• Viktória Vasilegová: Web stránka

     • 7.A- Slovenský jazyk a literatúra

     •  

      MILÍ ŽIACI, CHCEM VÁS VŠETKÝCH PEKNE POŽIADAŤ, ABY STE MI ZADANÉ ÚLOHY A VAŠE OTÁZKY POSIELALI NA TENTO PRACOVNÝ MAIL: vasilegova@zskombj.sk

       

      Milí siedmaci, pozdravujem Vás pri vašom domácom vzdelávaní, dúfam, že poctivo pracujete. Priebežne sledujte stránku školy, budem pridávať ďalšie úlohy. 

      18.3.2020  Milí žiaci, dúfam,že ste si už Maugliho pozreli a páčil sa vám. Zároveň si k nemu do zošita poznačte, že je to dobrodružná literatúra.

      24.3. Slovenský jazyk - Opakovanie  slovies- uč.str.57- Zopakujte si- prečítať a prepísať do zošita. Na str.56urobiť cvičenia 3, 6a, 8, 10 a zo str.84 cvičenia 26a,b - písomne do zožita, celé vety!!

      25.3. 2020 Slovenský jazyk-Dynamický opis- učebnica str.60-61

          Na str.61 prečítať text v cvičení 2- STOJAN NA CD. Do zožita prepísať tabuľku na str.61 z cvičenia 3- porovnanie rozprávania a dynamického opisu. Úloha- napísať dynamickýopis-opis pracovného postupu na tému- 1.Maľovanie veľkonočného vajíčka          2. Presádzanie črepníkovej kvetiny  3. Pravidlá spoločenskej hry.  Jednu tému si vyberte a napíšte opis, ktorý mi pošlite do piatku. POZOR! Slovesá používajte v 1.osobe plurálu.

      25.3.2020  MAREC- MESIAC KNIHY

           Moji milí, nezabudla som, že radi čítate, preto som si pre vás pripravila bonusovú ponuku za 1! Na internete nájdete množstvo kníh na stiahnutie zadarmo (napr. eknizky.sk,  zlatyfond.sk,  knihyzdarma.xyz,a iné), nejakú si vyberte, prečítajte, napíšte mi o nej pár viet( o čom bola, čo sa vám páčilo, aké postavy) a pošlite do 3.apríla 2020. Dúfam,že vás bude veľaaaaa:-)

      26.3.2020- Literatúra- učebnica str.88-93

          GILL HARVEYOVÁ -  RIVALI  - prečítať ukážku, napísať poznámky do zošita: 

                     LD: E, LŽ: Poviedka, Podoba:?, Forma rozprávania:?, Téma: Súperenie medzi spolužiakmi v jazdeckej škole,

                    Idea: Za úspechom stojí tvrdá práca, Miesto(priestor):?, Postavy: hlavná-?, vedľajšie-?, 

                   UJP: a) vyzeral,akoby ho k chrbtu prilepili-?

                           b) oči mu zlomyseľne svietili-?

                           c) chladná, bezmocná zúrivosť-?

                           d) na tvári sa mu zračilo zúfalstvo-?

                           e) nekonečné hodiny-?

      Vypracuj úlohy do zošita: 1. Vypíš, akými vlastnosťami sa musel preukázať dobrý jazdec.

                                               2. Ktorým postavám z ukážky patrí názov príbehu a prečo?

      27.3.2020- Literatúra- učebnica str.95-99

          NA TEN OBRAZ NIKDY NEZABUDNEM-prečítať ukážku a napísať poznámky:

                                     Arthur Conan Doyle(1859-1930)- škótsky spisovateľ, napísal sériu príbehov o detektívovi Sherlockovi Holmesovi.   LD: E,  LŽ: román (úryvok z románu Stratený svet), Podoba:?, Forma rozprávania:?, Téma: Hľadanie predhistorického sveta, Idea: Poznanie minulosti našich predkov, Postavy:?,

      UJP: a) zdrvujúci úder-?    b) dral sa ťažký dych ako po dlhom prudkom behu-? c) blažila ma myšlienka-?  d) šuhajko-? 

      e) sypali sa na nás zo stromu ako jablká-? f) červená kože žiarila v slnečnom jase ako bronz-?

      Úloha: Skúste na internete nájsť film STRATENÝ  SVET a pozrieť si ho.

      Prajem pekný víkend:-)     

         INFORMÁCIA:  AK BUDETE PRACOVAŤ NA BONUSOVEJ PONUKE( ROZBOR PREČÍTANEJ KNIHY) , SPRACUJTE MI TO VO FORME PREZENTÁCIE. TIEŽ AKO PREZENTÁCIU MÔŽETE SPRACOVAŤ LITERÁRNY PROJEKT!  ČÍTANIU  ZDAR!:-)        

       

      30.3.2020   MILÍ ŽIACI!  Keďže sa spolu stretávame aj v rámci predmetu OBN, pripravila som si pre vás PROJEKT

      na tému- VEĽKONOČNÉ ZVYKY MOJEJ RODINY!   Počas blížiacich sa sviatkov , ako aj počas samotnej prípravy na ne, si všímajte, zaznamenávajte, foťte, natáčajte, ako to vyzerá u vás doma. Ako vyzerá príprava jedál, veľkonočná výzdoba, aké činnosti ako rodina robíte. Snažte sa to spracovať ako prezentáciu, pridať stručný popis, pridať fotky, prípadne videá, rozhovory s rodičmi. Všetko to pošlite až po veľkonočných sviatkoch do 20. apríla. Teším sa na vaše práce!  

       31.3.2020- LITERATÚRA- Opakovanie dobrodružnej literatúry-vypracujte si pracovné listy aj s pomocou učebnice, ak bude treba. Nabudúce pošlem správne odpovede:-)

      Opakovanie_TC__Dobrodruzstvo_v_literature.docx     

      1.4. 2020- Literatúra- Skontrolujte si správne odpovede: 1. PL: 1.A 2.A 3.N 4. N 5. A 6. N 7.A 8.N 9.N 10.A 11.A 12.N 13.A 14.N 15.A 16.N 17.A 18.N 19.A 20.A

         2.PL: 1.Matka Vlčica 2.Hans 3. Novinár 4. Klaus 5. Lord John Roxton 6. Tabaki 7. Šer Chán 8. Hlavný jazdec Wolfgang 9. Otec Vlk 10. Šer Chán 11. Otec Vlk 12. Lord John Roxton 13. Hlavný jazdec Wolfgang 14.Matka Vlčica 15. Lord John Roxton 16. Otec Vlk 17. Klaus 18. Lord John Roxton 19. Otec Vlk

      2.4.2020- LITERATÚRA-  Fantasy literatúra- do zošita zapísať: Žáner populárnej literatúry, kde téma, prostredie a postavy vyplývajú z autorovej fantázie. Dochádza k prelínaniu skutočného sveta a iných svetov. Za zakladateľa fantasy sa považuje J.R.R.Tolkien, autor knihy Hobit.

      - prečítať text ma str. 100-104: Igor Molitor, Muška Molitorová- DIEVČATKO Z KRAJINY DRAKOV

          zapísať do zošita: Manželia Slováci žijúci v Austrálii. LD: E, LŽ: fantasy román(úryvok), Podoba:?, Forma rozprávania:?, POstavy: rozdeľ na hlavné a vedľajšie, Téma: Dievčatko prichádza do krajiny Mezzarthys

      Úlohy: 1. Ktorý svet je reálny a ktorý fantasy?  2. Z 3. časti textu(za hviezdičkami) vypíš 1 prirovnanie, 1 epiteton, 1 personifikáciu, 2 metafory. 

          3.4.2020-  Slovenský jazyk- Prepíšte text do zošita:

       

      Pravopisné cvičenie– podstatné mená, prídavné mená, slovesá

      Doplň i/í, y/ý:

       

      sestr _ na  p_somka, hovor_  o str_kov_, s víťazn _ m  sob_m  záprahom, r_ b_ šalát, pr_ kr_ stôl,  uvar_  špaget_, zl_  ps_, od m_lej mam_, lekárov _  stál _  pacient_, strom_, sú veľm_  hladn _ , veľa  krv_, o sestr_ n _ ch  pr_jemn_ch zážitkoch, vo  vrec_,  medved_  brloh, o susedk_n_ch priateľoch,  v motel_, zaujímav_  list, rybk_n chvostík, bobr_ kožuch, navar_  polievku,  ponúkl_  ma chutn_m  zákuskom, je zamrznut_,  bol_  riadne hladn_, Ev_na škola, súčasn_  maliar_, s moj_m   priateľom, otvor_  sa mu priestor, k Paťov_m  nov_m  domom, stretl_ dôverčiv_ch ľud_, na reťaz_, v_hral_  št_r_  zápas_, um_ sa, šat_ sa už sama, Julk_na  koleg_ňa