• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2022/2023 
    Zápis prvákov prebieha od 1.4.2022 . Prijímanie prihlášok JE AKTÍVNE.

    Možnosti vyplnenia prihlášky: Elektronická prihláška / Zápisný_lístok_2022-23.pdf
    Podrobnejšie informácie o zápise nájdete TU: Zápis prvákov na školský rok 2022/2023

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE?
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka JE AKTÍVNEElektronická prihláška TU
    Záujemcovia o športovú triedu v 5. ročníku pre šk. rok 2022/23 - vyplňte elektronickú návratku TU

      • Pasovanie piatakov

       1. 10. 2022

       Koniec septembra je na našej škole čas, kedy pasujeme našich piatačikov medzi nás druhostupniarov. Ani 30.9. tohto roku nebol výnimkou. Piataci si zasúťažili, zložili slávnostný sľub piataka a triedne učiteľky ich pasovali. Vitajte medzi nami!

       ŽP

      • Príspevok na činnosť ŠKD

       30. 9. 2022

       Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov na základe zmeny a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach

       O Z N A M U J E

       1. Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno dieťa sumou 10,00 €.
       2. Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
       3. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 € ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
       4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
       5. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza: ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára - ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky v školskom klube detí). Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.
      • Jesenné tvorenie v oddeleniach ŠKD

       27. 9. 2022

       ​​​​​​​Jeseň je úžasná, farebná, trochu tajomná a určite jedno z najfarebnejších a najkrajších ročných období. Priam sa núka využiť jej farebnosť pri tvorení s deťmi. My sme tu farebnosť využili a vytvárali rôzne výrobky vo všetkých oddeleniach ŠKD, charakterizujúce príchod jesene.

       Vychovávateľky ŠKD

      • Centrum informatiky a programka - CIAPKA

       13. 9. 2022

       Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme vytvoriť priestor prezáujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

       Hlavné ciele:

       1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
       2. Riešiť úlohy programovaním robotov
       3. Naučiť sa základy programovania

       Ďalšie ciele:

       • Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
       • Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
       • Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • VYBERANIE DETÍ Z ŠKD. AKTUALIZÁCIA TEL. ČÍSEL

       6. 9. 2022

       Vážení rodičia žiakov navštevujúcich školský klub detí.

       Aj tento šk. rok bude fungovať vyberanie deti z ŠKD cez mobilné telefónne čísla. Tieto čísla budú dostupné aj v prípade, keď bude v niektorom z oddelení zastupovanie.

       Keďže nastali určité zmeny organizácii oddelení ŠKD, pri telefonovaní postupujte podľa nasledovného zoznamu.

       Okrem čísel oddelení je zriadené aj osobitné číslo na vrátnicu. To používajte v prípade, že sa nebudete môcť dovolať na číslo oddelenia ŠKD.

       Taktiež prosíme, aby ste na vybavovanie záležitosti so školou využívali predovšetkým služobné telefónne čísla: sekretariát školy 054/4722383, 0948311775 a školská jedáleň 054/4724665.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

       2. 9. 2022

       Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční
       5. septembra 2022 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.
       Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka (a ich rozdelenie do tried) budú v pondelok
       taktiež vyvesené na vstupných dverách.

       Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (Bezpriznakovost2022.pdf).
       Vydávanie novej sady AG TESTOV bude prebiehať na vrátnici školy 6.9. (UTOROK) a 7.9. (STREDA) od 7:30 do 16:30.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
       ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. 9. 2022 (UTOROK).

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 1. 10. 2022
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
      Slovakia
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Č. Meno, priezvisko, odkaz
    na WWW stránku učiteľa
     Odkaz na Meet miestnosť
      UČITELIA 2. STUPEŇ  
    1. Mgr. Erika Baldovičová hvc-pyqw-fte
    2. Mgr. Jana Baranová uea-koox-wkb
    3. PaedDr. Silvia Běčáková ctg-rzvq-spz
    4. Mgr. Mária Delejová voe-ybeg-fki
    5. RNDr. Dana Ellerová nqi-osnr-dsr
    6. Mgr. Ľudmila Frančáková jsa-zcwq-oys
    7. Mgr. Martin German ijj-eqti-xzx
    8. PaedDr. Ľudmila Glittová fxm-nogg-oyq
    9. Mgr. Jarmila Gubová gfg-wofh-sqc
    10. Mgr. Adriana Hudáková pxg-extb-jrc
    11. Mgr. Iveta Chovancová ydc-haqs-mit
    12. Mgr. Silvia Novotná imi-pvdx-dpz
    13. Mgr. Zoran Kollárovič cfz-ezsr-hak
    14. PaedDr. Zuzana Kramárová cgr-yrrr-qhs
    15. Mgr. Sergej Kravec cxr-dhdr-qfs
    16. PhDr. Ján Mika  
    17. Mgr. Jana Varcholová  
    18. Ing. Gabriela Niemašíková obi-dkcy-yqe
    19. Ing. Mária Onuščáková koh-daob-bqj
    20. Mgr. Mária Ovšonková pzm-yzsh-cif
    21. Mgr. Viera Packová emx-pvva-xyz
    22. Mgr. Andrej Pečeňuk obt-nyuz-wpy
    23. PaedDr. Viera Remetová cbe-nihu-ish
    24. Mgr. Sláva Rusnáková  
    25. Mgr. Rastislav Sabol ngb-wtov-uqd
    26. Mgr. Róbert Senčák byz-uvrf-xme
    27. Mgr. Zdenka Šinaľová bby-hwwa-jdh
    28. Mgr. Dana Skalová uxf-uujb-aqu
    29. Mgr. Beáta Skreptáčová rct-nnxn-vej
    30. Mgr. Tatiana Tipulová nqz-udsf-dwg
    31. Mgr. Viktória Vasilegová muz-jfni-yxk 
    32. Mgr. Tatiana Vavreková byj-ecbc-iee
    33. Mgr. Ivana Sobeková fhz-iefh-tir
    34. Mgr. Alena Zavacká yhq-cjde-mji
      UČITELIA 1. STUPEŇ  
    Z Mgr. Mária Peláková tpe-pbay-dqn
      Mgr. Ingrid Masicová itq-ctda-csv
    2.B Mgr. Ľubica Sabolová byq-rocu-qxd
    2.C PaedDr. Jana Paľuvová eua-mogu-iot
    2.D Mgr. Darina Marcinčová tae-zzpo-jqk
    3.A PaedDr. Andrea Tribusová, PhD tsh-xehi-cud
    3.B Mgr. Anna Kostárová  
    3.C Mgr. Alena Geffertová  
    4.A Mgr. Beatrix Palubová jrs-yqfh-qss
    4.B Mgr. Mária Klimeková mwo-mrbt-xbe
    4.C Mgr. Alena Matiašová jfd-xgvy-zzi
    1.A Mgr. Zuzana Hanobiková egw-cgfr-mcg
    1.B PaedDr. Gabriela Voľanská rqr-hgbd-urg
    1.C Mgr. Oľga Lišivková  
      ĎALŠÍ PED. ZAMESTNANCI  
    1. Slávka Gurská mhc-smre-sgf
    2. Mgr. Tatiana Marušinová shy-pwky-xov
    3. PaedDr. E. Popjak Petková fyp-wxjg-fpb
    4. Mgr. Andrea Senajová  
    5. Mgr. Marta Tkáčová  bae-tqfu-yqf
    6. Mgr. Tatiana Labancová zqp-bprf-jrp
    7.    
    8.    
    9.    
    10.    


     

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri