• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • ROZVRH  HODÍN

      V aktuálnom okienku nájdeš rýchlu informáciu, či je daná hodina vyučovaná cez virtuálnu miestnosť alebo si pozrieš podklady k nej na príslušnej web podstránke.

      Odkaz na virtuálnu miestnosť na online hodinu:    meet.google.com/fxm-nogg-oyq

       

      19.4. -  23.4. 2021

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok MAT 5.C GEG 5.A MAT 5.A MAT 9.C MAT 9.D  
      web online online       
      utorok MAT 9.C MAT 9.D MAT 5.C MAT 5.A GEG 8.A  
          online online    
      streda MAT 9.D MAT 5.C MAT 9.C MAT 9.C MAT 5.A  
                 
      štvrtok GEG 5.A MAT 5.A MAT 9.D MAT 5.C MAT 9.C GEG 8.A
                 
      piatok MAT 9.C MAT 9.D MAT 9.D MAT 5.A MAT 5.C  
                 


       

      UPRAVENÝ ROZVRH  TRIEDY  5.A  :

      V.A 7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok ANJ GEG MAT SJL    
      Baranová/ Šinaľová Glittová Glittová Skalová    
      utorok SJL TSV ANJ MAT THD  
      Skalová Kravec Baranová/ Šinaľová Glittová Sabol/ Žáková  
      streda BIO HUV voľná SJL MAT ANJ
      Vavreková - - Skalová Glittová Baranová/ Šinaľová
      štvrtok GEG MAT SJL voľná DEJ INF
      Glittová Glittová Skalová   Skreptačová Varcholová
      piatok BIO VYV VYV MAT SJL ANJ
      Vavreková Vavreková Vavreková Glittová Skalová Baranová/ Šinaľová