Navigácia

PartneriZvonenie

Pondelok 19. 11. 2018

Hymna školy

 

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 19.11.2018)
Alžbeta Kovalčínová (9.A)
Alžbeta Lojdlová (4.A)
Zajtra (Utorok 20.11.2018)
Samuel Kuchcik (5.C)
Magdaléna Kuzmová (9.C)
Slávka Ratvajská (8.D)
Diana Štalmachová (2.A)
Félix Gritta (1.B)
Félix Schenk (7.B)

Mapa

Kalendár

Počet návštev: 5168891

Vitajte na našej stránke ;-)

 • V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje riaditeľ školy na ZŠ Komenského 23 v Bardejove

  doplňujúce voľby 2 členov do Rady školy za rodičov.

  Prvé kolo volieb (pre úspešné vykonanie volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov) sa uskutoční 28.11.2018 vo vestibule školy v čase od 14.00 do16.00 hod.

  Druhé kolo volieb (v prípade, že sa prvého kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) sa uskutoční 3.12.2018 vo vestibule školy od 14.00 do 15.00 hod.

  Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti. Za zástupcov rodičov nesmú byť volení zamestnanci školy.

  Kandidáti, ktorí majú záujem o prácu v Rade školy, nech sa osobne prihlásia na sekretariáte školy do 15.11.2018 v čase od 7.30 do 14.30 hod.

 • Už tradične na vysokej úrovni pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov dňa 9. novembra 2018 netradičné športové podujatie v prehadzovanej. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstva žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V silnej konkurencií ôsmich družstiev sa nestratili ani žiaci našej školy, ktorí našli premožiteľa až vo finále v podobe Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša z Prešova. Perličkou turnaja bola na záver už tradičná tombola, v ktorej sa šťastie taktiež usmialo aj na žiakov našej školy. Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: M. Vateha, T. Vaľko, B. Richvalský, R. Kollarovič, T. Haneková, L. Jašeková, T. Geffertová, L. Hlavinková. Ďakujeme organizátorom za krásne športové podujatie a tešíme sa na ďalší ročník.

  Mgr. Róbert Senčák

 • Aj nepotrebné veci majú svoju cenu

  Každý má doma nejaký starý nepoužívaný mobil, toner, vybité batérie alebo inú malú elektroniku. Možno sa to nezdá, ale aj to obsahuje dôležité materiály ako zlato, meď, striebro, hliník alebo lítium, ktoré môžu pomôcť pri objavovaní vesmíru, liečení ľudí alebo vzdelávaní. Do 16. novembra sa na našej škole koná zber starej elektroniky, so zámerom zmierniť dopad na životné prostredie. Ak chcete pomôcť našej planéte a zachovať ju budúcim generáciám, prineste elektroniku do kabinetu Fyziky na 3. poschodí alebo environmentálnej hliadke, ktorá bude chodiť po triedach na škole.

  Za aktivitu pri šetrení nášho prostredia vedenie školy odmení 5 najlepších zberačov vecnými cenami.

  Starý mobil do koša nepatrí !

 • Za nami je október. Je už tradične mesiacom úcty k starším. V tento čas možno akosi viac myslíme na našich starých rodičov a na tých starších, ktorí sú sami a potešia sa záujmu i prejavenej úcte. Zdá sa totiž, že práve oni sú mnohokrát a neprávom na okraji spoločnosti. Pritom práve starí ľudia sú studnicou toho, čo získame jedine prežitým a rokmi získaným – skúsenosťami. Aj preto tretiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov dostali zaujímavú úlohu práve v súvislosti s ich vlastnými starými rodičmi. Pokračovanie článku TU.

 • Dňa 7.11.2018 sa v telocvični ZŠ Pod Papierňou uskutočnili majstrovstvá okresu žiačok a žiakov v stolnom tenise družstiev. V súťaži žiakov pri účasti 8 družstiev si titul majstrov okresu vybojovali naši chlapci po veľmi krásnom a kolektívnom výkone. Chlapci v zložení Vateha, Kapec, Vaľko, Tomko zároveň postupujú na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia vo februári v Kežmarku.

  Dievčatá napriek veľkému úsiliu nepostúpili zo skupiny. V skupine prehrali dva zápasy v úplnom závere 4:3 a napokon obsadili konečné 5. - 6. miesto. Ďalším stolnotenisovým podujatím, na ktoré sa veľmi tešíme, bude vianočný turnaj žiakov a žiačok našej školy, ktorý sa uskutoční tohto roku v decembri.

  Na záver sa v mene vedenia školy chcem poďakovať všetkým stolným tenistom za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy.

  Mgr. Róbert Senčák

 • Tak ako každý rok, tak aj tohto roku sme sa nesmierne tešili na našu tekvicovú párty. V piatok pred jesennými prázdninami vychovávateľky všetkých oddelení pripravili pre svoje deti množstvo rozličných súťaží a inej zábavy, aby jesenné šantenie prinieslo deťom radosť, ale aj zážitky, na ktoré budú dlho spomínať. Už celý týždeň sa na túto akciu pripravovali a svoje oddelenia vyzdobili pestrými tekvičkami. Niektoré boli ozajstné, iné z papiera, ale napokon všetky boli veľmi pekné a dotvárali nám jesenné obdobie, ktoré maľuje všetko vôkol nás krásnymi a pestrými farbami. Po školských chodbách sa vznášala hudba, detský džavot a smiech. To bola pre každú vychovávateľku veľká radosť, pretože sme videli deti šťastné a veselé. Všetci sme sa zabavili a potvrdili sme si, že našu tekvicovú párty si každý rok zopakujeme. Už teraz sa na ňu veľmi tešíme....

  Bc. Darina Kostárová - vedúca vychovávateľka

 • Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) dňa 29.10.2018 (PONDELOK) udeľuje
  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.

 • Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

  V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa aj na základnej škole snažíme sprostredkovať žiakom základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosť a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti.

  Pri príležitosti Dňa sporenia 31.10. pripravila pracovníčka VÚB Ing. Monika Purdešová pre žiakov 4. roč. zaujímavú , veku primeranú prezentáciu, doplnenú besedou a milými darčekmi .

  V závere mohli žiaci nakresliť obrázok svojho sna, na ktorý určite bude treba sporiť.

 • Ak chceme u detí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode a zvieratám, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu zaujímavé situácie. Vyučovanie na čerstvom vzduchu prináša zážitky, ovplyvňuje náladu, zlepšuje schopnosť myslieť, sústrediť sa, odstraňuje stereotyp vo vyučovaní, zmenšuje únavu, regeneruje organizmus. Učenie priamo v prírode „mimo školských lavíc“ je zážitková forma učenia.

  Svetový deň zvierat, ktorý je 4. októbra, mali naši prváci takéto zážitkové vyučovanie v podobe exkurzie na farme Busov v Gaboltove. Dozvedeli sa, ako to chodí na pravom gazdovskom dvore, mali priamy kontakt so zvieratami a zažili pravú vidiecku atmosféru. Týmto dňom sme si spravili zo svojho vyučovania zážitok.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl, Na našej škole sa uskutočnilo za pomoci učiteľov telesnej výchovy, asistentov učiteľov a starších spolužiakov - deviatakov 19. októbra. Deti boli testované v 9 športových disciplínach. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

  Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru .

  Vďaka dobrej organizácii a vzájomnej spolupráci organizátorov sme všetko zvládli za jedno dopoludnie. Ako to v našich telocvičniach vyzeralo si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Prvou predmetovou olympiádou je každoročne OSJL a jej školské kolo sa uskutočnilo 23. októbra 2018. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov 8. a 9. ročníka a až 20 z nich dosiahlo v troch náročných kolách viac ako 39 bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi. Porotu tvorili vyučujúce SJL: Mgr. Viktória Vasilegová, Mgr. Jarmila Gubová, Mgr. Jarmila Dzambová.

  Naši víťazi:

  1. Magdaléna Kuzmová - 9. D

  2. Alena Soroková - 9. B

  3. Dominika Laktičová - 9. E, Alexandra Valková - 9. D

 • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40% nášho denného príjmu mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35% ovocie a zelenina, 20% mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5% tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

  Dôležité je aj správne rozloženie celodenného príjmu stravy. Základom sú tri hlavné jedlá- raňajky, obed a večera a 1-2 menšie porcie medzi hlavnými jedlami – desiata, olovrant. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.

  Počas SDV v školskej jedálni sa celý týždeň nesie v znamení výzvy k zdravému stravovaniu, v rámci ktorej budú podávané jedlá z nových MSN 2018. Počas Týždňa zdravej výživy budú v jednotlivých triedach na 1. stupniaj výstavky ovocie a zeleniny, hodiny zamerané na prípravu zdravých šalátov z plodov ovocie a zeleniny a ich ochutnávka, ako aj besedy ozdravej výžive a zdravom životnom štýle. Týždeň ZV by sme chceli začať zdravo a preto 17.10.vyhlasujeme na našej škole deň bez sladkosti.

  Veríme, že v tento deň si doprajete a prinesiete namiesto sladkosti nejaké ovocie alebo sladký úsmev.

 • V poľskom mestečku Gorlice sa konal tohto roku už 19. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Piękno Beskidów i Bieszczadów”. Do súťaže sa zapojilo 837 detí a mladých ľudí z Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Porota pozostávajúca z predsedu - sochára Zdzislawa Tohla, grafika Bartlomieja Belniaka a grafika Mareka Kretowicza udelila 57 cien. Jednu z nich udelili našej žiačke Alexandre Anine Klebanovej zo 4. A triedy. Alexandra sa inšpirovala historickými pamiatkami nášho mesta. Jeho krásu stvárnila vo svojom umeleckom diele.

  Srdečne blahoželáme!

 • V stredu 17.10.2018 popoludní ožil školský dvor našej základnej školy veselým smiechom a detským džavotom.

  Zišlo sa tu niekoľko desiatok detí, ktoré mali chuť zasúťažiť si a predviesť svoje znalosti z dopravnej výchovy a zručnosti v jazde na kolobežkách. Celé športovo-dopravné podujatie sa nieslo pod názvom "Kolobežka rýchlo bežká."

  Súťažili 5-členné družstvá zo všetkých oddelení ŠKD. Najviac sa darilo a medailové miesta získali tieto oddelenia: 3. miesto - IV. oddelenie ; 2. miesto - V. oddelenie ; 1. miesto - I. oddelenie.

  Všetci zúčastnení boli ocenení sladkou odmenou.

  Jana Petričová - IV. oddelenie ŠKD

 • Zber papiera Október 2018

  ZBER PAPIERA

  3. 10. - 16. 10. 2018 v škole.
  Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

  Od 17. 10. môžte voziť papier už len do zberných surovín do konca októbra.

  Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

  Väčšie množstvo prosíme odviezť do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a kópiu potvrdenia prineste na sekretariát školy.

  Víťazná trieda bude odmenená dňom organizovaného voľna.
  Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.

 • Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov.

  D.I.Mendelejev

  Týmto výrokom slávneho vedca sa riadili aj vyučujúce, ktoré pripravovali tretí ročník Logického sústredenia pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. Pripravili pre nich aktivity, ktoré potrápili nie len intelekt, ale podporili aj tvorivosť, trpezlivosť, vzájomnú spoluprácu a zasiali možno semienko ochoty pomáhať druhým, či starať sa o iných. Veď posúďte sami.

  Vo štvrtok popoludní sme sa stretli v Zorničke v Bardejovských kúpeľoch a hneď po ubytovaní sa sme otestovali vedomosti a zručnosti žiakov v anglickom jazyku a pri riešení matematicko – logických úloh. Po náročných úlohách sme sa posilnili a nasledovala beseda s pánom M. Ceľuchom, ktorý nám povedal veľa zaujímavých faktov o netopieroch a vyvrátil nám zaužívané mýty, napr. o tom, že sa netopiere zamotávajú do vlasov. No a potom už prišiel dlho očakávaný okamih, keď sme nastražili siete a pokúšali sa odchytiť nejakého netopiera. Chvíľu sme museli trpezlivo a hlavne potichu (to bol ten väčší problém :-) ) počkať, ale podarilo sa. Do siete sa nám chytil jeden netopier a my sme si ho mohli zblízka pozrieť. Nadšení sme netopiera vypustili a išli sme si vychutnávať večerný program. Pokračovanie článku TU.

 • Dňa 11.10.2018 sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PIATAKOV. Bolo to zábavno-súťažné popoludnie s množstvom sladkých odmien. Medzi nás žiakov druhého stupňa sme prijali žiakov z troch piatackých tried. Po 4 súťažných disciplínach, ktoré vyhrala V.C a získala putovný pohár, piataci slávnostne vyslovili SĽUB PIATAKA a triedni učitelia ich symbolicky pasovali veľkou ceruzou .

  TAK TEDA, VITAJTE PIATACI!!!

  Monika Kmecová, IX.D

 • 4.október je v kalendári významných dní označovaný ako Svetový deň zvierat, ktorý bol vyhlásený na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931. Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat, kedy je dôvod prehodnotiť vzťah ľudí k zvieratám, najmä ich zaobchádzanie s nimi. Nech aj zvieratká zažívajú spokojné a šťastné dni v spoločnosti svojich majiteľov. Slovensko sa prijatím novely zákona zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažuje zviera za vec, ale za živú, cítiacu bytosť.

  Pozitívny vzťah ľudí k zvieratám je potrebné budovať už od útleho veku detí. V súvislosti s týmto sviatkom sme so žiakmi 2. , 3. a 4.ročníka usporiadali výtvarnú súťaž Šťastný život zvierat. Po rozhovore s nimi o ich vzťahu a starostlivosti o zvieratká kreslilo 24 žiakov svoje obľúbené a 7 najlepších prác sme ocenili vecnými cenami a diplomami.

  Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria