• Novinky

      • Svetový deň mieru: Učíme sa a tvoríme pre mier

      • Dňa 21. septembra sme v našej triede oslavovali Svetový deň mieru. Na tento špeciálny deň som mala príležitosť spolu so svojimi šikovnými žiakmi z 2.A triedy diskutovať o dôležitosti mieru vo svete a robiť k nemu osobné projekty. Mier je hodnota, ktorá by nemala zostať len slovom, ale mala by sa prejavovať v našom každodennom živote. Počas našej diskusie sme sa zamysleli nad tým, čo pre nás znamená mier a aký vplyv má na náš svet.  Deti prejavili hlboký záujem a chápanie tejto dôležitej témy. V rámci nášho projektu sme vytvorili rôzne mierové symboly a odkazy. Žiaci vytvorili krásne obrázky holubíc, dúhy a mierových symbolov. Ich kreativita nám ukázala, že mier môže byť vyjadrený aj cez umenie. Okrem toho sme písali listy pre mier, v ktorých sme zdieľali svoje myšlienky o tom, ako by sme mohli prispieť k lepšiemu svetu plnému mieru a zmierenia. Tieto listy sú pre nás dôkazom toho, že aj malé gestá môžu mať veľký vplyv. Boli sme tiež inšpirovaní históriou mieru a ľuďmi, ktorí sa zaň zapojili. Spolu sme spoznávali príbehy ľudí, ako bol Martín Luther King Jr. alebo Mahátma Gándhí, ktorí pracovali pre mier a zmierenie. Celý deň bol venovaný rozprávaniu o mieri, jeho hodnote a význame. Deti ma prekvapili svojou múdrosťou a nadšením pre túto tému. Svetový deň mieru nás utvrdil v presvedčení, že mier nie je len neprítomnosť vojny, ale aj aktívna snaha o zmierenie, spoluprácu a konštruktívne riešenie konfliktov. Mierové projekty našich žiakov nám ukázali, že aj malí ľudia môžu mať veľký vplyv a prispievať k lepšiemu svetu. Chcem sa poďakovať všetkým mojim žiakom z 2.A triedy za ich úžasnú prácu a vášeň, ktorú prejavujú voči mieru. Verím, že im tieto skúsenosti pomôžu rásť ako mieroví občania a budovať svet plný lásky a porozumenia.

       Ďakujem za váš záujem a podporu.

       S láskou

       tr. uč. Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Baloniáda

      • Každé ročné obdobie má svoje čaro. Aj keď končiace leto ešte neodchádza, blížiaca jeseň už klope na dvere a chce nás očariť svojou farebnosťou. Je to vhodný čas na šantenie so šarkanmi. My sme využili čarovné jesenné obdobie a vybehli von si zašantiť. Tentokrát si žiaci navštevujúci ŠKD vymenili šarkany za farebné balóny a zabehali s vetrom opreteky. S balónmi v ruke odbehli  dve kolá a po tomto športovom výkone si vychutnali šantenie s balónmi. Školské ihrisko oživil detský smiech a radosť. Za svoj výkon si každé dieťa zaslúžilo sladkú odmenu.

       Bc. Darina Kostárová a Bc. Zlata Kendrová

      • Štyri medaily z M-SR

      • Prvé septembrové víkendy patrili M-SR jednotlivcov v kategóriách staršieho a mladšieho žiactva. V Dubnici nad Váhom sa v dňoch 9.9.-10.9.2023 konali M-SR jednotlivcov staršieho žiactva. Náš klub a školu reprezentovalo 14 žiakov (8ch a 6d). Chlapci získali 3 bronzové umiestnenia. Bruno Čech-Gut v disku za výkon 34,92m, Teo Šmida v hode kladivom za výkon 29,41m a štafeta 4x60m v zložení Marko Jurčišin, Martin Gajdoš, Patrik Lenárt, Richard Kuľka výkonom 29,65s. Dievčatám sa nepodarilo získať medailové umiestnenie, ale treba podotknúť, že štyri sú prvý rok staršie žiačky a dve sú dokonca len mladšie žiačky. Najhodnotnejší výkon podala Amanda Nyongoni v skoku do diaľky, kde skončila na 5. mieste výkonom 523 cm. Celkovo sme ešte získali osem umiestnení do 8.miesta, čo znamenalo finále. Spolu na M-SR v Dubnici nad Váhom štartovalo 172 chlapcov z 54 klubov a 269 dievčat z 58 klubov.

       Týždeň po týchto M-SR sme cestovali do Martina na M-SR vo viacboji mladšieho žiactva. Reprezentovali nás 3 žiaci (2ch a 1d). V silnej konkurencii sa nestratili a až do poslednej disciplíny bojovali o umiestnenia na stupňoch víťazov. Chlapcom nakoniec ušla medaila tesne, keď Oliver Paľuv skončil na 4. mieste súčtom bodov 2491 (60m-7,88s, 60mpr-9,37s, diaľka-527cm, kriket-40,80m, 600m-1:55,84min). Tomáš Hríbik súčtom bodov 2178 skončil na 8.mieste (60m-8,56s, 60mpr-10,07s, diaľka-451cm, kriket-46,78m, 600m-1:49,84min). Amanda Nyongoni potvrdila výbornú formu, keď si v dvoch disciplínach - 60mpr a diaľke, vytvorila nové osobné rekordy a v behu na 600m si zabehla najlepší čas sezóny. V súčte všetkých disciplín získala 3106 bodov, čo je tiež osobný rekord a skončila na výbornom 2.mieste (60m-8,22s, 60mpr-10,04s, diaľka-526cm, kriket-46,60m, 600m-1:57,16min). Dievčat pretekalo 77 z 23 klubov a chlapcov 37 zo 16 klubov.

       Na záver sa chcem poďakovať všetkým súťažiacim za príkladnú reprezentáciu a výborné výsledky. Verím , že ich výsledky sú motiváciou pre nich, ale aj ďalších členov našich športových tried a klubu ŠŠK JAK Bardejov. Veľká vďaka trénerom, ktorí žiakov pripravovali, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a Mgr. Zoranovi Kollárovičovi.

      • Jazykmi do sveta

      • Toto leto bolo pre nás, jazykárky na ZŠ Komenského, výnimočné. Po prvýkrát sme sa zapojili do projektu Erasmus+ a v čase, keď žiaci aj učitelia zaslúžene oddychujú a naberajú sily na ďalší školský rok, sme odcestovali na vzdelávacie inštitúty na Malte a vo Viedni. Naším cieľom bolo zdokonaliť sa v metodike výučby cudzích jazykov, ako aj v jazyku samotnom.  Na Malte kurzy zastrešovala ETI (Executive Training Institut) a vo Viedni Sprachschule ActiLingua. Absolvovali sme kurzy zamerané na zdokonalenie rôznych zručností a zúčastnili sme sa ich v dvoch termínoch, a to 3.7.2023 – 14.7.2023 a 21.8.2023 – 1.9.2023. Počas kurzov sme získali jazykové kompetencie pre bežné situácie a zároveň sme sa oboznámili s mnohými aktivitami, formami a metódami, ktoré určite prispejú k skvalitneniu výučby cudzích jazykov na našej škole. Vo voľnom čase sme spoznávali kultúrne, historické a prírodné pamiatky oboch destinácií, ochutnali sme tradičné jedlá a porozprávali sme sa s domácimi o ich rodnej krajine.  Taktiež sme spoznali kolegov z rôznych krajín EÚ a navzájom sme si vymenili skúsenosti.

       Zážitky sú nespočetné, neopísateľné a nenahraditeľné. Počúvať o niečom a zažiť to je obrovský rozdiel. O to viac sme vďačné za možnosť ísť do sveta a obohatiť sa o nové skúsenosti, ktoré budeme prenášať do každodenného života.

       E. Baldovičová, J. Baranová, S. Běčáková, A. Hudáková, A. Senajová, Z. Šinaľová

      • Oznam vedúcej ŠJ

      • Pripomínam rodičom, že obedy do obedárov sa vydávajú len vo vyhradenom čase

       od 11:00 do 11:30 hod a od 13:30 do 13:45 hod.

       V čase obeda žiakov je vstup rodičom a iným neoprávneným osôbám do priestorov jedálne zakázaný.

       Za porozumenie ďakujem.

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 sa uskutoční
       4. septembra 2023 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

        Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

        Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried. 

        V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.

        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 5. 9. 2023 (UTOROK).

      • OZNAM VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Oznamujem rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2023/2024 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie ZÁPISNÉHO LÍSTKA

       Ten si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:  PDF / DOC 

       Zápisné lístky môžete podávať osobne v školskej jedálni v termíne
       od 21.8.2023 do 31.8.2023 v čase od 7:00 do 12:00 hod.
        

       (ZMENA: 24.8.2023 len v časoch od 7:00 hod do 8:00 hod a od 10:00 hod do 12:00 hod)

       Spolu so zápisným lístkom (ZL) je potrebné uhradiť v hotovosti zálohovú platbu vo výške 35 € a réžiu jednorázovo 30 € na celý školský rok (prípadne 15€ polročne). DOPLNENIE: Vzniknuté preplatky za šk. rok 22/23 budú taktiež vyplatené pri odovzdávaní ZL (prípadne odhlášky).

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci obdržia pri odovzdaní zápisného lístka čipové karty na dochádzku a stravu, spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       Keďže aj v tomto šk. roku pokračujú dotácie na stravu - tzv. "obedy zadarmo," preto Vám odporúčam si dôsledne prečítať sekciu stránky ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM a rovnako aj ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE. Na začiatok Vás ale prioritne prosím o dodržiavanie týchto základných pravidiel:

       Základné pravidla a pripomienky:

       1. Strava zadarmo patrí len žiakovi, ktorý sa v ten deň zúčastňuje na vyučovacom procese aspoň jednu vyučovaciu hodinu. Dochádzka je určená "čipnutím sa" v dochádzkovom systéme pri vstupe do školy, prípadne kontrolou el. tr. knihy.
       2. Ak sa dieťa vyučovacieho procesu nezúčastní, je potrebné stravu odhlásiť do 6-tej hodiny ráno aktuálneho dňa, alebo neodhlásenú stravu prvý deň odobrať do obedára. Za neodhlásenú alebo odobratú stravu do obedára rodič platí výšku finančného pásma t.j. 1,50 € za 1. stupeň resp. 1,70 € za 2. stupeň. Táto suma bude automatický stiahnutá zo zálohovej platby 35€.
       3. Prihlasovacie údaje na vyhlasovanie sú rovnaké ako doposiaľ (malý úzky papierik - dostali ste ho spolu s kartou) ale je potrebné si ich overiť či sú správne. To si overte prihlásením do mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke školy v sekcií JEDÁLNY LÍSTOK. Videonávod na používanie aplikácie nájdete TU.
       4. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu (znefunkčnili ju, alebo stratili) SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ. Poplatok za znovuvydanie karty je 5€. Bez čipovej karty Vám nebudú trvalo vydávané obedy!

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková

      • Popoludnie s INFOMAJKOM – vyhodnotenie.

      • ​​​​​​Tohtoročná sezóna v oblasti informatiky na I. ZŠ vyvrcholila veľkou súťažou pre žiakov I. stupňa s názvom Popoludnie s Infomajkom. Žiaci I. stupňa súťažili v disciplínach zameraných na logické a algoritmické myslenie. Priestorovú predstavivosť preukázali v skladaní drevených tangramov. Ďakujeme všetkým súťažiacim za hromadnú účasť a nadšenie pri súťaži. Tu sú výsledky súťaže:
        

       4. ročník – I. miesto Soňa Bardúnová (4.A)
                          II.-III. miesto Benjamin Kvjatkovský (4.C)
                          II.-III. miesto Janko Vasiľov (4.C)

       3. ročník – I. miesto Branislav Voľanský (3.A)
                          II. miesto Tadeáš Skirka (3.B)
                          III. miesto Adam Goliáš (3.B)

       2. ročník – I. miesto H. Harničárová (2.C)
                          II. miesto Sebastián Špak (2.C)
                          III. miesto Martin Ballon (2.C)

       2. ročník – I. miesto Oskar Tomeček (1.B)
                          II. miesto Anna Hanobíková (1.B)
                          III. miesto Filip Guman (1.C)

      • Keď časopis žiakov baví...

      • ...vtedy sa nemôžu dočkať, kedy si v ňom zalistujú, prečítajú ho, zasmejú sa na vtipoch, vylúštia krížovky i osemsmerovky, zistia ako pokračuje obľúbený príbeh...A práve vtedy sa zároveň učia.Takým časopisom je aj Fifík, ktorý bol našim tretiakom celoročným spoločníkom. A za našu aktivitu sme si vyslúžili aj vysvedčenie -diplom žiakom za aktívnu a systematickú prácu. Tešíme sa na pokračovanie opäť v septembri.

         Žiaci 3.A, 3.B a 3.C

      • Slovensko je krásne aj za daždivého počasia

      • Už čoskoro je tu čas letných prázdnin. Mnohí z nás majú už voľbu dovolenkovej destinácie jasnú. Niektorí si oddýchnu pri vode, iní volia poznávacie zájazdy. Značná časť však obľubuje more a neraz okolie prímorských letovísk pozná lepšie, než zákutia nášho čarokrásneho Slovenska. Aj z tohto dôvodu sa snažíme v škole i mimo nej viesť našich žiakov k spoznávaniu vlastnej krajiny. Už tretí rok si preto žiaci tretích ročníkov v čase triednych výletov vychutnali Slovensko, konkrétne Spišský hrad a ZOO. Výborne si zasúťažili pri úlohách počas Hradohrania i  pobavili počas divadelného predstavenia na hrade. Podobný úspech mala aj zoologická záhrada. Hoci už pomedzi dažďové kvapky, žiaci si nenechali ujsť príležitosť dôkladne si obzrieť ríšu zvierat. Zrejme najväčší úspech však malo na celom výlete objavenie výbehu s kapybarami.  Ak ich chcete spoznať aj vy a popritom spoznať scenérie Spiša, vrelo odporúčame.

       triedne učiteľky tretích ročníkov

      • Rozlúčka štvrtákov - fotogaléria

      • Milí naši štvrtáci…

       veríme, že včerajší rozlúčkový večierok ste si poriadne užili.

       Štyri roky našej spoločnej plavby ubehli ako voda. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Zažili sme spolu veľa krásnych  chvíľ. Zajtra opúšťate palubu malej loďky s názvom PRVÝ STUPEŇ, v septembri sa postavíte pred kormidlo lode s názvom DRUHÝ STUPEŇ,...

       ... preto Vám na tejto plavbe želáme slnečné počasie, žiadne búrky a správny vietor do plachiet...

                       Vaše triedne učiteľky

      • Kráľovná čitateľov

      • Naučiť sa čítať je jednoducho ťažká práca. To vám povie takmer každé dieťa. A naučiť dieťa čítať je rovnako ťažké. Avšak zo všetkého najťažšie je naučiť deti mať rád ČÍTANIE samotné. Prvý ročník sa blíži k záveru, prváci poznajú už všetky písmenká. Svoje čitateľské zručnosti preukázali prváci aj v triednej čitateľskej súťaži ,,Kráľ/kráľovná čitateľov“. V tomto školskom roku máme v 1. ročníku ,,Kráľovnú čitateľov“Zuzanku  Adamučšínovú  (1.B).

       Za posledné 3 mesiace prečítala 24 kníh. 2. miesto patrí Aničke Hanobikovej (1.B) s počtom kníh 22 a 3. miesto získal Oskar Tomeček (1.B) s počtom 16 kníh. Srdečne blahoželáme!

       Aké BENEFITY má čítanie pre Vaše dieťa? 

       • deti, ktoré čítajú knihy, majú lepšiu pamäť, ľahšie sa učia
       • čítanie rozvíja (nielen) detskú inteligenciu
       • rozvíja myslenie, kreativitu, fantáziu
       • zlepšuje koncentráciu aj disciplínu
       • zlepšuje slovnú zásobu aj gramatiku, rozvíja zručnosť v písaní textov aj diktátov
       • zlepšuje komunikačné schopnosti v detstve aj v budúcnosti
       • zbližuje a upevňuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi 

       Ako stráviť svoj voľný čas cez prázdniny zmysluplne? Predsa s knihou v ruke. K prázdninám patria dobré príbehy do stanu, na pláž, na chatu, k starým rodičom, do auta... kamkoľvek.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Návšteva knižnice a pútavé bábkové divadlo Eduard a jeho zázračná cesta s Viktóriou Sedlákovou

      • S radosťou by sme s vami chceli zdieľať zážitky z našej nedávnej návštevy knižnice, kde sme mali možnosť zúčastniť sa pútavého bábkového divadla s názvom „Eduard a jeho zázračná cesta.“ Hra, v ktorej účinkovala talentovaná bábkoherečka Viktória Sedláková, nás všetkých nadchla a priniesla nám nezabudnuteľné zážitky. Divadelná hra sa odohrávala v jedinečnej atmosfére Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. S nádejou sme sa usadili a očakávali sme začiatok. Odrazu do miestnosti vošla Viktória Sedláková a pred nami sa otvoril svet plný dobrodružstva a fantázie. Herečka svojim umeleckým talentom a nadaním vytvorila neprehliadnuteľnú postavu Eduarda, zajaca, ktorý sa vybral na úžasnú cestu. Stretávali sme sa s rôznymi postavami a zažívali vzrušujúce príbehy. Hra nás vtiahla do deja a nechali sme sa unášať emóciami. Celým divadelným predstavením nás sprevádzala úžasná atmosféra, ktorá vytvorila nezabudnuteľné  prostredie pre naše dobrodružstvo. Po predstavení rozdala pani knihovníčka našim prváčikom čitateľské preukazy a deti si mohli po prvý krát hneď aj vypožičať svoje obľúbené knihy.

       Mgr. Zuzana Hanobiková