Navigácia

Partneri

Zvonenie

Štvrtok 21. 8. 2014

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Anketa

Ako sa Vám páči nový dizajn stránky školy v porovnaní so starou stránkou?

100%
0%
0%
0%

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.8.2014)
Jana Banková (9.D)
Jana Kaľová (8.C)
Jana Pangrácová (7.F)
Jana Siváková (5.B)
Jana Varcholová (2.D)
Jana Šiváková (7.C)
Zajtra (Piatok 22.8.2014)
Martin Biľ (7.E)
Ľuboš Hricik (3.A)
Pozajtra (Sobota 23.8.2014)
Jozef Timotej Cebuľák (7.B)
Filip Biath (3.B)
Filip Noah Bogatu (4.B)
Filip Gorun (4.B)
Filip Konečný (4.C)
Filip Nagajda (9.E)
Filip Roman (7.E)
Filip Vadoc (4.C)

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 • Otvorenie nového školského roku

  Milí prváčikovia, 

  slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015  prebehne

  2.9.2014 (8.00 - 8.45 hod.).

  Pani učiteľky si vás a vašich najbližších vyzdvihnú  o 7.55 hod. pred budovou školy. Spoločne pôjdete do svojich tried, kde sa dozviete množstvo zaujímavých informácií.

  Tešíme sa na vás!

 • Informácie pre rodičov našich prváčikov

  Vážení rodičia,

  vítame Vaše dieťa v našej škole.

  Začiatok školskej práce dieťaťu uľahčíte, keď:

  • budete už teraz od neho  vyžadovať čistú a správnou výslovnosť
  • budete ho viesť k tomu, aby pokojne a pozorne počúvalo rozprávky, ktoré mu čítate
  • budete vyžadovať, aby reagovalo ihneď na vhodne dané príkazy a dôsledne sledovať ako ich plní
  • sústredíte dieťa  na vykonávanú prácu a nedovolíte mu, aby sa zaoberalo vedľajšími vecami
  • zvyknete ho na to, aby sa dohralo začatú hru, dokončovalo začatú prácu
  • navyknete ho, aby denne plnilo drobné úlohy pri domácich prácach
  • povediete ho k tomu, aby po hre upratalo  hračky, po obede svoj riad a príbor
  • naučíte ho pozdraviť, poprosiť, poďakovať
  • povediete ho k tomu, aby si pri hre, prechádzkach  všímalo zvieratá, kvety a všetky zmeny okolo seba 
  • navyknete ho, aby v rovnakom čase vstávalo, chodilo spať (spánok 10 hod.)
    

  Čo ma naučíš, mamička?
  Rýchle obúvať a vyzúvať topánky.  Obliekať, vyzliekať a skladať si veci. ► Dať si aktovku na chrbát. ► Umyť si ruky. ► Vedieť adresu bydliska. ► Prechádzať opatrne cez ulicu a križovatku. 

  Čo potřebujeme v prvej triede:

  1. Hygienické vrecúško: uterák, mydlo, toaletný papier, pohár
  2. Úbor na TEV: tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv
  3. Výtvarná výchova: vodové /temperové/ farby, 2 štetce- plochý a guľatý, plastelína, handrička, nádoba na vodu, obrus, nožnice, lep, výkresy /A3-20 ks, A4-20 ks/, farebný papier, náčrtník, voskovky
  4. Atramentové pero /nie keramické/, 2 ceruzky, handrička, farbičky, strúhadlo
  5. Zošity: č.511 – 10 ks, č.513 – 10 ks, č.510 – 5 ks, slovníček, 1 veľký čistý zošit 

 • Znalosť  a ovládanie cudzieho jazyka odnepamäti patrilo k podstatnej charakteristike vzdelanosti. Kým však ešte donedávna mal cudzí jazyk izolované miesto, jeho súčasné postavenie sa, značne ovplyvnené európskou integráciou,  významne podpisuje na zmenách v edukačnom systéme. Na mieste je posun v procese výučby, zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, najmä jazykových, ktoré v tomto ponímaní možno chápať  ako dôležitý faktor úspešnosti. 

  Hlavná zmena v našich podmienkach  súvisí so stanovením začiatku povinnej výučby anglického jazyka na stupni primárneho vzdelávania, konkrétne v treťom ročníku. Výučba na ZŠ na Komenského 23 v Bardejove však školským vzdelávacím programom v nadväznosti na štátny vzdelávací programom začína už od prvého ročníka a to v angličtine i francúzštine, metódami, posilňujúcimi komunikatívno-zážitkový model s cieľom neustálej motivácie ako predpokladu pre ďalší rozvoj jazykových kompetencií. Pokračovanie článku PaedDr. Andrei Tribusovej PhD. v tomto odkaze.

 • Vystúpenie divadelného krúžku

  Zábavným spôsobom sa so školským rokom aj so svojími malými spolužiakmi  rozlúčili členky divadelného krúžku : Petra Palubová, Ivana Matejová, Nina Hlávková a Karin Kapsdorferová. Pripravili si predstavenie pozostávajúce z  divadelnej  scénky "Poškoláci" od D.Heviera a rozprávku "O voňavej Jelke" od G. Futovej, na ktorej počas roka pracovali.
   
  Po dobre zvládnutých výkonoch si už teraz môžu všetci užívať vytúžené prázdniny a na školu iba spomínať. Lebo - po škole u nás nikto nezostal...Iba ak - ale to neprezradím! Kto to chce vedieť, nech sa  opýta pána školníka. :-)
 • Odovzdávanie vysvedčení 2014

 • Rozlúčka deviatakov 2014

 • Aj obyčajný deň sa môže stať veľkým sviatkom, ak stretneme výnimočného človeka!

  Takým sa stal aj  pondelok  23. júna, keď medzi deti v našej škole zavítal skvelý spisovateľ, autor desiatok kníh pre deti a mládež, ktorý je zároveň  verejnosti známy ako  novinár, epigramatik textár, básnik, autor rozhlasových,  televíznych a divadelných  hier- Tomáš Janovic.

  Jeho knihy ako sú: Drevený tato, Rozprávkové varechy  Jeleňvízor  Veselá knižka do prvej lavice, Kto sa nehrá z kola von, Snehuliaci/Ne/ukradni tri vajcia, Malá samoobsluha, O cestovaní nosa, Zakopol som o kalamár ...a iné.  poznajú nie len dnešné deti, ale aj tie „ skôrnarodené“.   Beseda v krásne, detskými prácami, vyzdobenej „obývačkovej“ telocvični sa niesla v duchu zvedavých otázok detí a zaujímavých, vtipných odpovedí spisovateľa, ktorý je naozajstnou celebritou slovenskej literatúry. Svedčia o tom aj mnohé ocenenia, ktoré mu boli udelené. Je viacnásobným nositeľom Ceny vydavateľstva Mladé letá, Ceny Zväzu slovenských spisovateľov, je zapísaný na Čestnej listine H. Ch. Andersena, aj na  Čestnej listine IBBY.

  V jej úvode pán Janovic čítal zo svojich kníh, prezradil deťom ako vznikali, čo všetko ho inšpirovalo k   ich tvorbe, ocenil recitátorské výkony  žiakov ( Marián Barančík z 2.C a PetraPalubová zo 6.A) , ktorí predniesli  jeho básne.  Páčila sa mi jeho odpoveď na otázku  druháčky Sárky:  „ Čo by ste  urobili, keby ste boli pánom sveta?“

  Odpoveď : „Zariadil by som, aby deti zostali navždy deťmi“

  Čas je veľmi relatívny  pojem.  Hodina v živote človeka je niekedy veľmi zanedbateľná, ale hodina strávená s takou múdrou, charizmatickou  a krásnou osobnosťou  ako je spisovateľ    Tomáš Janovic, zostane hlbokým zážitkom v mnohých srdiečkach malých aj veľkých čitateľov, účastníkov besedy, na veľmi, veľmi dlhý čas.

  Stretnutia s výnimočnými í ľuďmi v nás zanechávajú výnimočné  dojmy a pocity .

  Ďakujeme, pán Janovic!

  Mária Peláková

 • Projekt  ZSODBORNE  bol vytvorený na podporu profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami. Je zastrešený Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a má zvýšiť  polytechnické vzdelávanie na základných školách vytváraním dostatočným počtom praktických hodín a inovačným vzdelávaním v predmetoch Technika, Fyzika, Biológia a Chémia, čím sa  predpokladá zvýšený  záujem o tieto predmety a sa  zabezpečia sa potreby našej spoločnosti a   absolventi škôl sa budú orientovať na technické profesie a po skončení  vzdelávania sa nepridajú k radom nezamestnaných, ale  sa plnohodnotne  uplatnia na trhu práce. V rámci tohto projektu ZŠ Komenského v Bardejove  bola vybratá ako jedna zo 49. pilotných škôl na Slovensku. Pokračovanie TU.

    

 • Obhajoby ročníkových prác žiakov VI. A triedy

  Každoročnou súčasťou štúdia v triedach pre intelektovo nadaných žiakov je okrem iného aj vypracovanie záverečnej ročníkovej práce a jej obhajoba pred auditóriom. Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu dieťaťa, pri ktorom má vniknúť hlbšie a širšie do témy a má sa jej prostredníctvom   realizovať vo svojej záujmovej oblasti.

  Ročníkové práce prezentovali žiaci 6. A triedy v popoludňajších hodinách v dňoch 17. – 19. 6. 2014. Prezentácie boli verejné, prístupné žiakom, pedagógom a rodičom. Trojčlenná porota pedagógov hodnotila obsah práce, prezentáciu, vlastný prínos, použité zdroje, zrozumiteľnosť prednesu, grafické a formálne spracovanie práce, priestorové modely, originalitu, ilustrácie, odbornosť a zvládnutie otázok publika... Porotu tvorili Mgr. M. Ovšonková, Mgr. V. Packová, Mgr. M. Čukanová, Mgr. V. Remetová a Mgr. D. Skalová. Žiakov a rodičov prišiel pozdraviť aj riaditeľ školy Mgr. Š. Kuča, ktorý všetkým zaželal veľa úspechov pri obhajobách, ale aj ďalšom štúdiu. Každý žiak, ktorý splnil podmienky, dostane Osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce a dostane ho slávnostne na konci školského roka s vysvedčením.


 • Oznam školskej jedálne

  Počas posledného týždňa školského roku sa budú obedy vydávať nasledovne:

  23.6. - 26.6. 2014 do 13:00 hod.

  (To platí aj pre vydávanie stravy do obedárov).

  Dňa 27. 6. 2014 sa obedy variť nebudú!!!

  Stravníci, ktorí majú stravný lístok na tento deň zakúpený, dostanú dňa 26. 6. 2014 pri obede balíček, ale len na základe predloženia stravného lístka zo dňa 27. 6. 2014. Platí to aj pre odber do obedárov.

  Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER sa budú predávať
  v dňoch 25.8. - 28.8. v čase od 8:00 do 12:00 hod
  .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Fotogaléria