• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2019/20 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P.č. Názov ZÚ Veková kategória Vedúci ZÚ Predpokladaný deň činnosti
    1 Francúzština hrou 4. a 5.ročník pokročilí Mgr. Anna Fabianová streda
    2 Bystré hlavičky 1. - 4. ročník Mgr. Anna Kostárová streda
    3 Bedmintonový  krúžok 1. - 4. ročník Mgr. Anna Kostárová utorok, štvrtok 13:15-14:00
    4 Hry a hlavolamy 1. - 4. ročník Mgr. Darina  Marcinčová utorok, štvrtok
    5 Učíme sa hravo 1. - 4. ročník Mgr. Ingrid Masicová utorok
    6 Výtvarný  krúžok 1. - 4. ročník Mgr. Ľudmila Kurimská  
    7 Detský folklórny súbor Prvosienka 1. - 4. ročník Bc. Darina Kostárová  
     PaedDr. Viera Remetová, 
    piatok  14:00-15:30
    8 Moderný tanec 4. ročník Bc. Darina Kostárová  štvrtok
    9 Florbal 1. - 4. ročník Mgr. Alena Geffertová  
    10 Pohybové hry 1. - 4. ročník Mgr. Alena Geffertová  
    11 Počítač hrou 1. - 4. ročník Mgr. Marek Petnuch  
    12 Stolný tenis 1. - 4. ročník Mgr. Marek Petnuch  
    13 Nemčina pre začiatočníkov 1. a 2. ročník Mgr. 0ľga  Lišivková utorok, streda
    14 Šikovné ruky 1. - 4. ročník PaedDr. Jana Paľuvová utorok
    15 Čitateľský  krúžok 1. - 4. ročník Mgr. Anna Kostárová  
    16 Strelecký  krúžok 4. -8. ročník Mgr. Ľudmila Frančáková  pondelok 13:45- 15:15
    17 Šachový krúžok 4.- 9 ročník Mgr. Stanislav Škerlík  
    18 Školská televízia 4. - 9. ročník Mgr. Mária Peláková         
    Mgr. Ľubomír Kuča 
     
    19 Turistický krúžok 5. - 9. ročník Mgr. Beáta Skreptáčová  
    Mgr. Ľudmila Frančáková
    piatok, prípadne víkendy
    20 Hráme scrabble 5. - 9. ročník Mgr. Mária Ovšonková     
    Mgr. Dana Skalová
    pondelok 14:00
    21 Stolný tenis 5. - 9. ročník Mgr. Róbert Senčák  štvrtok 14:00 - 15:30
    22 Hravá matematika 6. ročník PaedDr. Viera Remetová  
    23 Zábavná matematika 5. a 6. ročník Mgr. Alena  Zavacká  
    24 Cvičíme sa v matematike 9. ročník Mgr. Jana Varcholová utorok
    25 Spoločenské hry 5. - 9. ročník Mgr. Jana Varcholová štvrtok
    26 Debatný krúžok 5. a 6. ročník Mgr. Jana  Baranová  
    27 Matematický krúžok 9. ročník Mgr Tatiana Tipulová  
    28 Kreatívny krúžok 5. - 9. ročník Mgr Tatiana Tipulová  
    29 Detský folklórny súbor Prvosienka 5. - 9. ročník Bc. Darina Kostárová   
    PaedDr. Viera Remetová, 
    piatok 14:00 - 15:30
    30 Učíme sa azbuku 5. a 6. ročník PhDr. Milena Žáková utorok
    31 Varíme, pečieme 5. - 9. ročník Mgr. Marta Tkáčová streda 13:45 - 15:15
    32 Plavecký krúžok 5. - 9. ročník Mgr. Andrej Pečeňuk piatok 14:00
    33 Plavecký krúžok 5. - 9. ročník Mgr. Sergej Kravec piatok 14:00
    34 Florbal 7. - 9. ročník chlapci Mgr. Andrej Pečeňuk utorok 14:00 - 15: 30
    35 Loptové hry 7. - 9. ročník Mgr. Zoran Kollárovič piatok  14:00 - 15:30
    36 Atletika 5. - 9. ročník Mgr. Zoran Kollárovič  
    37 Bedmintonový  krúžok 5. - 9. ročník Mgr. Tatiana Vavreková štvrtok 14:30 - 16:00
    38 Matematický krúžok 8. - 9. ročník PaedDr. Ľudmila Glittová   
    39 Zumba dievčatá                         2. stupeň  Jana Pangrácová  pondelok 15:00-16:30 
    40  Francúzština hrou  1.- 4.ročník začiatočníci  Mgr. Anna Fabianová  
    41 Máme radi volejbal  5. - 9. ročník Mgr. Alena Zavacká streda 14:00 - 15:30