• Voľnočasové aktivity CVČ

   • Krúžky

   • V školskom roku 2023/24 plánujeme zriadiť nasledovné záujmové útvary:

    (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané, ako aj rušené, podľa záujmu detí)
    Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi.

    P. č.

    Názov krúžku

    Ročník

    Vedúci ZÚ

    Poznámka

    1.

    Bystré hlavičky

    1. – 4. roč.

    Mgr. A. Kostárová

     

    2.

    Florbal

    1. – 4. roč. chlapci

    Mgr. A. Geffertová

    2. - 3. r. PO 13:00 - 14:30

    3. - 4. r. PO 14:30 - 16:00
    1. ročník UT 13:00 - 14:00

    3.

    Pohybové hry

    1. – 4. roč. dievčatá

    Mgr. A. Geffertová

    štvrtok 13:00 - 14:00

    4.

    Hravá francúzština

    1. – 4. roč.

    Mgr. Silvia Novotná

     

    5.

    Hravá francúzština

    5. – 7. roč.

    Mgr. Silvia Novotná

     

    6.

    DFS Prvosienka

    1. – 9. roč.

    Bc. D. Kostárová,
    PaedDr. V. Remetová

    Piatok 13:30 - 15:00

    7.

    Moderný tanec

    5. – 9. roč.

    Bc. D. Kostárová

     

    8.

    Infomajko

    1. – 4.roč.

    Mgr. A.Kostárová,
    PaedDr. J. Paľuvová

     

    9.

    Enkaustika

    4. – 9. roč.

    Mgr. V.Packová

     

    10.

    Detská atletika

    3. – 4 roč.

    Mgr. Z. Kollárovič

    Utorok 15:30 - 17:00

    11.

    Na ľudovú nôtu – spevácky krúžok

    1. – 4. roč.

    Mgr. Z. Hanobiková

    streda 13:00 - 14:30

    12.

    Stolný tenis

    5. – 9. roč.

    Mgr. R. Senčák

     

    13.

    Volejbal

    6. – 9. roč.

    Mgr. R. Senčák

    Piatok 13:30 - 15:00

    15:00 - 16:30

    14.

    Strelecký krúžok

    5.– 9. roč.

    Mgr. Ľ. Frančáková

    Štvrtok 13:30 - 15:00

    15.

    Florbal

    5. – 9. roč.

    Mgr. A. Zavacká

    Streda 13:30 - 15:00

    16.

    Učíme sa slovenčinu

    5. – 8. roč.

    Mgr. I. Sobeková

     

    17.

    Plavecký krúžok

    5. – 9. roč.

    Mgr. A. Pečeňuk

    Mgr. P. Purdeš

    Piatok  14:00 – 16:00

    18.

    Bedmintonový krúžok

    5. – 9. roč.

    Mgr. T. Vavreková

    Utorok 13:30 - 15:00

    19.

    CANVA – tvorba grafického materiálu

    7. – 9. roč.

    PaedDr. J. Dzambová

     

    20.

    Matematika nás baví

    5. – 9. roč.

    Mgr. T. Tipulová

     

    21.

    Infomajko

    5. – 8. roč.

    Mgr. J. Varcholová

    Utorok / streda

    22.

    Divadelný

    1. – 9. roč.

    Mgr. M. Peláková

    štvrtok  - 13:00 - 14:30

    23.

    Šachový

    1. – 4 roč.

    V. Novák

    1. a 2. roč. 12:00 - 13:30  
    3. a 4. roč. 13:30 - 15:00 

    24.

    Šachový

    5. – 9. roč.

    V. Novák

     

    25.

    Futbal

    1. - 4. roč.

    Mgr. A. Geffertová

     

    26.  Na ľudovú nôtu (spevácky) 1. - 4. roč. Mgr. Z. Hanobiková Streda 13:30 - 15:00