Navigácia

PartneriZvonenie

Štvrtok 19. 4. 2018

Zápis 1. ročník

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 19.4.2018)
Simona Falatová (1.B)
Klaudia Gorunová (3.B)
Richard Kuľka (4.D)
Zajtra (Piatok 20.4.2018)
René Kolár (4.B)
Marek Vanta (6.D)
Marcel Švec (7.B)
Pozajtra (Sobota 21.4.2018)
Sebastián Bojkovský (2.B)
Lukáš Choma (1.D)
Tamara Gregová (7.B)
Leo Čicvak (3.C)

Mapa

Kalendár

Počet návštev: 4664593

Vitajte na webstránke našej školy.

 • Ukážky hodín športovej prípravy pre rodičov a žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem
  navštevovať športovú triedu začínajú 19.4. po 16,00 hod v telocvični ZŠ.

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • 11. apríla sa už po šiesty krát na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Z bardejovských škôl sa do finále prebojovali iba žiaci z našej školy. Teší nás ich pekné umiestnenie.

  Vynikajúci výsledok dosiahol v kategórii 5.- 9. ročníka Jerguš Jančík z 8.C, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

  Simona Kurimská zo 7. A obsadila 46. miesto.

  V kategórii 1. – 4. ročníka sa Matúš Gašparík zo 4.D umiestnil na peknom 24. mieste.

  Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 11 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska.

  Našim reprezentantom BLAHOŽELÁME!

 • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik. Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

  Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta. Pokračovanie článku TU.

  Foto: Andrea Tribusová

  Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v sídle firmy 2J Antennas, s.r.o. spoznávali proces výroby antén od najzákladnejšieho komponentu až po hotový výrobok, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?

 • ZBER PAPIERA

  16. 4. - 30. 4. 2018

  Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

  Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

  Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy.

 • Matematická olympiáda

  Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo na ZŠ Bartolomeja Krpelca. Zo školského kola postúpili viacerí žiaci. Na okresom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Obsadili 1. a 2. miesto v kategórii P5 . Sofia Kovaľová z 5.B skončila na 1.mieste a Martin Krajňák z 5.A na 2.mieste. Gratulujeme!

  Pytagoriáda

  Zo školského kola Pytagoriády postúpili úspešní riešitelia na okresné kolo, ktoré sa konalo na ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Naši žiaci obsadili krásne miesta v kategórii P5 – 3.miesto Sofia Kovaľová z 5.B triedy a v kategórii P8 2.miesto Jerguš Jančík z 8.C triedy. Gratulujeme!

 • Vyšlo nové číslo
  školského časopisu

  ÁMOSÁČIK

  Spolu so staršími číslami časopisu, si ho môžte pozrieť v tomto odkaze:

  Časopis Ámosáčik (ODKAZ).

 • Primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.

  Srdečne blahoželáme našej milej kolegyni k oceneniu.

  Za pedagógov - dôchodcov : Mgr. Anna Varholová

  Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

  Pani učiteľka Mgr. Anna Varholová pracuje v školských službách od roku 1977, keď ukončila štúdium na PdF v Prešove odbor matematika – chémia. Jej prvým pôsobiskom sa stala ZŠ v Hertníku, kde učila do roku 1990. Potom prestúpila na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove, kde v rokoch 1995 – 2014, kým nezahájila dôchodok, vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre 2. stupeň. Počas pedagogickej praxe rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáhala objavovať tajomstvá matematiky. Mnohí z jej žiakov úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde. Niektorí z jej odchovancov kráčajú v jej šľapajách ako učitelia matematiky na iných školách. K svojim zverencom si trpezlivo, oddane hľadala cestu. Učiteľské povolanie bolo zmyslom jej života, nadovšetko ju napĺňalo. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že aj keď zahájila dôchodok, zostala naďalej učiť. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam bola a je v kolektíve obľúbená. Bola zakladateľkou tradície plesov v škole a zapájala sa aktívne aj do rôznych mimoškolských aktivít. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno-emocionálnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov.

 • V poľskom mestečku Lublin sa konal tohto roku už 11. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Pejzaže mistyczne“. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl v Poľsku i zahraničí. Architektúra Lublinu a jeho okolia je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Historickými pamiatkami mestečka Lublin sa inšpirovala aj naša žiačka Alexandra Anina Klebanová z 3. A triedy, ktorá v tejto súťaži získala so svojim pekným výtvarným dielom v kategórii žiakov do 9. rokov 1. miesto.

  Z úspechu malej umelkyne máme veľkú radosť a srdečne jej blahoželáme.

 • 4. apríl 2018 bol na našej škole výnimočný. Privítali sme našich predškolákov a ich rodičov, ktorí ich prišli zapísať do prvého ročníka. Pri tej príležitosti sme pre nich pripravili slávnosť . Vystúpil na nej náš DFS Prvosienka aj malá recitátorka Alžbetka Lojdlová. Všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ školy PhDr. Ján Mika a naša špeciálna pedagogička PaedDr. Emília Petková. Učiteľky pripravili pre deti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na zisťovanie pripravenosti na školu a zoznamovanie sa detí s ich učiteľkami, vychovávateľkami, aj medzi sebou navzájom.

  Na záver dostali predškoláci mnoho pekných darčekov a pamätný list - ako spomienku na tento ich významný deň.

 • Dňa 22. 03. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole biblickej súťaže a olympiády v Bardejove. Začali sme modlitbou v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla a posilnený sv. Duchom sme sa premiestnili na CZŠ sv. Egídia. Každé družstvo súťažilo vo svojej kategórii. Žiaci z 2.D Martin Matiaš, Jakub Roman a Michal Hübler v kategórii A. sa umiestnili na 2. mieste, žiaci z 3.B Patrik Lenart, Tamara Petrišáková a Klaudia Gorunová v kategórii B. sa umiestnili na 5 mieste. V biblickej olympiáde nás reprezentovali žiačky Sofia Kovaľová z 5.B, Božidara Macečková z 5.D a Kristiána Sarah Klebanová zo 6.C. Dievčatá skončili na 3. mieste. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božích milostí a požehania.
  Mgr. Slávka Rusnáková

 • Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov sa zápis detí do 1. ročníka
  začne
  už v
  utorok 3. apríla 2018 od 9:00 - do 12:00 hod.
  v kancelárii ZŠ.

  Pre ďalšie dni zápisu, ako aj pre slávnostný zápis (4. 4. o 16:00),
  platí pôvodný rozpis
  .

  Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
  • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

  Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
  v sekcii BUDÚCI PRVÁCI (ODKAZ) v ľavom menu.

  Prečítajte si aj
  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁPISU (ODKAZ).

 • V utorok 27. marca 2018 sa popoludní v priestoroch našej školy uskutočnil šachový turnaj žiakov ZŠ Komenského v spolupráci so šachovým klubom ŠK BLS Bardejov. Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí odohrali po 5 partií. Hralo sa švajčiarskym systémom so šachovými hodinami s tempom 2 x 10 minút pre každého hráča.

  Na popredných miestach sa umiestnili:

  1. stupeň - dievčatá: 1. Karolína Kapcová

  1. stupeň - chlapci: 1. Jakub Roman, 2. Ronald Fedoročko, 3. Sameuel Švec

  2. stupeň - dievčatá: 1. Denisa Vyskočová, 2. Ella Olejárová

  2. stupeň - chlapci: 1. Kristián Kapec, 2. Oliver Vaľko, 3. Matej Krumlovský

  Na záver sa chceme poďakovať pánovi Mariánovi Jurovi predsedovi ŠK BLS Bardejov za organizáciu krásneho podujatia na našej škole a zároveň sa tešíme na ďalší turnaj.

 • Dňa 20.3.2018 sa uskutočnil v ŠH Mier 3.ročník halových majstrovstiev ZŠ Komenského žiakov 3.-4.ročníka v atletike. Tento rok sa zapojila do súťaže aj 2.C trieda, ktorá dostala výnimku vzhľadom na to, že sú to naši malí športovci. Súťažilo sa v štyroch individuálnych disciplínach a v zmiešanej štafete. Atletické disciplíny, v ktorých žiaci súťažili boli nasledovné: beh na 30m ,kde z rozbehov postupovali štyria najlepší do finále, hod plnou loptou 1kg, skok do diaľky z miesta, beh na 200m poradie sa spravilo na základe dosiahnutých časov a zmiešaná štafeta tried na 4x1kolo.Deti preukázali obrovskú dávku talentu, ale aj chuť pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie. Odmenou pre najlepších troch v jednotlivých kategóriách boli medaily a diplomy. Ďakujeme organizátorom Mgr. Andrejovi Pečeňukovi, Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi a bývalým žiakom školy, ktorí pomáhali pri meraní časov a takisto žiakom 7.D športovej triedy za organizáciu a pekne strávené predveľkonočné doobedie. Organizátori ďakujú učiteľkám prvého stupňa za súčinnosť počas súťaže a prípravu svojich žiakov a vedeniu školy za zakúpenie medailí a diplomov pre najlepších. Veríme, že o rok sa stretneme znova pri 4. ročníku halových majstrovstiev ZŠ Komenského žiakov 3.-4.ročníka v atletike.

  Kompletné výsledky si môžte pozrieť v tomto odkaze.

 • Pozor novinka! Rád čítaš? Máš rád angličtinu?

  Chceš sa v angličtine zdokonaliť?

  Práve pre Teba je tu anglická knižnica!

  V kabinete anglického jazyka si môžeš požičať knihy z rôznych oblastí. Máš k dispozícii rozprávky, romantické, dobrodružné aj napínavé príbehy, náučné brožúrky, encyklopédie, gramatické knihy.

  Prísť môžeš kedykoľvek počas prestávok, ohlás sa u pani učiteľky Mgr. Z. Šinaľovej a môžeš čítať! Zoznam kníh si budeš môcť čoskoro pozrieť v TOMTO ODKAZE.

  Čakáme Ťa a tešíme sa na Teba!

  Špeciálna akcia! Za každú prečítanú knihu (overíme si, či si ju naozaj prečítal!) dostaneš do žiackej knižky nálepku a za tri nálepky dostaneš od svojej pani učiteľky jednotku!

 • Deti z nášho detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý pracuje pod vedením Bc. Dariny Kostárovej a PaedDr. Viery Remetovej prišli s kytičkou ľudových piesní a tancov medzi deti materských škôl. Ich pesničky boli také veselé, že sa k nim pripojili aj samotní škôlkári a na záver vystúpenia si zaspievali spoločne. Aj takto sme privítali pani Jar, ktorá k nám konečne prišla.

 • Tento rok sa naši deviataci zapojili do Korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka pod názvom „Spielt mit!“, ktorý organizuje Gymnázium L. Stöckela pre žiakov základnej školy so zvýšeným záujmom o štúdium nemeckého jazyka. Seminár pozostával z dvoch kôl. Riešenia úloh prvého kola žiaci zasielali elektronicky, druhé - finálové kolo sa uskutočnilo dňa 22.3.2018 priamo na pôde gymnázia, kde žiaci riešením jazykovo – vedomostných úloh preukázali svoje znalosti. Pekným úspechom v tejto súťaži bolo 1. miesto našej žiačky Kataríny Herstekovej z 9.D. Srdečne blahoželáme! Okrem hodnotnej ceny, ktorou boli tablet, športová bunda a USB kľúč, získala aj stanovený počet bodov, ktorý bude zohľadnený pri prijímacom konaní na túto školu.

  Mgr. A. Hudáková

 • Príchodom Veľkej noci je v domácnostiach rušnejšie, upratuje sa, chystajú sa kraslice. Aj v našej základnej škole sme v popoludňajších hodinách dňa 27.3.2018 spojili žiakov pani učiteľky troch krúžkov „Kuchárik“- p. uč. Sabolová, „Tvorivá dielnička“ p. uč. Voľanská a „Tvorivé a kreatívne nápady“ p. uč. Paľuvová, aby sa venovali maľovaniu veľkonočných kraslíc tradičnou formou. Pani učiteľky vysvetlili deťom túto techniku zdobenia. Potom sa už začala práca detí a každému sa vyzdobovanie podarilo i tým najmenším. Deti zdobili vajíčka rozpustenými voskovými farbami, do ktorých si namáčali špendlíky s hlavičkou a tak vznikli nádherné kraslice. Deti táto práca bavila a z tohto spoločného stretnutia odchádzali s krásnymi kraslicami a úsmevom na tvári.

  Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,

  už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

  Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!

  Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

  Blíži sa Veľká noc a preto Vám všetkým prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Pod záštitou Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) sa dňa 24. marca 2018 v Trnave uskutočnil Festival pohybových skladieb, na ktorom sa zúčastnili spomedzi 25 klubov (domácich i zahraničných) aj žiačky ZŠ na Komenského ul. v Bardejove z klubu RGC Kadet Bardejov, ktorý pôsobí ako klub modernej gymnastiky na tejto škole.

  Spomedzi 60 skladieb rozdelených do 5 vekových kategórii a ďalej podľa počtu súťažiacich získali svojou prvou prezentáciou choreografie pod názvom: "Z rozprávky do rozprávky" pekné 3. miesto. Blahoželáme gymnastkám: Barborke Tipulovej - 1.D, Karolínke Bajusovej - 2.A, Zuzke Polákovej - 2.C, Simonke Senčákovej - 2.C, Sárke Chovancovej - 2.C, Barborke Sobekovej - 3.C a taktiež Sárke Riegelovej, Soni Šoltýsovej a Laure Palšovej, ktoré nie sú žiačkami tejto školy, ale rady klub modernej gymnastiky, RGC Kadet Bardejov, pôsobiaci na tejto škole navštevujú.

  Bc. Stanislava Bajusová, predseda RGC Kadet Bardejov

 • Vraví sa, že remeslo má zlaté dno. „Remeselníci“, ktorí prišli medzi deti prvého stupňa na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove, majú navyše aj zlaté ruky a bohatú fantáziu.

  Deti s nadšením obdivovali tradičné i netradičné výrobky z prútia, ktoré priniesli zamestnanci z chránenej dielne Vrbovnica, n.o, kraslice p. Cimbaľákovej, keramiku p. Kovaľa, vyskúšali si aj samy vytvoriť tanierik, či mištičku z hliny, učarovali im paličkované čipky p. Popjakovej, vyrábali si obrázky sypané pieskom pod. vedením p. Kostárovej, učili sa zdobiť tanieriky a sklá servítkovou technikou pod vedením p. Petričovej a Seifertovej, maľovali pomocou horúceho vosku pod vedením p. Packovej a p. Kurimskej, zdobili kraslice netradičnou technikou s p. Kostárovou a Pergerovou. Každý si domov odnášal nejaký vlastný výrobok, ktorým doma prispeje k veľkonočnej výzdobe. Tvorivé dielne priniesli deťom mnoho radosti z tvorby, objavovania a poznávania tradičných aj netradičných techník práce s rôznym materiálom, ktoré ovládali naši predkovia a ktoré sa snažíme uchovávať aj pre ďalšie generácie. Zistili, že ak chce človek vytvoriť krásne veci, nepotrebuje k tomu drahý materiál, ani veľmi náročné pomôcky. Krása často vzniká z lásky, nadšenia a fantázie tvorcu. Keď k tomu pridáme ešte aj trochu trpezlivosti, všetko sa podarí.

  Veríme, že nadšenie našich umelcov zapálilo iskričky tvorivosti a citu pre krásu a tradície aj u našich detí a nájdu sa aj medzi nimi ich budúci pokračovatelia.

  Mária Peláková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria