Menu

Partneri

Zvonenie

Štvrtok 24. 4. 2014

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Anketa

Ako sa Vám páči nový dizajn stránky školy v porovnaní so starou stránkou?

100%
0%
0%
0%

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.4.2014)
Samuel Marcin (2.B)
Juraj Havrila (7.A)
Juraj Majdák (5.B)
Juraj Voľanský (9.D)
Zajtra (Piatok 25.4.2014)
Marek Balamuta (7.B)
Marek Herstek (8.E)
Marek Jurkuv (8.C)
Marek Mank (2.E)
Marek Michalov (6.A)
Marek Mihalčin (2.A)
Marek Petrašek (9.D)
Marek Vanta (2.B)
Marek Varholík (7.D)
Marek Vašičkanin (6.F)
Marek Vránek (4.B)
Marek Štec (1.A)
Pozajtra (Sobota 26.4.2014)
Michaela Soroková (6.E)
Jaroslava Miková (9.D)
Jaroslava Tomková (6.F)

Mapa

Vitajte na vynovených stránkach našej školy

 • Naši recitátori úspešní aj v krajskom kole

  Krajská súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Prešovského samosprávneho kraja sa koná v Starej Ľubovni od roku 1998 a jej organizátormi sú ĽOS a Úrad PSK. Krajskej súťaži predchádzajú triedne, školské a regionálne súťaže. Detský prednes je jednou z foriem vnímania a odovzdávania literárnych hodnôt a jeho cieľom je prehlbovanie literárneho poznania, kultivovanie reči, ale aj citové naplnenie.

  Jubilejný 60. ročník tejto súťaže, ktorý sa konal 11. apríla 2014,  privítal aj troch žiakov našej školy – Petru Palubovú a Karin Kapsdorferovú zo 6. A a Adama Kraloviča z 8. B triedy.

  Ich reprezentácia dopadla na výbornú. Ceny za výborný prednes si odniesli PETRA PALUBOVÁ s básňou od Valentín Šefčíka - Keď padá hviezda a ADAM KRALOVIČ s prózou od Vojtecha Zamarovského Gilgameš.

  Blahoželáme!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac APRÍL

  OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Stravné lístky na mesiac MÁJ
  si môžete zakúpiť dňoch 28. 04. až 30. 04. 2014 
  v čase od 7:30 do 14:30 hod.

  OBED
  1. stupeň (6-11 rokov)    –  20,00 €
  (cena 1 strav. lístka 0,95€ + 0,05€ režíjný príspevok)

  2. stupeň (11-15 rokov)    –  21,20 €
  (cena 1 strav. lístka 1,01€ + 0,05€ režíjný príspevok)

  DESIATA
  1. stupeň (6-11 rokov) – 6,00 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
  2. stupeň (11-15 rokov) – 6,00 € (cena 1 strav. lístka 0,30€)

  Prosím o dodržiavanie termínu!

  Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65 
  Odkaz na aktuálny jedálny lístok.

 • ...za všetky trápenia, úsilia, obete,
  za všetko poučné, čo nám vždy poviete,
  za múdrosť, ktorú nám denne vštepujete,
  za lásku, nehu, trpezlivosť  a starostlivosť, ktorú nám prejavujete.
  Veď ste nám v škole ako otec, mať,
  preto si Vás  chceme uctiť, vďaku vzdať.
  Vďaka vám, pán učiteľ, milá pani učiteľka,
  vám patrí  za všetko  úcta veľká...
   
  ...ako krásne človeku padne tá hŕstka slov, chvíľka ponúkajúca vďaku, prinášajúca úctu, no predsa pripomínajúca, že je to iba chvíľka. Aj keď tých pár slov odráža celoživotné úsilie človeka - učiteľa, úcta je len chvíľkovou záležitosťou. Pomaly, nenápadne sa vytráca, aby posunula miesto povrchnosti a novým hodnotám života. Večne študujúci, hľadajúci  vhodný smer či  metódu a predsa, v procese formovania mladého človeka s miestom  na samom ostatku. Konfrontovaný s rodičmi, požiadavkami systému, čeliaci tlaku technológií. S maximom povinností a minimom práv. No v rámci svojej životnej roly vždy pripravený naučiť, povzbudiť, usmerniť, pochváliť. Pokračovanie článku p. Tribusovej v tomto odkaze.
   
   
 • Kráľ čitateľov 2014

  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove – Oddelenie literatúry pre deti a mládež usporialala 30. 3. 2014 okresné kolo literárno-vedomostnej súťaže Kráľ čitateľov, v ktorom našu školu reprezentovali títo žiaci: K. Bercelová a B. Petričková – 5. A, P. Mikolaj a M. Michalov – 6. A, T. Jackanin – 7. A, T. Rychvalská, V. Kožlejová a T. Valičeková – 8. A a V. Kendrová – 8. E. Súťažiaci to nemali ľahké, museli preukázať svoju orientáciu v knižnici, všeobecné vedomosti, zdatnosť v písaní pri dokončovaní príbehu a dôležitá bola ich aj návštevnosť knižnice a množstvo vypožičaných kníh. Porota ocenilá práce dvoch našich žiakov – Tamary Valičekovej a Petra Mikolaja.


 • Úspech našich recitátorov v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

  Dňa 19. marca 2014 sa v priestoroch ZŠ na Wolkerovej ul. konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy pomenované po velikánovi slovenskej literatúry Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa v ňom umiestnili vo všetkých kategóriách na popredných miestach a dokázali, že kultivovaný ústny prejav patrí k prioritám vyučovania slovenského jazyka a literatúry v našej škole. Posúďte sami:

  Marián Barančík – 2.C – 3. miesto – poézia
  Linda Hlavinková – 3.A – Cena poroty – próza
  Petra Palubová – 6.A – 1. miesto – poézia
  Karin Kapsdorferová – 6.A – 1. miesto – próza
  Adam Kralovič – 8.B – 1. miesto – próza
  Viliam Očipa -  8.D – 2. miesto – poézia

  Krajské kolo tejto súťaže bude dňa 11. apríla 2014 v Starej Ľubovni a zúčastnia sa ho až traja naši recitátori: Petra Palubová, Karin Kapsdorferová a Adam Kralovič.

  Všetkým víťazom blahoželáme!

 • Lyžiarsky výcvik Telgárt 2014

  V dňoch 27. až 31. januára sme zorganizovali pre žiakov 7. a 8. ročníka lyžiarsky kurz, ktorého sa zúčastnilo 49 žiakov našej školy. Po skúsenostiach z minulého roku a na základe skutočnosti, že 30 účastníkov boli začiatočníci, sme za miesto pobytu zvolili Telgárt. Komfortné ubytovanie a vhodné svahy boli prísľubom úspešnej akcie, a však nadmieru teplé klimatické podmienky nám do poslednej chvíle robili vrásky na čele. Po príchode do strediska sme však nemilo konštatovali nepripravenosť menej náročných svahov, čo nás viedlo k prehodnoteniu celého programu kurzu a už na druhý deň sme absolvovali výcvik v stredisku Mlynky, ktoré je vzdialené asi 25 km od Telgártu. Ústretovosť, ochota poskytovateľa ubytovania p. Mašláka a prevádzkovateľa strediska Mlynky pána Petra Horníka, za výdatnej pomoci firmy Edymax, priniesla svoje ovocie v podobe rozžiarených detských tváričiek. Ďakujem všetkým inštruktorom za ich úsilie a dobre odvedenú prácu! Teším sa na budúcoročný kurz a pevne verím, že bude ešte lepší, ako ten, ktorý máme za sebou.

  Mgr. Sergej Kravec
   

 • Zmeny vo vyučovaní z dôvodu konania Monitoru 9

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že zajtra (tj. 12.3.2014) sa z dôvodu konania Monitoru 9 NEUČIA tieto triedy: 6.C, 7.A, 7.B. 7.C, 7.D, 8.A a 8.B.

 • Školské potreby na školský rok 2014/2015

  Riaditeľstvo školy aj tento rok zabezpečilo nákup školských potrieb na školský rok 2014/2015 za výhodnú cenu.
  Objednávku so sumou odovzdať triednym učiteľom do 17.3.2014.


  pre zväčšenie kliknite na obrázok

 • Zapojte sa do IQ školy!

  Celoslovenská logická súťaž IQ ŠKOLA je určená žiakom základných škôl do 15 rokov. Každý mesiac predstavujú autori súbor 5 úloh zameraných na logické myslenie, tvorivosť, matematický a priestorový úsudok. Budeme veľmi radi ak sa do IQ školy zapojíte  aj vy, naši žiaci. Stačí kliknúť na www.iqkids.sk, správne odpovedať na 5 otázok a výhra je vaša (v prípade viacerých správnych odpovedí - 10 víťazov-  určíme žrebovaním). Držíme vám palce!

  IQ škola bola vytvorená v januári 2014 v rámci internetového portálu IQ KIDS.Portál vznikol za účelom predstavenia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, práce s nimi a rôznych aktivít - projektov. 
  Marcová IQ škola: http://www.iqkids.sk/iq-skola.html

 • Aby sa deti už od útleho veku zaujímali o mesto v ktorom žijú a dianie v ňom, je potrené ich k tomu cieľavedome a systematicky viesť  doma aj v škole. Výchova k vlastenectvu a láske k mestu, v ktorom žijeme, by  mala prechádzať  cez srdiečka našich detí. Niektoré hodiny vlastivedy na prvom stupni základne školy sú na to predurčené.  Pre 8- 9 ročné dieťa  je však veľmi ťažké predstaviť si, čo je to mestský parlament, ako funguje, čo má na starosti primátor mesta, kde a ako pracuje. Je to učivo pre žiakov v tomto veku na prvý pohľad dosť nezáživné. 
  Preto sme sa rozhodli priblížiť to našim druhákom a tretiakom z tried pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove  priamo, aby sa s novým učivom oboznámili prostredníctvom zážitku,  vlastnej skúsenosti a poznania. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť.  Veľmi si vážime a oceňujeme, že si náš pán primátor MUDr. Boris Hanuščak našiel, napriek svojej pracovnej vyťaženosti, čas a prijal nás. Pokračovanie článku TU.
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Fotogaléria