7.C), Matúš Vateha (7.E)

       8.ročník: Linda Hlavinková (8.C), Viktória Kravčišinová (8.C)

      • „Zápalky v rukách detí“

       26. 6. 2019

       20. júna 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili na vyhodnotení výtvarnej a literárnej súťaže „Zápalky v rukách detí“, ktorú vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bardejove. Z našej školy v literárnej súťaži 1. mieste získala Ninka Petnuchová z 3.A triedy, ktorej literárna práca sa zúčastní na celoslovenskej súťaži. Vo výtvarnej časti boli ocenení žiaci Tomáš Kaliňák a Terezka Kaliňáková z 3. B triedy. Po vyhodnotení sa žiaci obidvoch tried zúčastnili na prehliadke hasičských vozidiel a ďalšej hasičskej techniky s odborným výkladom. Oceneným blahoželáme.

      • Beseda "Chrbtica školáka"

       26. 6. 2019

       Dňa 17. júna 2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy s p. Mullerovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, z Oddelenia podpory zdravia a výchove k zdraviu na tému „ Chrbtica školáka“. Túto besedu v rámci Zdravej školy zorganizovala koordinátorka PaedDr. Ľudmila Glittová v spolupráci s Mgr. Ľ. Kurimskou. Beseda bola veľmi poučná a žiaci si mohli vyskúšať teoretické a praktické poznatky.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 25. 8. 2019
    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Anketa

   • Fotogaléria

    • Karneval 2019
    • Fotogaléria - Mikuláš 2018
    • Senzačné úspechy bardejovských mladých atlétov - súhrn
    • Otvorenie nového šk. roka - Prvý deň v škole 2018-19
    • 40. výročie založenia školy - Slávnostná akadémia
    • Testovanie 5-2017: Opäť najlepší v meste
    • Fotoalbum školy
    • pohľad na školu
    • naše triedy
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola
     • Email školy
     • skola@zskombj.edu.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Komenského 23
      085 01 Bardejov
   • Staňte sa naším fanúšikom

   • Partneri

   • Tlačivá

   • Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.