•  Pre učiteľov:
     Návody pre učiteľov v tomto odkaze.

    Pre žiakov a rodičov:
    Zoznam vyučujúcich spolu s kontaktnými e-mailami: v tomto odkaze
    Učitelia s aktívnymi stránkami - pre odkaz kliknite na meno svojho vyučujúceho:

    Mgr. Mária Čukanová - Matematika: 5.C , 5.D , 7.C ; Informatika 5. 6. 7. ročník
    RNDr. Dana Ellerová - Chémia: 7. 8. 9. ročník ; Biológia: 6. 7. ročník
    Ing. Gabriela Niemašíková - Biológia: 5. 6. 7. 8. ročník
    Mgr. Jana Varcholova - Matematika: 5. 6. 8. 9. ročník, Informatika: 5. 6. 7. 9. ročník
    Mgr. Viktória Vasilegová - Slovenský jazyk a literatúra: 7.A ; 8.A, 8.C, 8.E
    PaedDr. Zuzana Kramárová - Anglický jazyk: 6. 7. 8. ročník
    PaedDr. Ľudmila Glittová - Matematika: 9.D ; 8.C, 8.D ; Geografia: 5.C ; 7.A, 7.B ; 8.D
    Mgr. Emília Tomečková - Geografia: 8.C ; Biológia: 8.C, 8.E ; 7.A, 7.B ;  Matematika: 8.E
    Mgr. Viera Packová - Geografia: 5.A, 5.B ; 6.A, 6.B, 6.C ; 7.C, 7.D ; 8.A, 8.E ; 9.B
    Mgr. Adriana Hudáková - Matematika: 5.A , 6.D ; 8.B ; Nem. jazyk: 7.B, 7.D ; 8.A ; 8.B, 8.C, 8.E ; 9.B
    PaedDr. Viera Remetová - Matematika: 6.A, 6.B; Ruský jazyk: 7.B; Hud. výchova: 5. 6. 7. ročník
    Mgr. Ľudmila Kurimská  - trieda 4.A 
    Mgr. Erika Goliašová - Nemecký jazyk: 7.A, 7.C ; 8.B, 8,C ; 8.D , 8.E ; 9.C
    Mgr. Mária Ovšonková -  SJL: 5.C, 6.B, 7.C, 7.D - úlohy zadávané cez BEZKRIEDY.SK
    Mgr. Erika Baldovičová - Anglický jazyk: 5.A, 5,B ; 6.A ; 7.C, 7.D ; 8.A; 8.E 
    Mgr. Beáta Skreptáčová - Dejepis: 5.ABCD, 6.ABCD, 7.ACD, 8.ADE, 9.D - cez BEZKRIEDY.SK
    Mgr. Mária Peláková - MAT, Obohatenie: 4.D , ANJ: 3.D - úlohy zadávané cez BEZKRIEDY.SK
    Mgr. Jana Baranová - Anglický jazyk: 5.C, 5.D ; 7.A, 7.B ; 8.C ; 9.B, 9.C, 9.D,
    Mgr. Rastislav Sabol - Fyzika: 6. 7. 8. ročník
    Mgr. Tatiana Tipulová - Matematika: 7.A ; 7.B ; 9.B
    PaedDr. Silvia Běčáková - Anglický jazyk: 1.C ; 5.A,B ; 6.A.B,C ; 7.A,B ; 7.D ; 8.B,C
    Mgr. Sergej Kravec - Triedna agenda 6.C ; Telesná a športová príprava
    Mgr. Dana Skalová - SJL: 5.A, 6.A, 6.C, 9.C ; OBN 6.A, 6.C, 9.C, 9.D - cez BEZKRIEDY.SK 
    Mgr. Zdenka Šinaľová - Anglický jazyk: 2.A, 2.C,5.C, 5.D, 8.B, 8.C ; Španielčina: 7. ročník
    Mgr. Ľudmila Frančáková - Matematika 7.D
    Mgr. Alena Zavacká - Matematika 5.B , 6.C
    Mgr. Jarmila Gubova - SJL: 5.D, 7.B, 8.B, 9.B ; Dejepis: 7.B, 9.B
    Mgr. Róbert Senčák - Telesná výchova ; Triedna agenda 8.E 
    Mgr. Zoran Kollárovič - TV a Športová príprava ; Triedna agenda 9.D

    Mgr. Andrej Pečeňuk - TV a Športová príprava ; Triedna agenda 7.D
    Mgr. František Chudík - Slovenský jazyk a literatúra: 5.B ; 6.D ; 8.D ; 9.D
    PhDr. Milena Žáková - Geografia: 5.D, 6.D, 8.B; 9.C, 9.D ; Ruský jazyk: 7.A, 7.C, 9.B, 9.C 
    Mgr. Tatiana Vavreková - Ruský jazyk: 7.C, 7.D ; 8.B  8.C
    Ing. Mária Onuščáková - Fyzika 6.A, 6.D ; 7.B, 7.C ; 8.A, 8.D, 8.E ; 8.B, 9.C, 9.D
    Mgr. Mária Delejová - Dejepis: 8.B ; 8.C ; 9.C ; NAV

    (zoznam budeme priebežne dopĺňať a obsah aktualizovať)
    V prípade otázok či iných požiaviek ma kontaktujte na zskombj@gmail.com. Admin

      • Víkendová sladká výzva venovaná rodičom – v role učiteľov.

       3. 4. 2020

       28.marec je medzinárodný deň učiteľov, no tento rok bol pre nás všetkých akýsi iný.

       V týchto posledných týždňoch sa zmenil denný režim učiteľom, žiakom, aj rodičom. Rodičia sa zo dňa na deň museli zhostiť rôznych rolí, ktoré doposiaľ nezastávali. Každý z nich je teraz učiteľom – tútorom svojich detí. Niektorí sa musia tejto činnosti učenia svojho syna či dcéry venovať veľa času, iným stačí len pár minút na kontrolu ich samostatnej činnosti.

       Keďže povinností majú v týchto dňoch mnoho, preto sme sa so žiakmi 7.C triedy, rozhodli ich prekvapiť. Niektorí žiaci prijali ponuku zapojiť sa do „Víkendovej sladkej výzvy“.

       Podľa jednoduchých receptov pripravili pre svojich rodičov sladkú dobrotu. Prichystali pre nich darček, ktorý bol k ich novému sviatku - Dňu učiteľov. Aspoň takouto milou pozornosťou mohli vyjadriť rodičom vďaku za čas, ktorý im v týchto dňoch obetavo venujú.

       Ich výtvory vyzerali veľmi dobre, ani chlapci sa nedali zahanbiť. Možno nám z radov týchto žiakov vyrastajú budúci slávni cukrári či kuchári.

       Mgr. Mária Čukanová

      • 9. ročník - Prihlášky na strednú školu

       30. 3. 2020

       Vážení rodičia žiakov 9. ročníka,

       prosíme Vás o vyplnenie dotazníku, ktorý si môžte stiahnuť v tomto odkaze Dotazník k prihláške na SŠ.docx

       Do 15.4.2020 zašlite vyplnený dotazník na emailovú adresu packova@zskombj.sk

       Po termíne 20.4.2020 vám elektronicky zašleme pripravenú prihlášku s ďalšími pokynmi na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v dotazníku.

       V prípade otázok ma prosím kontaktujte na packova@zskombj.sk

      • Od semienka až po plod

       29. 3. 2020

       V týchto dňoch by sme so štvrtákmi z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov venovali klíčeniu semien. Zo známych dôvodov však výučba prebieha úplne inak. Navzájom sme ochudobnení o mnoho zaujímavých praktických činností, ktoré v rôznych obmenách praktizujeme od prvého ročníka. Aj preto sme si ďalšiu z aktivít, ktorou sa učíme najmä pre život, uskutočnili v domácom prostredí. Už týždeň príbytky našich štvrtákov spríjemňujú aj zasadené a naklíčené fazuľky. Každý deň si ich zalievajú a pozorne sledujú ich vývoj. Aj vám preto ponúkame inšpiráciu, ako si trochu prírody preniesť aj domov. Stačí trochu zeminy a semienko fazuľky alebo akékoľvek iné semiačko, napríklad hrachu či šošovice. Aj vaše deti môžu sledovať tento proces vývoja, od semienka až po plod. Zistia tak, čo všetko potrebuje rastlinka ku klíčeniu. Takto v momentálne izolovanom svete možno prejdú aj na iné myšlienky, no aj bez učebníc porozumejú najdôležitejším procesom prírody. Pretože tieto týždne nie sú iba o učení, ale najmä o pochopení toho, na čom v živote naozaj záleží.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Niečo na odľahčenie - športové dresy

       18. 3. 2020

       Vážení rodičia a žiaci! Myšlienka zjednotiť vzhľad žiakov športových tried naberá reálnu podobu, ktorú sa mi v spolupráci z firmou 3b podarilo dotiahnuť do finálnej podoby. Teplákova súprava je outdorovo funkčná, farebne pestrá, má všetky znaky príslušnosti k klubu a škole. Mgr. Sergej Kravec

       Páčia sa vám? Hlasujte v ankete na tejto stránke

      • Učenie na doma - podstránky

       16. 3. 2020

       Vážení rodičia, v rámci možností diaľkového vyučovania si naši učitelia pripravili pre svojich žiakov webové podstránky, kde sú zverejňované úlohy, pokyny a študijné materiály pre konkrétne triedy a predmety. Tieto podstránky nájdete ako prvý príspevok (zelený) na webstránke školy WWW.ZSKOMBJ.SK - kliknutím na meno svojho vyučujúceho sa dostanete na podstránku, kde nájdete svoju triedu a predmet.

       Zoznam stránok učiteľov a predmetov bude pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný. Niektorí učitelia zadávajú po dohode so žiakmi úlohy aj prostredníctvom stránky BEZKRIEDY.SK alebo systému úloh cez EDUPAGE.

       Prosím skontrolujte, či sa vaše deti doma zodpovedne pripravujú a plnia si povinnosti, ktoré dostali od učiteľov v škole. Do riadnych prázdnin je ešte ďaleko ;-)

       Prajeme Vám všetkým pevné zdravie.

      • Aktuálne informácie - PIATOK 13.3.

       13. 3. 2020

       Dnes (piatok 13.3) vyučovanie prebieha nasledovne:

       1. stupeň končí vyučovanie 4. hodinou

       2. stupeň končí 5. hodinou - t.j. do 12:10.

       ŠKD dnes funguje podľa normálneho rozvrhu - ale ak máte tú možnosť prísť po dieťa skôr, tak by to bolo vhodné.

       Počas uzavretia škôl budú učitelia zverejňovať študijné materiály pre žiakov na stránke školy na podstránkach učiteľov - https://zskombj.edupage.org/teachers/ , alebo prostredníctvom systému BEZ KRIEDY.

     • Aktuálna informácia - uzavretie školy od pondelka 16.3.
      • Aktuálna informácia - uzavretie školy od pondelka 16.3.

       12. 3. 2020

       Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu budú všetky školy a školské zariadenia od pondelka (16.3.) zatvorené na dva týždne. V piatok 13.3. bude výučba ešte prebiehať, ale podľa skráteného vyučovania - o presnom rozvrhu budú žiaci informovaní počas úvodných vyučovacích hodín.

       O ďalších bližších informáciách Vás budeme informovať.

   • Informácie o zápise prvákov (ODKAZ)
    1) Elektronickou prihláškou (ODKAZ) 
    rozhodnutia budú zasielané až po 15.4. 
    2) Osobnú formu zápisu dohodnite
    telefonicky - 0948311775,

    cez pracovné dni od 8:00 do 16:00
    mailom - riaditel@zskombj.sk
    3) Poštou - formulár nájdete TU (ODKAZ)
     Vytlačený, vyplnený a podpísaný zápisný lístok zašlite na adresu Základná škola, Komenského 23, 08501 BARDEJOV

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 3. 4. 2020
    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Anketa

   • Fotogaléria

    • Karneval 2019
    • Fotogaléria - Mikuláš 2018
    • Senzačné úspechy bardejovských mladých atlétov - súhrn
    • Otvorenie nového šk. roka - Prvý deň v škole 2018-19
    • 40. výročie založenia školy - Slávnostná akadémia
    • Testovanie 5-2017: Opäť najlepší v meste
    • Fotoalbum školy
    • pohľad na školu
    • naše triedy
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola
     • Email školy
     • skola@zskombj.edu.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
   • Staňte sa naším fanúšikom

   • Partneri

   • Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Elektronický stravovací a dochádzkový systém
    Informácie a návody TU

    Časté otázky a odpovede TU
    Videonávod TU