• Novinky

      • 27.9. - Svetový deň mlieka

      • Svetový deň mlieka nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky našej výživy. Ich spotreba na Slovensku je alarmujúco nízka. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii proti niektorým ochoreniam, ako sú napríklad osteoporóza, trombóza alebo vysoký krvný tlak. U Slovákov momentálne prevládajú najmä syry a jogurty. Cieľom Svetového dňa mlieka je najmä zvýšiť povedomie spotrebiteľov o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Je potrebné vedieť, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou ľudskej potravy po celé stáročia.

       V tento deň sa na našej škole uskutočnila ochutnávka mliečnych výrobkov, ako sú rôzne syry – neúdené, údené, bezlaktózové, mlieko, ochutené mlieko, zakysané mlieko. Súčasťou obeda bolo žiakom podávaný mliečny produkt – ochutené čokoládové mlieko. Na chodbách školy je zrealizovaná výstava výtvarných prác žiakov 1. stupňa.

       Ľ. Glittová, M. Škvareková 

      • DOTYK S MINULOSŤOU...

      • Dňa 26.9.2023 sa zúčastnili dejepisnej  exkurzie do  Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou žiaci zo 6.A, 6.B a 6.C triedy. Cieľom exkurzie bolo modernou interaktívnou formou naučiť žiakov čo najviac o živote našich predkov od praveku až do včasného stredoveku. Pomocou artefaktov z kamennej, bronzovej a železnej doby si mohli žiaci vyskúšať založenie ohňa, streľbu z luku, výstroj a výzbroj bojovníkov z daných období a tradičné remeslá ako: mletie obilia, výrobu náramkov, keramiky na hrnčiarskom kruhu v areáli Archeoparku obohnanom palisádami.

       Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, kde zakázaný výraz: NEDOTÝKAJTE SA! neplatí.

       Žiaci sa dozvedeli veľa nového, čo v učebniciach nie je. Pre deti bolo zaujímavé a nezabudnuteľné aj to, že si mohli prakticky overiť svoje schopnosti a manuálne zručnosti.

       Mgr. Jarmila Gubová

      • Atletické trojstretnutie športových tried v pôsobnosti VsAZ

      • Dňa 27.9.2023 sa na ZŠ Komenského Bardejov uskutočnil 1. ročník atletického trojstretnutia športových tried z Bardejova, Prešova a Michaloviec.

       Súťažilo sa v 2 kategóriách mladšieho žiactva a 2 kategóriách staršieho žiactva. Hodnotili sa 10-členné družstvá chlapcov a dievčat v každej kategórii. Súťaž sa uskutočnila v 5 disciplínach: 60m, skok do diaľky, 600m / 800m, hod wortexom / vrh guľou, zmiešaná štafeta 4x60m.

       V každej disciplíne boli vyhodnotení 3 najlepší. Naši zverenci vyhrali v troch kategóriách družstiev a v jednej skončili na druhom mieste, s rozdielom jedného bodu.

       Víťazné družstvá boli mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci.

       Naša vďaka patrí pretekárov za výbornú reprezentáciu školy, mestu Bardejov za poskytnutie finančnej dotácie, vedeniu školy za poskytnutie priestorov, VsAZ za zapožičanie elektrickej časomiery a obzvlášť predsedníčke VsAZ Ing. Silvii Hanusovej a p. Dušanovi Veľkému za obsluhu elektrickej časomiery. Na záver patrí poďakovanie organizátorom, rozhodcom a technickej čate za hladký priebeh súťaže.

      • PASOVANIE PIATKOV

      • Slnečný septembrový deň sme využili na obľúbenú akciu, ktorú pravidelne organizuje žiacky parlament a to PASOVANIE PIATKOV. Piataci si zasúťažili, zložili sľub piataka a triedne učiteľky ich slávnostne pasovali za piatakov.

       Vitajte medzi nami na druhom stupni!

       ŽP

      • Voľby do Rady školy

      • Riaditeľstvo školy vyhlasuje

       voľby do Rady školy za sekciu rodičia.

       Nakoľko uplynulo štvorročné funkčné obdobie, vyzývame rodičov, ktorí majú záujem pracovať v rade školy, aby prišli osobne podpísať svoju kandidatúru do Rady školy do piatku 29 .9. 2023 na sekretariát školy v čase 7:30 - 15:30. 

       Voľby do rady školy sa uskutočnia v dňoch 2. a 3. 10. 2023 vo vestibule školy v čase od 7:00 do 16:30 hod.

      • Svetový deň mieru: Učíme sa a tvoríme pre mier

      • Dňa 21. septembra sme v našej triede oslavovali Svetový deň mieru. Na tento špeciálny deň som mala príležitosť spolu so svojimi šikovnými žiakmi z 2.A triedy diskutovať o dôležitosti mieru vo svete a robiť k nemu osobné projekty. Mier je hodnota, ktorá by nemala zostať len slovom, ale mala by sa prejavovať v našom každodennom živote. Počas našej diskusie sme sa zamysleli nad tým, čo pre nás znamená mier a aký vplyv má na náš svet.  Deti prejavili hlboký záujem a chápanie tejto dôležitej témy. V rámci nášho projektu sme vytvorili rôzne mierové symboly a odkazy. Žiaci vytvorili krásne obrázky holubíc, dúhy a mierových symbolov. Ich kreativita nám ukázala, že mier môže byť vyjadrený aj cez umenie. Okrem toho sme písali listy pre mier, v ktorých sme zdieľali svoje myšlienky o tom, ako by sme mohli prispieť k lepšiemu svetu plnému mieru a zmierenia. Tieto listy sú pre nás dôkazom toho, že aj malé gestá môžu mať veľký vplyv. Boli sme tiež inšpirovaní históriou mieru a ľuďmi, ktorí sa zaň zapojili. Spolu sme spoznávali príbehy ľudí, ako bol Martín Luther King Jr. alebo Mahátma Gándhí, ktorí pracovali pre mier a zmierenie. Celý deň bol venovaný rozprávaniu o mieri, jeho hodnote a význame. Deti ma prekvapili svojou múdrosťou a nadšením pre túto tému. Svetový deň mieru nás utvrdil v presvedčení, že mier nie je len neprítomnosť vojny, ale aj aktívna snaha o zmierenie, spoluprácu a konštruktívne riešenie konfliktov. Mierové projekty našich žiakov nám ukázali, že aj malí ľudia môžu mať veľký vplyv a prispievať k lepšiemu svetu. Chcem sa poďakovať všetkým mojim žiakom z 2.A triedy za ich úžasnú prácu a vášeň, ktorú prejavujú voči mieru. Verím, že im tieto skúsenosti pomôžu rásť ako mieroví občania a budovať svet plný lásky a porozumenia.

       Ďakujem za váš záujem a podporu.

       S láskou

       tr. uč. Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Baloniáda

      • Každé ročné obdobie má svoje čaro. Aj keď končiace leto ešte neodchádza, blížiaca jeseň už klope na dvere a chce nás očariť svojou farebnosťou. Je to vhodný čas na šantenie so šarkanmi. My sme využili čarovné jesenné obdobie a vybehli von si zašantiť. Tentokrát si žiaci navštevujúci ŠKD vymenili šarkany za farebné balóny a zabehali s vetrom opreteky. S balónmi v ruke odbehli  dve kolá a po tomto športovom výkone si vychutnali šantenie s balónmi. Školské ihrisko oživil detský smiech a radosť. Za svoj výkon si každé dieťa zaslúžilo sladkú odmenu.

       Bc. Darina Kostárová a Bc. Zlata Kendrová

      • Štyri medaily z M-SR

      • Prvé septembrové víkendy patrili M-SR jednotlivcov v kategóriách staršieho a mladšieho žiactva. V Dubnici nad Váhom sa v dňoch 9.9.-10.9.2023 konali M-SR jednotlivcov staršieho žiactva. Náš klub a školu reprezentovalo 14 žiakov (8ch a 6d). Chlapci získali 3 bronzové umiestnenia. Bruno Čech-Gut v disku za výkon 34,92m, Teo Šmida v hode kladivom za výkon 29,41m a štafeta 4x60m v zložení Marko Jurčišin, Martin Gajdoš, Patrik Lenárt, Richard Kuľka výkonom 29,65s. Dievčatám sa nepodarilo získať medailové umiestnenie, ale treba podotknúť, že štyri sú prvý rok staršie žiačky a dve sú dokonca len mladšie žiačky. Najhodnotnejší výkon podala Amanda Nyongoni v skoku do diaľky, kde skončila na 5. mieste výkonom 523 cm. Celkovo sme ešte získali osem umiestnení do 8.miesta, čo znamenalo finále. Spolu na M-SR v Dubnici nad Váhom štartovalo 172 chlapcov z 54 klubov a 269 dievčat z 58 klubov.

       Týždeň po týchto M-SR sme cestovali do Martina na M-SR vo viacboji mladšieho žiactva. Reprezentovali nás 3 žiaci (2ch a 1d). V silnej konkurencii sa nestratili a až do poslednej disciplíny bojovali o umiestnenia na stupňoch víťazov. Chlapcom nakoniec ušla medaila tesne, keď Oliver Paľuv skončil na 4. mieste súčtom bodov 2491 (60m-7,88s, 60mpr-9,37s, diaľka-527cm, kriket-40,80m, 600m-1:55,84min). Tomáš Hríbik súčtom bodov 2178 skončil na 8.mieste (60m-8,56s, 60mpr-10,07s, diaľka-451cm, kriket-46,78m, 600m-1:49,84min). Amanda Nyongoni potvrdila výbornú formu, keď si v dvoch disciplínach - 60mpr a diaľke, vytvorila nové osobné rekordy a v behu na 600m si zabehla najlepší čas sezóny. V súčte všetkých disciplín získala 3106 bodov, čo je tiež osobný rekord a skončila na výbornom 2.mieste (60m-8,22s, 60mpr-10,04s, diaľka-526cm, kriket-46,60m, 600m-1:57,16min). Dievčat pretekalo 77 z 23 klubov a chlapcov 37 zo 16 klubov.

       Na záver sa chcem poďakovať všetkým súťažiacim za príkladnú reprezentáciu a výborné výsledky. Verím , že ich výsledky sú motiváciou pre nich, ale aj ďalších členov našich športových tried a klubu ŠŠK JAK Bardejov. Veľká vďaka trénerom, ktorí žiakov pripravovali, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a Mgr. Zoranovi Kollárovičovi.

      • Jazykmi do sveta

      • Toto leto bolo pre nás, jazykárky na ZŠ Komenského, výnimočné. Po prvýkrát sme sa zapojili do projektu Erasmus+ a v čase, keď žiaci aj učitelia zaslúžene oddychujú a naberajú sily na ďalší školský rok, sme odcestovali na vzdelávacie inštitúty na Malte a vo Viedni. Naším cieľom bolo zdokonaliť sa v metodike výučby cudzích jazykov, ako aj v jazyku samotnom.  Na Malte kurzy zastrešovala ETI (Executive Training Institut) a vo Viedni Sprachschule ActiLingua. Absolvovali sme kurzy zamerané na zdokonalenie rôznych zručností a zúčastnili sme sa ich v dvoch termínoch, a to 3.7.2023 – 14.7.2023 a 21.8.2023 – 1.9.2023. Počas kurzov sme získali jazykové kompetencie pre bežné situácie a zároveň sme sa oboznámili s mnohými aktivitami, formami a metódami, ktoré určite prispejú k skvalitneniu výučby cudzích jazykov na našej škole. Vo voľnom čase sme spoznávali kultúrne, historické a prírodné pamiatky oboch destinácií, ochutnali sme tradičné jedlá a porozprávali sme sa s domácimi o ich rodnej krajine.  Taktiež sme spoznali kolegov z rôznych krajín EÚ a navzájom sme si vymenili skúsenosti.

       Zážitky sú nespočetné, neopísateľné a nenahraditeľné. Počúvať o niečom a zažiť to je obrovský rozdiel. O to viac sme vďačné za možnosť ísť do sveta a obohatiť sa o nové skúsenosti, ktoré budeme prenášať do každodenného života.

       E. Baldovičová, J. Baranová, S. Běčáková, A. Hudáková, A. Senajová, Z. Šinaľová

      • Oznam vedúcej ŠJ

      • Pripomínam rodičom, že obedy do obedárov sa vydávajú len vo vyhradenom čase

       od 11:00 do 11:30 hod a od 13:30 do 13:45 hod.

       V čase obeda žiakov je vstup rodičom a iným neoprávneným osôbám do priestorov jedálne zakázaný.

       Za porozumenie ďakujem.