Navigácia

Partneri

Zvonenie

Utorok 2. 9. 2014

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Anketa

Ako sa Vám páči nový dizajn stránky školy v porovnaní so starou stránkou?

100%
0%
0%
0%

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 2.9.2014)
Timotej Kendra (7.A)
Linda Hlavinková (4.A)
Linda Šinaľová (3.C)
Zajtra (Streda 3.9.2014)
Timea Dičková (9.D)
Michal Labaš (8.A)
Michal Matisko (7.E)
Dominik Šuľa (6.D)
Pozajtra (Štvrtok 4.9.2014)
Matej Arendáš (1.C)
Patrik Udič  (1.D)
Marek Vašičkanin (7.F)

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 sa bude konať v utorok 2. septembra.


  Dôležité informácie

  Žiakov 1. ročníka so svojimi rodičmi aj všetkých ostatných žiakov 2. – 9. ročníka čakáme o 8:00 hodine na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v triedach, ktoré prváci nájdu podľa zoznamov žiakov vylepených na dverách školy).

  Po slávnostnom otvorení školského roka bude nasledovať rozdelenie do jednotlivých tried. Prváci aj so svojimi rodičmi budú oboznámení s dôležitými informáciami, ktoré im sprostredkujú ich milé pani učiteľky  a vychovávateľky.

  9:30 sa oni aj ich rodičia a nové triedne učiteľky odoberú na Radničné námestie, kde budú pasovaní za prvákov.
  Okrem toho tam na nich čaká milé prekvapenie wink.

  Aby žiaci zvládli náročný prvý deň v škole príjemne, bude trvať  do 9:30 hod. Školský klub funguje od 3.9.2014.

  Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

  Rozdelenie žiakov do tried si môžte pozrieť aj v sekcii Triedy. Upozorňujeme, že zoznam ani rozdelenie ešte nie sú úplne konečné. Zmena zoznamov je vyhradená, preto majú zatiaľ len informatívny charakter. 

 • Súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa

  Vážení rodičia, ak  Vám po vašom dieťati nebol doručený formulár Súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa so zverejnením, môžete si ho stiahnuť vo formáte PDF v tomto odkaze
  Po vytlačení a vyplnení prosíme o jeho čo najskoršie doručenie triednemu učiteľovi.

 • Dokument - Prihláška na stravovanie

  Prosíme rodičov, aby si pre nákup jedálnych lístov na mesiac SEPTEMBER doniesli už vytlačenú a vyplnenú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE.

  Zjednodušite a zrýchlite tým svoj nákup. Tlačivo si môžte stiahnuť kliknutím na naledovné odkazy. 

  Stiahnuť si ho môžete ako formulár vo formáte DOC:
  Prihláška na stravovanie FORMULÁR
  verzia pre vyplňanie v PC a tlač.doc


  alebo ako tlačivo vo formáte PDF:
  Prihláška na stravovanie TLAČIVO
  verzia pre len tlač.pdf


  Prvý deň, kedy sa podáva strava je 3.9.2014

 • Otvorenie nového školského roka

  Milí prváčikovia, 

  slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015  prebehne

  2.9.2014 (8.00 - 8.45 hod.).

  Pani učiteľky si vás a vašich najbližších vyzdvihnú  o 7.55 hod. pred budovou školy. Spoločne pôjdete do svojich tried, kde sa dozviete množstvo zaujímavých informácií.

  Tešíme sa na vás!

 • Informácie pre rodičov našich prváčikov

  Vážení rodičia,

  vítame Vaše dieťa v našej škole.

  Začiatok školskej práce dieťaťu uľahčíte, keď:

  • budete už teraz od neho  vyžadovať čistú a správnou výslovnosť
  • budete ho viesť k tomu, aby pokojne a pozorne počúvalo rozprávky, ktoré mu čítate
  • budete vyžadovať, aby reagovalo ihneď na vhodne dané príkazy a dôsledne sledovať ako ich plní
  • sústredíte dieťa  na vykonávanú prácu a nedovolíte mu, aby sa zaoberalo vedľajšími vecami
  • zvyknete ho na to, aby sa dohralo začatú hru, dokončovalo začatú prácu
  • navyknete ho, aby denne plnilo drobné úlohy pri domácich prácach
  • povediete ho k tomu, aby po hre upratalo  hračky, po obede svoj riad a príbor
  • naučíte ho pozdraviť, poprosiť, poďakovať
  • povediete ho k tomu, aby si pri hre, prechádzkach  všímalo zvieratá, kvety a všetky zmeny okolo seba 
  • navyknete ho, aby v rovnakom čase vstávalo, chodilo spať (spánok 10 hod.)
    

  Čo ma naučíš, mamička?
  Rýchle obúvať a vyzúvať topánky.  Obliekať, vyzliekať a skladať si veci. ► Dať si aktovku na chrbát. ► Umyť si ruky. ► Vedieť adresu bydliska. ► Prechádzať opatrne cez ulicu a križovatku. 

  Čo potřebujeme v prvej triede:

  1. Hygienické vrecúško: uterák, mydlo, toaletný papier, pohár
  2. Úbor na TEV: tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv
  3. Výtvarná výchova: vodové /temperové/ farby, 2 štetce- plochý a guľatý, plastelína, handrička, nádoba na vodu, obrus, nožnice, lep, výkresy /A3-20 ks, A4-20 ks/, farebný papier, náčrtník, voskovky
  4. Atramentové pero /nie keramické/, 2 ceruzky, handrička, farbičky, strúhadlo
  5. Zošity: č.511 – 10 ks, č.513 – 10 ks, č.510 – 5 ks, slovníček, 1 veľký čistý zošit 

 • Znalosť  a ovládanie cudzieho jazyka odnepamäti patrilo k podstatnej charakteristike vzdelanosti. Kým však ešte donedávna mal cudzí jazyk izolované miesto, jeho súčasné postavenie sa, značne ovplyvnené európskou integráciou,  významne podpisuje na zmenách v edukačnom systéme. Na mieste je posun v procese výučby, zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, najmä jazykových, ktoré v tomto ponímaní možno chápať  ako dôležitý faktor úspešnosti. 

  Hlavná zmena v našich podmienkach  súvisí so stanovením začiatku povinnej výučby anglického jazyka na stupni primárneho vzdelávania, konkrétne v treťom ročníku. Výučba na ZŠ na Komenského 23 v Bardejove však školským vzdelávacím programom v nadväznosti na štátny vzdelávací programom začína už od prvého ročníka a to v angličtine i francúzštine, metódami, posilňujúcimi komunikatívno-zážitkový model s cieľom neustálej motivácie ako predpokladu pre ďalší rozvoj jazykových kompetencií. Pokračovanie článku PaedDr. Andrei Tribusovej PhD. v tomto odkaze.

 • Vystúpenie divadelného krúžku

  Zábavným spôsobom sa so školským rokom aj so svojími malými spolužiakmi  rozlúčili členky divadelného krúžku : Petra Palubová, Ivana Matejová, Nina Hlávková a Karin Kapsdorferová. Pripravili si predstavenie pozostávajúce z  divadelnej  scénky "Poškoláci" od D.Heviera a rozprávku "O voňavej Jelke" od G. Futovej, na ktorej počas roka pracovali.
   
  Po dobre zvládnutých výkonoch si už teraz môžu všetci užívať vytúžené prázdniny a na školu iba spomínať. Lebo - po škole u nás nikto nezostal...Iba ak - ale to neprezradím! Kto to chce vedieť, nech sa  opýta pána školníka. :-)
 • Odovzdávanie vysvedčení 2014

 • Rozlúčka deviatakov 2014

 • Aj obyčajný deň sa môže stať veľkým sviatkom, ak stretneme výnimočného človeka!

  Takým sa stal aj  pondelok  23. júna, keď medzi deti v našej škole zavítal skvelý spisovateľ, autor desiatok kníh pre deti a mládež, ktorý je zároveň  verejnosti známy ako  novinár, epigramatik textár, básnik, autor rozhlasových,  televíznych a divadelných  hier- Tomáš Janovic.

  Jeho knihy ako sú: Drevený tato, Rozprávkové varechy  Jeleňvízor  Veselá knižka do prvej lavice, Kto sa nehrá z kola von, Snehuliaci/Ne/ukradni tri vajcia, Malá samoobsluha, O cestovaní nosa, Zakopol som o kalamár ...a iné.  poznajú nie len dnešné deti, ale aj tie „ skôrnarodené“.   Beseda v krásne, detskými prácami, vyzdobenej „obývačkovej“ telocvični sa niesla v duchu zvedavých otázok detí a zaujímavých, vtipných odpovedí spisovateľa, ktorý je naozajstnou celebritou slovenskej literatúry. Svedčia o tom aj mnohé ocenenia, ktoré mu boli udelené. Je viacnásobným nositeľom Ceny vydavateľstva Mladé letá, Ceny Zväzu slovenských spisovateľov, je zapísaný na Čestnej listine H. Ch. Andersena, aj na  Čestnej listine IBBY.

  V jej úvode pán Janovic čítal zo svojich kníh, prezradil deťom ako vznikali, čo všetko ho inšpirovalo k   ich tvorbe, ocenil recitátorské výkony  žiakov ( Marián Barančík z 2.C a PetraPalubová zo 6.A) , ktorí predniesli  jeho básne.  Páčila sa mi jeho odpoveď na otázku  druháčky Sárky:  „ Čo by ste  urobili, keby ste boli pánom sveta?“

  Odpoveď : „Zariadil by som, aby deti zostali navždy deťmi“

  Čas je veľmi relatívny  pojem.  Hodina v živote človeka je niekedy veľmi zanedbateľná, ale hodina strávená s takou múdrou, charizmatickou  a krásnou osobnosťou  ako je spisovateľ    Tomáš Janovic, zostane hlbokým zážitkom v mnohých srdiečkach malých aj veľkých čitateľov, účastníkov besedy, na veľmi, veľmi dlhý čas.

  Stretnutia s výnimočnými í ľuďmi v nás zanechávajú výnimočné  dojmy a pocity .

  Ďakujeme, pán Janovic!

  Mária Peláková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 23, Bardejov
  Komenského 23, 085 13 Bardejov
 • 054/4722383

Fotogaléria