Navigácia

PartneriZvonenie

Štvrtok 18. 1. 2018

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.1.2018)
Richard Grešš (5.B)
Sofia Grohoľová (3.A)
Silvia Vantová (9.D)
Sherilyn Sarah Velgos (2.A)
Zajtra (Piatok 19.1.2018)
Alex Bučko (6.A)
Emma Guthová (4.B)
Patrik Lenart (3.B)
Sára Chovancová (2.C)
Sára Kandravá (7.D)
Sára Kmecová (7.C)
Mário Macej (5.D)
Sára Müllerová (8.C)
Sára Prokopovičová (6.A)
Sára Reľovská (7.D)
Sára Sobeková Foľtová (6.C)
Mário Vilček (6.B)
Pozajtra (Sobota 20.1.2018)
Kristína Martičková (6.B)
Vivien Vavreková (2.A)
Sebastián Bojkovský (2.B)
Sebastián Ferenc (2.B)
Sebastián Gbur (2.B)
Sebastián Kviatkovský (4.D)
Sebastián Kykynezhdy (8.B)
Sebastián Peniak (1.D)
Sebastián Martin Vanta (3.D)

Mapa

Kalendár

Vitajte na webstránke našej školy.

 • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  Predaj lístkov bude prebiehať u p. Frančákovej na sekretariáte školy od 10.1.2018.

 • Dňa 16.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A /5.,6. a 7. ročník/ a 1B /8. a 9. ročník/.

  Za našu školu súťažili:

  1A – Dárus Popík / 7.C trieda , p. uč. S. Běčáková/

  1B – Kristína Bogdanová /8.C trieda, p. uč. Z. Šinaľová/

  Obaja súťažiaci obsadili prvé miesto vo svojej kategórii a postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14.2.2018 v Prešove. Všetci sme na nich hrdí a držíme im palce.

  Mgr. Zdenka Šinaľová

 • Všetko sa to začalo už pár týždňov pred Vianocami – tým čarovným obdobím, keď sa človek pozastaví a zamyslí nad všetkým, čo mu život nadelil a uvedomí si, že nie každý mal v živote toľko šťastia ako on. Opäť aj tento rok sa žiaci 6. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním rozhodli urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie. Spolu so svojimi mamkami a babkami napiekli a vyzdobili medovníčky, upiekli chutné koláčiky, ktoré sme spoločne v škole zabalili do krásnych balíčkov a potom mohol prísť ten deň „D“. Už od skorého rána sme v príjemnej atmosfére vyzdobeného vestibulu, za zvukov vianočných piesní, ponúkali balíčky medovníčkov a koláčiky za symbolickú cenu všetkým okoloidúcim. Pristavovali sa žiaci, učitelia, rodičia a úprimne pochválili a ocenili snahu žiakov pomáhať, no a samozrejme aj prispeli a ponúkli sa medovníčkom. Posledné zásoby sa predali počas prestávok a mohlo sa bilancovať. Predajom sa nám podarilo vyzbierať 200 eur. Peniaze sme spolu s malým vinšom odniesli do Domova sociálnych služieb Egídius v Bardejove. K dobrej veci sa opäť rozhodla pripojiť aj DFS Dubinčan, ktorá spolu s nami spríjemnila predvianočné chvíle svojim vianočným programom slova a piesní a venovala domovu nový CD prehrávač a potravinové balíčky. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomohli z nenápadnej myšlienky urobiť jeden veľký dobrý skutok, srdečne ďakujeme!!!

  Mgr. E. Baldovičová a žiaci 6.A

 • Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách podľa ročníkov. Súťažilo spolu 33 žiakov.

  Toto sú najlepší v jednotlivých kategóriách:

  Kategória C/ 9.roč.

  1.Hersteková Katarína 74,5b

  2.Benková Alexandra 68,5b

  3.Nachtmanová Olívia 64b


  Kategória D/ 8.roč.

  1.Kaščáková Martina 73,5b

  2.Bogdanová Kristína 69,5b

  3.Saganová Rebeka 62b

  Kategória E/ 7. roč.

  1.Paľuvová Dominika 92b

  2.Tomko Oliver 83b

  3.Biloveská Sofia 77b

  Kategória F/ 6.roč.

  1.Mank Marek 70b

  2.Pomikalová Sofia 68b

  3.Barančík Marián 64b

  Prví dvaja z každej kategórie postupujú do obvodového kola , ktoré sa uskutoční vo februári na ZŠ Pod papierňou v Bardejove. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Víťazom prajeme veľa elánu pri príprave do obvodového kola a držíme prsty!

 • Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Vždy sa na nich tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné.

  Vo štvrtok 21. decembra bola v našej triede, 3.D, sviatočná nálada. V radostnej atmosfére sme si uctili najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

  Po úvodnom privítaní triednej učiteľky nás Baška Uhriňáková s básňou December vianočne pozdravila a pozvala na spoločné prežitie krásy chvíle vianočnej. Nasledoval príhovor Mišky Kašperovej.

  Celá besiedka sa niesla v duchu príbehu, v ktorom žiaci pomáhajú svojej pani učiteľke s vianočným programom. Deťom pomáhali aj vianoční škriatkovia.

  Do programu sa tak dostali vianočné piesne, básne, hra na keyborde, vianočné koledy, moderný tanec, dokonca vystúpili deti z Anglicka s piesňou o vianočnom stromčeku. V príbehu O anjeloch sme si len potvrdili, že konať dobro sa oplatí. Počuli sme i úprimné priania od samotných aktérov pre rodičov aj hostí. Milými a úprimnými slovami, aby boli tieto sviatky nie len pre deti, ale i pre rodičov aj starých rodičov naplnené šťastím, pokojom a radosťou, sa so všetkými na záver vystúpenia rozlúčil Paťko Šuľa.

  Nezabudli sme ani na vzájomné obdarovanie sa. Na detských tvárach úsmevy, očká žiaria šťastím. Teší nás, že sme urobili radosť všetkým, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás!

  Šťastné a veselé Vianoce prajeme!

  Mgr. Andrea Senajová

 • Predvianočný čas je obdobím príprav na najkrajšie sviatky roka. Prajeme si navzájom všetko len to najlepšie a svoje priania posielame čoraz častejšie virtuálnou cestou - prostredníctvom internetu. Na našej škole sa už stalo zvykom, že posielame netradičné pohľadnice tradičným spôsobom. V čom spočíva netradičnosť našich pozdravov? Sú ručne maľované a každá z nich je originálna. To, že sú naozaj krásne môžete posúdiť sami v priloženej fotogalérii.

  V tomto školskom roku sme sa rozhodli tie najkrajšie oceniť.

  Výsledky súťaže:

  Kategória 1. – 4. ročník:

  1. miesto : Lívia Šuťáková - 3.B, Patrícia Udičová - 2.C
  2. miesto: Lukáš Kotik - 2.C, Zuzana Poláková - 2.C, Liliana Mogišová - 1.A
  3. miesto: Tamara Petrišáková - 3.B, Kristína Sobeková - 4.D

  Kategória 5. – 9. ročník:

  1. miesto: Dominika Paľuvová - 7.A
  2. miesto: Kristína Bardiovská - 9.A
  3. miesto: Aneta Mihalčinová - 7.A, Jaroslava Oravcová - 7.C, Matúš Pavúk - 9.A

 • V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. Minú sa roky uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. A práve v tomto čase radosti, zázrakov a prianí sa v mysli starkých roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Áno – sú to VIANOCE, opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

  Opäť nám nežne klopú na dvere najkrajšie sviatky v roku, preto si intelektovo nadaní žiaci 2.D a 4.B s radosťou a potešením pripravili malú slávnosť pre starkých s triednymi učiteľkami Andreou Tribusovou a Gabrielou Voľanskou. Naším prianím bolo, aby starkí z Centra sociálnych služieb na Wolkerovej 11 v Bardejove s nami strávili príjemnú chvíľku a mali radosť a potešenie v tomto vzácnom predvianočnom čase.

  Veríme, že aj naše skromné vystúpenie sa svojim obsahom stalo aspoň malým darčekom, ktorý zahrial srdcia i pohladil dušu starkých.

  Zo srdca Vám všetkým prajeme krásne Vianočné sviatky, plné zdravia, pokoja, pohody a radosti z toho, že za tichej, svätej noci sa narodilo dieťatko – nebeský dar...

  Ešte raz, šťastné a veselé vianočné sviatky Vám prajeme! PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Žiaci 2, A triedy pripravili pre rodičov vianočnú besiedku uvitú z básní, kolied, scénok a vinšovačiek.

  Snažili sa prezentovať svoju šikovnosť a talent. Spolu s rodičmi a hosťami si zaspievali vianočné koledy pod vianočným stromčekom. Šanteniu, veselej nálade a malému pohosteniu sme sa potešili všetci spoločne.

 • Dňa sa 21.12.2017 v priestoroch telocvične ZŠ Komenského uskutočnil Vianočný florbalový turnaj žiakov 5-6 ročníkov. Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sysstémom každý s každým. Vo finále na seba narazili ved družstvá zo šiesteho ročníka. Napokon 6.D zvíťazila nad 6.E "A" triedou 3:1. V súboji o tretie miesto suverénne zvíťazila 5.D "A" nad 5.C triedou 3:0.

  Konečné poradie:

  1. miesto - 6.D
  2. miesto - 6.E "A"
  3. miesto - 5.D "A"
  4. miesto - 5.C
  5. miesto - 6.A
  6. miesto - 5.D "B"
  7. miesto - 5.B
  8. miesto - 6.E "B"

  Všetkým zúčastneným družstvám ďakujem za účať v turnaji a prajem príjemné vianoce. Mgr. Andrej Pečeňuk

 • Dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Najúspešnejší z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole 6. 2. 2018.

  Kat. G – 5.ročník

  1. Ján Vrabec
  2. Ivo Varchol
  3. Alexandra Poperníková

  Kat. F – 6.- 7.ročník

  1. Dominika Paľuvová
  2. Oliver Tomko
  3. Marián Barančík

  Kat. E – 8.- 9.ročník

  1. Richard Vasilega
  2. Alexandra Valková
  3. Magdaléna Kuzmová

 • ,Tradične , už niekoľko rokov, si žiaci z krúžku Francúzština hrou skrášľujú predvianočné obdobie posedením pri vianočnej rozprávke a vždy novej kolede. Tento rok sme sa stretli 19. a 20.12. pri rozprávke LA FAMILLE GLOBULE a vianočnej piesni MON BEAU SAPIN . Žiaci 2.ročníka mali rozprávku prispôsobenú svojej úrovni slovnej zásoby a 3. ročník pracoval s pôvodnou verziou. Tretiaci pomáhali vyrábať aj pomôcky. Celý príbeh, podľa počúvania nahrávky k jednotlivým obrázkom, vymaľovali žiaci na pripravený pracovný list. Pri takejto aktívnej , zábavnej a družnej práci nám čas veľmi rýchlo ubehol. Deti pracovali úžasne , čo ma veľmi teší. Odchádzali veselé a s úsmevom. Mgr. Anna Fabianová

 • Dňa 1.decembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Ochranárik 112, kde naši žiaci vyhrali pekné 2 a 3 miesto a ich práce postúpili na celoslovenskú súťaž. Sú to žiaci Daniel Kukľa a Alexandra Hajtolová, obidvaja pod vedením p.uč. Vavrekovej.

  Dňa 7. decembra 2017 v Šarišskom múzeu bolo vyhodnotenie súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica, kde žiačky 7.A pod vedením p.uč. Vavrekovej boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Sú to žiačky Sofia Kapsdorferová a Sofia Biloveská.

  Srdečne blahoželáme.

 • V mesiaci december sa pri príležitosti 40. výročia založenia školy konal florbalový turnaj žiakov druhého a tretieho ročníka. Výbornú atmosféru oboch turnajov dotvárala skvelá divácka podpora spolužiakov i spoluhráčov. Víťazným družstvom medzi tretiami sa stalo družstvo 3.D a a medzi druhákmi družstvo 2. C triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

  Konečné poradie 2. ročník
  1. miesto: 2.C /A/ 2.C /B/
  2. miesto: 2.A 2.B
  3. miesto: 2.D

  Konečné poradie 3. ročník
  1. miesto: 3.D
  2. miesto: 3.C 3.B
  3. miesto: 3.A

 • Aj v tomto roku tradične začiatkom decembra sme zorganizovali

  školské kolo Pytagoriády.

  V stredu 13.decembra 2017 kategória P3-P5 a vo štvrtok 14.decembra súťažili starší žiaci v kategóriách P6-P8. O najlepšie umiestnenie zabojovalo 150 žiakov.

  Tu sú celkové výsledky v jednotlivých kategóriách:

  Všetkým úspešným gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalších súťaží. Mgr. Varcholová

 • Aj tento rok sa v adventnom období uskutočnila na našej škole vianočná burza. Deti priniesli, čo už nepotrebovali a za symbolickú sumu si kúpili drobný darček. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 245 eur, ktoré opäť pomôžu niekomu z nás. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme a prajeme krásne Vianoce!
  Žiacky parlament

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria