• Školský stravovací systém

     • Časté otázky a odpovede (FAQ)

     • Otázka 1: Čo ak dieťa zabudne alebo stratí čipovú kartu?
      Odpoveď: 
       To, že dieťa v ten deň nemá čipovu kartu (a nemôže sa "čipnúť" na dochádzku ani obed) je potrebné  nahlásiť to na vrátnici školy do 8:00. Poverený pracovník takéto dieťa zapíše a  údaje odovzdá vedúcej ŠJ, pri obede je potom potrebné upozorniť kuchárky na zabudnutú kartu a tie po overení obed vydajú.

      Pri strate alebo zničení karty je potrebné taktiež čo najskôr informovať triedneho učiteľa, vedúcu jdálne alebo priamo informatika. Ten vystaví novú kartu a starú kartu deaktivuje. Poplatok pri strate alebo poškodení čipovej karty je 5 eur.

      Otázka 2: Ako odhlásiť dieťa z obedu?
      Odpoveď: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je možnosť odhlásenia elektronicky. Odporúčame nainštalovať si do mobilného telefónu so systémom android aplikáciu JEDÁLEŇ. (K dispozícii cez OBCHOD PLAY.) Videonávod TUTaktiež je možné sa prihlásiť aj cez našu stránku www.zskombj.sk sekcia Jedálny lístok (odkaz vpravo hore) alebo priamo na webe www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen - to odporúčame aj pre zariadenia Apple. Prihlasovacie údaje do stravovacieho systému ste dostali pri preberaní karty (úzky papierik) alebo si ho zistíte kontaktovaním vedúcej ŠJ. 

      Otázka 3: Musí sa dieťa každý deň čipnúť pri príchode a odchode zo školy, a to aj vtedy, ak neodoberá stravu?
      Odpoveď:  
      Áno, je to jeho povinnosť ak je v škole. Čipový systém zaznamenáva dochádzku nielen pre potreby "stravy zadarmo" ale aj ako informáciu pre rodičov a učiteľov. Rodičia môžu dostávať do mobilu notifikáciu o príchode a odchode zo školy, ak si do smartphonu nainštalujú aplikáciu EDUPAGE (k dispozícii pre systém Android a iOS Apple). Pre prihlásenie použite vaše prihl. údaje rodičovského konta edupage.

      Otázka 4: Ako nainštalujem aplikáciu JEDALEŇ na IPHONE?
      Odpoveď: Pre IPHONE táto aplikácia naneštastie nie je dostupná. Je len pre Android. Na iphone sa dá veľmi jednoducho odhlásiť prostredníctvom našej webstránky a internetového prehliadača v telefóne (Safari, Chrome a pod.) Pôjdete na stránku našej školy www.zskombj.sk a vpravo hore nájdete v zelenom páse 3 čiarky a z menu vyberiete JEDÁLNY LÍSTOK. Presmeruje vás na stránku www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen (tento odkaz si môžte uložiť v prehliadači ako obľúbený) a vpravo hore kliknete na PRIHLÁSENIE, zadáte prihlasovacie údaje a ste tam. (to isté platí aj pre počítače s Windows a Macbooky)

      Otázka 5: Musí sa dieťa čipnúť ráno pred vyučovaním aj keď ide hneď ráno k doktorovi a príde až neskôr na ďalšie hodiny?
      Odpoveď: Nie, to nie je nutné. Čipne sa až vtedy, keď príde do školy, a je jedno pred ktorou hodinou to bude. Dôležité je, aby sa dieťa zúčastnilo aspoň na jednej vyučovacej hodine, aby malo nárok na dotáciu a "obed zdarma." Kľudne to môže byť aj šiesta hodina, ale dôležité je aby sa čiplo pri príchode do školy pred tou vyučovacou hodinou, ktorej sa zúčastní.

      Otázka 6: Je nutné sa čipovať pri odchode domov?
      Odpoveď: Pri odchode domov sa žiaci majú čipovať, odporúčame to, ale to neznamená, že keď sa dieťa zabudne čipnúť, tak sa má vrátiť do školy a odčipnúť sa. Teda ak je dieťa už mimo areálu školy a zabudlo sa pri odchode odčipnúť, nech sa už v ten deň kvôli tomu do školy NEVRACIA. Informácia o odchode zo školy nie je pre účely "obedov zdarma" potrebná. Je to informácia bezpečnostného charakteru pre školu a rodiča (aplikácia Edupage) že dieťa školu opustilo. Pre účely "obedov zdarma" je ROZHODUJÚCE čipnutie sa PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY, preto ak sa dieťa nečiplo pri príchode, môže mu byť stiahnutá suma dotácie z preplatku.

      Otázka 7: Ako je v aplikácii JEDÁLEŇ a v Jedálnom lístku označený prihlásený a ako odhlásený obed?
      Odpoveď: Prihlásenie na obed je označené "ZELENOU FAJOČKOU," odhlásenie je označené prázdnym okienkom bez "fajočky." Každý mesiac sú automaticky jednotlivé dni stravy označené zelenou fajočkou ako prihlásený, odstránením fajočiek sa odhlasujete podľa vašich potrieb.

      Otázka 8: Čo sa stane, ak je dieťa v škole, je prihlásené na stravu, ale stravu si neodoberie?
      Odpoveď: V tomto prípade sa dotácia z preplatku neodpočíta, ale pri opakovanom neodobraní stravy bude rodič informovaný vedúcou jedálne. Ak aj napriek tomu nedôjde k náprave, bude žiak zo stravovania vylúčený. Preto je žiadúce sa dôsledne vyhlasovať pre predchádzanie týchto problémov.

      Otázka 9: Čo znamená červené sfarbené pozadie aplikácie a červený nápis NEPOTVR. keď urobím nejakú zmenu, buď odhlásenie alebo prihlásenie?
      Odpoveď: Táto farba upozorňuje, že Vami vykonané zmeny, t. j.odstránenie (odhlásenie) alebo pridanie zelenej fajočky (prihlásenie) sa ešte nenačítalo do počítača vedúcej jedálne, ale zmena je zaznamenaná na internete. Systém vedúcej jedálne sťahuje zmeny do počítača každú polhodinu v pracovný deň, preto sa POTVRDENIE ZMENY zobrazí až po určitom čase a v aplikácii sa to prejaví zmenou pozadia aplikácie späť na normálnu farbu a zeleným nápisom POTVRDENÉ. Preto si po uskutočnenej zmene pre istotu overte stav aplikácie po určitom čase (po cca 30 min.).