Navigácia

Partneri


Zvonenie

Pondelok 24. 11. 2014

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.11.2014)
Bruno Tokarský (7.B)
Marcel Švec (4.C)
Zajtra (Utorok 25.11.2014)
Viktória Suchalová (9.B)
Denisa Vyskočová (3.C)
Jakub Zuščin (4.A)
Andrej Šima (5.E)
Katarína Chovancová (7.B)
Katarína Hersteková (6.D)
Katarína Hnatková (2.B)
Katarína Kašperová (2.B)
Katarína Klopanová (7.A)
Katarína Kolcunová (5.E)
Katarína Lazorová (3.E)
Katarína Micheľová (9.B)
Katarína Novotná (6.C)
Katarína Ondisová (8.B)
Katarína Pillárová (2.B)
Katarína Stachová (7.F)
Katarína Valková (2.B)
Katarína Vencuríková (2.C)
Katarína Šmilňaková (2.B)
Pozajtra (Streda 26.11.2014)
Miriam Mačejovská (1.B)
Kornel Baláž (6.A)

Mapa

Kalendár

Vitajte na jesenných stránkach našej školy

 • Plavecký výcvik

  V mesiaci október žiaci 3.C odštartovali plavecký kurz žiakov tretieho ročníka. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením Mgr. Z. KollarovičaMgr. A. Pečeňuka. Žiaci sa postupne  oboznamovali s vodou, naučili sa splývať, oboznámili sa so  základnými plaveckými  štýlmi, do sýtosti sa vyšantili. Dva týždne  ubehli ako voda. Nastal deň, kedy si zmerali  svoje plavecké schopnosti. Domov odchádzali s „Mokrým vysvedčením“, hrdí na to, čo dokázali.  Tí najlepší nás hneď po ukončení plaveckého výcviku reprezentovali na „Plaveckej olympiáde.“

  Ďakujeme, žiaci 3.C

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

  V tomto šk. roku sme vstúpili do 7. ročníka tejto súťaže. Školské kolo sa konalo 19. 11. 2014 a zúčastnilo sa ho 36 žiakov 8. a 9. ročníka. Záujem žiakov o túto olympiádu z roka na rok rastie, čo dokazuje ich záujem slovenský jazyk a literatúru. Olympiáda už tradične pozostáva z troch častí: 1. Písomná časť – test; 2. Práca s textom – jeho transformácia; 3. Ústna časť.

  Je potešiteľné, že napriek vysokej náročnosti súťaže, až 24 žiakov splnilo podmienky úspešného riešiteľa. Toto sú naši víťazi:

  1. Alexandra Humeníková
  2. Miriam Helena Hudak
  3. Vladimíra Kožlejová a Barbora Žáková
    

  Diplomy a ceny im dňa 21. 11. 2014 odovzdalo vedenie školy spolu s členkami poroty.

  Na obvodnom kole, ktoré bude už v decembri 2014 nás bude reprezentovať víťazka Alexandra Humeníková. 

 • Naši úspešní literáti

  V mesiaci október  sa naši žiaci zapojili do dvoch okresných literárnych súťaží venovaných Mesiacu úcty k starším. Jednu z nich  organizovalo  CVČ v Bardejove pod názvom Starkí sú studnicou múdrosti.

  Z našej školy získali ocenenia títo žiaci:

  Andrea Raganová - 8.A; Gregor Bujda - 4.D; Natália Gašpariková - 4.D.

  V  literárnej súťaži Jeseň života, ktorú organizovala Okresná organizácia ÚŽS v Bardejove a Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove pod záštitou primátora mesta získali ocenenia títo žiaci našej školy:

  Klimová Saška - 3.E; Sára  Prokopovičová - 3.E; 
  Radan  Kollárovič - 3.E;
   Petra Čupeľová - 4.B
  Karin Kapsdorferová - 7.A; Michal Labaš - 8.A;
  Tamara Kaputova - 5.B
  .

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • My a Vesmír

  K výučbe v modernej škole patria neodmysliteľne exkurzie. Tak  aj my, štvrtáci zo IV. D triedy, sme jednu absolvovali.Exkurzia bola „nepísanou bodkou“ po osvojení vedomostí o planéte Zem a Slnečnej sústave v rámci predmetu prírodoveda. Naším hlavným cieľom bolo zopakovanie vedomostí z tematického celku a upevnenie predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou. Vo štvrtok, 6. novembra 2014, nás teda čakal veľmi zaujímavý program. Okrem planetária sme navštívili aj novootvorenú kreatívnu fabriku, zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach. Expozícia ponúkla aktívnu činnosť s exponátmi zo sveta fyziky, robotiky, optiky, magnetizmu, chémie a  veľa iných zaujímavých činností. Naše nadšenie bolo obrovské, keď sme mali možnosť:

  • vytvárať farebnú krajinu na interaktívnom pieskovisku,
  • vidieť ako putuje blesk,
  • zahrať si robotický futbal,
  • pracovať s logickými hračkami,
  • zlisovať plechovku a iné.


  Kvôli časovej tiesni sme však mnohé zazreli len z diaľky.Najväčší zážitok bol pri „poslednej zastávke“. Vysvetlili nám, ako sa vyrába auto. Ďalší význam slova „svadba hádam nezabudne nik. Termín „svadba totiž  v automobilovom slangu znamená výrobnú operáciu, kedy sa spojí kabína auta s motorom a podvozkom. Vedeli ste to? „Svadba“ je dôležitým finalizačným krokom vo výrobe auta. Ešte záverečné spoločné foto a  naše putovanie po vesmíre pokračovalo. Ďalšia cesta viedla do Planetária pri Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Pre našich budúcich astronómov nám planetárium predviedlo hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby vesmírnych telies. Veľmi zaujímavá bola pre nás aj situácia demonštrovania preletu kométy. Po ukončení prednášky sme sa presunuli do expozície s názvom Astronómia. Naša exkurzia splnila svoj cieľ do bodky. Strávili sme prekrásny slnečný informáciami a zážitkami nabitý deň.

  Andrea Senajová

 • Pasovanie piatakov do cechu „druhostupniarov“

  Naša škola zažila nezvyčajné utorkové popoludnie. 28. október sa niesol v duchu „ uchaľaku “ piatakov. Uvítať piatakov na druhom stupni je dlhoročná tradícia na našej škole. Čas strávený prípravou určite nevyšiel navnivoč. Utorkové popoludnie postupne naberalo na obrátkach. Už len posledné úpravy a slávnostný ceremoniál sa môže začať. Žiaci 9. B triedy pod vedením pani učiteľky Baldovičovej si pripravili bohatý program, ktorým nás sprevádzali Dominika a Adam. Všetkých päť piatackých tried ukázalo, že sa vedia pobaviť, zdravo si zasúťažiť, vedieť sa zasmiať aj sám nad sebou. Každý piatak to zvládol bravúrne. Bol to jeden skvelý zážitok každej triedy. Síce nikto nikoho neťahal za uši, nefarbil na ružovo, ale žiaci mali rôzne zábavné disciplíny- napr. obliekanie spolužiakov do novín, praskanie balónov pomocou stoličky, či ukladanie zápaliek do škatuľky. V závere každá trieda prečítala slávnostný sľub a tým sa žiaci oficiálne stali piatakmi. Veľká vďaka patrí triede 9. B a ich triednej učiteľke za príjemne strávené popoludnie.

 • Stáva sa už akousi tradíciou, že skôr než siahneme po akejkoľvek knihe určenej pre mladého čitateľa, máme možnosť byť do čítania motivovaní osobne, konkrétnym spisovateľom. Po velikánovi detskej literatúry Tomášovi Janovicovi  či Braňovi Jóbusovi, ktorí poctili svojou návštevou pôdu našej školy,  pohnútky hlavných literárnych postáv sme tento krát odhaľovali na základe výpovede obľúbenej autorky pre deti Marty Hlušíkovej, v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Pokračovanie článku TU.

 • Halloweenska párty v ŠKD

  Deň ako každý iný, ale predsa neobvyklý. Dňa 28.10.2014 sa v oddeleniach školského klubu konala „HALLOWEENSKA PÁRTY“. Bol to deň plný strašenia, dobrej nálady a tajomného napätia. Deti sa naň už od začiatku týždňa pripravovali a samozrejme tešili.  Pani vychovávateľky pre ne pripravili množstvo súťaží, kde nešlo o výhru veľkých cien, ale hlavne o šantenie a dobrú náladu. Všetko bolo tak, ako má byť. Deti boli nadšené, veselé a odchádzali domov plné zážitkov. Na detských tváričkách bolo vidieť šťastie, úsmev a ligotajúce sa očká, čo nás opäť utvrdilo v tom, že sa oplatí svoju prácu robiť čo najlepšie. 

 • Projekt Integrácia znovu pomáhal

  V pondelok 27. 10. 2014 navštívila našu školu vzácna návšteva – riaditeľ projektu Integrácia Mgr. Slavomír Krafčák, Mgr. René Semanišin - vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry Mestského úradu v Bardejove a vedúci kancelárie primátora mesta Bardejov B. Hanuščáka Mgr. Jozef Guliga. Pozreli si novú multimediálnu učebňu, ale hlavne zavítali do 6. C triedy, aby bratom Tomášovi a Jakubovi Karolovcom odovzdali dar od projektu Integrácia, ktorý im má uľahčiť domácu prípravu na vyučovanie – notebook Lenovo. Riaditeľstvo školy k nemu pridalo nové puzdro a počítačovú myš. Znova sme videli, ako projekt Integrácia plní detské sny, ako spája všetky deti bez rozdielu, pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú a vnáša radosť a iskierky nádeje do všetkých detských sŕdc. Boli sme prvou školou na Slovensku, na ktorej bola pri tejto príležitosti vyhlásená súťaž projektu Integrácia svieti pre všetky deti rovnako o veľmi hodnotné a zaujímavé ceny, ktoré čakajú na najaktívnejších žiakov.

  Ďakujeme!

  Mgr. Mária Ovšonková

 • „Úcta“ je jedna z cnosti, ktorú nosí človek v srdci. Aj mesiac október je mesiacom kedy  viac krát ako inokedy skloňujeme toto slovo. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Nezabudli sme ani my v našej škole.  DFS Prvosienka bol potešiť našich starkých v Dome Seniorov „Čergov“. Každý rok nás čakajú a tešia sa na nás. Ľudovou piesňou a tancom sme ich vrátili do rokov ich mladosti. Niektorí z nich si pospevovali, no  niektorým sa skotúľala aj slza po líci.

   A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku. Na záver si dovolím citovať niekoľko slov v mene tých, ktorým toto vystúpenie patrilo: Tak nezabúdajme a vážme si ich a  budeme požehnaní.„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. 


  Podstránku venovanú činnosti DFS Prvosienka nájdete TU.

 • Každý z vás, ktorého minimálne 50 priateľov dá „like“ na našu FB stránku odmeníme:

  - účasťou na charitatívnej športovej exhibícii v Prešove 29.12.2014,
  - týždenným pobytom v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici,
  - vstupom na koncert Integrácia 2015 v Bratislave v Slovnaft aréne pre 11 tisíc detí (2 – dňový výlet, kde Vám my zabezpečíme bezplatnú dopravu ŽSR a ubytovanie, vstupné do múzeí, galérií, bratislavského hradu).

  Podmienky súťaže:
  a, za každých 50 priateľov získate jednu z horeuvedených cien,
  b, zoznam 50 priateľov nám pošlite do správy (pre overenie),
  c, víťazov súťaže budeme zverejňovať postupne.

  Súťaž môžete propagovať aj zdieľaním tohto odkaz www.facebook.com/OZIntegracia.

  V mene všetkých detí ĎAKUJEME.

  Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

  S úctou Mgr. Slavomír Krafčák - riaditeľ projektu Integrácia

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Fotogaléria