• Dana Ellerová: Web stránka

     • AKTUÁLNY ROZVRH

     • V aktuálnom okienku nájdeš rýchlu informáciu, či je daná hodina vyučovaná cez virtuálnu miestnosť alebo si pozrieš podklady k nej na príslušnej web podstránke.

      Odkaz na virtuálnu miestnosť na online:

      http://meet.google.com/nqi-osnr-dsr

       

      Týždeň 18.1.-22.1.2021

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok 9.D. CHE 7.B. BIO 7.D.CHE 8.A.CHE 9.B.CHE  
      online web- materiál online online online  
      utorok 8.D.CHE 9.C.CHE 9.C.BIO 8.C.CHE 9.E.CHE  
      online online online online online  
      streda 7.C.CHE 9.A.CHE 8.A. CHE 9.D.CHE 9.B.CHE 8.B.CHE
      online online online online online online
      štvrtok 7.B.BIO 9.A.BIO 8.C.CHE 8.D.CHE   9.E. CHE
      online  online online online   online
      piatok 7.B.CHE   9.C.CHE 8.B.CHE 7.A.CHE 9.A.CHE
      online    online   online online  online