• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2022/23 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané, ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P.č.

    Názov krúžku

    Ročník

    Vedúci ZÚ

    Poznámka

    1.

    Príprava na monitor 9

    9. ročník

    p. Remetová

    Utorok 13:30 – 15:00

    2.

    DFS prvosienka

    všetky

    p. Remetová,
    p. D. Kostárová

    Piatok 13:30 – 15:00

    3.

    Plavecký krúžok

    5. – 9.

    p. Pečeňuk

    Piatok 14:00 – 16:00

    4.

    Plavecký krúžok

    5. – 9.

    p. Kollárovič

    Piatok 14:00 – 16:00

    5.

    Športové hry

    5. – 9.

    p. Kollárovič

    Pondelok 14:00 – 15:30

    6.

    Pohybové hry – dievčatá

    1. – 4.

    p. Geffertová

     

    7.

    Florbal + pohybové hry - chlapci

    1. – 4.

    p. Geffertová

     

    8.

    Florbal 2. stupeň

    5. – 9.

    p. Zavacká

     

    9.

    Precvičme si anglickú gramatiku

    5. – 6.

    p. Baranová

    Piatok 13:30 – 15:00

    10.

    Bystré hlavičky

    1. – 4.

    p. A. Kostárová

    Pondelok

    11.

    Čitateľský krúžok

    1. – 4.

    p. A. Kostárová

    Utorok

    12.

    Precvičujeme matematiku

    8. ročník

    p. Hudáková

     

    13.

    Strelecký krúžok

    5. – 9.

    p. Frančáková

    max. 10 žiakov podľa výberu

    14.

    Bedmintonový krúžok

    5. – 9.

    p. Vavreková

     

    15.

    Volejbal - chlapci

    5. – 8.

    p. Senčák

    Piatok 13:30 – 15:00

    16.

    Stolný tenis

    5. – 9.

    p. Senčák

    Pondelok 13:30 – 15:00

    17.

    Matematika nás baví

    5. – 9.

    p. Tipulová

    Pondelok 13:30 – 15:00

    18.

    Informajko Mini I.

    1. ročník

    CIAPKA

     

    19.

    Informajko Mini II.

    2. ročník

    CIAPKA

     

    20.

    Informajko Junior I.

    3. ročník

    CIAPKA

     

    21.

    Informajko Junior II.

    4. ročník

    CIAPKA

     

    22.

    Informajko Senior I.

    5. ročník

    CIAPKA

     

    23.

    Informajko Senior II.

    6. ročník

    CIAPKA

     

    24.

    Informajko Expert I.

    7. ročník

    CIAPKA

     

    25.

    Informajko Expert II.

    8. ročník

    CIAPKA

     

    26.

    Hravá Francúzština

    1. – 4.

    p. Novotná

    Pondelok 13:30 – 15:00

    27.

    Zoznámte sa s Francúzštinou

    5. – 9.

    p. Novotná

    Štvrtok 13:30 – 15:00

    28.

    „Z každého rožka troška“

    5. – 6.

    p. Novotná

    Streda 13:30 – 15:00

    29.

    Turistický krúžok

    4. – 7.

    p. Ščerbatá,
    p. Bibková

    Piatok, Sobota, Nedeľa

    30.

    Biblický krúžok

    5. – 6.

    p. Mika

     

    31.

    Šachový krúžok

    5. – 9.

    p. Škerlík

     

    32.

    Šachový krúžok

    1. – 4.

    p. Novák

     

    33.

    Atletika pre radosť

    1. – 4.

    p. Stach

     

    34.

    Enkaustika (maľovanie)

    5. – 9.

    p. Packová

     

    35.

    Hravá angličtina

    2. – 4.

    p. Masicová

    Streda