• Naše úspechy

     • Šk. rok 2016/17

     • Č. Názov súťaže / kategória / dátum Úroveň súťaže Umiestnenie Úspešní žiaci  (trieda) Zodpovedný vyučujúci Odkaz na článok 
      1. Olympiáda zo SJL okresná 1. miesto Vladislav Slosarčík (9. A) Mgr. M. Ovšonková  
      2. Komiksiáda - vlastná tvorba okresná 1. miesto Soňa Riznárová (9. A) Mgr. M. Ovšonková  
      3. Komiksiáda - vlastná tvorba okresná 2. miesto Dominika Paľuvová (6. A) Mgr. M. Ovšonková  
      4. Expert geniality show celoslovenská 3. miesto Alexandra Valková (7. D) Mgr. M. Ovšonková  
      5. Expert geniality show celoslovenská 4. miesto Dominika Paľuvová (6. A) Mgr. M. Ovšonková  
      6. Podtatranský školák - súťaž šk. časopisov krajská Cena poroty redakčná rada šk. časopisu Ámosáčik Mgr. M. Ovšonková  
      7. Olympiáda v ANJ kateg. 1B okresná 1. miesto Vladislav Slosarčík (9.A) PaedDr. Zuzana Kramárová  
      8 Olympiáda v ANJ kateg. 1A okresná 1. miesto Dárius Popík (6.C) PaedDr. Silvia Běčáková  
      9. Olympiáda v ANJ kateg. 1A krajská 2. miesto Dárius Popík (6.C) PaedDr. S. Běčáková  
      10. Olympiáda v ANJ kateg. 1B krajská 1. miesto Vladislav Slosarčík (9.A) PaedDr. Z. Kramárová  
      11. Olympiáda V NEJ kateg. 1C krajská 2. miesto Petra Šinaľová (9.F) Mgr. Adriana Hudáková  
      12. Olympiáda zo SJL krajská 2. miesto Vladislav Slosarčík (9. A) Mgr. M. Ovšonková  
      13. Hviezdoslavov Kubín okresná 1. miesto Dárius Popík (6. C) Mgr. Dana Skalová  
      14. Hviezdoslavov Kubín okresná cena poroty Miroslava Kožlejová (5. E) Mgr. V. Vasilegová  
      15. Hviezdoslavov Kubín krajská 3. miesto Dárius Popík (6. C) Mgr. Dana Skalová  
      16.  

      Ars poetika                                   

      okresná           2. miesto        Alena Soroková (7. B)                PhDr. Milena Žáková  
      17. Fyzikálna olympiáda kat. E okresná  3. miesto Vladislav Slosarčík ( 9.A) Ing. Mária Onuščáková  
      18.  Biologická súťaž Strom života  celoslovenská 1. miesto  Kristiána Sarah Kelbanová RNDr. Dana Ellerová  
      19. Biologická olympiáda kat. D okresná 3. miesto Bianka Fertaľová  Ing. Gabriela Niemašíková  
      20.  Envitalent výskumník celoslovenská 1. miesto Kristiána Sarah Kelbanová Ing. Mária Onuščáková  
      21, Geografická olympiáda kat. F okresná 1. miesto Richard Vasilega (7.E) Mgr.V.Packová  
      22. Geografická olympiáda kat. F okresná 3. miesto Alexandra Valková (7.D) PaedDr. Ľ. Glittová  
      23. Geografická olympiáda kat. G okresná 1. miesto Marián Barančík (5.C) PaedDr. Ľ. Glittová  
      24. Geografická olympiáda kat. G okresná 2. miesto Radan Kollárovič (5.A) Mgr.V.Packová  
      25. Geografická olympiáda kat. G okresná 3. miesto Filip Biath (5.D) PaedDr. Ľ. Glittová  
      26. Geografická olympiáda kat. F krajská 1. miesto Alexandra Valková (7.D) PaedDr. Ľ. Glittová  
      27. Dejepisnáá olympiáda kat. F okresná 1. miesto Oliver Tomko (6.A) Mgr. J. Gubová  
      28. Dejepisnáá olympiáda kat.E okresná 3. miesto Martina Kaščáková (7.D) Mgr. B.Skreptáčová  
      29. Dejepisnáá olympiáda kat.E krajská 3. miesto Martina Kaščáková (7.D) Mgr. B.Skreptáčová  
      30. Medzníky 2.svetovej vojny okresná 3. miesto A.Romanová (9.D). F. Roman (9:E), V. Slosarčík (9:A) vyuč. DEJ  
      31. Kalokagatia-súťaž školských časopisov celoslovenská Cena poroty Redakčná rada Mgr. M. Ovšonková  
      33. Biblická olympiáda ECAV krajská 1. miesto Martin Gajdoš Mgr. Anna Kostárová  
      34. Biblická olympiáda ECAV celoslovenská 2. miesto Martin Gajdoš Mgr. Anna Kostárová