• Blog IQ triedy

   • Prezentácie ročníkových prác v štvrtáckej  triede intelektovo-nadaných žiakov.
    • Prezentácie ročníkových prác v štvrtáckej  triede intelektovo-nadaných žiakov.

    • 30.06.2020 07:58
    • Aj napriek prerušenému vyučovaniu žiaci 4. D doma nezaháľali. Využili voľnejšie dni, keď nechodili do školy, ani na žiadne krúžky a museli byť doma, na prípravu prezentácií ročníkových prác.

     Je to špecifikum tejto triedy, ktorá mala aj predmet obohatenie. V tomto školskom roku sa oboznamovali s rôznymi hrdinami dejín. Boli medzi nimi okrem iných aj  Isaac Newton, Michelangello, Louis Pasteur, či Juraj Jánošík.

    • Okrem toho pracovali na vlastnej téme. Predstavili ostatným oblasť svojho záujmu, v čom sa vyznajú, čo radi robia.

     Škoda, že tentoraz nemohli byť na prezentáciách, kvôli hygienickým opatreniam, rodičia. Prítomní hostia z vedenia školy a učiteľov mohli sledovať výkony štvrtákov, ktorí v mnohých prípadoch všetkých obohatili o nové poznatky z rôznych oblastí ako : dažďové pralesy, cyklistika, spoločenské tance, počítačové hry a iné.

     Všetkých najviac zaujala prezentácia Jakuba Romana na tému „Naša planéta nie je smetisko“, ktorou nás informoval o rôznych ekologických alternatívach plastových výrobkov, poukázal na dôležitosť separácie odpadu a ekologického myslenia pre budúcnosť našej planéty.

     Martin Matiaš vyrobil modely významných stavieb sveta a porozprával o ich histórii a význame.

     Samuel Švec hneď v úvode prezentoval spoločenský tanec, ktorému sa intenzívne venuje.  Ronald Fedoročko zaujal fundovanou prednáškou o cyklistike.

     Prezentácia prác pred verejnosťou je výborný spôsob ako sa naučiť vystupovať pred ľuďmi, získavať a triediť informácie, pracovať s nimi, študovať rôznu literatúru, vzdelávať sa zaujímavým spôsobom.

     Gratulujeme všetkým štvrtákom, ktorí vypracovali ročníkovú prácu a obhájili ju.

     M.Peláková

    • Naspäť na zoznam článkov