• História školy

     • Nadpis

     •  

      História školy

      História tejto školy sa začala písať spolu s históriou 1. Základnej školy v Bardejove, pôvodne bola táto škola umiestnená v terajšej CZŠ sv, Egídia v Bardejove. Ako mesto rástlo a pribudalo žiakov, bolo potrebné zväčšiť aj kapacitu školy a tak 1. septembra 1977,  začal nový školský rok na 1: ZŠ v Bardejove,  v novej budove na Komenského ulici. V súčastnosti sa naša škola volá ZŠ na Komenského ulici 23.  Vo funkcii riaditeľa školy, ktorí sa starali o rozvoj tejto školy boli títo paní:  

      Juraj Stach,  počas rokov 1977- 1980

      Mikuláš Denis, počas rokov 1980-1989

      Štefan Kuča, počas rokov  1989- 1991

      Miroslav Mačej, počas rokov  1991-1993

      René Medzihradský, počas rokov 1993-1995

      opäť Štefan Kuča, počas rokov 1995-2014

      Ján Mika, od roku 2014 

      Od 1. apríla 2002  má škola právnu subjektivitu a zriadovateľom školy je mesto Bardejov, čo v praxi znamená, že škola má svoj finančný rozpočet  schválený poslancami mesta Bardejov, predtým škola patrila pod okresný úrad a finańčné prostriedky sa rozdeľovali podľa potrieb jednotlivých škôl v okrese.

      Škola získala trikrát titul "Škola roka"  v rámci športovej oblasti, v roku  2006 a 2007 v súvislosti s tým navštívil školu veľvyslanec USA na Slovensku pán Radolphe M. Vallec.