• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2020/21 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P.č. Názov  Vedie Ročník
    1 Florbal Mgr. Alena Geffertová 1. - 4. 
    2 Pohybové hry Mgr. Alena Geffertová 1. - 4. 
    3 Šikovné ruky PaedDr. Jana Paľuvová 1. - 4. 
    4 Francúzština hrou Mgr. Anna Fabianová 1. - 4.
    5 Čitateľský krúžok Mgr. Anna Kostárová 1. - 4.
    6 Bystré hlavičky  Mgr.Anna Kostárová 1. - 4.
    7 Hry a hlavolamy Mgr. Darina Marcinčová 1. - 4.
    8 Stolný tenis Mgr. Marek Petnuch 1. - 4.
    9 Počítač hrou Mgr. Marek Petnuch 1. - 4.
    10 Učíme sa hravo Mgr. Ingrid Masicová 1. - 4.
    11 Detský folklórny súbor  Prvosienka Bc. Darina Kostarová, PaedDr. Viera Remetová  1. -  9.
    12 Strelecký krúžok Mgr. Ľudmila Frančáková 3. - 7.
    13 Varíme a pečieme Mgr. Marta Tkáčová 4. - 9.
    14 Tvorivé dielne Mgr. Marta Tkáčová 5. - 9.
    15 Hrajme sa po anglicky Mgr. Jana Baranová 5. - 6.
    16 Plávanie Mgr. Andrej Pečeňuk 5. - 9.
    17 Stolný tenis Mgr. Róbert Senčák 5. - 9. 
    18 Bedmintonový krúžok Mgr. Tatiana Vavreková 5. - 9.
    19 Atletický krúžok Mgr. Zoran Kollárovič 5.  - 9.
    20 Loptové hry - dievčatá Mgr. Zoran Kollárovič 5.  - 9.
    21 Programujeme robota Mgr. Jana Varcholová 5.  - 9.
    22 Eurá všade okolo Mgr. Jana Varcholová 5.  - 9.
    23 Ruština hrou PhDr. Milena Žáková 5. - 7 
    24 Volejbal Mgr. Alena Zavacká 6. - 9.
    25 Matematika hrou  Mgr. Alena Zavacká 6. - 9.
    26 Florbal Mgr. Andrej Pečeňuk 7. - 9.
    27 Plavecký Mgr. Sergej Kravec 5. - 9.
    28 Precvičujeme matematiku PaedDr. Viera Remetová 7.
    29 Matematika v kocke Mgr. Adriána Hudáková 9.B
    30 Matematický krúžok PaedDr. Ľudmila Glittová 9.
     31 Volejbal Chlapci Mgr. Róbert Senčák 6. - 9.
    32 Varím, varíš, varíme PhDr. Milena Žáková 5. - 7.
    33 Malý kuchár Mgr. Ľubica Sabolová 4.
    34 Výtvarný krúžok Mgr. Oľga Lišivková 1. - 4.
    35 Šachový krúžok Mgr. Stanislav Škerlík 3. - 9.