Navigácia

PartneriZvonenie

Sobota 28. 3. 2015

Anketa

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.3.2015)
Timea Haneková (1.D)
Teodor Rychvalský (7.F)
Soňa Bartková (3.D)
Soňa Basariková (2.D)
Soňa Guziová (5.A)
Soňa Hudáková (6.B)
Soňa Riznárová (7.A)
Soňa Semanková (9.D)
Soňa Sidorjaková (3.C)
Soňa Stojáková (6.D)
Soňa Tkáčová (6.C)
Soňa Štalmachová (8.A)
Zajtra (Nedeľa 29.3.2015)
Kristián Kykynezhdy (9.E)
Dávid Žigraj (6.B)
Miroslav Cingeľ (6.A)
Miroslav Gambaľ (6.B)
Pozajtra (Pondelok 30.3.2015)
Erik Jurč (7.F)
Kristína Luterančíková (8.D)
Kristián Sivák (8.C)

Mapa

Kalendár

Vitajte na jarných stránkach našej školy

 • Záhady 3. poschodia

  31. 3. (utorok) od 8:30  do  12:30 sa na našej škole uskutoční pre žiakov 4. ročníka podujatie pod názvom Záhady 3. poschodia.

  Jedná sa o zážitkové vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie a biológie, kde pod odborným vedením pedagógov si žiaci budú môcť vyskúšať, či pozorovať rôzne pokusy a experimenty. ( Napr. vyberanie mince pomocou podtlaku, výroba elektriny v malej vodnej elektrárni,  hlukomer, hľadať odpovede na otázky, či horí cukor, ako vyzerá slonia zubná pasta, budú pozorovať svet pod mikroskopom, lupou, merať tlak krvi, podávať umelé dýchanie pomocou resuscitačného modelu a mnoho iných zaujímavostí).

  Moderné vybavenie našich odborných učební slúži všetkým žiakom, najviac ju však plánujú využívať triedy intelektovo nadaných žiakov v rámci svojich projektov.

  Podujatie je otvorené aj pre rodičov všetkých štvrtákov, ktorí sa v uvedenom čase môžu prísť osobne presvedčiť o tom,  ako sa budú vzdelávať ich deti na 2. stupni.

 • Z rozprávky do rozprávky

  Pri príležitosti Dňa slovenskej rozprávky Mgr. B. PalubováMgr. A. Geffertová  zorganizovali zábavné popoludnie pod názvom "Z rozprávky do rozprávky". Prítomní žiaci sa v úvode oboznámili  so životom  a dielom Pavla Dobšinského. Spoločne s ním sa  snažili odklínať rozprávky, hľadať v nich človeka, jeho životné príbehy, zvyky, dobré, ale aj zlé vlastnosti. V odklínaní  pokračovali aj súťažné dvojice. Vo vybraných rozprávkach hľadali dobro i zlo, zábavu i poučenie. A keďže rozprávka bez ilustrácie nie je to pravé orechové, svoje rozprávanie ukončili ilustrovaním rozprávok.

  A čo na záver? Prítomní žiaci skonštatovali, že rozprávky patria do sveta detí i dospelých a že sa tešia na ďalšie stretnutia  s nimi.

  Mgr. A. Geffertová      

 • Predveľkonočný zber papiera

  PREDVEĽKONOČNÝ ZBER 
  PAPIERA
  (16. 3. 2015 - 27. 3. 2015)

  POZOR - zber predlžený do 31. 3. 2015 !

  pondelok až piatok od 7:00 – 16:00 hod.

 • Vôňa Zeme a jarného slniečka prešla aj do 7. oddelenia ŠKD. Aj my sme chceli zažiť atmosféru malých záhradníkov a s veľkou chuťou sme sa pustili do práce. Spolu s vychovávateľkou E. Pergerovou sme sa učili sadiť a starať sa o naše zasadené rastlinky, ktoré keď vyklíčia a vyrastú, budú nám odmenou za naše šnaženie.

 • V stredu 25. marca bolo už od rána  na našej škole rušno. Do zborovne sa ponáhľali malí aj väčší čitatelia a milovníci kníh spisovateľky Gabriely Futovej.  Autorka  štrnástich kníh pre deti , rodená Prešovčanka, držiteľka ocenenia Zlatá rybka za najlepšiu detskú knihu a iných literárnych cien, zavítala medzi nás na besedu.  Tá prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorú vie pani Futová pútavým rozprávaním o svojich knihách, práci a zážitkoch  vytvoriť. Pokračovanie článku s fotogalériou TU.
   
 • Darujte nám 2% so svojich daní

  Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Ak si podávate daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba, postupujte podľa návodov uvedených na tejto stránke.  

 • Obrie vajíčko začali zdobiť deti

  V rámci podujatia BARDEJOVSKÉ VAJCE začali naše deti z 3.E a 4.D zdobiť obrie veľkonočné vajíčko. Viac o tejto akcii sa dozviete na stránkach Ahoj Bardejov.

 • Burza kníh

  Milí žiaci, máte doma knihy pre deti, ktoré ste už dočítali a neviete čo s nimi? Ponúkame Vám možnosť predaja kníh za symbolické ceny priamo v našej škole. Stačí, ak do knihy vpíšete svoje meno a sumu, za ktorú chcete knihu predať. Knihy môžete do konca týždňa prinášať do 3.E triedy. Tam si knihy prevezmeme a zaevidujeme. V utorok 1. apríla budú knihy ponúknuté všetkým žiakom na predaj. Tešíme sa na Vaše knihy za symbolické ceny.

 • Výber do športových tried šk. rok 2015/2016.

  OZNAM

  Dňa 25.03.2015 (streda) o 14.00 hod. sa uskutoční v športovom areáli ZŠ Komenského 23 výber žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy na školský rok 2015/2016

 • Dnešný deň nám zohrialo srdiečka jarné slniečko, ktoré sa na nás  hneď od rána milo usmievalo. No deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou D. Kostárovou vedeli, že dnešný deň v ŠKD bude nevšedný, no hlavne veselý. Veľmi sme sa potešili, keď nás prišli navštíviť  predškoláci z MŠ Komenského 24. Deti z MŠ  boli plní očakávania čo pekné ich v našom oddelení čaká. Po príchode ich privítala pani vychovávateľka a deti, ktoré im porozprávali ako prebieha činnosť v ŠKD. Boli pre nich pripravené stanovišťa, na ktorých boli pripravené rôzne zábavne hry, spoločenské hry, maľovanky, konštru ktívne stavebnice, autodráhy, domčeky pre bábiky a na lavici ležali aj bábky, ktoré deti mohli oživiť tým, že si ich navliekli na ruky a dali im svoj hlas. Pri každom z týchto stanovíšť ich hrou a zábavou sprevádzali naše deti. Deťom sa u nás veľmi páčilo a veruže sa im nechcelo ísť preč. Odmenou pre nás bola ich radosť, úsmev na perách a nové kamarátstva.
   
 • Deti 4.C a 3. D zažili v ŠKD zujímavé popoludnie. Hovorí sa, že s jedlom sa hrať nemá. Dnes sme ale urobili výnimku a zahrali sme sa na veľkých výskumníkov. V prvom pokuse sme zisťovali, či bude plávať surové alebo varené vajíčko. V druhom pokuse sme pozorovali predmety, ktoré plavajú v oleji, ale vo vode nie. Najzaujímavejší bol tretí pokus s pohármi, vodou a olejom. Ako dopadol, pozrite sa na to s nami.

   
 • Táto veta sa čím ďalej tým viac stáva pravdivou. V súčasnosti je potreba ovládania aspoň jedného cudzieho jazyka nevyhnutnosťou v takmer každej oblasti. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mať možnosť štúdia a práce v ktorejkoľvek európskej krajine, ale taktiež získania lepšej práce u nás doma, keďže mnohé firmy spolupracujú s rôznymi zahraničnými krajinami. Ale aj oveľa jednoduchšie dôvody nás vedú k učeniu sa jazykov, a to napr. dovolenka v zahraničí, využívanie internetu, filmy a piesne, ktorým chceme rozumieť. Pokračovanie článku TU.
   
 • Dňa 4. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním. 48 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy si „zmeralo“ sily vo vedomostiach  v logickom uvažovaní, priestorovom a matematickom úsudku, ale aj verbálnom myslení. Pre súťažiacich bol pripravený test, ktorí žiaci riešili počas vyučovacej hodiny. Jednotlivé typy úloh boli naozaj ťažkým orieškom pre nejedného súťažiaceho. Pokračovanie článku s výsledkami a fotogalériou nájdete TU.
   
 • Ocenenie ku Dňu učiteľov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov bola  za našu školu ocenená Mgr. Ľudmila Kurimská

  Ocenenie, ktoré jej odovzdal primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak  na slávnostnej akadémii 14.3.2015 v športovej hale, jej bolo udelené za to, že v školských službách pôsobí od roku 1979, na našej škole od roku 1983. Jej prístup k práci učiteľky je príkladný, vo svojej pedagogickej činnosti využíva inovatívne a netradičné metódy o čom svedčia aj výsledky jej žiakov v rôznych súťažiach. Výborné výsledky dosiahla aj pri práci s integrovanými žiakmi. Jej kreativita sa prejavuje pri výzdobe interiéru školy, inštalovaní výstav či príprave vlastných učebných pomôcok. Je známa svojou obetavosťou a ochotou pomôcť a poradiť mladším kolegom ako uvádzajúca učiteľka.  Dobre spolupracuje s rodičmi. Veľmi zodpovedne pristupuje k práci ako predsedníčka Rady školy pri ZŠ, dlhé roky sa podieľa na príprave a organizácii školského plesu.

  Je prínosom pre našu školu a robí jej dobré meno na verejnosti nie len po stránke pedagogickej, ale aj ľudskej.

  Blahoželáme!

 • Mali by ste záujem o školské uniformy?

  Vážení rodičia.

  Na zasadnutí  Rodičovskej rady v septembri vyšiel zo strany rodičov návrh na školské uniformy pre našich žiakov. Zistili sme možnosti jeho realizácie  a ponúkame k nahliadnutiu webstránku [odkaz], kde by si  mohli triedne kolektívy, ktoré by mali o toto oblečenie záujem, hromadne objednávať. Oblečenie je z kvalitných materiálov, cenovo dostupné. 

  Ako vyzerá nosenie uniforiem v praxi a aké sú ich výhody aj nevýhody si môžete prečítať a pozrieť v týchto odkazoch:
  http://www.tvnoviny.sk/domace/1786861_prva-lastovicka-skolske-uniformy-pomozu-zotriet-socialne-rozdiely
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/348164-detom-sa-skolske-uniformy-pacia-rozhodnut-sa-musia-rodicia/
  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/druhaci-si-do-skoly-obliekaju-skolsk/16994-clanok.html
  http://zena.sme.sk/c/4997409/uniformy-v-skole-ano-ci-nie.html

  Svoje názory a návrhy prejednajte na rodičovských združeniach v jednotlivých triedach, poprípade môžete po prihlásení na stránku školy hlasovať v ankete v pravom stĺpci.

 • Zaslúžený úspech

  Žiaka 7.A triedy, Vladislava Slosarčíka, sme na stránke našej školy prednedávnom už predstavili. Víťazstvom v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku postúpil do krajského kola. Súťaž sa konala dňa 10. februára v Prešove. V kategórii 1A absolvovalo 12 účastníkov z východného Slovenska tri disciplíny: písomný test, vytvorenie príbehu podľa predloženého obrázka - picture story a následne tzv. role play, kde sú súťažiaci vo voľnom rozhovore konfrontovaní porotou a živou diskusiou si musia vydobyť „vlastnú pravdu“. Možno si to vieme predstaviť v rodnom jazyku, no poradiť si so všetkým v angličtine, ovládať nielen formálne, ale aj hovorové frázy, nepomýliť sa v slovoslede, mať bohatú a aktívnu slovnú zásobu a napokon to umocniť bezchybnou výslovnosťou je naozaj majstrovstvo. Vladko sa na takúto náročnú úlohu odhodlal a dnes s úsmevom na tvári konštatuje, že všetka tá námaha nebola zbytočná. No a prečo to považujeme za veľký úspech? Pretože dosiahnutiu takéhoto stupňa plynulej angličtiny predchádzali roky úsilia, stovky hodín skúmania a bádania nielen na hodinách v škole, ale aj vlastnou iniciatívou v domácom prostredí. Srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.3 – 1.4. v Bratislave. Zuzana Kramárová

 • Celoslovenská súťaž Vráťme knihy do škôl má motivovať žiakov čítať a milovať knihy aj v súčasnom digitálnom veku. Projekt je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám, preto sa doň zapojili aj žiaci zo ZŠ Komenského 23 v Bardejove.
   
  Princíp súťaže bol veľmi jednoduchý. Žiaci si mali prečítať ľubovoľnú knihu a následne napísať jej recenziu - v krátkosti popísať, prečo si danú knihu vybrali a čo im jej čítanie dalo.  Do súťaže bolo tento rok zaslaných rekordných 21 953 príspevkov z MŠ, ZŠ a SŠ. Toto krásne číslo dokazuje, že deti a mládež skutočne knihy čítajú.  Spomedzi všetkých textov a kresbičiek boli 15 výhercovia troch kategórií celoslovenského kola určení žrebovaním, tzn. že cieľom súťaže bolo podporovať pozitívny vzťah ku knihám a nie kvalitu literárnych príspevkov. Pokračovanie článku (a to ako si počínali naši žiaci) nájdtete TU.
   
 • Dňa 10.3.2015 vychovávateľky z ŠKD Mgr. H. Mihňáková, J. Petričová a Mgr. M. Klimeková uskutočnili poučno-zábavnú súťaž pod názvom „Milujeme Slovensko“. Akcia bola venovaná štvrtákom. Súťaž posilnila záujem deti o vlastenecké a regionálne správanie. Pozostávala zo 4 družstiev a kategórií ako vlastivedný kvíz, slepá mapa a tajnička. Tieto kategórie boli doplnené piesňami a melódiami známych piesni, ktorých názvy deti mali uhádnuť, alebo dopísať pokračovanie piesne. Body k jednotlivým otázkam sa prideľovali prostredníctvom „ kolesa šťastia“ ktoré roztočil jeden zo súťažiacich družstiev. Do súťaže boli zapojení aj diváci, ktorí kontrolovali spolu s vychovávateľkami správnosť odpovedí. Deti zažili zábavné popoludnie.
  Poďakovanie patrí Ľ. Kučovi, p. B. Kašperovej a sladkému sponzorovi Wafer s.r.o. kúpeľné oblátky Bardejov. Ďakujeme!
   
 • Keď vyjdeme von, môžeme s úžasom sledovať, ako sa príroda po viacmesačnom oddychu pripravuje na znovuzrodenie. Keď nám slniečko zasvieti vôkol nás už cítime jarnú vôňu zeme. Práve pod takýmto názvom sa niesla aktivita detí v I. oddelení ŠKD v rámci Prírodovedno-enviromentálnej oblasti výchovy pod vedením vychovávateľky D. Kostárovej. Deti sa zahrali na malých záhradníkov a s veľkou chuťou sa pustili do práce. Cieľom celej aktivity bolo, aby deti nielen získavali zručnosti pri takýchto jednoduchých činnostiach, ale aj ukázať deťom, koľko radosti im prines ie vlastná práca. Trpezlivo sa musia starať o zasadené semienka a čakať na plody svojej práce. 
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Fotogaléria