• Zoznam aktívnych podstránok učiteľov  - kliknite TU.

    Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze 

      • PASOVANIE PIATAKOV

       24. 9. 2020

       Piataci našej školy sa konečne stali oficiálnymi žiakmi druhého stupňa!

       23.septembra sme ich my, deviataci, prijali medzi seba. Najprv si trochu zasúťažili a predviedli svoje športové zručnosti, za čo dostali sladkú odmenu. Potom spoločne zložili SĽUB PIATAKA a nakoniec ich triedni učitelia pasovali za žiakov druhého stupňa.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!! :-)

       ŽP

      • Výzva rodičom - voľby do rady školy

       16. 9. 2020

       Vyzývame rodičov, ktorí majú záujem stať sa členom rady školy na nasledujúce 4 roky, aby svoj záujem oznámili emailom na adresu riaditel@zskombj.sk do konca tohto týždňa, t.j. do 20.9.2020.

       V emaili prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, kontakt na mobil, meno a priezvisko Vášho dieťaťa (detí) spolu triedou, ktorú navštevuje (navštevujú).

       Voľby do rady školy sa ukutočnia v termíne od 22.9. do 30.9.2020.
       O výsledku volieb Vás budeme informovať zverejnením na webstránke školy.

      • Opatrenie - sprevádzanie detí rodičmi do tried

       11. 9. 2020

       Vážení rodičia našich prváčikov!

       Máme za sebou skoro 2 týždne v škole. Myslíme, že ste ich aj s deťmi zvládli veľmi dobre. Tak ako Vy, aj my vedieme Vaše deti - našich žiakov, k samostatnosti a zodpovednosti.

       Preto Vás žiadame, aby ste už deti od 16. septembra nesprevádzali do tried a nevstupovali do vnútorných priestorov školy. Výber dieťaťa z ŠKD komunikujte telefonicky s vychovávateľkou.

       Vieme, že deti to hravo zvládnu. Na chodbách je služba, ktorá im pomôže, ak by mali nejaký problém.

       Je to dôležité z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení proti šíreniu coronavírusu COVID 19, ktoré musíme na základe odporučania MŠVVaŠ usmernenia RÚVZ striktne dodržiavať.

       Ďakujeme za pochopenie a Vašu ústretovosť. Spolu to zvládneme!

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno - 14.9. PONDELOK

       9. 9. 2020

       Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov, so súhlasom zriadovateľa - Mesto Bardejov,

       vyhlasuje dňa 14.9.2020 (pondelok)

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       z dôvodu komplexnej dezinfekcie všetkých priestorov školy.

       Všetci žiaci budú zo stravy v tento deň odhlásení automaticky.

       Taktiež žiadame rodičov, ktorých deti budú v dňoch od 12. do 15. 9. (vrátane) v zahraničí, alebo budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9.

      • Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

       28. 8. 2020

       Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

       • neorganizuje hromadné otvorenie školského roku. Žiaci prvého ročníka budú mať otvorenie v triedach, s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
       • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
       • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
       • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
       • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
       • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
       • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
       • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
       • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

       Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

      • Oznam vedúcej ŠJ - zápisné lístky

       18. 8. 2020

       Oznamujem stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania, ak o stravu nemajú záujem.

       Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
       26.08.2020 a 28.08.2020 v čase od 8:00 do12:00 hod.
       a dňa 31.8.2020 a 2.9.2020 v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       POZOR ZMENA: Dňa 27.8. 2020 z dôvodu mimoriadnej porady
       vedúcich ŠJ na MsÚ odovzdávanie prihlášok prebiehať nebude.

       Novým stravníkom (hlavne žiakom 1. a 5.ročníka) oznamujem, že zálohovú platbu vo výške 10 eur a réžiu vo výške 20 eur (10 mesiacov x 2 eur) je potrebné v hotovosti uhradiť pri odovzdaní prihlášky na stravovanie, kedy stravník dostane čipovú kartu spolu s prihlasovacími údajmi. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka.

       Taktiež pripomínam, že čipové karty (ako aj doplnkové náramky), ktoré žiaci už majú, sú aktívne a platné aj v novom školskom roku. Prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie jedáleň a na stránku www.eskoly.sk sa taktiež nemenia. V prípade, že ste kartu počas prázdnin zničili alebo stratili, kontaktujte prosím informatika (zskombj@gmail.com) a za poplatok vám bude vystavená nová karta. Novým žiakom školy bude prvá čipová karta vystavená bezplatne.

       Časté otázky a odpovede ohľadom stravacieho systému si môžte pripomenúť TU.

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

   • Semafor:
    Naša škola je v ZELENEJ FÁZE  laugh

   • Elektronický stravovací a dochádzkový systém
    Informácie a návody TU

    Časté otázky a odpovede TU
    Videonávod TU

   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 29. 9. 2020
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri