• Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    POZOR!!! heslo musí byť zadané VEĽKÝMI PÍSMENAMI, presne tak ako na papieriku čo ste dostali zo školy.
    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze
    V prípade technických problémov, alebo problémov s prihlásením kontaktujte zskombj@gmail.com 

      • Oznam ŠJ - pre bezhotovostné platby

       23. 9. 2021

       OZNAM PRE STRAVNÍKOV, ktorí POUŽIVAJÚ bezhotovostné platby za stravu:

       Žiadame rodičov stravníkov, aby pre zjednodušenie spracovania platieb
       uskutočnovali svoje bezhotovostné platby

       len v období od 1. do 15. dňa v danom mesiaci
       za stravu na nasledovný mesiac. Napríklad:

       Stravné 25€ za mesiac NOVEMBER 2021 - platbu realizujte od 1. do 15. októbra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac DECEMBER 2021 - platbu realizujte od 1. do 15. novembra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac JANUÁR 2022 - platbu realizujte od 1. do 15. decembra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac FEBRUÁR 2022 - platbu realizujte od 1. do 15. januára 2022

       ............ obdobne v ďalších mesiacoch

       Posledná platba by mala byť realizovaná od 1. do 15. mája 2022 na mesiac JÚN 2022.
       Vzninuté preplatky Vám budú vrátené v mesiaci JÚN 2022.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste venovali pozornosť zadávaniu správneho variabilného symbolu, pretože ho používame na spárovanie platieb so stravníkmi. Taktiež do správy pre príjímateľa zadávajte meno a priezvisko žiaka spolu s triedou.

      • Vyzdvihnutie Ag testov PIATOK 17.9.

       16. 9. 2021

       Oznamujeme rodičom, že AGtesty, o ktoré ste prejavili záujem, bude potrebné si vyzdvihnúť

       zajtra (t.j. PIATOK 17.9.) v čase od 7:00 do 18:00 hod.
       na vrátnici školy.

       Následne Vás žiadame, aby ste test vykonali v priebehu tohto víkendu a v prípade pozitívneho výsledku Vášho dieťaťa o tom bezodkladne informovali triedneho učiteľa.

       To, ako vykonať testovanie nájdete v tomto návode - Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf alebo v tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc
       Pre všetkých žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov sú testy zabezpečené automaticky aj bez objednania.
       Testy je možné vydať iba zákonnému zástupcovi proti podpisu. (vydať testy žiakom nie je možné)
       Náhradný termín pre vyzdvihnutie testov bude PONDELOK 20.9. od 7:30 do 16:00 hod.

      • Riaditeľské voľno

       10. 9. 2021

       Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania zdriadovateľa ZŠ mesta Bardejov, udeľuje v zmysle § 150 ods. 5 šk. zákona

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 14.9.2021 (utorok)

       v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku.

       ŠKD ani ŠJ nebudú v prevádzke. Stravníci budú z obedov automaticky odhlásení.

      • Informácia k bezhotovostnej platbe za stravu

       2. 9. 2021

       Ak ste si vybrali platbu za stravu bankovým prevodom na účet, preddavok na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (na mesiac OKTÓBER do 10.9.2021).

       PLATOBNÉ ÚDAJE
       Číslo účtu: SK34 5600 0000 0036 4367 1004
       Suma: 25€ (paušálne každý mesiac)
       Variabilný symbol: je uvedený na lístku s prihlasovacími údajmi, ktorý stravník obdržal pri podaní zápisného lístka (6 až 7 miestne číslo, začínajúce číslom 9).
       Do správy pre prijímateľa môžete uviesť meno, priezvisko a triedu. (napr.: Peter Novak 7A)

       Prosím venujte zvýšenú pozornosť pri zadávaní variabilného symbolu pri platbe, pretože prostredníctvom neho párujeme platby stravníkom. V prípade, že neviete váš VS, napíšte email na adamikova@zskombj.sk a uveďte meno, priezvisko a triedu stravníka. Suma 25€ je preddavok a je potrebné ho uhrádzať každý mesiac paušálne. Vzniknuté preplatky budú stravníkom vrátené na konci mesiacov DECEMBER a JÚN.

       Termín platieb v hotovosti bude zverejňovaný na stránke školy a na dverách do vestibulu školy.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

       31. 8. 2021

       Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční

       2. septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.
       Po príhovore riaditeľa školy sa odoberú spolu s triednymi učiteľmi do svojich tried.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.

       Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (tlačivo).
       Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári a bez sprievodu rodičov / zák. zástupcov.
       Rodičia žiakov 1. ročníka budú môcť do tried vstúpiť, podmienkou je rúško/respirátor.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
       ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. 9. 2021 (piatok).

   •  

   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 26. 9. 2021
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri