• Novinky

      • Úspešný projekt  „Čítame radi“

      • Napriek tomu, že zatiaľ do 25. januára zostávajú školy kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii zatvorené, neznamená to, že sa v škole nič nedeje.

                 Vyučovanie a všetky aktivity sa premiestnili do virtuálneho sveta, kde sa všetci činíme a snažíme, aby sme toho zameškali čo najmenej. Príkladom našich aktivít je aj ďalší úspešný projekt.

       Ešte v decembri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

       Na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva bol náš projekt úspešný a získali sme príspevok 800 € na obnovu školskej knižnice  pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a získavanie nových vedomostí a poznatkov našich žiakov.

       Lebo stále platí, že: „Knihy sú nemí učitelia.“ ako to už na začiatku minulého tisícročia povedal  Aulus Gellius, latinský autor a gramatik.

       M.Peláková

      • Vianočné prázdniny + pozdrav

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Prajeme Vám krásne sviatky a hlavne veľa zdravia.

      • Súťaž i-Bobor

      • V mesiaci november sa aj žiaci našej školy zapojili  do 14.ročníka  informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 74 žiakov 1. stupňa a 82 žiakov 2. stupňa našej školy. Boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 91 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach sú zverejnení v nasledujúcej štatistike. 

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Školské kolo Pytagoriády 2020/21

      • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo  42. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Žiaci prvého stupňa riešili súťažné úlohy v škole, žiaci druhého stupňa riešili tento rok súťaž online formou.

       Na druhom stupni sa do súťaže sa zapojilo 108 žiakov, až 65 z nich bolo aj úspešnými riešiteľmi.

       Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší  postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí  úspešne reprezentovať našu školu.

       Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom.

      • Rozhodnutie krízového štábu - žiaci 2. stupňa

      •    Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených , identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných, ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

          Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II.stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

          Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.                                                                                                       

        Krízový štáb Mesta Bardejov

      • Mikuláš 2020

      • Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
       zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov svojich trošku,
       či koníčka medového, či koláčka makového,
       veď ty, strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

       Takto zvykli naše deti vítať v triedach Mikuláša.

       Tohoročný Mikuláš prišiel k deťom, ale  tentoraz len cez video.

       Poprosil triedne učiteľky, aby rozdali darčeky za neho, keďže aj on musí dodržiavať prísne opatrenia.

       Nevadí. Deti ho videli v životnej veľkosti na interaktívnych tabuliach, potešili sa darčekom a spolu vytvorili v škole peknú sviatočnú atmosféru.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame, sme našli spôsob, ako uskutočniť školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol už tradične veľký, čo svedčí o popularite tohto cudzieho jazyka. Žiaci absolvovali test online formou, no tentoraz sme vynechali ústnu časť. Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že nás budú skvele reprezentovať na okresnom kole.

       KATEGÓRIA 1A

       1. Selmani Vivien (7.A)
       2. Semková Simona (7.B)
       3. Guľa Róbert (6.C), Krjaková Nina (7.A)

        

       KATEGÓRIA 1B

       1. Guľová Tamara (8.C)
       2. Dinis Sophia (9.A), Eštočinová Ella (8.C)
       3. Cifra Alex (8.A), Maňková Tara (9.E)

        

       Úspešní riešitelia

       KATEGÓRIA 1A: Čejka Martin (7.C), Pavlišin Rastislav (7.C), Šmida Teo (7.C), Vaňo Peter (7.A)

       KATEGÓRIA 1B: Biath Filip (9.D), Čepigová Ema (8.C), Humeník Adam (9.A), Jackaninová Michaela (8.B), Kuľka Daniel (8.C), Priščák Viliam (8.D), Vargová Viktória (8.C), Vrabec Ján (8.D)

        

       Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • Olympiáda zo SJL je už tradične prvou predmetovou olympiádou v  školskom roku.

       V tejto výnimočnej situácii mala inú podobu, ale napriek tomu o ňu prejavilo záujem 46 žiakov 8. a 9.  ročníka, čo nás veľmi teší. Súťažiaci v presne určenom čase pracovali na online teste, na ktorý mali 60 minút. O tom, že napriek zložitému vyučovaniu na diaľku, naši žiaci ovládajú SJL, svedčí fakt, že väčšina z ich sa stala úspešnými riešiteľmi.

       Víťazkou s plným počtom bodov sa stala žiačka 8.C Dominika Balentová, ktorá nás bude už tento piatok  27.11.2020 reprezentovať v online okresnom kole.

       Výsledky:

       1. miesto - Dominika Balentová - 8.C
       2. miesto - Alexandra Voľanská - 9.C, Ema Čepigová - 8.C
       3. miesto - Adam Humeník - 9.A, Radan Kollárovič - 9.A,
                          Patrik Kapec - 9.B, Tomáš Vaľko - 9.E

       Ďalší úspešní riešitelia:

       Ivo Varchol - 8.C, Tamara Guľová - 8.C, Erika Nachtmanová - 9.A, Lenka Jašeková - 9.E, Tamara Gefertová - 9.E, Alex Cifra - 8.A, Dominika Kašperová - 9.D, Gabriela Vantová - 9.C, Denisa Vyskočová - 9.E, Ella Eštočinová - 8.C, Marek Mank - 9.A, Sofia Voľanská - 9.E, Samuel Potičný - 8.B, Aneta Geletková - 8.A, Karin Müllerová - 8.C, Rebeka Boďová - 8.C, Alexandra Klimová - 9.A, Petra Gracová - 9.C

       Všetkým srdečne blahoželáme!

       Mária Ovšonková - ved. PK SJL

      • Ako sme oslobodili princeznú Elu

      • „Pani učiteľka, černokňažník uväznil princeznú! Mohli by sme ju na hodine prvouky  vyslobodiť?“ opýtala sa cez prestávku Elka.

       „A ako si to predstavuješ?“

       „Máme päť zmyslov, preto musíme splniť päť úloh.“

       Dohodli sme sa, že to skúsime. Elka poprosila mamku o pomoc,  pripravila úlohy, premenila sa na princeznú a verila, že ju spolužiaci vyslobodia. Museli splniť 5 úloh.

       1. Nájsť na obrázkoch 6 rozdielov.
       2. Rozoznať zvuky.
       3. Vybrať z peračníka pomocou hmatu školské pomôcky.
       4. Ochutnať ovocie, zeleninu, sladkosti, určiť ich chuť a vytvoriť prirovnania.
       5. Ovoňať jabĺčka, hrušky a vypočítať voňavé slovné úlohy.

       Princezná Ela zistila, že ma veľmi šikovných spolužiakov. Všetky úlohy splnili a čarovným zaklínadlom ju z rúk černokňažníka vyslobodili. Odmenila ich malou sladkosťou. Za svoje vedomosti o zmysloch a chuť pomáhať dostali žiaci aj diplom a veľkú pochvalu.

       Učiť sa pomocou rozprávok je super! Ďakujeme Elka!

       Žiaci 1.C tr.

      • 1. stupeň - obnovenie školského prezenčného vyučovania

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu a na základe odporúčania RÚVZ

       obnovuje školské prezenčné vyučovanie pre žiakov
       1. stupňa ZŠ
       (1. až 4. ročník) ku dňu 4. 11. 2020 (STREDA)

       a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení (povinné rúško, ranný filter ...).

       Zároveň je zákonný zástupca žiaka POVINNÝ PREDLOŽIŤ pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy po celoplošnom testovaní Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Tlačivo na stiahnutie TU.

       Vyučovania sa NESMIE zúčastniť žiak, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola nariadená 10-dňová povinná karanténa v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19.

       V tento deň (4.11.) bude fungovať už aj školský klub detí a školská jedáleň. 
       Žiaci 1. stupňa, ktorí odoberajú stravu, budú na obed príhlásení automaticky. Tých žiakov 1. stupňa, ktorí sa vyučovania nezúčastnia, musia rodičia na tieto dni odhlásiť prostredníctvom Aplikácie jedáleň, Jedálneho lístka na stránke školy, prípadne môžu tiež napísať email vedúcej ŠJ na janka.adamikova@gmail.com 
       (uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dni, na ktoré má byť odhlásený) .

       Výuka žiakov 2. stupňa (5. až 9. ročník) ostáva aj naďalej vo forme
       dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       Ďalšie podrobnosti budeme postupne zverejňovať na stránke školy a na facebooku.

       Prečítajte si dokument - Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 4.11.2020

      • Prerušenie vyučovacieho procesu dňa 29.10.2020 + Jesenné prázdniny

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, v Bardejove zo dňa 28.10.2020 z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove

       prerušuje vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku
       základných škôl v meste Bardejov dňa 29.10.2020
       .

       Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne najskôr 03.11.2020. 

       Výuka žiakov 2. stupňa ostane aj naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií. O prípadných zmenách vo forme vzdelávania žiakov 1. stupňa Vás budeme včas informovať na stránke školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

      • Zber papiera - zberné suroviny pri Lidli.

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že do 20. novembra 2020
       prebieha ZBER PAPIERA. 

       Kontajner z epidemiologických dôvodov pri škole nebude. Papier je potrebné odviezť do zberných surovín pri Lidli. Upozorňujeme, že sa vykupuje len papier, kartón nevykupujú. Prosíme, nemiešajte papier s kartónom.
       Pri odovzdaní v zberných surovinách nahláste meno žiaka a triedu.
       Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenené.

      • Dôležitý oznam - predlženie uzavretia školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov 

       sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v okrese Bardejov
       predlžuje uzavretie školy do 28.10.2020
       .

       Výuka všetkých žiakov ostáva naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný najskorší dátum nástupu do školy je 2.11.2020. Všetky ďalšie informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov.

       Prečítajte si aj vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl: Opatrenie-predlzenia-uzavretia-skol.pdf

        

       Vážení rodičia,

       Milí žiaci,

       rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

       Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

        

                                                                                                                             Mgr. René Semanišin

                                                                                                                      vedúci odboru školstva a kultúry

      • Dobrá rada pre používateľov MEETu

      • Po kliknutí odkazu na meet miestnosť, (keď budete v tzv. predsieni) pred kliknutím na tlačidlo PRIPOJIŤ SA sa pohľadom vpravo hore VŽDY presvečte, že ste prihlásený pod školským účtom (@1zsbardejov.sk). Ak tam svieti váš súkromný email (@gmail.com) kliknite na tlačidlo  PREPNÚŤ ÚČET (viď obrázok) a zvoľte si váš školský účet. Prípadne sa do neho prihláste.

       So školským gmailovým účtom (@1zsbardejov.sk) funguje pripojenie do MEET miestnosti lepšie, pretože nemusíte čakať, kým Vám učiteľ povolí vstup do miestnosť, ale pripojíte sa priamo.

       V prípade problémov s prihlásením sa do školského emailového účtu prosím kontaktujte zskombj@gmail.com

      • Mimoriadny oznam - uzavretie školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

       sa v dňoch od 5.10.2020 do 16.10.2020 škola uzatvára.

       Výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný nástup do školy je 19.10.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov od pondelka 5.10.2020.

      • Oznamy vedúcej ŠJ

      • 1. Žiadame rodičov, aby sa na prelome mesiacov v aplikácii JEDÁLEŇ sami manuálne neprihlasovali  na stravu.  Vysvetlenie: Tzv. fajočky (prihlásenú stravu) dáva do jedálneho lístka vedúca ŠJ na celý nasledujúci mesiac a to na konci starého mesiaca. Ak však prelom mesiaca vychádza na stred týždňa (ako to bolo napr. tento mesiac) a fajočky v novom mesiaci ešte nie sú zaškrtnuté, je potrebné počkať, kým ich tam vedúca nezadá. Vami ručne prihlásená strava sa totiž po následnom automatickom nahodení stravy vedúcou ŠJ na ďalší mesiac, ukáže v systéme ako neprihlásená. 

       2. V mesiaci september sme zaznamenali, že žiaci, ktorí si zabudli čipovú kartu (alebo hodinky) sa pri príchode do školy nezapisujú službe na vrátnici a preto sa nám veľmi zvýšil počet stravníkov, ktorým zo zálohovej platby zbytočne odpočítavjú peniaze.

       3. V mesiaci OKTÓBER sme spustili PODÁVANIE DESIATY. Cena jedného lístka je 0,50€. Minimálny počet stravníkov na jej podávanie je 25 a viac, preto ak máte záujem o desiatu je potrebné si ju prísť zakúpiť u vedúcej ŠJ.

       4. Keďže z dôvodu pretrvávajúcich prísnych hygienických opatrení aj naďalej nemôžeme obedy dávať do vašich nádob, budú nami poskytnuté jednorázové obaly spoplatnené sumou 0,50€ za celú obedovú sadu.

       V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ na email janka.adamikova@gmail.com alebo na 0908998396.

      • Usmernenie ministerstva školstva

      • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                                                             Bratislava 29.09.2020

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

       • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
       • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

       • rodičovské združenia
       • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
       • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

       Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

       Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • Piataci našej školy sa konečne stali oficiálnymi žiakmi druhého stupňa!

       23.septembra sme ich my, deviataci, prijali medzi seba. Najprv si trochu zasúťažili a predviedli svoje športové zručnosti, za čo dostali sladkú odmenu. Potom spoločne zložili SĽUB PIATAKA a nakoniec ich triedni učitelia pasovali za žiakov druhého stupňa.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!! :-)                                           

       ŽP

      • Výzva rodičom - voľby do rady školy

      • Vyzývame rodičov, ktorí majú záujem stať sa členom rady školy na nasledujúce 4 roky, aby svoj záujem oznámili emailom na adresu riaditel@zskombj.sk do konca tohto týždňa, t.j. do 20.9.2020.

       V emaili prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, kontakt na mobil, meno a priezvisko Vášho dieťaťa (detí) spolu triedou, ktorú navštevuje (navštevujú).

       Voľby do rady školy sa ukutočnia v termíne od 22.9. do 30.9.2020.
       O výsledku volieb Vás budeme informovať zverejnením na webstránke školy.