• Adriana Hudáková: Web stránka

     • ÚVOD a ROZVRH HODÍN

     • Týždeň 19.4. - 23.4.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
            online online  
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online       online  
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online     online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
              online  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online        

       

       

      Týždeň 12.4. - 16.4.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
      online online online online online  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online online online online  

       

       

      Týždeň 5.4. - 9.4.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
      x x x x x x
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      x     x x x
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
      online x online online online  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online online online online  

       

      Týždeň 29.3. - 2.4.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
      x x x x x  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      x x x x x  

       

      Týždeň 22.3. - 26.3.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
      web x online online online  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online online online online  

       

       

      Týždeň 8.3. - 12.3.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A MAT 6 .D NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok MAT 6.D     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda MAT 6.D NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B MAT 6.D  
      online x online online online  
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online web online online  

       

       


       

      Týždeň 1.3. - 5.3.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      web web web web online web
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT 9.B  
      online online online online online  

       

      Týždeň 15.2. - 19.2.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online  

       

      Týždeň 8.2. - 12.2.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online x online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online  

       

      Týždeň 1.2. - 5.2.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online  

       

       

      Týždeň 25.1. - 29.1.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      web     web online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      web web web web web  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online x online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      x x x x x  

       

      Týždeň 18.1. - 22.1.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 11.1. - 15.1.2021

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      web web online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online x online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 14.12. - 18.12.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      web online web online online web
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online   online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 7.12. - 11.12.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online web
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 30.11. - 4.12.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      online     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online X online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 23.11. - 27.11.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online web web web online web
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      web     online online online
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online online online online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

      Týždeň 16.11. - 20.11.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online online online online online online 
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
      x     x x x
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      web    web web   web 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

       

      Týždeň 9.11. - 13.11.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      X X X X X
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
       online     online  online  online 
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
       online online   online  online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      online online online online online   

       

      Týždeň 2.11. - 6.11.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      X X X X X
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
       online     online  online  online 
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
       online    online  online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      x x x x  

       

      Týždeň 26.10. - 30.10.2020

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
      online  online  online  online  online  online 
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
       online     online  online  online 
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online  online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
       online  online  online  online   online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
      x x x x  

       

       

      Dôležitý oznam: Od stredy 21.10.2020 sa budeme učiť podľa rozvrhu hodín. Tu si nájdete popoludní (po 16. 00) deň pred, či máte nasledujúci deň online hodinu, alebo  zadanie, ktoré máte vypracovať v ten deň. Zadania budú umiestnené na vašej podstránke. ÚČASŤ  NA ONLINE HODINÁCH JE POVINNÁ.!!!

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

      Týždeň 19.10. - 23.10.2020

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 9.B NEJ 8.B,D NEJ 9.B,C MAT 6.A BIO 5.A NEJ 9.E
                 
      utorok BIO 5.B     MAT 9.B MAT 6.A NEJ 9.A
                 
      streda BIO 5.A NEJ 8.B,D MAT 9.B NEJ 7.A, B MAT 6.A  
      online online online online online  
      štvrtok NEJ 9.A MAT  9.B MAT 9.B BIO 9.B   BIO 5.B
      online    online  online    online 
      piatok MAT 6.A NEJ 7.A,B NEJ 9.E NEJ 9.B,C MAT9.B  
       online  online online  online  online   

       

      Ahojte žiaci!

      Znova nastala mimoriadna situácia a prechádzame na dištančné vzdelávanie. Tento týždeň budem zadávať úlohy na moju webstránku. Vypracované zadania mi posielajte na môj školský mail: hudakova@zskombj.sk. Taktiež, ak budete niečo potrebovať, kontaktujte ma cez školský mail alebo cez edupage. Každá trieda si nájde úlohy na svojej podstrane. 

      Nech sa vám darí a buďte zdraví.