• Micro:bit

          • Projekt Hrajeme sa s Micro:bitom

          •          V snahe o skvalitnenie vyučovania informatiky v základných a stredných  školách na Slovensku sa spoločnosť Telekom v spolupráci s nadáciou Pontis už v roku 2021 rozhodla podporiť nákup micro:bitov do škôl v grantovom programe ENTER. Podmienkou bolo vypracovať pre školu kvalitný projekt s aktivitami, ktoré by pomocou micro:bitu zvýšili záujem žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Naša žiadosť o podporu v projekte s názvom „Hrajeme sa s Micro:bitom“ bola úspešná a získali sme pre školu sumu 720 € na nákup 20 ks sád micro:bitov. Tie využijeme v našej škole pri vyučovaní inovatívnymi metódami a to nielen na hodinách informatiky.