• Minulé školské roky

     • Šk.rok 2013/14

     • Činnosť DFS Prvosienka v školskom roku 2013/2014

      Mnohaja i blahaja lit

      Slovami tejto pesničky sa začala činnosť nášho DFS Prvosienka v tomto školskom roku. Naša cesta s touto pesničkou  viedla k nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Štefanovi Kučovi, ktorému sme s veľkou láskou boli zablahoželať k jeho životnému jubileu. Pesničkami sme mu chceli zaželať ešte mnoho krásnych a šťastných rokov v jeho ďalšom živote. Je to nielen náš dobrý pán riaditeľ, ale predovšetkým skvelý a úžasný človek. Veď človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi a my sa netajíme tým, že ho máme radi a veľmi si ho vážime. A práve preto naše krátke vystúpenie bolo podfarbené aj úprimnými slzičkami.


      Október mesiac úcty k starším

      Všetko na svete môže človek zastaviť.  Každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí , je čas. Čas plynie ako rieka nášho života . Míňa sa deň za dňom , rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme.

      Trochu sme sa zastavili aj my,  8. októbra 2013 , keď sme boli pozdraviť našich starkých v zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici. Boli sme im zaželať ešte veľa zdravia a  pokojných rokov v ich živote, aby sa tešili z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu a zo všetkého, čo ich obklopuje v živote. Pri našich pesničkami a tancoch mohli pospomínať na dni svojej mladosti.

      Naše vystúpenie bolo netradičné a iné v tom, že sme chceli myšlienkami, spomienkami, spevom, ale aj pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť oslávenca pána Jána Vančišina, ktorý sa práve v tento deň dožil úctyhodných 99 rokov. Želáme Vám, milý oslávenec, hlavne veľa zdravia,  radosti a roky , ktoré máte pred sebou. Prežite ich obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

       

      12. školský reprezentačný ples

      Fotogaléria:

      Video:

      Vystúpenie - žena roka

      Vystúpenia - Deň matiek 2014