• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2021/22 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané, ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P.č.

    Názov krúžku

    Ročník

    Meno

    Poznámka

    1

    Florbal

    1. - 4.

    p. Geffertová

     

    2

    Pohybové hry

    1.- 4.

    p. Geffertová

     

    3

    Učíme sa hravo

    1 .- 2.

    p. Masicová

     

    4

    Čitateľský krúžok

    1. - 4.

    p. Kostárová A.

     

    5

    Bystré hlavičky

    1. - 4.

    p. Kostárová A.

     

    6

    Hry a hlavolamy

    1. - 4.

    p. Marcinčová

     

    7

    Bedmintonový krúžok

    5. – 9.

    p. Vavreková

     

    8

    Stolný tenis

    5. – 9.

    p. Senčák

     streda 14:00

    9

    Plavecký krúžok- chlapci

    5. – 9.

    p. Pečeňuk

     

    10

    Plavecký krúžok - dievčatá

    5. – 9.

    p. Kravec

     

    11

    Matematický

    9.

    p. Tipulová

     

    12

    Hravá matematika

    7. – 8.

    p. Zavacká

     

    13

    Hravá matematika

    8.

    p. Remetová

     

    14

    ANJ gramatika hravo

    5. – 9.

    p. Baranová

     

    15

    Matematický krúžok

    9.

    p. Frančáková

     

    16

    Strelecký krúžok

    4. – 8.

    p. Frančáková

    Max. 10 žiakov podľa výberu

    17

    Malá škola programovania

    3. – 4.

    p. German

     

    18

    Malá škola programovania

    5. – 6.

    p. German

     

    19

    Florbal

    5. – 9.

    p. Zavacká

     

    20

    Loptové hry

    5. – 9.

    p. Kollárovič

     

    21

    Detský folklórny súbor Prvosienka

    1.– 9.

    p. Kostárová D.

    p. Remetová

     

    22

    Francúzština hrou

    1. - 4.

    p. Fabiánová

     

    23

    Konverzácia vo francúzskom jazyku

    6. - 9

    p. Fabiánová