• Matika na webe

     • ... a nie len matika

     • Tu si vieš nájsť odkazy na www stránky/videá, kde nájdeš zaujímavosti, úlohy/aplikácie na precvičovanie aj výklad učiva ak si v škole chýbal

      interaktívne cvičenia s vyhodnotením správnych odpovedí podľa učiva od 5. - 9. ročník

      Mgr.  Jozef Zvolenský - učiteľ roka 2021 webstránka, -vzdelávacie videá, z rôznych predmetov, aplikácie, pytagoriáda, testovanie geogebra, kahoot, quzizz a mnoho iného materiálu

      Youtube kanál Matykár 

      Štúdio od Berovcov, v šk. roku 2023/24 zdarma