• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 9.D matematika

     • V prípade nejasností ma kontaktujte na : glittova@zskombj.sk

       

      2.4. - 3.4.  OBJEM A POVRCH IHLANA

      Najprv si prečítajte teóriu z učebnice Matematika 2.časť str.113 (nakresli teleso + vzorce do zošita).

      Vysvetlenie tohto učiva máš aj na linku : https://www.youtube.com/watch?v=YCHFkPzXVB4

       Pracovný list na precvičenie : PL_ihlan.docx

      Prosím pošlite mi vypočítané slovné úlohy na objem a povrch kužeľa do 5.4.2020.

       

       

      31.3.  -  1.4. Prikladám ešte jeden PL zameraný na slovné úlohy.

      PL_-_slovne_ulohy.doc

       A úlohy z PZ str.20-22  príklady 1 - 8

      Viacerí ste mi nezaslali vypracované úlohy z PL , prosím odošlite čo najskôr..

       

      30.3.

      V ďalšom období budeme využívať aj učebnicu Matematika 2.časť.

      Ako prvé si prečítate teóriu k učivu Kužeľ - objem a povrch a do zošita vypracujete aj riešené úlohy 1 a 5 (výpočet výšky)

      Nezabúdajte, že mi máte zaslať vypracované úlohy z predchádzajúceho PL.

       

      27.3.  Objem  a povrch kužeľa

      prikladám teóriu  prostredníctvom prezentácie Objem_a_povrch_kuzela.pptx

      Následne vypočítať úlohy z pracovného listu - príklady 1,3,5,6,7  :    PL_-_objem_a_povrch.pdf

      Vypracované úlohy  (aj s výpočtami odfotené) z PL  mi zašlite na uvedený mail do 30.3. 2020

       

      25.3. -  26.3. Dobrý deň, kedže došlo k zrušeniu T9  budeme pokračovať v učive a na úvod si zopakujete úlohy na  objem a povrch valca - priložený pracovný list.

      Objem_a_povrch_valca-_PL.docx

       

      16.3. - 24.3. 2020

      T9_-_grafy__diagramy.doc  vypracovať do 21.3.2020

      - Vypracovanie pracovného zošita TESTOVANIE 9 - všetky tematické celky (16. - 27.3)

      - Vypracovať Monitor 9  2015 - 2019 :

      T9-2018_Mat_v_SJ.pdf

      T9-2019_Mat_v_SJ.pdf