• Profil školy

     • Profil školy

     • Profil školy

      Základná škola - celkový počet žiakov: 788

      • 1. stupeň (1.- 4. ročník) - počet žiakov: 311 

       

      • 2. stupeň  (5. - 9. ročník) - počet žiakov: 477  

                                                                                

      • ŠKD: 9 oddelení (245 žiakov)