• Novinky

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 sa uskutoční
       4. septembra 2023 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

        Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

        Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried. 

        V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.

        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 5. 9. 2023 (UTOROK).

      • OZNAM VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Oznamujem rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2023/2024 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie ZÁPISNÉHO LÍSTKA

       Ten si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:  PDF / DOC 

       Zápisné lístky môžete podávať osobne v školskej jedálni v termíne
       od 21.8.2023 do 31.8.2023 v čase od 7:00 do 12:00 hod.
        

       (ZMENA: 24.8.2023 len v časoch od 7:00 hod do 8:00 hod a od 10:00 hod do 12:00 hod)

       Spolu so zápisným lístkom (ZL) je potrebné uhradiť v hotovosti zálohovú platbu vo výške 35 € a réžiu jednorázovo 30 € na celý školský rok (prípadne 15€ polročne). DOPLNENIE: Vzniknuté preplatky za šk. rok 22/23 budú taktiež vyplatené pri odovzdávaní ZL (prípadne odhlášky).

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci obdržia pri odovzdaní zápisného lístka čipové karty na dochádzku a stravu, spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       Keďže aj v tomto šk. roku pokračujú dotácie na stravu - tzv. "obedy zadarmo," preto Vám odporúčam si dôsledne prečítať sekciu stránky ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM a rovnako aj ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE. Na začiatok Vás ale prioritne prosím o dodržiavanie týchto základných pravidiel:

       Základné pravidla a pripomienky:

       1. Strava zadarmo patrí len žiakovi, ktorý sa v ten deň zúčastňuje na vyučovacom procese aspoň jednu vyučovaciu hodinu. Dochádzka je určená "čipnutím sa" v dochádzkovom systéme pri vstupe do školy, prípadne kontrolou el. tr. knihy.
       2. Ak sa dieťa vyučovacieho procesu nezúčastní, je potrebné stravu odhlásiť do 6-tej hodiny ráno aktuálneho dňa, alebo neodhlásenú stravu prvý deň odobrať do obedára. Za neodhlásenú alebo odobratú stravu do obedára rodič platí výšku finančného pásma t.j. 1,50 € za 1. stupeň resp. 1,70 € za 2. stupeň. Táto suma bude automatický stiahnutá zo zálohovej platby 35€.
       3. Prihlasovacie údaje na vyhlasovanie sú rovnaké ako doposiaľ (malý úzky papierik - dostali ste ho spolu s kartou) ale je potrebné si ich overiť či sú správne. To si overte prihlásením do mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke školy v sekcií JEDÁLNY LÍSTOK. Videonávod na používanie aplikácie nájdete TU.
       4. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu (znefunkčnili ju, alebo stratili) SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ. Poplatok za znovuvydanie karty je 5€. Bez čipovej karty Vám nebudú trvalo vydávané obedy!

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková