Navigácia

PartneriZvonenie

Streda 25. 11. 2015

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.11.2015)
Denisa Vyskočová (4.C)
Jakub Zuščin (5.B)
Andrej Šima (6.E)
Katarína Chovancová (8.B)
Katarína Hersteková (7.D)
Katarína Hnatková (3.B)
Katarína Jackaninová (5.C)
Katarína Kašperová (3.B)
Katarína Klopanová (8.A)
Katarína Kolcunová (6.E)
Katarína Kútiková (1.A)
Katarína Lazorová (4.E)
Katarína Novotná (7.C)
Katarína Ondisová (9.B)
Katarína Pillárová (3.B)
Katarína Stachová (8.F)
Katarína Valková (3.B)
Katarína Vencuríková (3.C)
Katarína Šinaľová (1.B)
Katarína Šmilňaková (3.B)
Zajtra (Štvrtok 26.11.2015)
Alex Artim (1.A)
Miriam Mačejovská (2.B)
Kornel Baláž (7.A)
Pozajtra (Piatok 27.11.2015)
Nikola Greššová (9.B)
Martin Gubančík (7.B)
Jaroslav Sivák (2.B)
Milan Marcinčo (7.A)

Mapa

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 • Oznamujeme rodičom a žiakom piateho ročníka, že dňa 25. 11. 2015 (streda) sa žiaci 5. ročníka zúčastnia Testovania 5 - 2015.

  Bližšie informácie sa dozviete v sekcii Výchovné poradenstvo - Testovanie 5, resp. v tomto odkaze

 • V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je to určite prvý deň v škole a  tradičné Pasovanie za prváka.

  Dňa 20.11.2015 nastal ten slávnostný deň  v školskej jedálni za prítomnosti rodičov, triednych učiteliek prvákov a vychovávateliek. Na tento deň sme sa svedomite pripravovali. Od septembra sa už mnohému naučili. Žiaci-trpaslíci prileteli do školy na lietajúcich kobercoch a  plnili drobné úlohy zo slovenského jazyka, matematiky ,hádali hádanky, zaspievali po anglicky a francúzsky, aby sa z rozprávky o Snehulienke a trpaslíkoch dostali do naozajstnej školy. Svoj sľub prváka,  ktorý zložili pánovi riaditeľovi, potvrdili odtlačkom prsta do srdiečka. Pán riaditeľ PhDr. J.Mika sa prváčikom prihovoril, prijal ich do školy za prvákov a s pani zástupkyňou  Mgr.M. Pelákovou pasovali žiakov megaceruzou, medailou a diplomom. Na pamiatku si deti odniesli sladké perníčky trpaslíkov.  Prváci  sa pobrali do  tried za potlesku svojich najbližších,  v dobrej nálade a veríme, že aj s peknými spomienkami. Poďakovanie patrí aj vychovávateľkám za krásnu výzdobu, ktorá dotvorila atmosféru rozprávky a všetkým, ktorí prispeli k organizácii podujatia.

  Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov. Tr.učiteľky 1.ročníka

  Fotogaléria:

  Kompletný videozáznam:

 • Bardejov je krásne mesto, pre každého je tu miesto..... Aj takéto slová okrem iného  odzneli na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, na ktorom boli ocenení víťazi mestskej literárnej súťaže Môj Bardejov v troch kategóriách.

  Literárne práce boli venované 15.výročiu zápisu  Bardejova do Zoznamu svetového a prírodného dedičstva UNESCO. Cieľom súťaže bolo napísať poetickú báseň, kde žiaci vyjadrovali vzťah k svojmu mestu  a zároveň  hrdosť, že práve ich rodné mesto je svetovým kultúrnym dedičstvom. Víťazné práce boli prednesené žiakmi  na zasadnutí. Z našej školy bola ocenená žiačka 3.D triedy Sofia Kovaľová a žiak 5.C Adam Matej. Oceneným žiakom odovzdal diplomy a vecné ceny primátor mesta MUDr. Boris Hanuščák a ďalší poslanci MsZ. Mgr. Darina Marcinčová
   

 • RADŠEJ ŠPORTUJEME  AKO  DROGUJEME!

   V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH!

  Aj týmito heslami sme sa riadili počas Európskeho týždňa boja proti drogám a poctivo sme si odbehli po 5 kôl (250m) v telocvični.

  SPOLU SME TAK ODBEHLI    204,250  ZDRAVÝCH KILOMETROV PROTI DROGÁM!!!!!

 • Naša trieda 4.E sa zapojila do zaujímavého triedneho projektu „NAUČ MA, ČO VIEŠ“. Každý mesiac jeden zo žiakov našej triedy predstaví ostatným spolužiakom, čo ho baví a naučí to aj ostatných. Mesiac október rozbehla Sofia Dinis. Rozhodla sa, že nás naučí niečo o remesle kováča, ktoré vykonáva jej ocko.  A ja Vám to rád priblížim.

  Bol upršaný utorkový deň a my sme sa vybrali na exkurziu do Tročan na farmu AL ZAHRA. Boli sme plní očakávaní, lebo sme vôbec netušili, čo všetko nás tam čaká.  Keď sme tam prišli, zazreli sme mnoho zvierat a hneď potom nám Sofiin ocko ukázal, čo  je to práca kováča. V jeho prípade to nie je práca na jednom mieste, pretože si svoju vyhňu vozí v dodávke a tam kde potrebujú jeho pomoc pri podkúvaní koní,  tam aj so svojou vyhňou vycestuje. Pokračovanie článku s fotogalériou (17 Foto).
   
   
 • Dňa 16.11. 2015 sa v ŠKD uskutočnila vedomostná súťaž Múdre hlavičky. Zúčastnili sa jej žiaci všetkých oddelení. Zasúťažili sme si v abecedove, hádankove, matematikove, spievankove a prírodovedove. Žiakov čakala sladká odmena. M. Klimeková

 • Vychovávateľka Mária Klimeková si pre žiakov 4. oddelenia pripravila zaujímavé popoludie v ŠKD. Žiakov 1.C a 4.D čakalo popoludnie plné hier, zábavy, sladkej odmeny a darčekov. M. Klimeková
   

 • Pozrite si, ako trénujú žiaci športových tried našej školy a plavecký výcvik žiakov

  Kruhový tréning


  Plavecký výcvik

 • Milí žiaci, rodičia, priatelia našej školy.

  Podporte, prosím, náš projekt svojimi hlasmi. Budeme radi, ak tento odkaz budete zdieľať aj na sociálnych sieťach a zapojíte do našej kampane za nové átriové ihrisko čo NAJVIAC ľudí. Podmienky hlasovania nájdete pod projektom. Jedná sa o dobrú vec, ktorá bude slúžiť mnoho rokov stovkám detí našej školy.
                        Ilustračné foto

  Stránku hlasovania nájdete TU, hlasuje sa prostredníctvom "LIKEovania" cez sociálnu sieť facebook. (tlačidlo LIKE/páči sa mi to je pod textom)

  Ďakujeme.

  Átriové ihrisko

  Občianske združenie Priatelia základnej školy Komenského 23, Bardejov

  Miesto realizácie projektu: Základná škola, Komenského ul. 23, Bardejov

  Ciele projektu:
  Premeniť veľké a nefunkčné školské átrium na ZŠ, (navštevuje ju 851 žiakov), ktoré sa v súčasnosti čiastočne využíva na uskladnenie rôzneho materiálu a pracovného náradia, na priestor, ktorý bude v súlade so zásadami bezpečnosti a hygieny využívaný na oddych, relaxáciu a zmysluplné využitie voľného času nie len žiakmi školy počas prestávok a popoludňajších a voľnočasových aktivitách školského klubu, ale aj na stretnutia žiakov a rodičov, triednych kolektívov, krúžkov, organizovanie súťaží, záujmovú činnosť, aktivity s deťmi z patronátnej materskej školy.Chceme v spolupráci s rodičmi žiakov, priateľmi školy, dobrovoľníkmi z iných spoločenských organizácií (Únia žien Slovenska, atletický klub, volejbalový oddiel, občianskym združením EKOnART) vybudovať funkčné, bezpečné, hygienicky ľahko udržateľné a estetické ihrisko ako oddychový priestor, ktorý bude využívať široká škála rôznorodých kolektívov spolupracujúcich so školou. Novovzniknutý priestor poskytne mnohé možnosti aktívneho trávenia voľného času detí , pomôže rozvíjať ich pohybové schopnosti, zabezpečí možnosť aktívneho pobytu na čerstvom vzduchu, prispeje k zvyšovaniu telesnej kondície, budovaniu telesného aj duševného zdravia detí, poskytne možnosť na aktívny oddychu a relaxáciu.

  Hlavné aktivity a ich prínos:
  V spolupráci s rodičmi žiakov, priateľmi školy, dobrovoľníkmi (Únia žien Slovenska, atletický klub, volejbalový oddiel, OZ EKOnART) budú na steny budovy namontované tabule na kreslenie. Po obvode budú nainštalované exteriérové cvičiace stroje ( 6ks). Dominantou bude hracia veža s preliezkami, stenou na lezenie, kĺzačkou, hojdačkami (2ks), 2 samostatné pružinové hojdačky,stôl na stolný tenis, trampolína. V rohu bude pieskovisko. Postavený altánok doplníme stolmi a lavicami, aby sa mohol využívať na oddych, vyučovanie, posedenia. Parčík doplníme okrasnými rastlinami, bylinkami s označením názvov. V átriu bude ja pitko s pitnou vodou.
  Prínos:
  1. Využitie čistého, bezpečného, estetického a športovým náradím vybaveného prostredia žiakmi našej školy denne v čase prestávok,
  2. Využitie v rámci hodín telesnej výchovy,
  3. Využitie v rámci činnosti v školskom klube,
  4. Využitie na netradičné vyučovacie hodiny v exteriéri,
  5. Posedenia triednych kolektívov v rámci triednických hodín a záujmovj činnosti,
  6. Stretnutia kolektívov rodičov a žiakov jednotlivých tried s cieľom upevňovania kolektívov, budovanie pozitívneho vzťahu ku škole
  7. Realizácia športových a zábavných podujatí v škole
  8. Priestor na spoločné športové podujatia s patronátnou materskou školou.
  9. Každý deň počas vyučovania bude átrium využívať min. 250 detí, ŠKD – denne 60 detí, v čase prázdnin účastníci denných detských táborov.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
  V tomto šk. roku sme vstúpili do 8. ročníka tejto súťaže. Školské kolo sa konalo 3. 11. 2015 a zúčastnilo sa ho 37 žiakov 8. a 9. ročníka. Záujem žiakov o túto olympiádu z roka na rok rastie, čo dokazuje ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Súťažiaci si svoje sily zmerali v písomnej časti ( práca s textom, transformácia textu) a v ústnej časti ( rečnícky prejav). Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku.
  Výsledky školského kola:

  1. Vladislav  Slosarčík (VIII. A)
  2. Karin Kapsdorferová (VIII.A)
  3. Adela Šenitková (IX. A)
    

  Všetkým  srdečne blahoželáme a víťazovi  prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria