• Adriana Hudáková: Web stránka

     • ROZVRH HODÍN

     •  

       Týždeň 31.1.2022 - 3.2.2022

      Adresa miestnosti: https://meet.google.com/pxg-extb-jrc

       e-mail: hudakova@zskombj.sk

       

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      pondelok MAT 5.A MAT 5.B NEJ 7.D BIO 5.A MAT 7.A BIO 6.A
                 
      utorok   MAT 5.A MAT 5.B MAT 7.A    
        online  online  online    
      streda MAT 5.A NEJ 9.B,D MAT 7.A MAT 5.B NEJ 8.A,B  
      online  online online  online online  
      štvrtok MAT 5.A MAT  5.B BIO 5.A MAT 7.A BIO 6.A  
      online online online  online online   
      piatok NEJ 7.D MAT 7.A MAT 5.B NEJ 9.B,D MAT 5.A NEJ 8.A,B