• Zoznam aktívnych podstránok učiteľov  - kliknite TU.

    Prihlásenie do školského emailového konta tu www.1zsbardejov.sk alebo www.gmail.com
    Prihl. meno: prihlasovaciemenozedupage@1zsbardejov.sk ; Prihl. heslo: HESLOEDUPAGE

    POZOR!!! heslo musí byť zadané VEĽKÝMI PÍSMENAMI, presne tak ako na papieriku čo ste dostali zo školy.
    TEXTOVÝ NÁVOD: v tomto odkaze   VIDEONÁVOD: v tomto odkaze
    V prípade technických problémov, alebo problémov s prihlásením kontaktujte zskombj@gmail.com 

      • Úspešný projekt  „Čítame radi“

       16. 1. 2021

       Napriek tomu, že zatiaľ do 25. januára zostávajú školy kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii zatvorené, neznamená to, že sa v škole nič nedeje.

       Vyučovanie a všetky aktivity sa premiestnili do virtuálneho sveta, kde sa všetci činíme a snažíme, aby sme toho zameškali čo najmenej. Príkladom našich aktivít je aj ďalší úspešný projekt.

       Ešte v decembri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

       Na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva bol náš projekt úspešný a získali sme príspevok 800 € na obnovu školskej knižnice pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a získavanie nových vedomostí a poznatkov našich žiakov.

       Lebo stále platí, že: „Knihy sú nemí učitelia.“ ako to už na začiatku minulého tisícročia povedal Aulus Gellius, latinský autor a gramatik.

       M.Peláková

      • Súťaž i-Bobor

       18. 12. 2020

       V mesiaci november sa aj žiaci našej školy zapojili do 14.ročníka informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 74 žiakov 1. stupňa a 82 žiakov 2. stupňa našej školy. Boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 91 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach sú zverejnení v nasledujúcej štatistike.

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Školské kolo Pytagoriády 2020/21

       16. 12. 2020

       V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Žiaci prvého stupňa riešili súťažné úlohy v škole, žiaci druhého stupňa riešili tento rok súťaž online formou.

       Na druhom stupni sa do súťaže sa zapojilo 108 žiakov, až 65 z nich bolo aj úspešnými riešiteľmi.

       Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí úspešne reprezentovať našu školu.

       Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom.

      • Rozhodnutie krízového štábu - žiaci 2. stupňa

       9. 12. 2020

       Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených , identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu infikovaných, ale aj na základe nízkeho záujmu, bude II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

       Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II.stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

       Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.

       Krízový štáb Mesta Bardejov

      • Mikuláš 2020

       4. 12. 2020

       Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
       zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov svojich trošku,
       či koníčka medového, či koláčka makového,
       veď ty, strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

       Takto zvykli naše deti vítať v triedach Mikuláša.

       Tohoročný Mikuláš prišiel k deťom, ale tentoraz len cez video.

       Poprosil triedne učiteľky, aby rozdali darčeky za neho, keďže aj on musí dodržiavať prísne opatrenia.

       Nevadí. Deti ho videli v životnej veľkosti na interaktívnych tabuliach, potešili sa darčekom a spolu vytvorili v škole peknú sviatočnú atmosféru.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

       2. 12. 2020

       Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame, sme našli spôsob, ako uskutočniť školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol už tradične veľký, čo svedčí o popularite tohto cudzieho jazyka. Žiaci absolvovali test online formou, no tentoraz sme vynechali ústnu časť. Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že nás budú skvele reprezentovať na okresnom kole.

       KATEGÓRIA 1A

       1. Selmani Vivien (7.A)
       2. Semková Simona (7.B)
       3. Guľa Róbert (6.C), Krjaková Nina (7.A)

       KATEGÓRIA 1B

       1. Guľová Tamara (8.C)
       2. Dinis Sophia (9.A), Eštočinová Ella (8.C)
       3. Cifra Alex (8.A), Maňková Tara (9.E)

       Úspešní riešitelia

       KATEGÓRIA 1A: Čejka Martin (7.C), Pavlišin Rastislav (7.C), Šmida Teo (7.C), Vaňo Peter (7.A)

       KATEGÓRIA 1B: Biath Filip (9.D), Čepigová Ema (8.C), Humeník Adam (9.A), Jackaninová Michaela (8.B), Kuľka Daniel (8.C), Priščák Viliam (8.D), Vargová Viktória (8.C), Vrabec Ján (8.D)

       Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       26. 11. 2020

       Olympiáda zo SJL je už tradične prvou predmetovou olympiádou v školskom roku.

       V tejto výnimočnej situácii mala inú podobu, ale napriek tomu o ňu prejavilo záujem 46 žiakov 8. a 9. ročníka, čo nás veľmi teší. Súťažiaci v presne určenom čase pracovali na online teste, na ktorý mali 60 minút. O tom, že napriek zložitému vyučovaniu na diaľku, naši žiaci ovládajú SJL, svedčí fakt, že väčšina z ich sa stala úspešnými riešiteľmi.

       Víťazkou s plným počtom bodov sa stala žiačka 8.C Dominika Balentová, ktorá nás bude už tento piatok 27.11.2020 reprezentovať v online okresnom kole.

       Výsledky:

       1. miesto - Dominika Balentová - 8.C
       2. miesto - Alexandra Voľanská - 9.C, Ema Čepigová - 8.C
       3. miesto - Adam Humeník - 9.A, Radan Kollárovič - 9.A,
       Patrik Kapec - 9.B, Tomáš Vaľko - 9.E

       Ďalší úspešní riešitelia:

       Ivo Varchol - 8.C, Tamara Guľová - 8.C, Erika Nachtmanová - 9.A, Lenka Jašeková - 9.E, Tamara Gefertová - 9.E, Alex Cifra - 8.A, Dominika Kašperová - 9.D, Gabriela Vantová - 9.C, Denisa Vyskočová - 9.E, Ella Eštočinová - 8.C, Marek Mank - 9.A, Sofia Voľanská - 9.E, Samuel Potičný - 8.B, Aneta Geletková - 8.A, Karin Müllerová - 8.C, Rebeka Boďová - 8.C, Alexandra Klimová - 9.A, Petra Gracová - 9.C

       Všetkým srdečne blahoželáme!

       Mária Ovšonková - ved. PK SJL

      • Ako sme oslobodili princeznú Elu

       26. 11. 2020

       „Pani učiteľka, černokňažník uväznil princeznú! Mohli by sme ju na hodine prvouky vyslobodiť?“ opýtala sa cez prestávku Elka.

       „A ako si to predstavuješ?“

       „Máme päť zmyslov, preto musíme splniť päť úloh.“

       Dohodli sme sa, že to skúsime. Elka poprosila mamku o pomoc, pripravila úlohy, premenila sa na princeznú a verila, že ju spolužiaci vyslobodia. Museli splniť 5 úloh.

       1. Nájsť na obrázkoch 6 rozdielov.
       2. Rozoznať zvuky.
       3. Vybrať z peračníka pomocou hmatu školské pomôcky.
       4. Ochutnať ovocie, zeleninu, sladkosti, určiť ich chuť a vytvoriť prirovnania.
       5. Ovoňať jabĺčka, hrušky a vypočítať voňavé slovné úlohy.

       Princezná Ela zistila, že ma veľmi šikovných spolužiakov. Všetky úlohy splnili a čarovným zaklínadlom ju z rúk černokňažníka vyslobodili. Odmenila ich malou sladkosťou. Za svoje vedomosti o zmysloch a chuť pomáhať dostali žiaci aj diplom a veľkú pochvalu.

       Učiť sa pomocou rozprávok je super! Ďakujeme Elka!

       Žiaci 1.C tr.


   •  
     
   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 19. 1. 2021
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email školy
     • skola@zskombj.sk
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
      Email:
      skola@zskombj.edu.sk
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
     • Email riaditeľa:
     • riaditel@zskombj.sk
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Anketa

   • Tlačivá na stiahnutie

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri