• DFS Prvosienka

     • Detský folklórny súbor PRVOSIENKA pri ZŠ Komenského

     •  

              

      Detský folklórny súbor Prvosienka vznikol v roku 2010. Jeho prvé krôčiky začínali v ŠKD. Neskôr sa jeho detský kolektív rozrástol o ďalších členov. Jeho členovia sú deti navštevujúce našu ZŠ. Ich vek je od 6 do 10 rokov. Venujeme sa predovšetkým ľudovému spevu a tancu z oblasti Šariša. Tvorba programov je inšpirovaná bohatstvom folklórnych tradícií nášho regiónu. Od svojho počiatku sa zúčastňujeme vystúpení v rámci školy a mesta. Veľká vďaka patrí riaditeľovi  našej školy Mgr. Štefanovi Kučovi, ktorý nám vytvára podmienky  k tomu, aby sme sa umelecky rozvíjali a tak mohli  dôstojne reprezentovať našu školu na rôznych vystúpeniach. Práca súboru je ešte v začiatkoch, ale máme za sebou už niekoľko desiatok vystúpení. Chceme rozdávať radosť všetkým, ktorí milujú ľudovú pieseň a tanec.

      Detský folklórny súbor pracuje pod vedením vychovávateľky Bc. Dariny Kostárovej. Hudobne ho  doprevádza. PaedDr. Viera Remetová.

      Podstata nášho detského folklórneho súboru je prostá. Dôstojne rozvíjať to najčistejšie ľudové umenie, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo. Vštepiť do detských srdiečok úctu, lásku k ľudovej hudbe a tancu, aby raz sami dokázali šíriť to krásne posolstvo našich predkov.