• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2023/2024 - INFO TU
    Prijímanie prihlášok do 1. ročníka JE AKTÍVNE - Elektronická prihláška
     

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE v šk. roku 2023/24? 
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka JE AKTÍVNEElektronická prihláška TU
     

      • Oznam vedúcej ŠJ - odhlasovanie a preplatky

       31. 5. 2023

       Keďže v mesiaci JÚN sa častejšie uskutočňujú školské výlety a iné akcie, pripomínam rodičom stravníkov, aby dbali na odhlasovanie sa zo stravy.

       Odhlasovanie zo stravy bude však možné len do 16. 6. 2023 z dôvodu uzávierky účtovníctva ŠJ.

       Preplatky deviatakom a končiacim žiakom budú vrátené pri odovzdávaní vysvedčení. Preplatky ostatných stravníkov budú vysporiadané pri podávaní zápisných lístkov na stravu na nasledujúci školský rok v mesiaci AUGUST (21. - 30. 8. 2023).

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Medzinárodný deň múzeí 18.5.2023

       31. 5. 2023

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie, ktorej súčasťou bola prehliadka stálych expozícií Šarišského múzea, a to expozície Ikony a Slobodné kráľovské mesto Bardejov. Prehliadka spojená s výkladom bola prínosom nielen pre žiakov ale aj pre nás, pedagógov, nakoľko sme si vypočuli množstvo zaujímavých informácií z regionálnych dejín, na ktoré je práve v 7. ročníku kladený dôraz v rámci učebných osnov dejepisu.

       Mgr. Silvia Novotná

      • Čitateľský maratón 2023

       29. 5. 2023

       Minulý týždeň patrila naša multimediálna učebňa knihám a ich čítaniu. Zapojili sme sa do celoslovenského čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne počas čitateľského maratónu na Slovensku čítajú tisíce detí a mládeže. U nás sa maratónu zúčastnilo 562 čitateľov.

      • Piataci sú vo finále detskej atletiky majstrovstiev SR

       26. 5. 2023

       19. mája 2023 v Prešove sa konalo krajské kolo atletickej súťaže detská P-T-S 2023. V rámci Prešovského kraja sa do súťaže prihlásilo 13 družstiev. Školský športový klub J.A. Komenského Bardejov reprezentovali žiaci z 5.C športovej triedy v silnej konkurencii naše družstvo ,,A" zvíťazilo a vybojovalo si postup na celoslovenské finále detská P-T-S, ktoré sa bude konať v Dolnom Kubíne 7.6.2023. Výborne si počínalo aj "B" družstvo, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste. Naším najmladším atlétom a atlétkam srdečne blahoželáme a prajeme výborné výsledky na M-SR v Dolnom Kubíne.

       Mgr. Andrej Pečeňuk ​​​​​​​

      • Krajské kolo vo futbale žiakov o pohár SFZ

       25. 5. 2023

       Vo štvrtok 25.5.2023 sa v areáli mestského futbalového štadióna v Sabinove uskutočnilo krajské kolo o pohár SFZ v kategórií mladších žiakov. V konkurencií 11 družstiev sa nestratili ani naši žiaci zo ZŠ Komenského. Vo vyrovnanej skupine sme po dvoch remízach napokon hrali o konečné umiestnenie. Aj napriek žiadnej prehre v turnaji sme obsadili konečné 4. miesto. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie. Reprezentovali nás: Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Filip Poláček, Ján Zuskin, Adam Árendáš , Lukáš Kotik, Milan Vanko, Oliver Paľuv, Alex Valko.

       Zápasy v skupine:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Jakubany 2:2

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Stropkov 2:2

       Zápasy o 4. – 6. miesto:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Šariš. Michaľany 4:4

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Šrobárova, Prešov 4:0

      • Mamička, veľmi Ťa ľúbim...

       19. 5. 2023

       Mama je tá, ktorá vie nahradiť všetkých, no ju nedokáže nahradiť nik. Láska medzi mamou a dieťaťom je nekonečná, puto medzi nimi nepretrhnuteľné. Nie je nič vážnejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Preto sa aj naši prváci rozhodli svojim mamičkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka. Mamy, staré mamy, či dokonca i oteckovia prichádzali s veľkým očakávaním a úsmevom na perách. Pri kávičke si všetci zaspomínali na neopakovateľné zážitky od narodenia detí až po ich školský vek a vychutnávali si nádherný spev, tanec i hovorené slovo svojich ratolestí. Deti sa na tento okamih tiež veľmi tešili. V závere nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne vyrobeného darčeka. Ani jedno oko nezostalo suché, taký bol záver vystúpenia. Slzičky šťastia svedčili o tom, že to všetko malo veľký význam. Matka všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa, bez ohľadu na to, aké ono je.

       Ďakujem Ti mamička a veľmi Ťa ľúbim!

      • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

       18. 5. 2023

       Seniorálneho kola Biblickej olympiády sa zúčastnilo na našej škole 12 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Súťaž sa konala dňa 31.3.2023 online cez program edupage. Siedmi zo zúčastnených získali diplom úspešného riešiteľa : Patrícia Banásová, Rebeka Šellong, Karin Voľanská, Šimon Gajdoš, Ema Tipulová, Martin Gajdoš.

       Barbora Uhriňáková obsadila 1.miesto v seniorálnom kole. Postúpila na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 28.4. 2023 na Evanjelickej spojenej škole v Prešove, kde obsadila krásne 1.miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 31. 5. 2023
   • Darujte nám 2% dane. Ako postupovať?
    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 23, 08501 Bardejov
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 385 296
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
      Slovakia
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Č. Meno, priezvisko, odkaz
    na WWW stránku učiteľa
     Odkaz na Meet miestnosť
      UČITELIA 2. STUPEŇ  
    1. Mgr. Erika Baldovičová hvc-pyqw-fte
    2. Mgr. Jana Baranová uea-koox-wkb
    3. PaedDr. Silvia Běčáková ctg-rzvq-spz
    4. Mgr. Mária Delejová voe-ybeg-fki
    5. RNDr. Dana Ellerová nqi-osnr-dsr
    6. Mgr. Ľudmila Frančáková jsa-zcwq-oys
    7. Mgr. Martin German ijj-eqti-xzx
    8. PaedDr. Ľudmila Glittová fxm-nogg-oyq
    9. Mgr. Jarmila Gubová gfg-wofh-sqc
    10. Mgr. Adriana Hudáková pxg-extb-jrc
    11. Mgr. Iveta Chovancová ydc-haqs-mit
    12. Mgr. Silvia Novotná imi-pvdx-dpz
    13. Mgr. Zoran Kollárovič cfz-ezsr-hak
    14. PaedDr. Zuzana Kramárová cgr-yrrr-qhs
    15. Mgr. Sergej Kravec cxr-dhdr-qfs
    16. PhDr. Ján Mika  
    17. Mgr. Jana Varcholová  
    18. Ing. Gabriela Niemašíková obi-dkcy-yqe
    19. Ing. Mária Onuščáková koh-daob-bqj
    20. Mgr. Mária Ovšonková pzm-yzsh-cif
    21. Mgr. Viera Packová emx-pvva-xyz
    22. Mgr. Andrej Pečeňuk obt-nyuz-wpy
    23. PaedDr. Viera Remetová cbe-nihu-ish
    24. Mgr. Sláva Rusnáková  
    25. Mgr. Rastislav Sabol ngb-wtov-uqd
    26. Mgr. Róbert Senčák byz-uvrf-xme
    27. Mgr. Zdenka Šinaľová bby-hwwa-jdh
    28. Mgr. Dana Skalová uxf-uujb-aqu
    29. Mgr. Beáta Skreptáčová rct-nnxn-vej
    30. Mgr. Tatiana Tipulová nqz-udsf-dwg
    31. Mgr. Viktória Vasilegová muz-jfni-yxk 
    32. Mgr. Tatiana Vavreková byj-ecbc-iee
    33. Mgr. Ivana Sobeková fhz-iefh-tir
    34. Mgr. Alena Zavacká yhq-cjde-mji
      UČITELIA 1. STUPEŇ  
    Z Mgr. Mária Peláková tpe-pbay-dqn
           
    2.B Mgr. Ľubica Sabolová byq-rocu-qxd
    2.C PaedDr. Jana Paľuvová eua-mogu-iot
    2.D Mgr. Darina Marcinčová tae-zzpo-jqk
    3.A PaedDr. Andrea Tribusová, PhD tsh-xehi-cud
    3.B Mgr. Anna Kostárová  
    3.C Mgr. Alena Geffertová  
    4.A Mgr. Beatrix Palubová jrs-yqfh-qss
    4.B Mgr. Mária Klimeková mwo-mrbt-xbe
    4.C Mgr. Alena Matiašová jfd-xgvy-zzi
    1.A Mgr. Zuzana Hanobiková egw-cgfr-mcg
    1.B PaedDr. Gabriela Voľanská rqr-hgbd-urg
    1.C Mgr. Oľga Lišivková  
      ĎALŠÍ PED. ZAMESTNANCI  
    1. Slávka Gurská mhc-smre-sgf
    2. Mgr. Tatiana Marušinová shy-pwky-xov
    3. PaedDr. E. Popjak Petková fyp-wxjg-fpb
    4. Mgr. Andrea Senajová  
    5. Mgr. Marta Tkáčová  bae-tqfu-yqf
    6. Mgr. Tatiana Labancová zqp-bprf-jrp
    7.    
    8.    
    9.    
    10.    


     

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri