• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2022/23 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané, ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P.č.

    Názov krúžku

    Ročník

    Vedúci ZÚ

    Poznámka

    1.

    Príprava na monitor 9

    9. ročník

    p. Remetová

    Utorok 13:30 – 15:00
    9.B TRIEDA

    2.

    DFS prvosienka

    všetky

    p. Remetová,
    p. D. Kostárová

    Piatok 13:30 – 15:00 TELOCVIČŇA

    3.

    Plavecký krúžok

    5. – 9.

    p. Pečeňuk

    Piatok 14:00 – 16:00
    PLAVÁREŇ

    4.

    Plavecký krúžok

    5. – 9.

    p. Kollárovič

    Piatok 14:00 – 16:00
    PLAVÁREŇ

    5.

    Športové hry

    5. – 9.

    p. Kollárovič

    Pondelok 14:00 – 15:30
    TELOCVIČŇA

    6.

    Pohybové hry – dievčatá

    1. – 4.

    p. Geffertová

    Utorok 15:00 - 16:30
    TELOCVIČŇA

    7.

    Florbal 1.-2. ročník

    1. – 2.

    p. Geffertová

    Streda 15:00 - 16:30
    TELOCVIČŇA

    8.

    Florbal 3.-4. ročník

    3. – 4.

    p. Geffertová

    Štvrtok 15:00 - 16:30
    TELOCVIČŇA

    9.

    Florbal 2. stupeň

    5. – 9.

    p. Zavacká

    Streda 13:30 – 15:00
    TELOCVIČŇA

    10.

    Bystré hlavičky

    1. – 4.

    p. A. Kostárová

    Utorok 13:30 - 15:00
    3.A TRIEDA + KNIŽNICA

    11.

    Čitateľský krúžok

    1. – 4.

    p. A. Kostárová

    Pondelok 13:30 - 15:00
    KNIŽNICA

    12.

    Precvičujeme matematiku

    8. ročník

    p. Hudáková

     

    13.

    Strelecký krúžok

    5. – 9.

    p. Frančáková

    max. 10 žiakov podľa výberu
    Štvrtok  13:30 - 15:00 TELOCVIČŇA

    14.

    Bedmintonový krúžok

    5. – 9.

    p. Vavreková

    Utorok 13:30 – 15:00
    TELOCVIČŇA

    15.

    Volejbal - chlapci

    5. – 8.

    p. Senčák

    Piatok 13:30 – 16:00
    TELOCVIČŇA

    16.

    Stolný tenis

    5. – 9.

    p. Senčák

    Štvrtok 13:30 – 15:00
    CHODBA 2. POSCHODIE

    17.

    Matematika nás baví

    5. – 9.

    p. Tipulová

    Pondelok 13:30 – 15:00
    5.B TRIEDA

    18.

    Infomajko Mini I.

    1. ročník

    CIAPKA - p. Voľanská

    Pondelok 13:30 - 15:00
    UČEBŇA INFOMAJKO

    19.

    Infomajko Mini II.

    2. ročník

    CIAPKA - p. Paľuvová

    Štvrtok 13:30 - 15:00
    UČEBŇA INFOMAJKO

    20.

    Infomajko Junior I.

    3. ročník

    CIAPKA - p. A. Kostárová

    Streda 13:30 - 15:00
    UČEBŇA INFOMAJKO

    21.

    Informajko Junior II.

    4. ročník

    CIAPKA - M. German

    Piatok 13:30 - 15:00
    UČEBŇA INFOMAJKO

    22.

    Infomajko Senior I.

    5. - 6.

    CIAPKA - M. German

    Štvrtok 13:30 - 15:00
    INFORMATIKA 2. POSCH.

    23.

    Infomajko Senior II.

    5. - 6.

    CIAPKA - J. Varcholová

    Utorok 13:30 - 15:00
    INFORMATIKA 2. POSCH.

    24.

    Infomajko Expert 

    7. - 8.

    CIAPKA - M. German

    Streda 13:30 - 15:00
    INFORMATIKA 2. POSCH.

    25.

    Precvičme si anglickú gramatiku

    5. - 6.

    p. Baranová

    Piatok 13:30 – 15:00

    26.

    Hravá Francúzština

    1. – 4.

    p. Novotná

    Pondelok 13:30 – 15:00
    6.A TRIEDA

    27.

    Zoznámte sa s Francúzštinou

    5. – 9.

    p. Novotná

    Štvrtok 13:30 – 15:00

    28.

    „Z každého rožka troška“

    5. – 6.

    p. Novotná

    Streda 13:30 – 15:00

    29.

    Enkaustika (maľovanie)

    5. – 9.

    p. Packová

    Štvrtok 13:30 – 15:00
    BÝVALÁ 4.A

    30.

    Šachový krúžok

    5. – 9.

    p. Škerlík

    Utorok 13:30 - 14:30
    BÝVALÁ 4.A

    31.

    Šachový krúžok

    1. – 2.

    p. Novák

    Pondelok 13:00 - 14:30
    BÝVALÁ 4.A

    32.

    Šachový krúžok

    3. ročník

    p. Novák

    Pondelok 14:30 - 16:00
    BÝVALÁ 4.A

    33.

    Atletika pre radosť

    3. – 4.

    p. Stach

    Utorok 15:30 - 17:00
    TELOCVIČŇA

    34.

    Atletika pre radosť

    1. – 2.

    p. Stach

    Štvrtok 15:30 – 17:00
    TELOCVIČŇA

    35.

    Hravá angličtina

    2. – 4.

    p. Masicová

    Streda 13:00 - 14:30
    INFORMATIKA 1.ST.
    35. Precvičujeme matematiku   p. Varcholová Streda 13:30 - 15:00
    7.B TRIEDA