• Opäť ďalšia  úspešná  vianočná burza!!!

       11. 12. 2019

       Aj tento rok sa potvdrilo, že naši žiaci majú dobré srdcia. Obrovské množstvo rôznych knižiek, hračiek, vianočných dekorácií či drobností sa vypredalo RAZ-DVA! Predajom sa nám podarilo vyzbierať krásnych 350 eur, ktoré pomôžu našim žiakom. DETI DEŤOM!! ĎAKUJEMEEEEE

       Žiacky parlament

      • Medzinárodný debut mladých fotografov

       11. 12. 2019

       Medzi úspešnými mladými fotografmi, ktorí si prevzali ocenenie v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy, ani tento rok nechýbali Bardejovčania.

       Slávnostné vyhodnotenie podujatia, ktoré už deviaty rok spoluorganizuje Poľsko-slovenský dom v Bardejove spolu s Gorlickým centrom kultúry sa konalo 3.12.2019 v Gorliciach. Do tejto zaujímavej súťaže, ktorá trvala od júna do novembra tohto roku sa zapojili súťažiaci vo vekovej kategórii do 12 rokov a do 20 rokov. V obidvoch kategóriách boli do súťaže prihlásené fotografie zachytávajúce ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Práce hodnotila poľsko-slovenská komisia fotografických umelcov pod vedením Zbigniewa Podsiadla. Prácu mala oproti predchádzajúcemu roku opäť ťažšiu, pretože do súťaže prišlo vyše 560 prác. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mal Bardejov aj tento rok. Vo veľkej medzinárodnej konkurencii súťažiacich sa v kategórii do 20 rokov predstavila Karin Kaľatová z Bardejova, ktorá za svoje fotografie získala aj ocenenie. Na slávnostnom vyhodnotení si ich prevzala z rúk vedúceho odboru kultúry a spoločenských vecí Mestského úradu v Gorliciach -Aleksadra Augustyna, riaditeľa Gorlického centra kultúry - Janusz Ziębu a riaditeľa Poľsko-slovenského domu v Bardejove - Ing. Marcela Tribusa.

       Nemenej potešujúcim je aj fakt, že súčasťou slávnostnej vernisáže a následnej výstavy sú aj fotografie mladých bardejovských fotografov, vybrané odbornou porotou. Z vyše päťstovky fotografií sa do výberu dostali fotografie nasledujúcich autorov: Martin Matiaš, Filip Onufer, Jakub Roman, Filip Seipel, Filip Sokol (všetci zo ZŠ na Komenského ulici), Jakub Tribus (ZŠ na Wolkerovej ulici) a Michaela Soroková, Diana Jurčišinová, Viktória Hudáková, Radka Marcinovová ( z Gymnázia Leonarda Stöckela).

       Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy pokračuje aj budúci rok. Jubilejný 10. ročník organizátori pripravujú na vyhlásenie v júni 2020. Veríme, že každoročné úspechy mladých bardejovských fotografov na tejto súťaži povzbudia aj ich kamarátov a zapoja sa do nej v hojnom počte. Nateraz vás pre inšpiráciu pozývame do Gorlíc, kde si výstavu Moje Nízke Beskydy, môžete prezrieť až do januára 2020 v priestoroch Slovensko-poľského domu.

       Kultúrne a turistické centrum Bardejov

      • Žiaci piatych ročníkov navštívili výstavu AHA! Krásna matematika v Prešove.

       6. 12. 2019

       Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy?

       Na tieto otázky by Vám vedeli odpovedať všetci žiaci piateho ročníka našej školy. Počas minulého týždňa strávili naši piataci jeden školský deň netradične. Navštívili v meste Prešov medzinárodnú putovnú výstavzu z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk.

       Už spoločné cestovanie vlakom bolo pre niektorých žiakov novou skúsenosťou, ktorú hodnotili veľmi pozitívne.

       Počas výstavy nás po galérii sprevádzali príjemné lektorky, ktoré nás postupne zasväcovali do matematických tajomstiev a ozrejmovali nám jednotlivé matematické poznatky pre nás zrozumiteľnou formou.

       Koncept výstavy bol unikátny aj tým, že prezentoval informácie vo forme zábavných úloh. Neboli tam exponáty za sklom, práve naopak. Cieľom bolo, aby sa každé dieťa s exponátom pohralo a zažilo tak jedinečnú skúsenosť, ktorá prispela ku kvalitnej spomienke.

       Súčasťou výstavy bol aj otvorený priestor na originálne tvorenie a vynaliezanie, vybavený množstvom rôznorodých materiálov, kde si mohol každý žiak precvičiť vlastnú kreativitu a konštruktérske schopnosti.

       Žiaci tak na vlastnej koži zažili, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.

       Mgr. Mária Čukanová

      • Súťaž i-Bobor

       6. 12. 2019

       V mesiaci november sa takmer 90-tisíc žiakov z 1116 škôl na Slovensku zapojilo už do 13.ročníka informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 295 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 155 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Od pondelka 2.12.2019 organizátori sprístupnili prezeranie výsledkov pre žiakov. Ak sa žiak prihlási súťažným kódom na stránke iBobor.sk, uvidí, aké odpovede zvolil pre každú svoju riešenú úlohu a tiež to, aká bola správna odpoveď. Pre väčšinu úloh je pripravene aj vysvetlenie postupu, akým sa úloha mohla riešiť.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Plavecký výcvik našich žiakov

       5. 12. 2019

       Ak hľadáte ideálnu športovú aktivitu, vhodnú takmer pre každého, plávanie je na to priam stvorené. Napomáha nielen chrbtici, ale celému organizmu. Vďaka nemu trénujete vytrvalosť a zlepšujete celkovú kondíciu. A teraz to vedia už aj naši mladí plavci z radov tretiakov a štvrtákov. V októbri totiž absolvovali svoj očakávaný plavecký výcvik.

       Vďaka prístupu výborných učiteľov plávania našej školy - Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Alene Zavackej, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, Mgr. Róbertovi Senčákovi a Mgr. Alene Geffertovej, žiaci hneď počas úvodných hodín získali pozitívny vzťah k vode. Následne tak mohli postupne robiť každodenné pokroky. Kým začiatočníci najprv s podporou všakovakých pomôcok, pokročilí rôznorodými hrami a súťažami. No vo finále už všetkých niesla voda sama. Neboli to len profesionálne skúsenosti našich skvelých lektorov, ale aj takt a ohľaduplnosť pri práci s mladšími žiakmi. Prostredníctvom nich žiaci v posledný deň výcviku prekonali sami seba a dokázali vlastným zanietením pokoriť dĺžku bazéna aj dvojnásobne. Pochvala patrí aj začiatočníkom, ktorí zvládli šírku bazéna, pretože ich plutvami boli vlastné končatiny i vnútorné odhodlanie. Z neplavcov sa tak v priebehu týždňa stali hrdí plavci. Pokročilí zdokonalili techniku a opäť posunuli svoje hranice.

       Ako bolo možné vybadať z rozhovorov detí počas prestávok, plavecký výcvik sa zaradil medzi ich top školské spomienky. Okrem nich si však odnášajú aj najdôležitejšiu pohybovú zručnosť – plaveckú gramotnosť. K nej netreba zabúdať už len na jedno – rešpekt pred vodou.

       Triedne učiteľky

      • EXPERT GENIALITY SHOW

       5. 12. 2019

       Dňa 28.11.2018 sa aj žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v hľadaní talentov EXPERT GENIALITY SHOW. Podľa záujmu si vybrali dve témy zo šiestich, pričom každá z nich obsahovala 25 úloh.

       Témy boli naozaj rôznorodé: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, či Góly, body, sekundy a pre piatakov – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry

       Výhercovia budú známi v januári a obdržia hodnotné ceny. Držíme palce všetkým našim žiakom.

       Mgr. Šinaľová

      • ASTROSHOW - mobilné planetárium

       5. 12. 2019

       Žiaci prvého, tretieho a dve triedy 4. ročníka sa zúčastnili astroshow, filmového 3D predstavenia mobilného planetária.

       Počas putovania s mimozemšťanom sa dozvedeli tie najzaujímavejšie veci o planétach. Deti videli, ako sa strieda deň a noc, či ročné obdobia. Bola to dobrodružná plavba vesmírom plná zaujímavých 3D efektov, pri ktorých mali deti pocit, že sú naozaj v rakete, či letia vesmírom medzi planétami. Iní sa zas ocitli v morskom svete medzi morskými rastlinami a živočíchmi. Podujatie okrem pekného vizuálneho zážitku upevnilo vedomosti žiakov o vesmíre, či podmorskom svete.

       M.Peláková

      • Súťaž VŠETKOVEDKO

       2. 12. 2019

       28. novembra 2019 už po 11. raz bojovalo o titul Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími aj 56 žiakov našej školy. V súťaži Všetkovedko tak ukázali, čo všetko už vedia o svete. A čo je najdôležitejšie, v hravej a súťažnej atmosfére sa naučili aj niečo nové.

       Čiastočné výsledky žiakov budú zverejnené už 20.decembra 2019 na stránke www.vsetkovedko.sk. Skontrolovať si ich môže každý súťažiaci podľa kódu, ktorý má nalepený v žiackej knižke (druhák až štvrták) alebo na prednej strane testu, ktorý dostal domov(prvák).

       Držíme všetkým palce!

      • Zlaté medaily pre ZŠ Komenského

       26. 11. 2019

       Dňa 22. novembra 2019 pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov netradičné športové podujatie v prehadzovanej pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V konkurencií ôsmich družstiev sa najlepšie darilo žiakom našej školy, ktorí nenašli premožiteľa v celom turnaji a zaslúžene získali zlaté medaily. Po skončení turnaja bola už tradičná tombola, v ktorej sa šťastie taktiež usmialo aj na žiakov našej školy. Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: F. Vagaský, M. Macej, T. Fignár, D. Valko, M. Lešičková, B. Macečková, K. Valková, K. Vencuriková. Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a organizátorom za krásne športové podujatie.

       Mgr. Róbert Senčák

   • Elektronický stravovací a dochádzkový systém
    Informácie a návody TU

    Časté otázky a odpovede TU
    Videonávod TU

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 11. 12. 2019
    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Anketa

   • Fotogaléria

    • Karneval 2019
    • Fotogaléria - Mikuláš 2018
    • Senzačné úspechy bardejovských mladých atlétov - súhrn
    • Otvorenie nového šk. roka - Prvý deň v škole 2018-19
    • 40. výročie založenia školy - Slávnostná akadémia
    • Testovanie 5-2017: Opäť najlepší v meste
    • Fotoalbum školy
    • pohľad na školu
    • naše triedy
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola
     • Email školy
     • skola@zskombj.edu.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Komenského 23
      085 01 Bardejov
   • Staňte sa naším fanúšikom

   • Partneri

   • Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.