• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2021/2022 PRÁVE PREBIEHA
    Prijímanie prihlášok do 1. ročníka je AKTÍVNE - Elektronická prihláška TU

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE?
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka je AKTÍVNE - Elektronická prihláška TU
    Záujemcovia o športovú triedu v 5. ročníku pre šk. rok 2021/22 - vyplňte elektronickú návratku TU

   • Zoznam aktívnych podstránok učiteľov + MEET - kliknite TU.

    Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    POZOR!!! heslo musí byť zadané VEĽKÝMI PÍSMENAMI, presne tak ako na papieriku čo ste dostali zo školy.
    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze
    V prípade technických problémov, alebo problémov s prihlásením kontaktujte zskombj@gmail.com 

      • Hviezdoslavov Kubín 2021 - 1. stupeň

       7. 6. 2021

       Školské kolo

       I napriek zložitej situácii pre pandémiu sa v našej škole aj v tomto školskom roku uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa svedomito pripravovali. Bolo nám ľúto, že niektorí žiaci museli zostať doma v karanténe a tak sa súťaže nemohli zúčastniť. Veríme, že sa im to podarí v budúcom školskom roku.

       Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1. kategória (2. - 4. ročník)

       Poézia:

       1. miesto: Katarína Kopačková 3. A
       2. miesto: Miriam Mihalčinová 3. B
       3. miesto: Sarah Anna Miková 2. A

       Próza:

       1. miesto: Natália Tomečková 2. A
       2. miesto: Samuel Sobek 3. A

       Okresné kolo 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre detských recitátorov v I. až III. kategórii, uskutočnilo Hornošarišské osvetové stredisko dňa 28. 5. 2021. Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične – online formou. Odborná porota hodnotila prednes na základe videonahrávok, ktoré zaslali prihlásení súťažiaci do osvetového strediska.

       Na peknom 3. mieste sa v okresnom kole umiestnila žiačka 2. A triedy Natália Tomečková. Samuel Sobek z 3. A si odniesol Cenu poroty.

       Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Usmernenie - covid testovanie (doplnené)

       30. 4. 2021

       Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia,

       na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

       Na základe uvedeného Vám odporúčame v týždni od 28.-30.4.2021 vykonať testovanie testami tak, ako ste si to naplánovali a objednali, čím dosiahneme zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa na našej škole. Tento spôsob je odporúčaný hlavne v prípade, že na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dochádza k navýšeniu počtu žiakov navštevujúcich prezenčnú formu výučby. V prípade potvrdenia pozitívneho výsledku testu je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa, resp. školu.

       DOPLNENIE: Zároveň už nie je povinnosť predkladať vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu. Potvrdenie o bezinfekčnosti (Tlačivo TU/elektronicky cez rodičovské konto) je potrebné podať len vtedy, ak sa žiak vracia do školy po 3 a viac dňoch neprítomnosti (vrátane sviatkov a víkendov).

       PhDr. Ján Mika, riaditeľ školy

      • Pytagoriáda - okresné kolo

       29. 4. 2021

       Okresné kolo žiakmi obľúbenej Pytagoriády prebehlo v tomto školskom roku online 13. a 14. 4. 2021. Pozvaní žiaci sa snažili riešiť úlohy čo najrýchlejšie (a bez kalkulačky), pretože aj za ušetrený čas mohli získať body. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale všetci sa snažili dobre reprezentovať našu školu. Viac ako polovica žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a úspešným blahoželáme k výsledkom.

       Mgr. Jana Varcholová

      • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA PRE 5., 6. A 7. ROČNÍK OD 26. 4. 2021

       21. 4. 2021

       Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa

       od 26.04.2021 v 5., 6 a 7. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie
       .

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov.

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30. Online registrácia TU. Viac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov.

       Podmienkou nástupu žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy. Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní. Návod, ako urobiť snímku obrazovky TU.)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 5.,6. a 7. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • TESTOVACIE MIESTO NA NAŠEJ ŠKOLE - 24.4.2021 OD 8:00 DO 19:30

       20. 4. 2021

       V súvislosti s opätovným nástupom žiakov 5.,6. a 7. ročníka na prezenčné vyučovanie, ako aj pre účely pravidelného týždenného testovania pre žiakov 8. a 9. ročníka, rodičov a zamestnancov, bolo na našej škole opäť zriadené mobilné odberné miesto na AG testovanie. Absolvovaný test, nie starší ako 7 dní, je podmienkou pre nástup žiakov 2. stupňa do školy.

       Toto miesto je otvorené pre širokú verejnosť, ale na registráciu na tomto mieste dôrazne vyzývame predovšetkým:
       ► nastupujúcich žiakov 5., 6. a 7. ročníka
       ► žiakov 8. a 9. ročníka,
       ► rodičov VŠETKÝCH žiakov našej školy (1. aj 2. stupeň) a ich rodinných príslušníkov,
       ► a zamestnancov školy a ich rodinným príslušníkov.

       Využitím školského testovacieho miesta a naplnením jeho kapacít zabezpečíme jeho zriadenie pre bezproblémové fungovanie školy aj v budúcom období.

       Testovanie sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30 hod.
       v priestoroch bývalej ambulancie zubnej lekárky (vchod z ulice Komenského)

       Prihlásiť sa na testovanie môžete ONLINE prostredníctvom tohto linku:
       Odberné miesto č. 01 - ZŠ Komenského
       https://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho/calendar/108?company=odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho

      • Praktická rada pri podávaní elektronického vyhlásenia o bezinfekčnosti

       17. 4. 2021

       Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, najjednoduchší spôsob podávania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti je prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu.

       K tomuto elektronickému vyhláseniu je možné pripojiť aj fotku, resp. screenshot obrazovky negatívneho testu, alebo potvrdenia výnimke z testovaní po prekonaní covidu (viď obrázky). Nemusíte tak tieto dokumenty posielať triednym učiteľominým spôsobom (prostredníctvom MMS, mailu atď), ale príloha bude pre nich k dispozícii na kontrolu v našom edupage systéme spolu s prehlásením.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez mobil?
       Pre mobil s Androidom väčšinou funguje nasledovné:
       1) Prejdite na obrazovku, ktorú chcete odfotiť.
       2) Stlačte naraz tlačidlo zapínania a tlačidlo zníženia hlasitosti.

       3) Mala by sa Vám zobraziť animácia zachytenia obrazovky.
       4) Snímka by sa mala objaviť v Galérii.

       Využiť môžete aj aplikácie v Obchode Play, napr. Screenshot Easy alebo Screenshot Touch.

       Pri Apple zariadeniach vytvoríte snímku obrazovky kombináciou tlačidla Domov a uzamykacieho tlačidla. U novších zariadení sa tlačidlo na uzamknutie nachádza na bočnej strane, staršie ho majú umiestnený vo vrchnej časti. Špecifický je v tomto prípade model iPhone X, ktorý nemá tlačidlo Domov a tak nasnímate obrazovku pomocou kombinácie tlačidiel na ovládanie hlasitosti a uzamknutie.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez Počítač?
       Odporúčame použiť zabudovanú aplikáciu Nástroj na vystrihovanie - návod TU.

       Taktiež môžete použiť tlačidlo Printscreen (na klávesnici aj PrtSc), ktorý Vám uloží snímku do schránky. Tú potom vložíte do Skicára a uložíte.

   • Darujte nám 2% dane Ako postupovať?

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 17. 6. 2021
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri