Navigácia

Partneri
Zvonenie

Sobota 18. 4. 2015

Anketa

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 18.4.2015)
Matej Baran (2.B)
Tímea Džmurová (5.D)
Sebastián Hnatko (9.E)
Viktória Selmani (7.D)
Zajtra (Nedeľa 19.4.2015)
Slavomíra Juročková (8.B)
Richard Kuľka (1.D)
Jesika Senderáková (7.D)
Pozajtra (Pondelok 20.4.2015)
René Kolár (1.B)
Marek Vanta (3.B)
Marcel Švec (4.C)

Mapa

Kalendár

Počet návštev: 2497969

Vitajte na jarných stránkach našej školy

 • Nedávno som mal česť zúčastniť sa na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Bol som rád, že mi to vyšlo a celkom som sa tešil. Aj cestou vo vlaku som to ešte bral ako výlet, no keď sme s mamkou dorazili na Inštitút verejnej správy, vtedy mi to celé došlo. Pohľadom som prechádzal po všetkých, ktorí tam prišli rovnako ako ja a v hlave sa mi spustili poplašné signály. „To bude hanba, keď budem posledný.“ A ako to napokon celé dopadlo sa dozviete TU.

 • Žiaci 9.E triedy našej školy Gabriel KatreničPatrik Helmanovský sú nominovaní do reprezentácie SR do 15 rokov na 5. Medzinárodné športové hry v tureckom meste Konya.Tejto súťaže sa zúčastní 32 krajín Európy. Zo Slovenska bolo vybraných komisiou mládeže SAZ 22 pretekárov, z východného Slovenska 3 z toho dvaja naši. Hry sa budú konať v dňoch 19.04.-24.04.2015. Pre chlapcov a ich trénera Andreja Pečeňuka je to ohodnotenie ich doterajšej tvrdej práce a pevne veríme, že sa ani v silnej konkurencii nestratia.
 • Deviaty apríl bol pre 43 žiakov ZŠ Komenského veľmi atraktívnym dňom dopravy. Pre žiakov školského klubu tento deň zorganizovala pani vychovávateľka Brejníková. Besedu viedol kapitán Mgr. Marián Valkučák a psovod práporčík Mgr. Pavol Deďo.

 • Znečistené životné prostredie je pre nás naozajstnou hrozbou. Je ako časovaná bomba, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť a ktorá dokonca na niektorých miestach už aj vybuchuje. Kontaminanty sa z pôdy a podzemnej vody dostávajú do potravín, pitnej vody, ovzdušia a vracajú sa nám ako bumerang. Aj na Slovensku sa nachádzajú oblasti, kde sa to negatívne prejavuje na zdravotnom stave obyvateľov.

  Enviróza je celoslovenský školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Žiaci počas celého roka hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú. Hlavným cieľom programu je šíriť informácie o environmentálnych záťažiach medzi mladými ľuďmi. Zvyšovanie povedomia o možných rizikách a dopadoch environmentálnych záťaží je dôležitým krokom pri riešení tohto problému a zároveň účinným preventívnym opatrením. Pokračovanie článku TU.
 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 7. a 8. ročníka

  Oznam pre rodičov

  Dňa 15. 4. 2015 (streda) z dôvodu celoplošného
  testovania žiakov deviatych ročníkov T9 sa ruší
  vyučovanie v 7. a 8. ročníku.

  Riaditeľ školy

 • Začiatkom marca  sme v I. VII. IX. oddelení dali priestor deťom, aby sa zahrali na malých záhradkárov. Naše snaženie bolo ocenené. Deti z I. oddelenia si pochutnali na plodoch svojej práce a deti z VII. a IX. si vytvorili krásne jarné dekorácie. 
 • 15.4.2015 sa uskutoční aj na našej škole testovanie žiakov 9. ročníka. Bližšie informácie o  Testovaní 9 spolu s harmonogramom nájdete TU.

 • V dňoch  17. marca až 1. apríla sa žiaci 3.A triedy s tr. uč. Mgr. Ľ. Kurimskou a žiaci 3.D triedy s tr. uč. Mgr. M. Petnuchom zúčastnili  plaveckého výcviku na bardejovskej plavárni. Základy plávania ich naučili p. uč. Mgr. A. Pečeňuk  a  p. uč. Mgr.  Z. Kollárovič,  ktorým by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za trpezlivosť a odborné metódy pri vyučovaní. Mnohí z nás prekonali „strach z vody“ a veríme,  že v budúcnosti naučené skúsenosti a vedomosti rozšírime aj o ďalšie plavecké štýly.
   

 • Odkazom J. Á. Komenského, že škola by mala byť pre žiakov hrou, ktorá ich učí spoznávať nepoznané  tým najprirodzenejším spôsobom, bolo otvorené vyučovanie, ktoré sa pod vedením pani učiteliek Ing. Márie Onuščákovej, RNDr. Dany Ellerovej a Ing. Gabriely Niemašíkovej uskutočnilo na našej škole dňa 31.3.2015 pod názvom Záhady 3.poschodia. Návštevníci mohli obdivovať aj model atómovej elektrárne, ktorý vytvorili žiaci pána učiteľa Mgr. Rastislava Sabola.
  Už samotný názov evokoval u štvrtákov a žiakov v triedach s intelektovým nadaním, pre ktorých bolo podujatie pripravené, zvedavosť. Čo ich na 3. poschodí, kde sú odborné učebne fyziky, chémie a biológie, čaká? Pokračovanie článku TU.
   
 • Dňa 27. marca 2015 sa žiaci našej školy- Simon Soroka, žiak 9.D triedy a Peter Sabol, žiak 7.D triedy pod vedením učiteľa Rastislava Sabola zúčastnili krajského kola SOČ a ZOČ na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Prezentovali svoju prácu modelu jadrovej elektrárne – názornej učebnej pomôcky, v súťažnej kategórií - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. V dňoch 23.4. - 24.4.2015 budú títo chlapci reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole ZOČ v Piešťanoch. Touto prácou  sa zapojili do súťaže v projekte  ,, ZŠ odborne ᾽᾽, ktorý je organizovaný štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Na vytvorenom modeli žiaci využili všetky svoje nadobudnuté zručnosti získané na technických predmetoch, ktorým sa venujú  na našej škole. Venovali tejto tvorivej činnosti kus svojho času, trpezlivosti, za čo im patrí vďaka.        

  Prajeme im veľa šťastia v Piešťanoch. Mgr. Rastislav Sabol

 • Dňa 31.3.2015 8.oddelenie ŠKD navštívil príslušník Mestskej polície pán Ján Arendáč,ktorý oboznámil deti s funkciou a činnosťou mestských policajtov.Zároveň v rámci podujatia predviedli žiaci našej školy, ktorí sú členmi džudistického oddielu, prvky sebaobrany,čo sa všetkým natoľko páčilo,že si ich aj vyskúšali.Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok, za ktorý všetkým zúčastneným pekne ďakujeme.
   
 • Zdobili sme najväčšiu kraslicu na Slovensku

  A je to tam! Naše krásne mesto Bardejov sa môže hrdiť jedinečným prvenstvom v Guinessovej knihe rekordov. 27 marca 2014 získalo totiž osvedčenie, že na jeho námestí máme najväčšiu kraslicu na Slovensku. My sa zasa môžeme hrdiť tým, že o jeho premenu na rozprávkové vajce sa pričinili žiaci z tried 3.E a 4.D. Svojim motívom a to rozprávkovými postavičkami chceli aj ostatné deti motivovať k čítaniu a tak má najväčšia kraslica nielen estetický ale aj edukačný význam. Jeho okolie však dozdobili aj jeho menší súputníci ktorých krása a jedinečnosť je už výsledkom ostatných žiakov a ich pani učiteliek i vychovávateliek. 

 • Dňa 27.3.2015 ŠKD v 8.oddelení navštívila pani Anna Cimbaľaková. Porozprávala deťom  o  tradíciach veľkonočných sviatkov a o maľovaní kraslíc. Zároveň názorne predviedla techniku maľovania voskom. Deti to veľmi zaujalo a zároveň si to aj samé vyskúšali .Najšikovnejšieho žiaka pani Cimbaľaková odmenila kraslicou z vlastnej tvorby. Deti si odniesli nielen vlastnoručne namaľované vajíčko, ale aj zážitok zo stretnutia s touto úžasnou ženou. Srdečná vďaka pani Anne Cimbaľákovej. Bc. Zlata Kendrová

 • Múzeum praveku

  Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásilo Veľkú pravekú súťaž. Jej cieľom bolo podnietiť u detí záujem o históriu krajiny, rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu a tiež hrdosť na dejiny nášho národa.

  Hlavnou cenou v tejto súťaži je návšteva Múzea praveku Slovenska v Bojniciach, čo nás dostatočne motivovalo k vytvoreniu kolektívnej práce, v ktorej sme sa snažili nakresliť,  čo mohli zažiť v pravekej dobe kamennej bojnickí neandertálci počas jedného dňa svojho života.  Keďže o hlavnej cene rozhodne žrebovanie,  všetci si držíme palce!

  Žiaci 3.C triedy


 • Z rozprávky do rozprávky

  Pri príležitosti Dňa slovenskej rozprávky Mgr. B. PalubováMgr. A. Geffertová  zorganizovali zábavné popoludnie pod názvom "Z rozprávky do rozprávky". Prítomní žiaci sa v úvode oboznámili  so životom  a dielom Pavla Dobšinského. Spoločne s ním sa  snažili odklínať rozprávky, hľadať v nich človeka, jeho životné príbehy, zvyky, dobré, ale aj zlé vlastnosti. V odklínaní  pokračovali aj súťažné dvojice. Vo vybraných rozprávkach hľadali dobro i zlo, zábavu i poučenie. A keďže rozprávka bez ilustrácie nie je to pravé orechové, svoje rozprávanie ukončili ilustrovaním rozprávok.

  A čo na záver? Prítomní žiaci skonštatovali, že rozprávky patria do sveta detí i dospelých a že sa tešia na ďalšie stretnutia  s nimi.

  Mgr. A. Geffertová      

 • Príchodom jari a blížiacích sa Veľkonočných sviatkov motivoval detí a ich vychovávateľky ku kreatívnej a nápaditej práci vo forme rôzných výrobkov. Sú to výrobky z širokého druhu materíálu a techník, dotvárané symbolmy jari. Tieto výrobky krášlia vestibul našej školy. Ich farebnosť, rôznorodosť a pestrosť sú patvou pre oči veľkých i malých návštevníkov našej školy.
   
 • V sobotu 28.3.2015 sa na sídlisku Vinbarg uskutočnili prvé preteky atletickej sezóny roku 2015. Školský športový klub J.A.Komenského z poverenia VV VsAZ zorganizoval Majstrovstvá Prešovského a Košického kraja v cezpoľnom behu. Za veľmi nepriaznivého počasia sa postavilo na štart 60 pretekárov z 9 atletických klubov. Súťažilo sa v piatich kategóriách od najmladších žiakov a žiačok až po juniorov. Pretekári z nášho klubu súťažili v kategóriách od najmladších žiakov až po dorastencov. Svojimi výkonmi nadviazali na veľmi úspešnú halovú sezónu a dosiahli sedem umiestnení v prvej trojke. Pokračovanie článku TU.
 • Týždeň mozgu

  Žiaci 2.B triedy sa v rámci akcie „ Týždeň mozgu " zúčastnili náučnej besedy o mozgu v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bardejove. Po krátkej besede deti pracovali na rôznych zábavných aktivitách (labyrint, prešmyčky, doplňovačky), ktoré ukončili vytváraním skupinových projektových prác.

  Poďakovanie patrí  pani Jane Müllerovej, ktorá pre nás túto zaujímavú akciu pripravila.

  Ľubica Sabolová 

 • Záhady 3. poschodia

  31. 3. (utorok) od 8:30  do  12:30 sa na našej škole uskutoční pre žiakov 4. ročníka podujatie pod názvom Záhady 3. poschodia.

  Jedná sa o zážitkové vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie a biológie, kde pod odborným vedením pedagógov si žiaci budú môcť vyskúšať, či pozorovať rôzne pokusy a experimenty. ( Napr. vyberanie mince pomocou podtlaku, výroba elektriny v malej vodnej elektrárni,  hlukomer, hľadať odpovede na otázky, či horí cukor, ako vyzerá slonia zubná pasta, budú pozorovať svet pod mikroskopom, lupou, merať tlak krvi, podávať umelé dýchanie pomocou resuscitačného modelu a mnoho iných zaujímavostí).

  Moderné vybavenie našich odborných učební slúži všetkým žiakom, najviac ju však plánujú využívať triedy intelektovo nadaných žiakov v rámci svojich projektov.

  Podujatie je otvorené aj pre rodičov všetkých štvrtákov, ktorí sa v uvedenom čase môžu prísť osobne presvedčiť o tom,  ako sa budú vzdelávať ich deti na 2. stupni.

 • Predveľkonočný zber papiera

  PREDVEĽKONOČNÝ ZBER 
  PAPIERA
  (16. 3. 2015 - 27. 3. 2015)

  POZOR - zber predlžený do 31. 3. 2015 !

  pondelok až piatok od 7:00 – 16:00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171

Fotogaléria