• Aktuálne projekty a výzvy

    1. Nadácia Kia link  do 19.11.2023, podpora a ochrana zdravia, socialna pomoc
    2. Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti do 15.4.2024 ... link
    3. Fond pre budúcnosť športu Niké...žiadosti o grant formou videa pre talentovaných športovcov a kluby...link,  nie je zverejnený dátum ukončenia nie je stanovený - do uzavretia