• Centrum informatiky

    • Centrum informatiky a programka

    • Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme  vytvoriť priestor pre
     záujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou
     priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

     Hlavné ciele:
     1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
     2. Riešiť úlohy programovaním robotov
     3. Naučiť sa základy programovania

     Ďalšie ciele:
     1. Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
     2. Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
     3. Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci